Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Kolegji Universitar "Pavarësia Vlorë"
Adresa: Bulevardi Vlorë– Skelë, PO. Box 4358 Posta Vlorë, AL – 9401 Vlorë, Shqipëri.
Tel/Fax: +35533411555/666
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unipavaresia.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 279, datë 12.03.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 290, datë 09.07.2012
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Ekonomi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 279, datë 12.03.2009
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 290, datë 09.07.2012
2 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 279, datë 12.03.2009
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 290, datë 09.07.2012
3 Bachelor Shkenca Politike Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 279, datë 12.03.2009
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 290, datë 09.07.2012
4 Bachelor Inxhinieri Informatike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: VKM Nr. 279, datë 12.03.2009
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 290, datë 09.07.2012

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Financë dhe Kontabiliteti i Firmave Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
2 Master profesional Financë dhe Bankë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
3 Master profesional Specialist i së Drejtës për Administratën Publike Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
4 Master profesional Specialist i së Drejtës për Sistemin Bankar Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
5 Master profesional Specialist i së Drejtës për Shoqëritë Tregtare Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
6 Master profesional Administrim Sistemesh dhe Rrjetesh Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
7 Master profesional Specialist Programues Sistemesh Software Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
8 Master profesional Aplikime Sistemesh Informative në Administratën Publike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
9 Master i shkencave Inxhinieri Informatike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
10 Master i shkencave Informatikë Ekonomike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
11 Master i shkencave E Drejtë Publike dhe e Drejtë Ndërkombëtare Publike Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: N/A
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
12 Master i shkencave Financa Publike dhe Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
13 Master i shkencave Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: N/A
14 Master i shkencave E Drejtë Private dhe e Drejtë Ndërkombëtare Private Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: N/A
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
15 Master i shkencave Studime Europiane Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: N/A
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
16 Master i shkencave(PI) Arkitekurë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: VKM Nr. 279, datë 12.03.2009

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ Institucional pdf
  • RVJ Bsc Drejtesi pdf
  • RVJ Bsc Ekonomi pdf
  • RVJ Bsc Inxh Informatike pdf
  • RVJ Bsc Shkenca Politike pdf