Institucionet Private

UT kristal SHLUP "UNIVERSITETI KRISTAL"

Adresa: Superstrada Tiranë-Durrës, kilometri 3
Tel/Fax: +355 48202986/7
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.kristal.edu.al

I hiqet licensa me vendim të Këshillit te Ministrave Nr. 539, datë 06.08.2014
Informacion i publikuar në lidhje me këtë Institucion paraqet gjendjen e tij deri në fund të vitit 2013. APAAL

Shkolla e Lartë Universitare Private "UNIVERSITETI KRISTAL"është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.761, datë 06.12.2005pdf. Ky institucion ka 4 filiale dhe ofron programe studimi në dy cikle(kliko Programet e studimit). Ka të akredituar dhe në proces akreditimi këto programe studimi (kliko Akreditimi)

Organigrama

Fakultetet
    Fakulteti i Arteve
    Fakulteti i Ekonomise
    Fakulteti i Inxhinierise
    Fakulteti i Shkencave Mjekesore
    Fakulteti i Drejtësise dhe Shkencave Sociale

Programet e studimit

ProgramiCikli i studimitInformacion 
Financë  Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 761,datë 6.12.2005pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.186, datë 25.04.2011pdf  
Menaxhim Biznesi Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 761,datë 6.12.2005pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 156, datë 14.04.2012pdf
Drejtësi Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 761,datë 6.12.2005pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 393, datë 29.07.2010pdf
Laborant Mjekësor Bachelor Liçensimi: VKM Nr.563, datë 28.5.2009pdf
Akreditimi: VKA Nr. 352, datë 13.07.2012 web
Mësuesi për Arsimin Fillor Bachelor Liçensimi: VKM Nr.795, datë 22.7.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.486, datë 18.10.2012pdf
Mami Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 535, datë 27.10.2011pdf
Akreditimi:
Psikolog Pune Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 1134, datë 5.8.2008pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 552, datë 14.11.2011pdf
Psikologji Shkollore Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 1134, datë 5.8.2008pdf
Akreditimi:Urdhër Nr. 552, datë 14.11.2011pdf
Infermieri Bachelor Liçensimi: Urdhër datë 01.12.2006pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.186, datë 25.04.2011pdf
Shkenca Komunikimi Bachelor Liçensimi: Urdhër datë 01.12.2006pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 244, datë 10.06.2013pdf
Administrim Publik Bachelor Liçensimi: Urdhër datë 01.12.2006pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 265, datë 28.06.2013pdf
Elektronikë Bachelor Liçensimi: Urdhër datë 01.12.2006pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.186, datë 25.04.2011pdf
Teknologji Informacioni Bachelor Liçensimi: Urdhër datë 01.12.2006pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 247, datë 11.06.2013pdf
Informatikë Bachelor Liçensimi: Urdhër datë 01.12.2006pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.186, datë 25.04.2011pdf
Shëndet Publik Bachelor Liçensimi: VKM Nr.563, datë 28.5.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 36, datë 01.02.2013pdf
Sociologji Bachelor Liçensimi: VKM Nr.563, datë 28.5.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.420, datë 01.09.2011pdf
Harqe
·Violinë
·Violë
·Violinçel
·Kontrabas
Bachelor Liçensimi: VKM Nr.178, datë 10.3.2010pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 325, datë 15.08.2013pdf
Instrumente Fryme:
·Flaut
·Oboe
·Klarinetë
·Trombë
·Korno
·Trombon
·Tuba
·Saksofon
·Korno Angleze
Bachelor  Liçensimi: VKM Nr.178, datë 10.3.2010pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 246, datë 11.06.2013pdf
Piano Bachelor  Liçensimi: VKM Nr.178, datë 10.3.2010pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 246, datë 11.06.2013pdf
Kitarë Bachelor  Liçensimi: VKM Nr.178, datë 10.3.2010pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 246, datë 11.06.2013pdf
Harpë Bachelor  Liçensimi: VKM Nr.178, datë 10.3.2010pdf
Akreditimi: 
Fizarmonikë Bachelor  Liçensimi: VKM Nr.178, datë 10.3.2010pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 246, datë 11.06.2013pdf
Perkusion Bachelor  Liçensimi: VKM Nr.178, datë 10.3.2010pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 246, datë 11.06.2013pdf
Art vokal:
·Kanto Klasike
·Kanto Moderne
Bachelor  Liçensimi: VKM Nr.178, datë 10.3.2010pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 246, datë 11.06.2013pdf
Kompozicion Bachelor  Liçensimi: VKM Nr.178, datë 10.3.2010pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 246, datë 11.06.2013pdf
Dirigjim Bachelor  Liçensimi: VKM Nr.178, datë 10.3.2010pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 246, datë 11.06.2013pdf
Tekstil Mode Bachelor Liçensimi: VKM Nr.178, datë 10.3.2010pdf
Akreditimi:  
Marrëdhënie Ndërkombëtare Bachelor Liçensimi: Urdhër datë 01.12.2006pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.186, datë 25.04.2011pdf
Fizioterapi Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.617, datë 26.12.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 276, datë 03.07.2013pdf
Imazheri dhe Radioterapi Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.617, datë 26.12.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 276, datë 03.07.2013pdf
Pikturë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: Urdhër Nr. 246, datë 11.06.2013pdf
Muzikologji Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Shëndet Publik dhe Menaxhim Spitalor Master profesional

