Institucionet Private

albanian university Universiteti Privat "Albanian University"
Adresa: Rruga e Durrësit, Tiranë
Tel/Fax: +355 042 223562
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.albanianuniversity.al

Pezullohet(përkohësisht) veprimtaria e filialit Berat me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 540, datë 06.08.2014
Mbylljen e filialit të universitetit privat "albanian university" në qytetin e fierit" Urdhër Nr. 329, datë 11.08.2014

Universiteti Privat "Albanian University" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.197, datë 10.4.2004(alt). Ky institucion ofron programe studimi në tre cikle studimi (kliko Programet e studimit). Ka të akredituar dhe në proces akreditimi këto programe studimi (kliko Akreditimi)

Organigrama

Programet e studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Shkenca Politiko - Administrative Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 8981 prot, datë 27.12.2005
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 532, datë 27.11.2010
2 Financë Bankë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 8981 prot, datë 27.12.2005
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdher Nr. 541, date 01.12.2010
3 Psikologji e Përgjithshme Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 8981 prot, datë 27.12.2005
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 541, datë 01.12.2010
4 Shkenca Politiko - Administrative Bachelor IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 350, date 22.07.2011
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdher 274 date 02.07.2013
5 Psikologji e Përgjithshme Bachelor IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 350, date 22.07.2011
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdher 274 date 02.07.2013
6 Financë Bankë Bachelor IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 350, date 22.07.2011
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdher 274 date 02.07.2013
7 Anglisht Bachelor IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 199, date 16.05.2012
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdher 274 date 02.07.2013
8 Fizioterapi Bachelor IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 199, date 16.05.2012
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdher 274 date 02.07.2013
9 Mësuesi për Arsimin Fillor Bachelor IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 251, date 02.06.2011
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdher 274 date 02.07.2013
10 Mësuesi për Arsimin Parashkollor Bachelor IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 251, date 02.06.2011
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdher 274 date 02.07.2013
11 Infermieri Bachelor IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 411, date 25.08.2011
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdher 274 date 02.07.2013
12 Teknologji Informacioni Bachelor IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 33, date 31.01.2012
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdher 274 date 02.07.2013
13 Inxhinieri Kompjuterike Bachelor IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 411, date 25.08.2011
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 274, datë 02.07.2013
14 Menaxhim Biznesi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.408, datë 26.05.2010
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
15 Anglisht Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.199, datë 16.05.2012
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
16 Dizanj Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.199, datë 16.05.2012
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
17 Fizioterapi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.199, datë 16.05.2012
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
18 Teknologji Informacioni Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 33, datë 31.01.2012
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
19 Mësuesi për Arsimin Parashkollor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 251, date 02.06.2011
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
20 Mësuesi për Arsimin Fillor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 251, date 02.06.2011
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
21 Inxhinjeri Mekatronike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 488, date 4.10.2011
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
22 Inxhinieri Elektronike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 411, date 25.08.2011
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
23 Inxhinieri Kompjuterike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 411, date 25.08.2011
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
24 Infermieri Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 411, datë 25.08.2011
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
25 Inxhinieri Elektrike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 479, date 10.10.2012
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
26 Shkenca Juridike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 295, datë 11.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
27 Dizajn Bachelor IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 199, date 16.05.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
28 Menaxhim Biznesi Bachelor IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 199, datë 28.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
29 Shkenca Komunikimi Bachelor IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 350, date 22.07.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
30 Inxhinieri Elektronike Bachelor IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 411, date 25.08.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
31 Shkenca Juridike Bachelor IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 199, date 16.05.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
32 Shkenca Juridike Bachelor 4 vjet IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Riorganizuar
Licensimi: Urdher Nr. 8981 prot, datë 27.12.2005
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 541, datë 01.12.2010
33 Arkitekturë Dip Integruar Msc IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 8981, datë 27.12.2005
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 445, datë 01.10.2010
34 Farmaci Dip Integruar Msc IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 226, datë 21.07.2009
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 462, datë 14.10.2010
35 Stomatologji Dip Integruar Msc IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 197, date 07.04.2010
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 388, datë 23.07.2010
36 Financë Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 564 date 19.11.2012
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
37 Marrëdhënie Ndërkombëtare Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 564 date 19.11.2012
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
38 Arkitekturë Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 68, datë 12.02.2013
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
