Institucionet Publike

unitir.images Universiteti i Tiranës
Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tiranë
Tel: + 355 4 222840
Fax: + 355 4 2223981
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unitir.edu.al


Organigrama

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës
1. Departamenti i Biologjisë
2. Departamenti i Fizikës
3. Departamenti i Informatikës
4. Departamenti i Kimisë
5. Departamenti i Kimisë Industriale
6. Departamenti i Matematikës
7. Departamenti i Matematikës së Aplikuar
8. Departamenti i Bioteknologjisë
9. Qëndra Kombëtare e Studimit të Florës dhe Faunës Shqiptare

Adresa: Blv. Zogu I, Tiranë
Tel: -------
Fax: --------
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:

Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja

logo Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
1. Departamenti i Gjuhës Angleze
2. Departamenti i Gjuhës Frënge
3. Departamenti i Gjuhës Gjermane
4. Departamenti i Gjuhës Italiane
5. Departamenti i Gjuhës Sllave e Ballkanike
6. Departamenti i Gjuhës Spanjolle

Adresa: Rruga e Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax: +35542371668
Email:Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unitir.edu.al/fgjh

Fakulteti i Drejtësisë

fakdrejt.images Fakulteti i Drejtësisë
1. Departamenti i së Drejtës Civile
2. Departamenti i së Drejtës Penale
3. Departamenti i së Drejtës Publike

Adresa:
Tel/Fax
Email:
Website:

Fakulteti i Shkencave Sociale

logo Fakulteti i Shkencave Sociale
1. Departamenti i Filozofisë
2. Departamenti i Sociologjisë
3. Departamenti i Pedagogji Psikologjisë
4. Departamenti i Punës Sociale
5. Departamenti i Shkencave Politike

Adresa: Rruga "Dora D'Istria", Tirana-ALBANIA
Tel/Fax: +355 4224772
Email:
Website:

Instituti i Studimeve Europiane

Not Found Instituti i Studimeve Europiane
1. Departamenti i Politikave dhe Qeverisjes
2. Departamenti i Diplomacisë dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare
3. Departamenti i Legjislacionit dhe Institucioneve Europiane

Adresa: Rruga e “Elbasanit”, Fakulteti i Histori Filologji, Tiranë Shqipëri.
Tel/Fax: +355 4 237 8538
Email:
Website: http://www.unitir.edu.al/rektorati/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=92&Itemid=228

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

logo Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
1. Departamenti i Gazetarisë
2. Departamenti i Historisë
3. Departamenti i Gjeografisë
4. Departamenti i Gjuhës Shqipe
5. Departamenti i Letërsisë
6. Departamenti i Arkeologjisë dhe Trashëgimisë KulturoreAdresa: Rr. Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax: (+355 4) 2369664
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.fhf.edu.al

Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteti i Ekonomise Fakulteti i Ekonomisë
1. Departamenti i Ekonomiksit
2. Departamenti i Financës
3. Departamenti i Kontabilitetit
4. Departamenti i Marketing Turizmit
5. Departamenti i Menaxhimit
6. Departamenti i Statistikë Informatikë e Zbatuar

Adresa:  Rruga e Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax :
Email:
Website: www.fakultetiekonomise.edu.al

Filiali Kukës

Filiali Kukës
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Filiali Sarandë

Filiali Sarandë
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:


Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM. Nr.568, datë 14.7.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
2 Bioteknologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr 976, date 08.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
3 Fizikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
4 Biologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
5 Kimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
6 Kimi Industriale e Mjedisore Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
7 Kimi dhe Teknologji Ushqimore Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
8 Informatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
9 Matematikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
10 Inxhinieri Matematike dhe Informatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
11 Drejtësi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
12 Gjuhë Angleze me profile; gjuhë angleze, përkthim dhe interpretim, studime britanike dhe amerikane Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
13 Gjuhë Frënge me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim frëng, përkthim dhe interpretim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
14 Gjuhë Gjermane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim gjermanishtfolës, përkthim dhe interpretim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
15 Gjuhë Italiane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë , letërsi dhe qytetërim italiane, përkthim dhe interpretim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
16 Gjuhë Turke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim turk, përkthim dhe interpretim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
17 Gjuhë Ruse me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim rus, përkthim dhe interpretim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
18 Gjuhë Spanjolle me profil; gjuhë, letërsi dhe qytetërim ispanik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 831, datë 04.06.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
19 Histori Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
20 Gjuhë Letërsi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
21 Gjeografi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
22 Gazetari Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
23 Punë Sociale Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
24 Psikologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
25 Shkenca Politike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
26 Administrim dhe Politikë Sociale Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
27 Filozofi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
28 Sociologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
29 Financë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
30 Ekonomiks Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
31 Informatikë Ekonomike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
32 Administrim Biznesi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
33 Arkeologji dhe trashëgimi kulturore Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
34 Gjuhë Angleze Bachelor IAL/Njësia: Filiali Sarandë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
35 Gjuhë Angleze Bachelor IAL/Njësia: Filiali Kukes
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
36 Infermieri e Përgjithshme Bachelor IAL/Njësia: Filiali Kukes
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
37 Administrim Biznesi Bachelor IAL/Njësia: Filiali Sarandë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
38 Administrim Biznesi (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
39 Financë (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
40 Drejtësi (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
41 Histori (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
42 Gjeografi (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
43 Gjuhë Letërsi (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
44 Gjuhë Greke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim grek, përkthim dhe interpretim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
45 Gjuhë Angleze me profile; gjuhë angleze (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
46 Gjuhë italiane me profil; letërsi dhe qytetërim italian (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
47 Biologji (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
48 Biologji e Ruajtjes Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
49 Biologji Molekulare Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
50 Fizikë Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
51 Bioteknologji Bimore Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
52 Elektrokimi e Zbatuar dhe Dukuritë Sipërfaqësore Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
53 Analiza Kimike e Lëndës dhe Mjedisit Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
54 Teknologjia dhe mikrobiologjia e ushqimeve dhe vlerësimi i sigurisë dhe cilësisë Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
55 Proceset e trajtimit kimik të lëndëve të para natyrore dhe të mbeturinave industriale urbane Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
56 Analizë dhe Algjebër Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1166, datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
57 Metodat probabilitare ptatistike dhe petodat e analizës numerike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1166, datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
58 Informatikë Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.14, datë 07.01.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
59 Shkenca Juridike Civile Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 686, date 18.06.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
60 Shkenca Penale Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 686, date 18.06.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
61 E Drejtë Publike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 686, date 18.06.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
62 Shkenca gjuhësore Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
63 Letërsi botërore Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
64 Kërkime Gjuhësore Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.16, datë 07.01.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
65 Studime Letrare Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.16, datë 07.01.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
66 Shkenca Komunikimi me profile: Komunikim Informim, komunikim masiv Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1165, datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
67 Filozofi Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
68 Sociologji Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
69 Pedagogji Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
70 Psikologji Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
71 Punë Sociale Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
72 Shkenca Politike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 567 date 23.11.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
73 Legjislacion dhe Institucionet Europiane Doktoratë IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 614 date 31.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
74 Politika dhe Qeverisja në Europë Doktoratë IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 614 date 31.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
75 Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare Doktoratë IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 614 date 31.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
76 Kontabilitet Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
77 Menaxhim Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
78 Financë Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
79 Sistemet e Informacionit në Ekonomi Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
80 Statistikë Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
81 Marketing Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
82 Ekonomiks Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
83 Kërkime Operacionale Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
84 Histori Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 285, date 28.04.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
85 Gjeografi Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 286, date 28.04.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
86 Arkeologji Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 285, date 28.04.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
87 Marrëdhënie Ndërkombëtare Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 285, date 28.04.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
88 Trashëgimi Kulturore Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
89 Çështje të mbrojtjes së fëmijëve Edukim i Vazhduar IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Në Proces Licensimi
Licensimi:
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
90 Politika dhe Drejtim Arsimi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 357, date 25.09.2015
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
91 Informatikë ligjore Master i shkencave IAL/Njësia: Departamenti i Informatikës
Gjendja: Në Proces Licensimi
Licensimi:
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
92 Mësues informatike për arsimin e mesëm të lartë Master i shkencave IAL/Njësia: Departamenti i Informatikës
Gjendja: Në Proces Licensimi
Licensimi:
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
93 Shkenca të Edukimit Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 357date 25.09.2015
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
94 Siguria e Informacionit Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 437, datë 12.11.2015
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
95 Biologji Molekulare Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
96 Biologji Mjedisore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
97 Mësuesi në Biologji për Arsimin e Mesëm e të Lartë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
98 Bioteknologji Molekulare dhe Industriale Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
99 Fizikë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
100 Mësuesi në Fizikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
101 Informatikë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
102 Inxhinieri Matematike dhe Informatike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
103 Inxhinieria e Proceseve Kimike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
104 Kimi Industriale e Mjedisore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
105 Kimi me profil: Analiza Kimike dhe Vetitë e Lëndës Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
106 Mësuesi në Kimi për Arsimin e Mesëm të Lartë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
107 Matematikë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
108 Mësuesi në Matematikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
109 Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
110 Teknologji Informacioni dhe komunikimi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 298, date 20.07.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
111 Drejtësi me profil: Civile Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
112 Drejtësi me profil: Penale Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
