Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet dhe statusi i akreditimit
Institucioni Urdhër/ VKA i akreditimit
Shkolla e Lartë Universitare Private "Luarasi" Urdher Nr. 71, datë 18.02.2008
Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë  Urdher Nr. 136, datë 25.03.2016
Universiteti Europian i Tiranës Urdher Nr. 246, date 24.07.2009 
Universiteti Polis Urdhër Nr. 267, datë 20.05.2016
Shkolla e Lartë Universitare, jopublike, "Universiteti Marin Barleti" Urdhër Nr. 288, datë 04.09.2009
Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi Urdhër Nr. 227, datë 26.05.2008
Universiteti i New York-ut në Tiranë Urdhër Nr. 405, datë 28.10.2015
Universiteti Aldent Urdhër Nr. 111, datë 11.03.2016
Shkolla e Lartë Universitare, jopublike "Wisdom University" Urdhër Nr. 237, datë 09.05.2016
Universiteti Privat Epoka Urdhër Nr. 260, date 07.06.2011
Institucioni Privat i Arsimit të Lartë "ISSAT" Urdhër Nr. 207, datë 12.04.2010
Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë Urdhër Nr. 124, datë 29.03.2012
Shkolla Private e Arsimit të Lartë "Pavarësia" Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012
Shkolla e Lartë Private "Logos" Urdhër Nr. 282, datë 04.07.2012
Shkolla e Lartë Private "Tirana Business University" Urdhër Nr. 326, datë 15.08.2013
Shkolla e Lartë Private "Hëna e plotë" (Bedër) Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013
Akademia Profesionale e Biznesit Urdhër Nr. 557, datë 16.11.2012
Akademia e Studimeve të Aplikuara REALD Urdhër Nr. 327, datë 15.08.2013
Shkolla e Larte Universitare Private "Instituti Kanadez i Teknologjise", Tirane Urdhër Nr. 139, datë 25.03.2016
Shkolla Private e Arsimit te Larte "Universiteti Metropolitan Tirana" Urdhër Nr. 8, datë 07.01.2016
Kolegji Profesional Privat Ivoclar Vivadent & Partners Urdhër Nr. 328, datë 15.08.2013