Institucionet Private

Shkolla Private e Arsimit të Lartë "Pavarësia"

Adresa: Blv. Vlorë-Skelë, Vlorë
Tel/Fax: +35533411555/666
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.unipavaresia.edu.al

Pezullohet(përkohësisht) veprimtaria me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 540, datë 06.08.2014
I hiqet pezullimi me VKM Nr. 705, datë 29.10.2014
Shkolla Private e Arsimit të Lartë "Pavarësia" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.279, datë 12.3.2009pdf. Ky institucion ofron programe studimi në dy cikle(kliko Programet e studimit). Për proceset e akreditimit të kryer prej këtij institucioni (kliko Akreditimi

Organigrama

Organigrama


Per te pare organizimin e institucionit, ju lutemi klikoni 

Programet e studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Ekonomi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.279, datë 12.03.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2018-07-09
2 Drejtësi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.279, datë 12.3.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2018-07-09
3 Shkenca Politike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 279, datë 12.03.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2018-07-09
4 Inxhinieri Informatike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.279, datë 12.03.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2018-07-09
5 Arkitekurë Dip Integruar Msc IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.279, datë 12.03.2009
6 Inxhinieri Informatike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
7 Informatikë Ekonomike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
8 E Drejtë Private dhe e Drejtë Ndërkombëtare Private Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
9 E Drejtë Publike dhe e Drejtë Ndërkombëtare Publike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
10 Financa Publike dhe Administrim Publik Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 388, date 10.08.2011
11 Diplomaci dhe Politika Ndërkombëtare Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
12 Studime Europiane Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
13 Financë dhe Kontabiliteti i Firmave Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
14 Financë dhe Bankë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
15 Specialist i së Drejtës për Administratën Publike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
16 Specialist i së Drejtës për Sistemin Bankar Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
17 Specialist i së Drejtës për Shoqëritë Tregtare Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
18 Administrim Sistemesh dhe Rrjetesh Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 388, datë 10.08.2011
19 Specialist Programues Sistemesh Software Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
20 Aplikime Sistemesh Informative në Administratën Publike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 388, date 10.08.2011

Stafi akademik

Stafi akademik


Për informacion rreth stafit akademik të institucionit ju lutemi klikoni.


Akreditimi

Akreditim 2011 - 2012

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 11.01.2011.

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim Institucional dhe Programeve të Studimit:
1. Bsc Ekonomi
2. Bsc Drejtësi
3. Bsc Shkenca Politike
4. Bsc Inxhinieri Informatike
5. Msc Arkitekturë 

Vendimi i KA

VKA Nr. 340, datë 08.06.2012web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit Nr. 290, datë 09.07.2012pdf 

Akreditim 2012 - 2014

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 26.07.2012

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1.Mp Specialist i të Drejtës për Shoqëritë Tregtare
2.Mp Specialist i të Drejtës për Sistemin Bankar
3.Mp Specialist i të Drejtës për Administratën Publike
4.Mp Financë dhe Bankë
5.Mp Financë dhe Kontabilitetin e Firmave
6.Mp Aplikime Sistemesh Informatike në Administratën Publike
7.Mp Administrim Sistemesh dhe Rrjetesh
8.Mp Specialist Programues Sistemesh Software
9.Msc E Drejtë Private dhe E Drejtë Ndërkombëtare Private
10.Msc E Drejtë Publike dhe E Drejtë Ndërkombëtare Publike
11.Msc Financa Publike dhe Administrim Publik
12.Msc Studime Europiane
13.Msc Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare
14.Msc Inxhinieri Informatike
15.Msc Informatike Ekonomike

Akreditimi 2014

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  
Akreditim për IAL/Programet  
Vendimi i KA  
Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës  

Akreditimi 2015

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  
Akreditim për IAL/Programet  
Vendimi i KA  
Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës  


Rankimi dhe analiza

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SëOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Për më shumë informacion kliko

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ Institucionalpdf
  • RVJ Bsc Drejtesipdf
  • RVJ Bsc Ekonomipdf
  • RVJ Bsc Inxh Informatikepdf
  • RVJ Bsc Shkenca Politikepdf