EKSPERTËT DHE BASHKËPUNTORËT E APAAL/KA

APLIKO ON LINE!

Ekspertët e jashtëm të vlerësimit

  1. Kriteret e aplikimit për eksperte të vlerësimit (formulari i aplikimit, Anglisht, Shqip)
  2. Kriteret e aplikimit për konsulent për vlerësimin e infrastruktures së IAL (formulari i aplikimit, anglisht, Shqip)
  3. Kriteret për ekspert për hartimin e indikatoreve te rankimit/analizave në arsimin e lartë  (formulari i aplikimit, anglisht, Shqip)

Ekspertet e jashtem te vleresimit ne kuadrin e akreditimit

  1. Kriteret e aplikimit për ekspert të vlerësimit për akreditim të programeve të studimit  (formulari i aplikimit, anglisht, Shqip)
  2. Kriteret e aplikimit për ekspert të vlerësimit për akreditimin institucional (formulari i aplikimit, anglisht, Shqip)
  3. Kriteret për ekspert përfaqesues i studenteve ne grupin e vlerësimit në kuadrin e akreditimit  (formulari i aplikimit, anglisht, Shqip)
  4. Kriteret për ekspert përfaqësues i biznesit në grupin e vlerësimit në kuadrin e akreditimit (formulari i aplikimit, anglisht, Shqip)

 Ekspertët dhe konsulentë të APAAL për rankimin dhe analiza në AL

  1. Kriteret e aplikimit për ekspert për hartimin e indikatorëve të rankimit (formulari i aplikimit, anglisht, Shqip)
  2. Kriteret e aplikimit për ekspert për hartimin e indikatorëve për analiza në AL (formulari i aplikimit,  Shqip)