INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË DHE STATUSI I AKREDITIMIT


   Institucioni ka kryer akreditim institucional që përfshin të gjitha njësite përbërse të tij.
  Institucioni ka kryer akreditim të njësive përbërse  të tij si fakultete/qëndra etj.
   Institucioni është në proçes akreditimi institucional ose te programeve te studimit.
   IAL-të që janë brënda afateve ligjore për nisjen e proçesit të akreditimit.

Për listën e programeve të akredituara të çdo institucioni, ju lutemi klikoni mbi emrin e cdo institucioni tek menuja (PROGRAMET OSE AKREDITIMI) ose (KËTU )
Shënim: Institucionet me emrin në ngjyrën portokalli, janë të pezulluara përkohësisht dhe nuk mund të regjistrojne studentë në vitin akademik 2014 - 2015.

NrIALAkreditim Institucional
Akreditim njësish (fakultete/qëndra)
Në proçes akreditimiInstitucione që janë brenda afateve ligjore për akreditim
1 Universiteti i New York-ut në Tiranë    Në proces ri akreditimi  
2
SHLUP "Luarasi"      
3 Universiteti Privat "Albanian University"        
4 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"      
5 Akademia e Filmit dhe Multimedias "Marubi"      
6 SHLUP "Universiteti "Marin Barleti""      
7 SHLUP "Sevasti dhe Parashqevi Qiriazi" Vendim i Këshillit të Akreditimit      
8 Universiteti Europian i Tiranës      
9 SHLUP "Justicia"    Fakulteti i Drejtesise    
10 SHLUP "Aldent"      
11 SHLUP "Wisdom University"        
12 Universiteti Polis      
13 Universiteti Epoka      
14 SHLUP "ISSAT"      
15 SHLUP "Shkolla e Lartë Nehemia"        
16 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë      
17 Kolegji Profesional Privat “Ivoclar Vivadent&Partners"      
18 SHLUP "Pavarësia"      
19 Kolegji Profesional Privat, "New Generation”        
20 SHLUP "Logos"      
21 SHLUP "Universiteti Metropolitan Tirana"        
22 SHLUP “Tirana Business University”        
23 SHLUP “Hëna e plotë” (BEDËR)      
24 Akademia Profesionale e Biznesit      
25 Akademia e Studimeve të Aplikuara "REALD"        
26 SHLUP "Instituti Kanadez i Teknologjisë"        
27 Universiteti i Tiranës        
28 Universiteti Politeknik i Tiranës        
29 Universiteti Bujqësor i Tiranës        
30 Universiteti “Aleksandër Xhuvani”        
31 Universiteti “Luigj Gurakuqi”        
32 Universiteti “Eqerem Çabej”        
33 Universiteti “Fan S. Noli”        
34 Universiteti “Ismail Qemali”        
35 Qëndra e Studimeve Albanologjike        
36 Universiteti “Aleksandër Moisiu”        
37 Akademia e Mbrojtjes "Spiro Moisiu"        
38 Universiteti i Arteve        
39 Universiteti i Sporteve të Tiranës        
40 Akademia e Arteve, Shkodër        
41
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë