Nr IAL Dokument Akreditimi Statusi Aktual
1 Akademia e Forcave të Armatosura I pa akredituar
2 Universiteti Politeknik i Tiranës Në proces akreditimi
3 Universiteti i Tiranës I pa akredituar
4 Universiteti Bujqësor i Tiranës I pa akredituar
5 Universiteti i Arteve I pa akredituar
6 Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkodër I pa akredituar
7 Universiteti "Aleksandër Xhuvani" Elbasan I pa akredituar
8 Universiteti Eqerem Çabej, Gjirokastër I pa akredituar
9 Universiteti Fan S. Noli, Korçë I pa akredituar
10 Universiteti Ismail Qemali, Vlorë I pa akredituar
11 Universiteti i New York-ut në Tiranë Urdher Nr.385, datë 10.10.2006 Në proces akreditimi
12 Shkolla e Lartë Universitare Private "Luarasi" Urdhër Nr.71, datë 18.02.2008 Në proces akreditimi
13 Universiteti Privat Albanian University Në proces akreditimi
14 Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë Urdhër Nr. 375, datë 18.10.2007 Në proces akreditimi
15 Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi Urdhër Nr. 227, datë 26.05.2008 I pa akredituar
16 Shkolla e Lartë Universitare, jopublike, "Universiteti Marin Barleti" Urdhër Nr. 288, datë 04.09.2009 Pacaktuar
17 Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës I pa akredituar
18 Universiteti Europian i Tiranës Urdher Nr.246, datë 24.07.2009 Në proces akreditimi
19 Universiteti Aldent Urdher Nr. 240 datë 26.05.2011 I akredituar
20 Shkolla e Lartë Universitare, jopublike "Wisdom University" Urdhër Nr. 355, datë 25.09.2015 Akredituar me kusht
21 Universiteti Polis Urdher Nr. 227, datë 22.07.2009 Në proces akreditimi
22 Qendra e Studimeve Albanologjike I pa akredituar
23 Universiteti Privat Epoka Urdher Nr.260, datë 07.06.2011 I akredituar
24 Institucioni Privat i Arsimit të Lartë "ISSAT" Urdher Nr. 207, datë 12.04.2010 I akredituar
25 Institucioni Privat i Arsimit të Lartë "Shkolla e Lartë Nehemia" Në proces akreditimi
26 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë Urdher Nr.124, datë 29.03.2012 I akredituar
27 Shkolla Private e Arsimit të Lartë " Pavarësia" Urdher Nr. 290, datë 09.07.2012 I akredituar
28 Shkolla e Lartë Private "Logos" Urdher Nr. 282, date 04.07.2012 I akredituar
29 Universiteti i Sporteve i Tiranës I pa akredituar
30 Shkolla Private e Arsimit të Lartë "Universiteti Metropolitan Tirana" Në proces akreditimi
31 Shkolla e Lartë Private "Tirana Business University" Urdhër Nr. 326, datë 15.08.2013 I akredituar
32 Shkolla e Lartë Private "Hëna e plotë" (Bedër) Urdher Nr. 223, datë 04.06.2013 I akredituar
33 Akademia Profesionale e Biznesit Urdhër Nr.557, datë 16.11.2012 I akredituar
34 Akademia e Studimeve të Aplikuara REALD Urdhër Nr. 327, datë 15.08.2013 I akredituar
35 Shkolla e Lartë Universitare Private "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Në proces akreditimi
36 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë I pa akredituar
37 Kolegji Profesional i Tiranës Brënda afateve të akreditimit