Liçensimi: VKM Nr.563, datë 28.5.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 239, datë 31.05.2011pdf

Financë Kontabilitet Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr.310, datë 04.07.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 275, datë 03.07.2013pdf
Edukim Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr.310, datë 04.07.2011pdf
Akreditimi:Urdhër Nr. 550, datë 15.11.2012pdf
Laborant Mjekësor Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr. 216, datë 31.05.2013pdf
Akreditimi:
Histori Arti Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 216, datë 31.05.2013pdf
Akreditimi:
Kujdes Paliativ dhe Geriatrik Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 216, datë 31.05.2013pdf
Akreditimi:
Laborant Mekësor Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 216, datë 31.05.2013pdf
Akreditimi:
E Drejtë Civile Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.563, datë 28.5.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.420, datë 01.09.2011pdf
Marrëdhënie Ndërkombëtare Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.563, datë 28.5.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 505, datë 18.10.2012pdf
Inxhinieri Elektronike Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.907, datë 26.8.2009pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri Informatike Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.907, datë 26.8.2009pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri e Teknologjive të Informacionit Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.907, datë 26.8.2009pdf
Akreditimi: 
E Drejtë Publike Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.287, datë 28.4.2010pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.420, datë 01.09.2011pdf
E Drejtë Penale Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.287, datë 28.4.2010pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.420, datë 01.09.2011pdf
Financë Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.287, datë 28.4.2010pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.420, datë 01.09.2011pdf
Stomatologji Master shkencor Liçensimi: VKM Nr. 761,datë 6.12.2005pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.326, datë 12.07.2011pdf
Farmaci  Master shkencor

Liçensimi: VKM Nr. 761,datë 6.12.2005pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 393, datë 29.07.2010pdf

Psikologji shkollore dhe e zhvillimit Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 12, datë 17.01.2012pdf
Akreditimi: 
Psikologji këshillimi klinik Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 12, datë 17.01.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 329, datë 15.08.2013
Menaxhim Shëndet Publik Master shkencor

Liçensimi:
Akreditimi: Urdhër Nr. 90, datë 27.02.2013pdf

Shkenca Ligjore Master shkencor

Liçensimi: Urdhër Nr. 266, datë 28.06.2013pdf
Akreditimi:

Administrim Publik Master shkencor

Liçensimi: Urdhër Nr. 535, datë 27.10.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 275, datë 03.07.2013pdf

Menaxhim Biznesi Master shkencor

Liçensimi: Urdher Nr. 250, date 02.06.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 275, datë 03.07.2013pdf

