Institucionet Private

UNYT Shkolla Private e Arsimit të Lartë " Pavarësia"
Adresa: Bulevardi Vlorë-Skele PO. Box 4358, Vlorë
Tel/Fax: +35533411555/666
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unipavaresia.edu.al
Dokument lincensimi: VKM Nr. 279, datë 12.03.2009
Dokument akreditimi: Urdher Nr. 290, datë 09.07.2012
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Ekonomi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.279, datë 12.03.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2018-07-09
2 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.279, datë 12.3.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2018-07-09
3 Bachelor Shkenca Politike Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 279, datë 12.03.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2018-07-09
4 Bachelor Inxhinieri Informatike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.279, datë 12.03.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2018-07-09

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Financë dhe Kontabiliteti i Firmave Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
2 Master profesional Financë dhe Bankë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
3 Master profesional Specialist i së Drejtës për Administratën Publike Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
4 Master profesional Specialist i së Drejtës për Sistemin Bankar Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
5 Master profesional Specialist i së Drejtës për Shoqëritë Tregtare Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
6 Master profesional Administrim Sistemesh dhe Rrjetesh Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 388, datë 10.08.2011
7 Master profesional Specialist Programues Sistemesh Software Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
8 Master profesional Aplikime Sistemesh Informative në Administratën Publike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 388, date 10.08.2011
9 Master i shkencave Inxhinieri Informatike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
10 Master i shkencave Informatikë Ekonomike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
11 Master i shkencave E Drejtë Private dhe e Drejtë Ndërkombëtare Private Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
12 Master i shkencave E Drejtë Publike dhe e Drejtë Ndërkombëtare Publike Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
13 Master i shkencave Financa Publike dhe Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 388, date 10.08.2011
14 Master i shkencave Diplomaci dhe Politika Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
15 Master i shkencave Studime Europiane Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
16 Dip Integruar Msc Arkitekurë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.279, datë 12.03.2009

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ Institucional pdf
  • RVJ Bsc Drejtesi pdf
  • RVJ Bsc Ekonomi pdf
  • RVJ Bsc Inxh Informatike pdf
  • RVJ Bsc Shkenca Politike pdf