Institucionet Publike

unitir.images Universiteti i Tiranës
Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tiranë
Tel: + 355 4 222840
Fax: + 355 4 2223981
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unitir.edu.al


Organigrama

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës
1. Departamenti i Biologjisë
2. Departamenti i Fizikës
3. Departamenti i Informatikës
4. Departamenti i Kimisë
5. Departamenti i Kimisë Industriale
6. Departamenti i Matematikës
7. Departamenti i Matematikës së Aplikuar
8. Departamenti i Bioteknologjisë
9. Qëndra Kombëtare e Studimit të Florës dhe Faunës Shqiptare

Adresa: Blv. Zogu I, Tiranë
Tel: -------
Fax: --------
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:

Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja

logo Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
1. Departamenti i Gjuhës Angleze
2. Departamenti i Gjuhës Frënge
3. Departamenti i Gjuhës Gjermane
4. Departamenti i Gjuhës Italiane
5. Departamenti i Gjuhës Sllave e Ballkanike
6. Departamenti i Gjuhës Spanjolle

Adresa: Rruga e Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax: +35542371668
Email:Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unitir.edu.al/fgjh

Fakulteti i Drejtësisë

fakdrejt.images Fakulteti i Drejtësisë
1. Departamenti i së Drejtës Civile
2. Departamenti i së Drejtës Penale
3. Departamenti i së Drejtës Publike

Adresa:
Tel/Fax
Email:
Website:

Fakulteti i Shkencave Sociale

logo Fakulteti i Shkencave Sociale
1. Departamenti i Filozofisë
2. Departamenti i Sociologjisë
3. Departamenti i Pedagogji Psikologjisë
4. Departamenti i Punës Sociale
5. Departamenti i Shkencave Politike

Adresa: Rruga "Dora D'Istria", Tirana-ALBANIA
Tel/Fax: +355 4224772
Email:
Website:

Instituti i Studimeve Europiane

Not Found Instituti i Studimeve Europiane
1. Departamenti i Politikave dhe Qeverisjes
2. Departamenti i Diplomacisë dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare
3. Departamenti i Legjislacionit dhe Institucioneve Europiane

Adresa: Rruga e “Elbasanit”, Fakulteti i Histori Filologji, Tiranë Shqipëri.
Tel/Fax: +355 4 237 8538
Email:
Website: http://www.unitir.edu.al/rektorati/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=92&Itemid=228

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

logo Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
1. Departamenti i Gazetarisë
2. Departamenti i Historisë
3. Departamenti i Gjeografisë
4. Departamenti i Gjuhës Shqipe
5. Departamenti i Letërsisë
6. Departamenti i Arkeologjisë dhe Trashëgimisë KulturoreAdresa: Rr. Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax: (+355 4) 2369664
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.fhf.edu.al

Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteti i Ekonomise Fakulteti i Ekonomisë
1. Departamenti i Ekonomiksit
2. Departamenti i Financës
3. Departamenti i Kontabilitetit
4. Departamenti i Marketing Turizmit
5. Departamenti i Menaxhimit
6. Departamenti i Statistikë Informatikë e Zbatuar

Adresa:  Rruga e Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax :
Email:
Website: www.fakultetiekonomise.edu.al

Filiali Kukës

Filiali Kukës
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Filiali Sarandë

Filiali Sarandë
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:


Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
2 Bioteknologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr 976, date 08.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
3 Fizikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
4 Biologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
5 Kimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
6 Kimi Industriale e Mjedisore Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
7 Kimi dhe Teknologji Ushqimore Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
8 Informatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
9 Matematikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
10 Inxhinieri Matematike dhe Informatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
11 Drejtësi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
12 Gjuhë Angleze me profile; gjuhë angleze, përkthim dhe interpretim, studime britanike dhe amerikane Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
13 Gjuhë Frënge me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim frëng, përkthim dhe interpretim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
14 Gjuhë Gjermane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim gjermanishtfolës, përkthim dhe interpretim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
15 Gjuhë Italiane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë , letërsi dhe qytetërim italiane, përkthim dhe interpretim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
16 Gjuhë Turke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim turk, përkthim dhe interpretim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
17 Gjuhë Ruse me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim rus, përkthim dhe interpretim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
18 Gjuhë Spanjolle me profil; gjuhë, letërsi dhe qytetërim ispanik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 831, datë 04.06.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
19 Histori Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
20 Gjuhë Letërsi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
21 Gjeografi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
22 Gazetari Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
23 Punë Sociale Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
24 Psikologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
25 Shkenca Politike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
26 Administrim dhe Politikë Sociale Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
27 Filozofi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
28 Sociologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
29 Financë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
30 Ekonomiks Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
31 Informatikë Ekonomike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
32 Administrim Biznesi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
33 Arkeologji dhe trashëgimi kulturore Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
34 Gjuhë Angleze Bachelor IAL/Njësia: Filiali Sarandë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
35 Gjuhë Angleze Bachelor IAL/Njësia: Filiali Kukes
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
36 Infermieri e Përgjithshme Bachelor IAL/Njësia: Filiali Kukes
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
37 Administrim Biznesi Bachelor IAL/Njësia: Filiali Sarandë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
38 Administrim Biznesi (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
39 Financë (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
40 Drejtësi (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
41 Histori (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
42 Gjeografi (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
43 Gjuhë Letërsi (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
44 Gjuhë Greke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim grek, përkthim dhe interpretim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
45 Gjuhë Angleze me profile; gjuhë angleze (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
46 Gjuhë italiane me profil; letërsi dhe qytetërim italian (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
47 Biologji (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
48 Biologji e Ruajtjes Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
49 Biologji Molekulare Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
50 Fizikë Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
51 Bioteknologji Bimore Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
52 Elektrokimi e Zbatuar dhe Dukuritë Sipërfaqësore Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
53 Analiza Kimike e Lëndës dhe Mjedisit Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
54 Teknologjia dhe mikrobiologjia e ushqimeve dhe vlerësimi i sigurisë dhe cilësisë Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
55 Proceset e trajtimit kimik të lëndëve të para natyrore dhe të mbeturinave industriale urbane Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
56 Analizë dhe Algjebër Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1166, datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
57 Metodat probabilitare ptatistike dhe petodat e analizës numerike Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1166, datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
58 Informatikë Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.14, datë 07.01.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
59 Shkenca Juridike Civile Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 686, date 18.06.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
60 Shkenca Penale Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 686, date 18.06.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
61 E Drejtë Publike Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 686, date 18.06.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
62 Shkenca gjuhësore Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
63 Letërsi botërore Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
64 Kërkime Gjuhësore Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.16, datë 07.01.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
65 Studime Letrare Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.16, datë 07.01.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
66 Shkenca Komunikimi me profile: Komunikim Informim, komunikim masiv Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1165, datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
67 Filozofi Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
68 Sociologji Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
69 Pedagogji Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
70 Psikologji Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
71 Punë Sociale Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
72 Shkenca Politike Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 567 date 23.11.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
73 Legjislacion dhe Institucionet Europiane Doktorature IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 614 date 31.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
74 Politika dhe Qeverisja në Europë Doktorature IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 614 date 31.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
75 Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare Doktorature IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 614 date 31.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
76 Kontabilitet Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
77 Menaxhim Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
78 Financë Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
79 Sistemet e Informacionit në Ekonomi Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
80 Statistikë Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
81 Marketing Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
82 Ekonomiks Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
83 Kërkime Operacionale Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
84 Histori Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 285, date 28.04.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
85 Gjeografi Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 286, date 28.04.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
86 Arkeologji Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 285, date 28.04.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
87 Marrëdhënie Ndërkombëtare Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 285, date 28.04.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
88 Trashëgimi Kulturore Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
89 Çështje të mbrojtjes së fëmijëve Edukim i Vazhduar IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Në Proces Licensimi
Licensimi:
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
90 Financë, kontabilitet dhe auditim Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Në Proces Licensimi
Licensimi:
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
91 Përkthim profili: Përkthyes Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 18.09.2014
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
92 Inxhinieri Matematike dhe Informatike Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 924 datë 14.12.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
93 Bioteknologji Mjedisore Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.548, datë 16.08.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
94 Informatikë Biznesi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 652, datë 14.09.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
95 Teknologji Informacioni dhe komunikimi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 298, date 20.07.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
96 E Drejtë Civile Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
97 E Drejtë Penale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
98 E Drejtë Publike Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
99 Redaktori Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
100 Gjeomorfologji Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
101 Arkivistikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
102 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Gjuhë Letërsi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
103 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Histori Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
104 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Gjeografi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
105 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Kimi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
106 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Biologji Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
107 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Fizikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1397 datë 17.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
108 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Matematikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
109 Drejtim dhe Administrim Arsimi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
110 Qeverisja dhe Politikat Publike Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