Filiali Fier

ProgramiCikli i studimitInformacion 
Marrëdhënie Ndërkombëtare Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Shkenca Komunikimi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Administrim Publik Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Menaxhim Biznesi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Financë (Fakulteti Ekonomik) Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Mësuesi për Arsimin Fillor Bachelor Liçensimi: VKM Nr.795, datë 22.7.2009pdf
Akreditimi: 
Drejtësi Bachelor Liçensimi VKM Nr.55, datë 21.1.2009pdf
Akreditimi:
Infermieri Bachelor Liçensimi VKM Nr.55, datë 21.1.2009pdf
Akreditimi:

FILIALI KORÇË

ProgramiCikli i studimitInformacion 
Marrdhënie Ndërkombetare Bachelor Liçensimi: VKM Nr.57, datë 21.1.2009pdf
Akreditimi: 
Administrim Publik Bachelor Liçensimi: VKM Nr.57, datë 21.1.2009pdf
Akreditimi: 
Drejtësi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.57, datë 21.1.2009pdf
Akreditimi: 
Infermieri Bachelor Liçensimi: VKM Nr.57, datë 21.1.2009pdf
Akreditimi: 
Shkenca Komunikimi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.57, datë 21.1.2009pdf
Akreditimi: 
Mësuesi për Arsimin Fillor Bachelor Liçensimi: VKM Nr.795, datë 22.7.2009pdf
Akreditimi: 

FILIALI KUKËS

ProgramiCikli i studimitInformacion
Marrdhënie Ndërkombetare Bachelor Liçensimi: VKM Nr.795, datë 22.7.2009pdf
Akreditimi: 
Menaxhim Biznesi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.795, datë 22.7.2009pdf
Akreditimi: 
Drejtësi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.795, datë 22.7.2009pdf
Akreditimi: 
Infermieri Bachelor Liçensimi: VKM Nr.795, datë 22.7.2009pdf
Akreditimi: 
Financë Bachelor Liçensimi: VKM Nr.795, datë 22.7.2009pdf
Akreditimi: 
Psikologji Bachelor Liçensimi: VKM Nr.795, datë 22.7.2009pdf
Akreditimi: 
Shkenca Komunikimi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.795, datë 22.7.2009pdf
Akreditimi: 

FILIALI GJIROKASTËR

ProgramiCikli i studimitInformacion 
Infermieri Bachelor Liçensimi: VKM Nr.407, datë 26.5.2010pdf
Akreditimi: 
Menaxhim Biznesi dhe Financë Bachelor Liçensimi: VKM Nr.407, datë 26.5.2010pdf
Akreditimi: 
Marrëdhënie Ndërkombëtare Bachelor Liçensimi: VKM Nr.407, datë 26.5.2010pdf
Akreditimi: 
Drejtësi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.407, datë 26.5.2010pdf
Akreditimi: 

Stafi akademik

Stafi akademik


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Akreditimi

Akreditim 2009 - 2010

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

 

Akreditim për IAL/Programet

 

Vendimi i KA

 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

 

Procedura për heqjen e kushteve (Follow-Up)

1.Më datë 12.10.2009 Institucioni paraqet kërkesën  për heqjen e kushteve për programet:1. DNP Drejtësi; 2. Farmaci (riorganizuar nga 3 vjet në 5 vjet, program studimi i integruar)
2.Më datë 11.03.2010 Njihet Institucioni me GVJ
3.Më datë 13.04.2010 u zhvillua vizita e parë e GVJ në Institucion
4.Më datë 14.04.2010 u zhvillua vizita e dytë e GVJ në Institucion
5.Më datë 21.04.2010 u zhvillua vizita e tretë e GVJ në Institucion

6. RVJ është shqyrtuar nga KA në mbledhjen e datës 18.06.2010
VKA Nr.86 datë 18.06.2010web
4. Urdhër i Ministrit Nr 393, datë 29.07.2010pdf

Akreditim 2009 - 2009 - 2011

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 05.01.2009

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim Institucional dhe Programeve të Studimit:
1. DNP Financë
2. DNP Administrim Biznesi
3. DNP Marrëdhënie Ndërkombëtare
4. DNP Elektronikë
5. DNP Informatikë
6. DNP Infermieri 

Vendimi i KA

VKA Nr.51 datë 09.11.2009web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër i Ministrit Nr. 395, datë 26.11.2009pdf