113 Drejtësi me profil: Publike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
114 Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
115 Përkthim Teknik - Letrar dhe Interpretim Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
116 Gjuhësi me profiel: Gjuhësi e Sotme, Gjuhësi Historike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
117 Histori Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
118 Arkeologji Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
119 Trashëgimi Kulturore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
120 Marrëdhënie Ndërkombëtare Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
121 Gazetari me profile: Marrëdhënie publike, Gazetari evropiane dhe ndërkombëtare, Komunikimi ndërkulturor, Marketing mediatik, Drejtimi dhe menaxhimi i mediave Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
122 Studime Letrare me profilet: Teori letërsie dhe kritikë letrare, Letërsi e përgjithshme dhe letërsi e krahasuar, studime letrare shqiptare dhe antropologji kulturore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1163 datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
123 Gjeografi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1163 datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
124 Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
125 Punë Sociale me profil: Drejtim Klinik Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
126 Punë Sociale me profil: Organizim Komunitar Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
127 Punë Sociale me profil: Politikë Sociale Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
128 Psikolog Shkollor/Organizacional Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
129 Psikolog Klinik i Zhvillimit dhe Marrëdhënieve Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
130 Shërbime Sociale në Drejtësinë Penale Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
131 Administrim i Shërbimeve Sociale Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
132 Studime Rajonale Politike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
133 Çështje të Fëmijëve dhe të Familjes Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
134 Komunikim për Ndryshim Social dhe të Sjelljes Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
135 Përkatësi Gjinore dhe Zhvillim Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
136 Sisteme Informacioni në Ekonomi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
137 Kontabilitet dhe Auditim Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
138 Financë me profil: Drejtues financiar, Ndërmjetës bankar, Ndërmjetës jobankar Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
139 Ekonomiks Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
140 Administrim Publik Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
141 Administrim Biznesi me profil: Menaxhim, Menaxhim i burimeve njerëzore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
142 Kërkimet Operacionale Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
143 Marketing Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
144 Menaxhim Turizmi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
145 Aktuaristikë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
146 Legjislacion dhe Institucionet Europiane Master i shkencave IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
147 Politika dhe Qeverisja në Europë Master i shkencave IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
148 Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të Bashkimit Evropian Master i shkencave IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
149 Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë angleze Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
150 Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë frënge Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
151 Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë gjermane Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
152 Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë italiane Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
153 Kimi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
154 Filozofi sociale Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
155 Etika në institucione dhe lidership Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
156 Teori politike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
157 Mësuesi në arsimin e mesëm në Shkencat Sociale Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
158 Teknologji e Informacionit në Menaxhimin e Proceseve të Biznesit Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 437, datë 12.11.2015
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
159 Financë, Kontabilitet dhe Auditim Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 437, datë 12.11.2015
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
160 Përkthim profili: Përkthyes Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 18.09.2014
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
161 Inxhinieri Matematike dhe Informatike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 924 datë 14.12.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
162 Bioteknologji Mjedisore Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.548, datë 16.08.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
163 Informatikë Biznesi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 652, datë 14.09.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
164 Teknologji Informacioni dhe komunikimi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 298, date 20.07.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
165 E Drejtë Civile Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
166 E Drejtë Penale Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
167 E Drejtë Publike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
168 Redaktori Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
169 Gjeomorfologji Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
170 Arkivistikë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
171 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Gjuhë Letërsi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
172 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Histori Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
173 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Gjeografi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
174 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Kimi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
175 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Biologji Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
176 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Fizikë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1397 datë 17.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
177 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Matematikë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
178 Drejtim dhe Administrim Arsimi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
179 Qeverisja dhe Politikat Publike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
180 Këshillim Psikologjik Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
181 Orientim Profesional Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
182 Punë Sociale Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
183 Filozofi Praktike dhe Humane Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
184 Analizë e Politkës Sociale Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
185 Punë Sociale e Avancuar me profil: Punë Sociale në Arsim Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 513, date 14.10.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
186 Punë Sociale e Avancuar me profil: Punë Sociale në Shëndetësi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 513, date 14.10.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
187 Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Lëndët Shkenca Sociale Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1373, datë 10.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
188 Administrim Biznesi Master profesional IAL/Njësia: Filiali Sarandë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
189 Përkthim profili: Përkthim Teknik Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: I pa licensuar
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
190 Përkthim profili: Përkthim Audiovizual Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: I pa licensuar
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
191 Interpretim profili: Interpret Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: I pa licensuar
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
192 Gjuhësi me profil: Gjuhë Antike Greke Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: I pa licensuar
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
193 Administrim Biznes Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
194 Administrim Publik Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
195 Financë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
196 Kontabilitet dhe Auditim Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
197 Marketing Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
198 Studime Ekonomike Evropiane Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
199 Menaxhim Turizëm Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
200 Sisteme Informacioni në Ekonomi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
201 Administrim Biznesi në Sipërmarrje Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
202 Administrim Biznesi (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
203 Administrim Publik (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
204 Financë (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
205 Kontabilitet dhe Auditim (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
206 Marketing (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
207 Studime Ekonomike Evropiane (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
208 Menaxhim Turizmi (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
209 E Drejtë Publike (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
210 E Drejtë Penale (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
211 E Drejtë Civile (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
212 Biznes Law Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
213 Guidë Turistike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
214 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Gjuhë Letërsi (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
215 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Histori (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
216 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Gjeografi (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
217 Biologji Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
218 Biologji (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
219 Sociologji edukimi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
220 Pedagogji e specializuar sociale Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
221 Administrimi i Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm  
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
VKMi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sporteve  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët


Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të vlerësimit të jashtëm