Institucionet Private

Logo Universiteti Aldent

Adresa: Adresa Rr.e Dibrës, nr. 235, Tirane
Tel: +355 42 231835
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:
http://ual.edu.al

Pezullohet(përkohësisht) veprimtaria me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 540, datë 06.08.2014
I hiqet pezullimi me VKM Nr. 705, datë 29.10.2014

Universiteti Aldent është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr. 673, datë 27.9.2006pdf. Ky institucion ofron programe studimi në tre cikle(kliko Programet e studimit). Është i akredituar institucionalisht(Fakulteti i Teknikave Dentare) me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 225, datë 21.07.2009pdf. Ka të akredituar dhe në proces akreditimi këto programe studimi (kliko Akreditimi

Organigrama

Organigrama


 "Universiteti Aldent”  përbëhet nga dy fakultete:

Fakulteti i Shkencave Dentare

1. Departamenti i Stomatologjisë
2. Departamenti Laborant i Lartë Dentar
3. Qëndra e Formimit dhe Shërbimit

 Fakulteti i Shkencave Mjekësore

1. Departamenti i Farmacisë
2. Departameni i Infermierise
3. Qëndra Kërkimore Farmakoterape

Programet e studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Fizioterapi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: Urdhër Nr.519, datë 19.11.2010
Akreditimi: Urdhër Nr. 326, datë 07.08.2012
2 Infermieri e Përgjithshme Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: VKM Nr.794, datë 22.7.2009
Akreditimi: Urdhër Nr.240, datë 26.05.2011
3 Laborant Dentar Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Dentare
Licensimi: VKM Nr. 673, datë 27.9.2006
Akreditimi: Urdhër Nr.225, datë 21.07.2009
4 Stomatologji Dip Integruar Msc IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Dentare
Licensimi: VKM Nr.257, datë 27.02.2008
Akreditimi: Urdhër Nr. 240, datë 26.05.2011
5 Farmaci Dip Integruar Msc IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: Urdhër Nr.519, datë 19.11.2010
Akreditimi: Urdhër Nr. 248, datë 12.06.2013
6 Infermieri Klinike Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: Urdhër Nr.527, datë 01.11.2012
Akreditimi:
7 Fizioterapi Klinike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: Urdhër Nr. 195, datë 28.05.2013
Akreditimi:
8 Stomatologji me profile: Kirurgji Orale, Ortodonti Specializime Afat Gjata IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Dentare
Licensimi: Urdhër Nr. 299, datë 22.07.2013
Akreditimi:

Stafi akademik

Stafi akademik


Për më shumë informacion kliko


Akreditimi

Akreditim 2008

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 12.08.2008

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programit të Studimit:
1. DNP Laborant i Lartë Dentar

Vendimi i KA

VKA Nr. 18 datë 19.06.2009web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër i Ministrit Nr. 225, datë 21.07.2009pdf

Akreditim 2010 - 2011

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 01.12.2010

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim Institucional  dhe të Programeve të Studimit:
1- Msc Stomatologji
2- Bsc Infermieri e përgjithëshme 

Vendimi i KA

VKA Nr. 164 datë 15.04.2011web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër i Ministrit Nr.240, datë 26.05.2011pdf

Akreditim 2011- 2012 - 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Me datë 22.06.2011

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1. Msc Farmaci
2. Bsc Fizioterapi

Vendimi i KA

VKA Nr. 353, datë 13.07.2012web Bsc. Fizioterapi

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit Nr. 326 , datë 07.08.2012pdfBsc. Fizioterapi
Urdhëri i Ministrit Nr. 248, datë 12.06.2013pdfMsc. Farmaci

Akreditimi 2014

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  
Akreditim për IAL/Programet  
Vendimi i KA  
Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës  


Akreditimi 2015

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  
Akreditim për IAL/Programet  
Vendimi i KA  
Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës  

Rankimi dhe analiza

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SëOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Për më shumë informacion kliko

Kerkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 673, datë 27.9.2006pdf
 • VKM Nr. 257, datë 27.2.2008pdf
 • VKM Nr. 794, datë 22.7.2009pdf
 • VKM Nr. 539, datë 13.06.2013pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 225, datë 21.07.2009pdf
 • Urdhër Nr. 240, datë 26.05.2011pdf
 • Urdhër Nr. 370, datë 27.07.2011pdf
 • Urdhër Nr. 326, datë 07.08.2012pdf
 • Urdhër Nr. 527, datë 01.11.2012pdf
 • Urdhër Nr. 195, datë 28.05.2013pdf
 • Urdhër Nr. 248, datë 12.06.2013pdf
 • Urdhër Nr. 299, datë 22.07.2013pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 18, datë 19.06.2009web
 • VKA Nr. 97, datë 28.09.2010web
 • VKA Nr. 164, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 353, datë 13.07.2012web
 • VKA Nr. 378, datë 17.09.2012web
 • VKA Nr. 378, datë 17.09.2012web
 • VKA Nr. 441, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 442, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 445, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 468, datë 03.05.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Bsc Fizioterapipdf
 • RVJ Msc Farmaci 2013pdf