Procedura për heqjen e kushteve (Follow-Up)

1. Më datë 30.06.2010 Institucioni paraqet kërkesën  për heqjen e kushteve për programet:
1. DNP Financë
2. DNP Administrim Biznesi
3. DNP Marrëdhënie Ndërkombëtare
4. DNP Elektronikë
5. DNP Informatikë
6. DNP Infermieri
2. Më datë 02.11.2010 njoftohet Institucioni me përbërjen e GVJ
3. Më datë 27.12.2010 u zhvillua Vizita e GVJ në Institucion.
4.VKA Nr.158 datë 25.03.2011web  
5. Urdhër i Ministrit Nr.186, datë 25.04.2011pdf 

Akreditim 2010

   

Akreditim 2010 - 2011 - 2013 (1)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 01.03.2010

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1. DNP Shkenca Komunikimi
2. DNP Teknologji Informacioni
3. DNP Administrim Publik
4. MNP Shëndet Publik dhe Menaxhim Spitalor 

Vendimi i KA

VKA Nr.163 datë 15.04.2011web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër i Ministrit Nr. 239, datë 31.05.2011pdf

Procedura për heqjen e kushteve (Follow-Up)1. Më datë 06.12.2011 Institucioni paraqet kërkesën  për heqjen e kushteve për programin: Bsc Shkenca Komunikimi
2. Më datë 05.04.2012 Institucioni paraqet RVB
3. Më datë 31.01.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ.
4. Më datë 11.02.2013 Institucioni përcjell shkresën mbi miratimin e GVJ.
5. Më datë 15.04.2013 dërgohet në Institucion Draft - Raporti i Vlerësimit të Jashtëm 
6. Më datë 18.04.2013 Institucioni paraqet komente mbi Draft - RVJ.
7. VKA Nr. 475, datë 03.05.2013web
1. Më datë 12.12.2011 Institucioni paraqet kërkesën për heqjen e kushteve për programin:  Mp Shëndet Publik dhe Menaxhim Spitalor
2. Më datë 04.04.2012 është dorëzuar RVB në APAAL.
3. Më datë 21.03.2012 Institucioni njihet me GVJ.
4. Më datë 16.04.2012 Institucioni njihet me ndryshimin e GVJ.
5. Më datë 15.11.2012 zvhvillohet vizita e parë në Institucion.
6. Më datë 06.12.2012 dërgohet në Institucion Draft - Raporti i Vlerësimit të Jashtëm.
7. VKA Nr. 429, datë 11.01.2013web
8. Urdhër Nr. 37, datë 01.02.2013pdf
1. Kërkesa nga IAL për heqjen e kushteve për programin:  Bsc Administrim Publik
2.
Më datë 07.09.2012 i kërkohet Institucionit nga APAAL dokumentacion mbi programin e studimit.
3. Më datë 26.11.2012 Institucioni paraqet dokumentacionin e duhur.
4. Më datë 31.01.2013 Instiucioni njihet me përbërjen e GVJ.
5. Më datë 20.02.2013 Institucioni njihet me ndryshimin e GVJ.
6. Më datë 21.03.2013 u zhvillua vizita e GVJ.
7. VKA Nr. 474, datë 03.05.2013web

1. Kërkesa nga IAL për heqjen e kushteve për programin:  Bsc Teknologji Informacioni
2.
Më datë 20.03.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ.
3. Më datë 26.03.2013 Institucioni përcjell shkresën mbi miratimin e GVJ.
4. Më datë 08.03.2013 u zhvillua vizita GVJ.
5. Më datë 17.04.2013 dërgohet në Institucion Draft - Raporti i Vlerësimit të Jashtëm.
6. VKA Nr. 473, datë 03.05.2013web

   

Akreditim 2010 - 2011(2)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 27.09.2010

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1. Msc E Drejtë Civile
2. Msc E Drejtë Publike
3. Msc E Drejtë Penale 

Vendimi i KA

VKA Nr.227 datë 29.07.2011web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër i Ministrit Nr. 420, datë 01.09.2011pdf
   