111 Këshillim Psikologjik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
112 Orientim Profesional Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
113 Punë Sociale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
114 Filozofi Praktike dhe Humane Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
115 Analizë e Politkës Sociale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
116 Punë Sociale e Avancuar me profil: Punë Sociale në Arsim Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 513, date 14.10.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
117 Punë Sociale e Avancuar me profil: Punë Sociale në Shëndetësi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 513, date 14.10.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
118 Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Lëndët Shkenca Sociale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1373, datë 10.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
119 Administrim Biznesi Master Profesional IAL/Njësia: Filiali Sarandë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
120 Përkthim profili: Përkthim Teknik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: I pa licensuar
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
121 Përkthim profili: Përkthim Audiovizual Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: I pa licensuar
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
122 Interpretim profili: Interpret Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: I pa licensuar
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
123 Gjuhësi me profil: Gjuhë Antike Greke Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: I pa licensuar
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
124 Administrim Biznes Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
125 Administrim Publik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
126 Financë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
127 Kontabilitet dhe Auditim Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
128 Marketing Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
129 Studime Ekonomike Evropiane Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
130 Menaxhim Turizëm Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
131 Sisteme Informacioni në Ekonomi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
132 Administrim Biznesi në Sipërmarrje Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
133 Administrim Biznesi (PT) Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
134 Administrim Publik (PT) Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
135 Financë (PT) Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
136 Kontabilitet dhe Auditim (PT) Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
137 Marketing (PT) Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
138 Studime Ekonomike Evropiane (PT) Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
139 Menaxhim Turizmi (PT) Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
140 E Drejtë Publike (PT) Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
141 E Drejtë Penale (PT) Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
142 E Drejtë Civile (PT) Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
143 Biznes Law Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
144 Guidë Turistike Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
145 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Gjuhë Letërsi (PT) Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
146 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Histori (PT) Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
147 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Gjeografi (PT) Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
148 Biologji Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
149 Biologji (PT) Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
150 Sociologji edukimi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
151 Pedagogji e specializuar sociale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
152 Administrimi i Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
153 Politika dhe Drejtim Arsimi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 357, date 25.09.2015
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
154 Informatikë ligjore Master Shkencor IAL/Njësia: Departamenti i Informatikës
Gjendja: Në Proces Licensimi
Licensimi:
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
155 Mësues informatike për arsimin e mesëm të lartë Master Shkencor IAL/Njësia: Departamenti i Informatikës
Gjendja: Në Proces Licensimi
Licensimi:
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
156 Shkenca të Edukimit Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 357date 25.09.2015
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
157 Biologji Molekulare Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
158 Biologji Mjedisore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
159 Mësuesi në Biologji për Arsimin e Mesëm e të Lartë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
160 Bioteknologji Molekulare dhe Industriale Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
161 Fizikë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
162 Mësuesi në Fizikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
163 Informatikë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
164 Inxhinieri Matematike dhe Informatike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
165 Inxhinieria e Proceseve Kimike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
166 Kimi Industriale e Mjedisore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
167 Kimi me profil: Analiza Kimike dhe Vetitë e Lëndës Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
168 Mësuesi në Kimi për Arsimin e Mesëm të Lartë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
169 Matematikë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
170 Mësuesi në Matematikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
171 Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
172 Teknologji Informacioni dhe komunikimi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 298, date 20.07.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
173 Drejtësi me profil: Civile Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
174 Drejtësi me profil: Penale Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
175 Drejtësi me profil: Publike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
176 Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
177 Përkthim Teknik - Letrar dhe Interpretim Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
178 Gjuhësi me profiel: Gjuhësi e Sotme, Gjuhësi Historike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
179 Histori Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
180 Arkeologji Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
181 Trashëgimi Kulturore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
182 Marrëdhënie Ndërkombëtare Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
183 Gazetari me profile: Marrëdhënie publike, Gazetari evropiane dhe ndërkombëtare, Komunikimi ndërkulturor, Marketing mediatik, Drejtimi dhe menaxhimi i mediave Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
184 Studime Letrare me profilet: Teori letërsie dhe kritikë letrare, Letërsi e përgjithshme dhe letërsi e krahasuar, studime letrare shqiptare dhe antropologji kulturore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1163 datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
185 Gjeografi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1163 datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
186 Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
187 Punë Sociale me profil: Drejtim Klinik Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
188 Punë Sociale me profil: Organizim Komunitar Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
189 Punë Sociale me profil: Politikë Sociale Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
190 Psikolog Shkollor/Organizacional Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
191 Psikolog Klinik i Zhvillimit dhe Marrëdhënieve Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
192 Shërbime Sociale në Drejtësinë Penale Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
193 Administrim i Shërbimeve Sociale Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
194 Studime Rajonale Politike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
195 Çështje të Fëmijëve dhe të Familjes Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
196 Komunikim për Ndryshim Social dhe të Sjelljes Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
197 Përkatësi Gjinore dhe Zhvillim Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
198 Sisteme Informacioni në Ekonomi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
199 Kontabilitet dhe Auditim Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
200 Financë me profil: Drejtues financiar, Ndërmjetës bankar, Ndërmjetës jobankar Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
201 Ekonomiks Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
202 Administrim Publik Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
203 Administrim Biznesi me profil: Menaxhim, Menaxhim i burimeve njerëzore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
204 Kërkimet Operacionale Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
205 Marketing Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
206 Menaxhim Turizmi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
207 Shkenca te Edukimit Master Shkencor IAL/Njësia: Departamenti i Pedagogji Psikologjisë
Gjendja: Në Proces Licensimi
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
208 Aktuaristikë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
209 Legjislacion dhe Institucionet Europiane Master Shkencor IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
210 Politika dhe Qeverisja në Europë Master Shkencor IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
211 Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të Bashkimit Evropian Master Shkencor IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
212 Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë angleze Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
213 Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë frënge Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
214 Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë gjermane Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
215 Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë italiane Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
216 Kimi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
217 Filozofi sociale Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
218 Etika në institucione dhe lidership Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
219 Teori politike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
220 Mësuesi në arsimin e mesëm në Shkencat Sociale Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
221 Teknologji e informacionit në menaxhimin e proceseve te biznesit MNP IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Në Proces Licensimi
Licensimi:
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm  
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
VKMi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sporteve  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët


Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 1081, datë 11.06.2008pdf
 • VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009pdf
 • VKM Nr. 1006, datë 08.10.2009pdf
 • VKM Nr. 1066, datë 16.07.2008pdf
 • VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009pdf
 • VKM Nr. 1163, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1165, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1170, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1182, datë 03.12.2009pdf
 • VKM Nr. 1183, datë 03.12.2009pdf
 • VKM Nr. 1184, datë 03.12.2009pdf
 • VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008pdf
 • VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008pdf
 • VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008pdf
 • VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008pdf
 • VKM Nr. 1278, datë 23.12.2009pdf
 • VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008pdf
 • VKM Nr. 1373, datë 10.10.2008pdf
 • VKM Nr. 16, datë 07.01.2010pdf
 • VKM Nr. 199, datë 24.03.2010pdf
 • VKM Nr. 29, datë 14.01.2009pdf
 • VKM Nr. 356, datë 12.05.2010pdf
 • VKM Nr. 678, datë 13.08.2010pdf
 • VKM Nr. 686, datë 18.06.2009pdf
 • VKM Nr. 726, datë 13.11.2007pdf
 • VKM Nr. 802, datë 22.07.2009pdf
 • VKM Nr. 827, datë 29.07.2009pdf
 • VKM Nr. 831, datë 04.06.2008pdf
 • VKM Nr. 854, datë 05.08.2009pdf
 • VKM Nr. 881, datë 12.08.2009pdf
 • VKM Nr. 976, datë 08.10.2009pdf
 • VKM Nr. 14, datë 07.01.2010pdf
 • VKM Nr. 612, datë 21.09.2004pdf
 • VKM Nr. 1051, datë 23.10.2009pdf
 • VKM Nr. 1068, datë 21.10.2009pdf
 • VKM Nr. 1166, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1169, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sporteve

