NJOFTIME

CALL FOR NATIONAL EXPERTS FOR THE EXTERNAL EVALUATION FOR ACCREDITATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

CALL FOR NATIONAL EXPERTS FOR THE EXTERNAL EVALUATION FOR ACCREDITATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS REPUBLIC OF ALBANIA PUBLIC ACCREDITATION AGENCY FOR HIGHER EDUCATION CALL FOR NATIONAL EXPERTS FOR THE EXTERNAL EVALUA... Read more...
Previous
Next
 • CALL FOR NATIONAL EXPERTS FOR THE EXTERNAL EVALUATION FOR ACCREDITATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

  CALL FOR NATIONAL EXPERTS FOR

 • Numri i klikimeve në faqe : 1984250

Takimi i parë informues për fillimin e procesit të akreditimit

Në datën 20.05.2016, Agjencia publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë (APAAL), ka zhvilluar Takimin Informues mbi fillimin e procesit të vlerësimit institucional dhe Manualin e Vlerësimit për Institucionet e Arsimit të Lartë në Shqipëri. APAAL dhe Agjencia Britanike për sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (QAA) bënë publike Manualin Për Vlerësimin Institucional të Institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri.Per me shume informacione klikoni Read more...

VENDIM Nr. 155, datë 16.05.2016 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “MARKETING NDËRKOMBËTAR DHE MENAXHIM LOGJISTIK”, TË UNIVERSITETIT EPOKA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 155, datë 16.05.2016 PËR AKREDITIMIN  E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “MARKETING NDËRKOMBËTAR DHE MENAXHIM LOGJISTIK”, TË UNIVERSITETIT EPOKA Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për Arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të ... Read more...

VENDIM Nr. 156, datë 16.05.2016 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË TRETË, DOKTORATË NË “ARKITEKTURË”, TË UNIVERSITETIT EPOKA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 156, datë 16.05.2016 PËR AKREDITIMIN  E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË TRETË, DOKTORATË NË “ARKITEKTURË”, TË UNIVERSITETIT EPOKA Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për Arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”... Read more...

VENDIM Nr. 157, datë 16.05.2016 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “INFORMATIKË BIZNESI”, TË INSTITUCIONIT “SHKOLLA E LARTË PRIVATE MESDHETARE E SHQIPËRISË”, TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 157, datë 16.05.2016 PËR AKREDITIMIN  E PROGRAMIT  TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “INFORMATIKË BIZNESI”, TË INSTITUCIONIT “SHKOLLA E LARTË PRIVATE MESDHETARE E SHQIPËRISË”, TIRANË Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për Arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe v... Read more...

VENDIM Nr. 158, datë 16.05.2016 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “MENAXHIM BIZNESI”, TË SHKOLLËS SË LARTË UNIVERSITARE, JO PUBLIKE "WISDOM UNIVERSITY"

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 158, datë 16.05.2016 PËR AKREDITIMIN  E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “MENAXHIM BIZNESI”, TË SHKOLLËS SË LARTË UNIVERSITARE, JO PUBLIKE "WISDOM UNIVERSITY" Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për Arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e ... Read more...

VENDIM Nr. 119/1, datë 31.03.2016 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT “PËR AKREDITIMIN PERIODIK INSTITUCIONAL TË UNIVERSITETIT “POLIS””

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 119/1, datë 31.03.2016 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT “PËR AKREDITIMIN PERIODIK INSTITUCIONAL TË UNIVERSITETIT “POLIS”” Këshilli i Akreditimit, me VKA Nr. 119, datë 18.02.2016 për “Akreditimin Periodik Institucional të Universitetit “POLIS””, përcjellë në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit me shkresë Nr. 57, datë 22.02.2016 dhe dorëzuar në datën 22.02.2016, i ka rekomanduar Ministrit të Arsimit dhe Sportit, që Universiteti “Polis”, të akredi... Read more...

VENDIM Nr. 121/1, datë 31.03.2016 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT “PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE I INTEGRUAR NË “PLANIFIKIM DHE MENAXHIM URBAN” TË UNIVERSITETIT “POLIS””

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 121/1, datë 31.03.2016 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT “PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE I INTEGRUAR NË “PLANIFIKIM DHE MENAXHIM URBAN” TË UNIVERSITETIT “POLIS”” Këshilli i Akreditimit, me VKA Nr. 121, datë 18.02.2016 për “Akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave i Integruar në “Planifikim dhe Menaxhim Urban”, të Universitetit “Polis””, përcjel... Read more...

VENDIM Nr. 120/1, datë 31.03.2016 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT “PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE I INTEGRUAR NË “ARKITEKTURË DHE DIZAIN URBAN” TË UNIVERSITETIT “POLIS””

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 120/1, datë 31.03.2016 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT “PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE I INTEGRUAR NË “ARKITEKTURË DHE DIZAIN URBAN” TË UNIVERSITETIT “POLIS”” Këshilli i Akreditimit, me VKA Nr. 120, datë 18.02.2016 për “Akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave i Integruar në “Arkitekturë dhe Dizain Urban”, të Universitetit “Polis””, për... Read more...

VENDIM Nr. 122/1, datë 31.03.2016 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT “PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “INXHINIERI NDËRTIMI”, TË UNIVERSITETIT “POLIS””

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 122/1, datë 31.03.2016 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT “PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “INXHINIERI NDËRTIMI”, TË UNIVERSITETIT “POLIS”” Këshilli i Akreditimit, me VKA Nr. 122, datë 18.02.2016 për “Akreditimin e programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Inxhinieri Ndërtimi”, të Universitetit “Polis””, përcjellë në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit me shkresë Nr. 58, datë 22.02.2016 dhe dorëz... Read more...

VENDIM Nr. 123/1, datë 31.03.2016 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT “PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË PËRBASHKËT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “ADMINISTRIM BIZNESI" UNIVERSITETIT “POLIS”

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 123/1, datë 31.03.2016 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT “PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË PËRBASHKËT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “ADMINISTRIM BIZNESI" ME PROFILE: SIPËRMARRJE DHE INOVACION; PASURITË E PALUAJTSHME; MARKETING DHE STRATEGJI”, MIDIS UNIVERSITETIT “POLIS” DHE IPAG BUSINESS SCHOOL, PARIS, FRANCË” Këshilli i Akreditimit, me VKA Nr. 123, datë 18.02.2016 për “Akreditimin e programit të përbashkët të studimit t... Read more...
Previous
Next
 • Takimi i parë informues për fillimin e

 • VENDIM Nr. 155, datë 16.05.2016 PËR AK

 • VENDIM Nr. 156, datë 16.05.2016 PËR AK

 • VENDIM Nr. 157, datë 16.05.2016 PËR AK

 • VENDIM Nr. 158, datë 16.05.2016 PËR AK

 • VENDIM Nr. 119/1, datë 31.03.2016 PËR

 • VENDIM Nr. 121/1, datë 31.03.2016 PËR

 • VENDIM Nr. 120/1, datë 31.03.2016 PËR

 • VENDIM Nr. 122/1, datë 31.03.2016 PËR

 • VENDIM Nr. 123/1, datë 31.03.2016 PËR

SONDAZH

Cila është përshtypja juaj për faqen e APAAL?

Me informacion të plotë - 54.2%
Me informacion të pjesshëm - 16.7%
E organizuar qartë - 10.4%
Informacioni gjendet me vështirësi - 18.8%