Akreditim 2010 - 2011 (3)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 30.11.2010

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1. Bsc Sociologji
2. Bsc Psikologji Pune
3. Bsc Psikologji Shkollore 

Vendimi i KA

VKA Nr. 227 datë 29.07.2011web për programin Bsc Sociologji
VKA Nr. 244 datë 16.09.2011web për programet Bsc Psikologji Pune dhe Bsc Psikologji Shkollore

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër i Ministrit Nr. 420, datë 01.09.2011pdf
Urdhër i Ministrit Nr. 552, datë 14.11.2011pdf
   

Akreditim 2010 - 2011 (4)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 30.11.2010

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programit të Studimit:
Msc Financë 

Vendimi i KA

VKA Nr. 227 datë 29.07.2011web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër i Ministrit Nr. 420, datë 01.09.2011pdf
   

Akreditim 2010 - 2011(5)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 30.11.2010

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programit të Studimit:
Msc Stomatologji 

Vendimi i KA

VKA Nr.179 datë 30.05.2011web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër i Ministrit Nr. 326, datë 12.07.2011pdf

   Akreditim 2011

   

Akreditim 2011 - 2012(1)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 30.11.2011

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programit të Studimit:
Msc Marrëdhënie Ndërkombëtare 

Vendimi i KA

VKA Nr. 362, datë 17.09.2012web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit Nr. 505, datë 18.10.2012pdf
   

Akreditim 2011 - 2013 (2)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 12.12.2011

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programit të Studimit:
Bsc Shëndet Publik 

Vendimi i KA

VKA Nr. 426, datë 11.01.2013web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër Nr. 36, datë 01.02.2013pdf 
   

Akreditim 2011 - 2012(3)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 30.11.2011

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programit të Studimit:
Bsc Mësuesi për Arsimin Fillor 

Vendimi i KA

VKA Nr. 361, datë 17.09.2012web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit Nr.486, datë 18.10.2012pdf

Akreditim 2011 - 2013(4)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 30.06.2011.

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programit të Studimit:
Msc Menaxhim Biznesi 

Vendimi i KA

VKA Nr. 484, datë 03.05.2013web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër i Ministrit Nr. 275, datë 03.07.2013pdf
   

Akreditim 2011 - 2014(5)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 17.06.2011

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programit të Studimit:
1. Bsc Laborant Mjekësor

Vendimi i KA

VKA Nr. 352, datë 13.07.2012 web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 
   

Akreditim 2011 - 2012 (6)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 01.07.2011

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1. Msc në Inxhinieri Elektronike
2. Msc në Inxhinieri Informatike
3. Msc në Inxhinieri e Teknologjive të Informacionit 

Vendimi i KA

VKA Nr. 337, datë 08.06.2012web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 
  


Akreditim 2012

Akreditim 2012 - 2013(1)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 17.02.2012 

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1. Bsc Kanto Klasike
2. Bsc Kanto Moderne
3. Bsc Dirigjim
4. Bsc Kompozicion
5. Bsc Fizarmonikë
6. Bsc Kitarë
7. Bsc Violinë
8. Bsc Violë
9. Bsc Flaut
10. Bsc Klarinetë
11. Bsc Piano
12. Bsc Perkusion
13. Bsc Pikturë

Vendimi i KA

 VKA Nr. 483, datë 03.05.2013web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 246, datë 11.06.2013pdf
Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 325, datë 15.08.2013pdf

Akreditim 2012 (2)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 17.02.2012 

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programit të Studimit:
MP. Edukim

Vendimi i KA

VKA Nr. 395, datë 26.10.2012web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër i Ministrit Nr. 550, datë 15.11.2012pdf 

Akreditim 2012 - 2013 (3)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 21.02.2012 

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programit të Studimit:
Msc Menaxhimi dhe Koordinimi i Shërbimeve Shëndetësore Infermieristike në Shëndet Publik

Vendimi i KA

VKA Nr. 427, datë 11.01.2013web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër Nr.35, datë 01.02.2013pdf 

Akreditim 2012 - 2014(4)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 10.04.2012

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim Institucional të Fakultetit të Shkencave Mjekësore; Fakultetit të Drejtësisë dhe Shkencave Sociale; Fakultetit të Administrim Biznesit; Fakultetit të Inxhinjerisë  dhe Fakultetit të Arteve.
Më datë 06.06.2012 APAAL i kërkon Institucionit përsëritjen e kërkesës në përputhje me ligjin.
Më datë 10.12.2012 Institucioni paraqet kërkesën me dokumentacionin plotësues.