 • Urdhër Nr. 510, datë 08.11.2010pdf
 • Urdhër Nr. 606, datë 29.12.2010pdf
 • Urdhër Nr. 607, datë 29.12.2010pdf
 • Urdhër Nr. 512, datë 14.10.2011pdf
 • Urdhër Nr. 513, datë 14.10.2011pdf
 • Urdhër Nr. 567, datë 23.11.2011pdf
 • Urdhër Nr. 568, datë 23.11.2011pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 6, datë 27.03.2009web
 • VKA Nr. 7, datë 27.03.2009web
 • VKA Nr. 8, datë 30.04.2009web
 • VKA Nr. 9, datë 30.04.2009web
 • VKA Nr. 10, datë 30.04.2009web
 • VKA Nr. 13, datë 15.05.2009web
 • VKA Nr. 16, datë 27.05.2009web
 • VKA Nr. 21, datë 19.06.2009web
 • VKA Nr. 22, datë 03.07.2009web
 • VKA Nr. 27, datë 17.07.2009web
 • VKA Nr. 28, datë 17.07.2009web
 • VKA Nr. 31, datë 28.07.2009web
 • VKA Nr. 33, datë 11.09.2009web
 • VKA Nr. 39, datë 02.10.2009web
 • VKA Nr. 41, datë 02.10.2009web
 • VKA Nr. 49, datë 27.10.2009web
 • VKA Nr. 54, datë 09.11.2009web
 • VKA Nr. 56, datë 04.12.2009web
 • VKA Nr. 61, datë 08.01.2010web
 • VKA Nr. 63, datë 05.02.2010web
 • VKA Nr. 65, datë 26.02.2010web
 • VKA Nr. 80, datë 18.06.2010web
 • VKA Nr. 101, datë 29.10.2010web
 • VKA Nr. 118, datë 03.12.2010web
 • VKA Nr. 122, datë 03.12.2011web
 • VKA Nr. 131, datë 21.12.2010web
 • VKA Nr. 141, datë 21.01.2011web
 • VKA Nr. 147, datë 18.02.2011web
 • VKA Nr. 174, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 186, datë 24.06.2011web
 • VKA Nr. 188, datë 24.06.2011web
 • VKA Nr. 259, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 260, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 223, datë 29.07.2011web
 • VKA Nr. 259, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 260, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 281, datë 04.11.2011web
 • VKA Nr. 295, datë 20.12.2011web
 • VKA Nr. 296, datë 20.12.2011web
 • VKA Nr. 379, datë 26.10.2012web

Raporte të vlerësimit të jashtëm