39 E Drejtë dhe Procedurë Penale Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 86, date 27.02.2013
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
40 E Drejtë Europiane dhe e Kontratave Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 564 date 19.11.2012
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
41 Shkenca Administrative Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 564 date 19.11.2012
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
42 Shkenca Farmaceutike Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 68, datë 12.02.2013
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
43 Psikologji Klinike Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 380, datë 06.09.2013
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
44 Inxhinieri Mekatronike Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 488, date 4.10.2011
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
45 Gazetari me profile: Marrëdhënie me Publikun dhe Marketing, Drejtim dhe Menaxhim i Mediave Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 29, datë 31.01.2013
46 Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: Studime Europiane, Gjeopolitike dhe Siguri Rajonale Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 499, datë 18.10.2012
47 Administrim Publik me profile:Politika Publike dhe BE, Politika Publike dhe Qeverrisje Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 499, datë 18.10.2012
48 Menaxhim Bankar Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 327, datë 07.08.2012
49 Administrim Biznesi Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 327, datë 07.08.2012
50 Psikologji Klinike Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 597, date 28.05.2009
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 327, datë 07.08.2012
51 Stomatologji Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Riorganizuar
Licensimi: VKM Nr. 197, datë 10.04.2004
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 388, datë 23.07.2010
52 Farmaci Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Riorganizuar
Licensimi: UMASH-01.09.2005
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi:
53 Shkenca Juridike me drejtime: Marrëdhënie Ndërkombëtare, E Drejtë Publike dhe Administrative, E Drejtë Private, E Drejtë Ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian, E Drejtë Penale Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 408, datë 26.05.2010
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
54 Inxhinjeri Elektronike Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 411, datë 25.08.2011
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
55 Teknologji Informacioni Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 33, datë 31.01.2012
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
56 Psikologji Ligjore Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 586, date 27.11.2012
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
57 Këshillim Psikologjik Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 498, date 18.10.2012
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
58 Psikologji Zhvillimi dhe Shkollore Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 202, datë 28.05.2013
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
59 Inxhinjeri Kompjuterike Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 411, datë 25.08.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
60 Mësuesi për Arsimin Fillor Master i Shkencave IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 203, datë 28.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
61 Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 585, datë 27.11.2012
62 Shkenca Penale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 585, datë 27.11.2012
63 E Drejtë Private Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr.585, datë 27.11.2012
64 Qeverisje dhe Administrim Publik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 499, datë 18.10.2012
65 Pedagogji me profile: Didaktikë, Menaxhim Arsimi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 89, datë 10.02.2010
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 29, datë 31.01.2013
66 Psikologji Klinike Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 89, datë 10.02.2010
Statusi akreditimit: I akredituar
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 327, datë 07.08.2012
67 Studime për Sigurinë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
68 Menaxhim Bankar dhe Financiar Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 176, datë 26.04.2012
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
69 Administrim Biznesi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 176, datë 26.04.2012
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
70 Psikologji Shkollore Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 202, datë 28.05.2013
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
71 Infermieri Kirurgjikale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 479, date 10.10.2012
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
72 Menaxhim Shëndetësor Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 200, datë 28.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
73 E Drejtë Private Master Profesional IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 350, date 22.07.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
74 Shkenca Penale Master Profesional IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 350, date 22.07.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
75 Menaxhim Shëndetsor Master Profesional IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 200, date 28.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
76 E Drejtë Tregtare Master Profesional IAL/Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 350, date 22.07.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
77 Implantologji Specializime Afat Gjata IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 428, datë 05.09.2011
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
78 Kirurgji Specializime Afat Gjata IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 428, datë 05.09.2011
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
79 Orthodonci Specializime Afat Gjata IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 428, datë 05.09.2011
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
80 Kirurgji oro-maxillo-faciale Specializime Afat Gjata IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 428, datë 05.09.2011
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
81 Endodonti Specializime Afat Gjata IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 428, datë 05.09.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
82 Dentistri Pediatrike Specializime Afat Gjata IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 428, datë 05.09.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
83 Periodontologji Specializime Afat Gjata IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 428, datë 05.09.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
84 Prostodontikë Specializime Afat Gjata IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 428, datë 05.09.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:

