NJOFTIME

Aplikime për Ekspert

EKSPERTËT DHE BASHKËPUNTORËT E APAAL/KA APLIKO ON LINE! Ekspertët e jashtëm të vlerësimit Kriteret e aplikimit për ... Read more...

Njoftim për vend të lirë pune, specialist në sektorin e promocionit dhe vlerësimit të cilësisë

Njoftim për vend të lirë pune, specialist në sektorin e promocionit dhe vlerësimit të cilësisë Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë Njoftim për vend të lirë punePublikuar më: 2015-11-16 14:11:16 ... Read more...
Previous
Next
 • Aplikime për Ekspert

 • Njoftim për vend të lirë pune, specialist në sektorin e promocionit dhe vlerësimit të cilësisë

  Njoftim për vend të lirë pu

 • Numri i klikimeve në faqe : 1941904

VENDIM Nr. 110/1, datë 18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA"

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 110/1, datë 18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “INXHINIERI ELEKTRIKE”, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA" Këshilli i Akreditimit, me VKA Nr. 110, datë 03.11.2015 për “Akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Inxhinieri elektrike”, të Shkollës Private të Arsimit të Lartë “Univer... Read more...

VENDIM Nr. 109/1,datë18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA"

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 109/1, datë 18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “MENAXHIM NË INXHINIERI”, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA" Këshilli i Akreditimit, me VKA Nr. 109, datë 03.11.2015 për “Akreditimine programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Menaxhim në inxhinieri”, të Shkollës Private të Arsimit të Lartë “... Read more...

VENDIM Nr. 108/1, datë 18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA"

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 108/1, datë 18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “INXHINIERI TELEKOMUNIKACIONI”, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA" Këshilli i Akreditimit, me VKA Nr. 108, datë 03.11.2015 për “Akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Inxhinieri telekomunikacioni”, të Shkollës Private të Arsimit... Read more...

VENDIM Nr. 107/1, datë 18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA"

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 107/1, datë 18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “INXHINIERI MEKATRONIKE”, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA" Këshilli i Akreditimit, me VKA Nr. 107, datë 03.11.2015 për “Akreditimine programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Inxhinieri mekatonike”, të Shkollës Private të Arsimit të Lartë “Univ... Read more...

VENDIM Nr.106/1, datë 18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA"

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr.106/1, datë 18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “INXHINIERI ELEKTRONIKE”, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA" Këshilli i Akreditimit, me VKA Nr. 106, datë03.11.2015për“Akreditimine programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Inxhinieri elektronike”, të Shkollës Private të Arsimit të Lartë “Univers... Read more...

VENDIM Nr.105/1, datë 18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA"

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr.105/1, datë 18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “INXHINIERI INFORMATIKE”, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA" Këshilli i Akreditimit, me VKA Nr. 105, datë 03.11.2015 për “Akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Inxhinieri informatike”, të Shkollës Private të Arsimit të Lartë “Uni... Read more...

VENDIM Nr.104/1, datë 18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA"

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr.104/1, datë 18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “INFORMATIKË EKONOMIKE”, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA"   Këshilli i Akreditimit, me VKA Nr. 104, datë 03.11.2015 për “Akreditimine programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në“Informatikë ekonomike”, të Shkollës Private të Arsimit të Lartë “Universiteti Metropo... Read more...

VENDIM Nr.103/1, datë 18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA"

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr.103/1, datë 18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “INXHINIERI NDËRTIMI” ME PROFILE: “INXHINIERI STRUKTURASH”; “INXHINIERI INFRASTRUKTURË TRANSPORTI”, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA" Këshilli i Akreditimit, me VKA Nr. 103, datë 03.11.2015 për “Akreditimin e programit të studimit të ciklit tëdytë, Master i Shkencave n... Read more...

VENDIM Nr.102/1,datë18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA"

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr.102/1, datë 18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “INXHINIERI NDËRTIMI”, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA" Këshilli i Akreditimit, me VKA Nr. 102, datë 03.11.2015 për “Akreditimin e programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në“Inxhinieri Ndërtimi”, të Shkollës Private të Arsimit të Lartë “Universiteti Metropolitan Tiran... Read more...

VENDIM Nr.101/1, datë 18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA"

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr.101/1, datë 18.12.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “INXHINIERI KOMPJUTERIKE”, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA" Këshilli i Akreditimit, me VKA Nr. 101, datë 03.11.2015 për “Akreditimine programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në“Inxhinieri Kompjuterike”, të Shkollës Private të Arsimit të Lartë “Universiteti Metropolit... Read more...
Previous
Next
 • VENDIM Nr. 110/1, datë 18.12.2015 PËR

 • VENDIM Nr. 109/1,datë18.12.2015 PËR SH

 • VENDIM Nr. 108/1, datë 18.12.2015 PËR

 • VENDIM Nr. 107/1, datë 18.12.2015 PËR

 • VENDIM Nr.106/1, datë 18.12.2015 PËR S

 • VENDIM Nr.105/1, datë 18.12.2015 PËR S

 • VENDIM Nr.104/1, datë 18.12.2015 PËR S

 • VENDIM Nr.103/1, datë 18.12.2015 PËR S

 • VENDIM Nr.102/1,datë18.12.2015 PËR SHP

 • VENDIM Nr.101/1, datë 18.12.2015 PËR S

SONDAZH

Cila është përshtypja juaj për faqen e APAAL?

Me informacion të plotë - 54.2%
Me informacion të pjesshëm - 16.7%
E organizuar qartë - 10.4%
Informacioni gjendet me vështirësi - 18.8%