Institucionet dhe statusi i akreditimit
Institucioni Urdhër/ VKA i akreditimit
Shkolla e Lartë Universitare Private "Luarasi" Urdher Nr.71, date 18.02.2008
Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë  Urdher Nr. 375, date 18.10.2007
Universiteti Europian i Tiranës Urdher Nr.246, date 24.07.2009 
Universiteti Polis Urdher Nr. 227, date 22.07.2009
Shkolla e Lartë Universitare, jopublike, "Universiteti Marin Barleti" Urdhër Nr. 288, datë 04.09.2009
Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi Urdhër Nr. 227, datë 26.05.2008
Universiteti i New York-ut në Tiranë Urdhër Nr. 405, date 28.10.2015
Universiteti Aldent Urdhër Nr. 240 date 26.05.2011
Shkolla e Lartë Universitare, jopublike "Wisdom University"(Akreditimi pozitiv me kusht) Urdhër Nr. 355, date 25.09.2015
Universiteti Privat Epoka Urdhër Nr.260, date 07.06.2011
Institucioni Privat i Arsimit të Lartë "ISSAT" Urdhër Nr. 207, datë 12.04.2010
Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë Urdhër Nr.124, datë 29.03.2012
Shkolla Private e Arsimit të Lartë "Pavarësia" Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012
Shkolla e Lartë Private "Logos" Urdhër Nr. 282, datë 04.07.2012
Shkolla e Lartë Private "Tirana Business University" Urdhër Nr. 326, datë 15.08.2013
Shkolla e Lartë Private "Hëna e plotë" (Bedër) Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013
Akademia Profesionale e Biznesit Urdhër Nr.557, datë 16.11.2012
Akademia e Studimeve të Aplikuara REALD Urdhër Nr. 327, datë 15.08.2013
Shkolla e Larte Universitare Private "Instituti Kanadez i Teknologjise", Tirane VKA Nr. 92/1, datë 18.12.2015
VKA Nr. 92, datë 02.11.2015
Shkolla Private e Arsimit te Larte "Universiteti Metropolitan Tirana" Urdhër Nr. 8 datë 07.01.2016