Stafi akademik

Stafi akademik


Për më shumë informacion kliko

Akreditimi

Akreditim 2007

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

 

Akreditim për IAL/Programet

 

Akreditim 2009

Akreditim 2009(1)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 23.02.2009

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1. DIND Farmaci
2. DNP Financë - Bankë
3. DNP Shkenca Juridike
4. DNP Psikologji e Përgjithshme
5. DNP Shkenca Komunikimi

Vendimi  i KA

VKA Nr.50 datë 27.10.2009web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër Nr.355, datë 03.11.2009alt

Procedura për heqjen e kushteve (Follow-Up)

1. Kërkesa nga Insitutcioni për heqjen e kushteve për Programet e Studimit:
DNP Financë - Bankë
DNP Shkenca Juridike
DNP Psikologji e Përgjithshme
DNP Shkenca Komunikimi
,
më datë 17.03.2010
2. Më datë 28.06.2010 Institucioni paraqet dokumentacionin mbi plotësimin e kushteve.
3. Më datë 07.09.2010 Institucioni njihet me GVJ 
4. Më datë 27.09.2010 Institucioni njihet me Draft RVJ.
VKA Nr.99 datë 29.10.2010web

Akreditim 2009 - 2010 (2)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 17.11.2009

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1.DIND Farmaci
2.DIND Arkitekturë

Vendimi i KA

VKA Nr.87 datë 16.07.2010web
VKA Nr.91 datë 03.09.2010web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër Nr.462, datë 14.10.2010alt 

Akreditim 2010

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 19.04.2010

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programit të Studimit:
DIND Stomatologji

Vendimi i KA

VKA Nr.88 datë 16.07.2010web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër Nr.388, datë 23.07.2010alt 

Akreditim 2011 - 2012

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Me datë 26.10.2011

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit: 

1. Mp Qeverisje dhe Administrim Publik

2. Mp Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci

3. Mp E Drejtë Private

4. Mp Shkenca Penale

5. Mp Pedagogji me profil: Menaxhim Arsimi

6. Mp Pedagogji me profil: Didaktikë

7. Mp Psikologji Klinike

8. Msc Marrëdhënie Ndërkombëtare

9. Msc Administrim Publik

10. Msc Psikologji Klinike

11. Msc Drejtim dhe Menaxhim i Mediave

12. Msc Marrëdhënie me Publikun dhe Marketing

13. Msc Menaxhim bankar

14. Msc Administrim biznesi

Vendimi i KA

VKA Nr. 355, datë 13.07.2012web
VKA Nr. 421, datë 11.01.2013web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit Nr. 327, datë 07.08.2012alt
Urdhëri i Ministrit Nr. 585, datë 27.11.2012alt
Urdhëri i Ministrit Nr. 29, datë 31.01.2013altMP. Pedagogji me profile:Didaktikë; Menaxhim Arsimi.

Akreditim 2013

Akreditim 2013(1)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 12.06.2013

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim Institucional dhe të Programeve të Studimit:
1.Bsc Menaxhim Biznesi
2.Bsc  Dizajn
3.Bsc Inxhinieri Elektronike
4.Bsc Inxhinieri Mekatronike
5.Bsc Inxhinieri Elektrike
6. MP Administrim Biznesi
7. Mp Menaxhim Financiar dhe Bankar
8. Mp Studime mbi Sigurinë
9. Mp Infermieri Kirurgjikale
10. Msc Teknologji Informacioni
11. Msc INxhinieri Elektronike
12. Msc Këshillim Psikologjik
13. Msc Shkenca Juridike
14. Msc Psiokologji Ligjore

Akreditim 2012 - 2013 (FILIALI BERAT)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 31.12.2012

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit: 
1.Bsc Menaxhim Biznesi
2.Bsc Financë - Bankë
3.Bsc Shkenca Politiko Administrative
4.Bsc Psikologji e Përgjithshme
5.Bsc Mësuesi për Arsim Fillor
6.Bsc Mësuesi për Arsimin Parashkollor
7.Bsc Teknologji Informacioni
8.Bsc Inxhinieri Kompjuterike
9.Bsc Infermieri
10.Bsc Gjuhë Angleze
11.Bsc Fizioterapi

Vendimi i KA

VKA Nr. 487, datë 03.06.2013web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit të Arsimi dhe Shkencës Nr. 274, datë 02.07.2013alt

Akreditimi 2014

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  
Akreditim për IAL/Programet  
Vendimi i KA  
Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës  


Akreditimi 2015

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  
Akreditim për IAL/Programet  
Vendimi i KA  
Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës  

Rankimi dhe analiza

RANKIMI DHE ANALIZA


Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SëOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Për më shumë informacion kliko

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

media


Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ Msc Administrim Biznesi 2012alt
  • RVJ Msc Menaxhim Bankar 2012alt
  • RVJ Msc/Mp Psikologji Klinike 2012alt
  • RVJ Msc Administrim Publik dhe MP Qeverisje e Administrim Publik 2012alt
  • RVJ Msc Marrëdhënie Ndërkombëtare 2012alt
  • RVJ MP Pedagogji me profilet: Didaktikë; Menaxhim Arsimi 2012alt
  • RVJ MSc Gazetari me profilet: Marrëdhënie me Publikun dhe Marketing; Drejtim dhe Menaxhim i Mediave 2012alt