Vendimi i KA

VKA Nr. 481, datë 03.05.2013web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 

Akreditim 2012 - 2014 (5)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 16.04.2012 

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programit të Studimit: 
Bsc Fizioterapi 

Vendimi i KA

VKA Nr. 485, datë 03.05.2013web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

 

Akreditim 2012 - 2014 (6)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 16.04.2012 

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programit të Studimit: 
Bsc Imazheri dhe Radioterapi

Vendimi i KA

VKA Nr. 485, datë 03.05.2013web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 

Akreditim 2012 - 2014 (7)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 18.04.2012 

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programit të Studimit: 
Msc Administrim Publik
 

Vendimi i KA

 VKA Nr. 484, datë 03.05.2013web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 

Akreditim 2012 - 2014 (8)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 18.04.2012 

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programit të Studimit:
MP Financë-Kontabilitet
 

Vendimi i KA

VKA Nr. 484, datë 03.05.2013web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 


Akreditim 2013

Akreditim 2013(1)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 25.01.2013

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programit të Studimit:
Msc Psikologji Këshillimi Klinik

Vendimi i KA

VKA Nr. 510, datë 18.07.2013web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencave Nr. 335, datë 16.08.2013pdf 

Akreditim 2013(2)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 05.02.2013

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim të Programit të Studimit:
Bsc Muzikologji

Vendimi i KA

VKA Nr. 510, datë 18.07.2013web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 


