Institucionet që janë akredituar institucionalisht dhe janë në proces riakreditimi
Institucioni Urdhëri i akreditimit të parë
Shkolla e Lartë Universitare Private "Luarasi" Urdher Nr.71, date 18.02.2008
Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë  Urdher Nr. 375, date 18.10.2007
Universiteti Europian i Tiranës Urdher Nr.246, date 24.07.2009 
Universiteti Polis Urdher Nr. 227, date 22.07.2009
Institucione që kanë kryer procesin e akreditimit(riakreditimi) institucional për herë të parë
Institucioni Urdhëri aktual i akreditimit
Universiteti i New York-ut në Tiranë Urdhër Nr. 405, date 28.10.2015
Universiteti Aldent Urdhër Nr. 240 date 26.05.2011
Shkolla e Lartë Universitare, jopublike "Wisdom University"(Akreditimi pozitiv me kusht) Urdhër Nr. 355, date 25.09.2015
Universiteti Privat Epoka Urdhër Nr.260, date 07.06.2011
Institucioni Privat i Arsimit të Lartë "ISSAT" Urdhër Nr. 207, datë 12.04.2010
Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë Urdhër Nr.124, datë 29.03.2012
Shkolla Private e Arsimit të Lartë "Pavarësia" Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012
Shkolla e Lartë Private "Logos" Urdhër Nr. 282, datë 04.07.2012
Shkolla e Lartë Private "Tirana Business University" Urdhër Nr. 326, datë 15.08.2013
Shkolla e Lartë Private "Hëna e plotë" (Bedër) Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013
Akademia Profesionale e Biznesit Urdhër Nr.557, datë 16.11.2012
Akademia e Studimeve të Aplikuara REALD Urdhër Nr. 327, datë 15.08.2013
Institucione që janë në proces akreditimi institucional për herë të parë
Shkolla e Larte Universitare Private "Instituti Kanadez i Teknologjise", Tirane

VKA Nr. 92, datë 02.11.2015
(Në pritje të udhërit MAS)

Shkolla Private e Arsimit te Larte "Universiteti Metropolitan Tirana" VKA Nr. 98, datë 03.11.2015
(Në pritje të udhërit MAS)
Institucioni Privat i Arsimit te Larte "Shkolla e Larte Nehemia"  
Universiteti Politeknik i Tiranes  
Universiteti Privat Albanian University  
Institucione brenda afateve të akreditimit institucional
Kolegji Profesional i Tiranës  
Institucione që kanë kryer akreditim institucional dhe nuk kanë aplikuar për riakreditim
Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi  Urdhër Nr. 227, datë 26.05.2008 
Shkolla e Lartë Universitare, jopublike, "Universiteti Marin Barleti" Urdhër Nr. 288, datë 04.09.2009 
Institucione që nuk kanë kryer asnjë proces vlerësimi/akreditimi në kuadër të akreditimit institucional
Akademia e Forcave të Armatosura  
Universiteti i Tiranës  
Universiteti Bujqësor i Tiranës  
Universiteti i Arteve  
Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkodër  
Universiteti "Aleksandër Xhuvani" Elbasan  
Universiteti Eqerem Çabej, Gjirokastër  
Universiteti Fan S. Noli, Korçë  
Universiteti Ismail Qemali, Vlorë  
Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës   
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë   
Qendra e Studimeve Albanologjike  
Universiteti i Sporteve i Tiranes