Rankimi dhe analiza

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 761, datë 06.12.2005pdf
 • VKM Nr. 1134, datë 5.8.2008pdf
 • VKM Nr. 57, datë 21.01.2009pdf
 • VKM Nr. 563, datë 28.05.2009pdf
 • VKM Nr. 795, datë 22.07.2009pdf
 • VKM Nr. 178, datë 10.3.2010pdf
 • VKM Nr. 407, datë 26.5.2010pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër datë 01.12.2006pdf
 • Urdhër Nr. 76, datë 09.04.2009pdf
 • Urdhër Nr. 395, datë 26.11.2009pdf
 • Urdhër Nr. 393, datë 29.07.2010pdf
 • Urdhër Nr. 186, datë 25.04.2011pdf
 • Urdhër Nr. 239, datë 31.05.2011pdf
 • Urdher Nr. 250, date 02.06.2011pdf
 • Urdhër Nr. 310, datë 04.07.2011pdf
 • Urdhër Nr. 326, datë 12.07.2011pdf
 • Urdhër Nr. 380, datë 05.08.2011
 • Urdhër Nr. 420, datë 01.09.2011pdf
 • Urdhër Nr. 535, datë 27.10.2011pdf
 • Urdhër Nr. 552, datë 14.11.2011pdf
 • Urdhër Nr. 617, datë 26.12.2011pdf
 • Urdhër Nr. 12, datë 17.01.2012pdf
 • Urdhër Nr. 59, datë 17.02.2012pdf
 • Urdhër Nr. 92, datë 15.03.2012pdf
 • Urdhër Nr. 156, datë 14.04.2012pdf
 • Urdhër Nr. 281, datë 03.07.2012pdf
 • Urdhër Nr. 486, datë 18.10.2012pdf
 • Urdhër Nr. 505, datë 18.10.2012pdf
 • Urdhër Nr. 533, datë 06.11.2012pdf
 • Urdhër Nr. 550, datë 15.11.2012pdf
 • Urdhër Nr. 35, datë 01.02.2013pdf
 • Urdhër Nr. 36, datë 01.02.2013pdf
 • Urdhër Nr. 37, datë 01.02.2013pdf
 • Urdhër Nr. 90, datë 27.02.2013pdf
 • Urdhër Nr. 216, datë 31.05.2013pdf
 • Urdhër Nr. 217, datë 31.05.2013pdf
 • Urdhër Nr. 244, datë 10.06.2013pdf
 • Urdhër Nr. 245, datë 11.06.2013pdf
 • Urdhër Nr. 246, datë 11.06.2013pdf
 • Urdhër Nr. 247, datë 11.06.2013pdf
 • Urdhër Nr. 265, datë 28.06.2013pdf
 • Urdhër Nr. 266, datë 28.06.2013pdf
 • Urdhër Nr. 275, datë 03.07.2013pdf
 • Urdhër Nr. 276, datë 03.07.2013pdf
 • Urdhër Nr. 325, datë 15.08.2013pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 4, datë 17.02.2009web
 • VKA Nr. 51, datë 09.11.2009web
 • VKA Nr. 86, datë 18.06.2010web
 • VKA Nr. 125, datë 03.12.2010web
 • VKA Nr. 137, datë 21.01.2011web
 • VKA Nr. 154, datë 18.02.2011web
 • VKA Nr. 157, datë 25.03.2011web
 • VKA Nr. 158, datë 25.03.2011web
 • VKA Nr. 163, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 171, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 179, datë 30.05.2011web
 • VKA Nr. 193, datë 24.06.2011web
 • VKA Nr. 202, datë 29.07.2011web
 • VKA Nr. 227, datë 29.07.2011web
 • VKA Nr. 244, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 255, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 268, datë 04.11.2011web
 • VKA Nr. 275, datë 04.11.2011web
 • VKA Nr. 276, datë 04.11.2011web
 • VKA Nr. 298, datë 13.01.2012web
 • VKA Nr. 325, datë 16.03.2012web
 • VKA Nr. 337, datë 08.06.2012web
 • VKA Nr. 352, datë 13.07.2012web
 • VKA Nr. 359, datë 13.07.2012web
 • VKA Nr. 361, datë 17.09.2012web
 • VKA Nr. 362, datë 17.09.2012web
 • VKA Nr. 395, datë 26.10.2012web
 • VKA Nr. 426, datë 11.01.2013web
 • VKA Nr. 427, datë 11.01.2013web
 • VKA Nr. 429, datë 11.01.2013web
 • VKA Nr. 448, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 449, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 450, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 473, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 474, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 475, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 481, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 483, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 484, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 485, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 492, datë 03.06.2013web
 • VKA Nr. 510, datë 18.07.2013web
 • VKA Nr. 515, datë 18.07.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Bsc Mësuesi për Arsimin Fillor 2012pdf
 • RVJ Msc Marrëdhënie Ndërkombëtare 2012pdf
 • RVJ Bsc Shëndet Publik 2012pdf
 • RVJ Msc Menaxhimi dhe Koordinimi i Shërbimeve Shëndetësore Infermieristike në Shëndet Publikpdf
 • RVJ Vlerësimin Institucional 2013pdf
 • RVJ Bsc Art Vokal 2013pdf
 • RVJ Bsc Dirigjim 2013pdf
 • RVJ Bsc Fizioterapi 2013pdf
 • RVJ Bsc Harqe 2013pdf
 • RVJ Bsc Imazheri dhe Radioterapi 2013pdf
 • RVJ Bsc Instrumenta Fryme 2013pdf
 • RVJ Bsc Kitarë 2013pdf
 • RVJ Bsc Kompozicion 2013pdf
 • RVJ Bsc Fizarmonikë 2013pdf
 • RVJ Bsc Perkusion 2013pdf
 • RVJ Bsc Piano 2013pdf
 • RVJ Bsc Pikturë 2013pdf
 • RVJ MP Financë - Kontabilitet 2013pdf
 • RVJ Msc Administrim Publik 2013pdf
 • RVJ Msc Manaxhim Biznesi 2013pdf
 • RVJ Bsc Muzikologji 2013pdf
 • RVJ MSc Psikologji Këshillim Klinik 2013pdf