Institucionet Publike

unitir.images Universiteti i Tiranës
Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tiranë
Tel: + 355 4 222840
Fax: + 355 4 2223981
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unitir.edu.al


Organigrama

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës
1. Departamenti i Biologjisë
2. Departamenti i Fizikës
3. Departamenti i Informatikës
4. Departamenti i Kimisë
5. Departamenti i Kimisë Industriale
6. Departamenti i Matematikës
7. Departamenti i Matematikës së Aplikuar
8. Departamenti i Bioteknologjisë
9. Qëndra Kombëtare e Studimit të Florës dhe Faunës Shqiptare

Adresa: Blv. Zogu I, Tiranë
Tel: -------
Fax: --------
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:

Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja

logo Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
1. Departamenti i Gjuhës Angleze
2. Departamenti i Gjuhës Frënge
3. Departamenti i Gjuhës Gjermane
4. Departamenti i Gjuhës Italiane
5. Departamenti i Gjuhës Sllave e Ballkanike
6. Departamenti i Gjuhës Spanjolle

Adresa: Rruga e Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax: +35542371668
Email:Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unitir.edu.al/fgjh

Fakulteti i Drejtësisë

fakdrejt.images Fakulteti i Drejtësisë
1. Departamenti i së Drejtës Civile
2. Departamenti i së Drejtës Penale
3. Departamenti i së Drejtës Publike

Adresa:
Tel/Fax
Email:
Website:

Fakulteti i Shkencave Sociale

logo Fakulteti i Shkencave Sociale
1. Departamenti i Filozofisë
2. Departamenti i Sociologjisë
3. Departamenti i Pedagogji Psikologjisë
4. Departamenti i Punës Sociale
5. Departamenti i Shkencave Politike

Adresa: Rruga "Dora D'Istria", Tirana-ALBANIA
Tel/Fax: +355 4224772
Email:
Website:

Instituti i Studimeve Europiane

Not Found Instituti i Studimeve Europiane
1. Departamenti i Politikave dhe Qeverisjes
2. Departamenti i Diplomacisë dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare
3. Departamenti i Legjislacionit dhe Institucioneve Europiane

Adresa: Rruga e “Elbasanit”, Fakulteti i Histori Filologji, Tiranë Shqipëri.
Tel/Fax: +355 4 237 8538
Email:
Website: http://www.unitir.edu.al/rektorati/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=92&Itemid=228

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

logo Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
1. Departamenti i Gazetarisë
2. Departamenti i Historisë
3. Departamenti i Gjeografisë
4. Departamenti i Gjuhës Shqipe
5. Departamenti i Letërsisë
6. Departamenti i Arkeologjisë dhe Trashëgimisë KulturoreAdresa: Rr. Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax: (+355 4) 2369664
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.fhf.edu.al

Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteti i Ekonomise Fakulteti i Ekonomisë
1. Departamenti i Ekonomiksit
2. Departamenti i Financës
3. Departamenti i Kontabilitetit
4. Departamenti i Marketing Turizmit
5. Departamenti i Menaxhimit
6. Departamenti i Statistikë Informatikë e Zbatuar

Adresa:  Rruga e Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax :
Email:
Website: www.fakultetiekonomise.edu.al

Filiali Kukës

Filiali Kukës
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Filiali Sarandë

Filiali Sarandë
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:


Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: x
Akreditimi:
2 Bioteknologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr 976, date 08.10.2009
Akreditimi:
3 Fizikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi:
Akreditimi:
4 Biologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi:
Akreditimi:
5 Kimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi:
Akreditimi:
6 Kimi Industriale dhe Mjedisore Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi:
Akreditimi:
7 Kimi dhe Teknologji Ushqimore Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi:
Akreditimi:
8 Informatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi:
Akreditimi:
9 Matematikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi:
Akreditimi:
10 Inxhinieri Matematike dhe Informatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi:
Akreditimi:
11 Drejtësi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi:
Akreditimi:
12 Gjuhë Angleze Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi:
Akreditimi:
13 Gjuhë Frënge Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi:
Akreditimi:
14 Gjuhë Gjermane Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi:
Akreditimi:
15 Gjuhë Italiane Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi:
Akreditimi:
16 Gjuhë Turke Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi:
Akreditimi:
17 Gjuhë Ruse Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi:
Akreditimi:
18 Gjuhë Spanjolle Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 831, datë 04.06.2008
Akreditimi:
19 Histori Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi:
Akreditimi:
20 Gjuhë Letërsi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi:
Akreditimi:
21 Gjeografi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi:
Akreditimi:
22 Gazetari Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi:
Akreditimi:
23 Punë Sociale Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi:
Akreditimi:
24 Psikologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi:
Akreditimi:
25 Shkenca Politike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi:
Akreditimi:
26 Administrim dhe Politikë Sociale Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi:
Akreditimi:
27 Filozofi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi:
Akreditimi:
28 Sociologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi:
Akreditimi:
29 Financë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi:
Akreditimi:
30 Ekonomiks Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi:
Akreditimi:
31 Informatikë Ekonomike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi:
Akreditimi:
32 Administrim Biznesi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi:
Akreditimi:
33 Arkeologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi:
Akreditimi:
34 Gjuhë Angleze Bachelor IAL/Njësia: Filiali Sarandë
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
Akreditimi:
35 Gjuhë Angleze Bachelor IAL/Njësia: Filiali Kukes
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
Akreditimi:
36 Infermieri e Përgjithshme Bachelor IAL/Njësia: Filiali Kukes
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
Akreditimi:
37 Administrim Biznesi Bachelor IAL/Njësia: Filiali Sarandë
Licensimi:
Akreditimi:
38 Biologji e Ruajtjes Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Akreditimi:
39 Biologji Molekulare Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Akreditimi:
40 Fizikë Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Akreditimi:
41 Bioteknologji Bimore Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Akreditimi:
42 Elektrokimi e Zbatuar dhe Dukuritë Sipërfaqësore Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Akreditimi:
43 Analiza Kimike e Lëndës dhe Mjedisit Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Akreditimi:
44 Teknologjia dhe Mikrobiologjia e Ushqimeve dhe Vlerësimi i Sigurisë dhe Cilësisë Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Akreditimi:
45 Proceset e Trajtimit Kimik të Lëndëve të Para Natyrore dhe të Mbeturinave Industriale Urbane Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Akreditimi:
46 Analizë dhe Algjebër Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.1166, datë 25.11.2009
Akreditimi:
47 Metodat Probabilitare Statistike dhe Metodat e Analizës Numerike Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.1166, datë 25.11.2009
Akreditimi:
48 Informatikë Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.14, datë 07.01.2010
Akreditimi:
49 Shkenca Juridike Civile Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 686, date 18.06.2009
Akreditimi:
50 Shkenca Penale Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 686, date 18.06.2009
Akreditimi:
51 E Drejtë Publike Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 686, date 18.06.2009
Akreditimi:
52 Shkenca Gjuhësore Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Akreditimi:
53 Letërsi Botërore Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
Akreditimi:
54 Kërkime Gjuhësore Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr.16, datë 07.01.2010
Akreditimi:
55 Studime Letrare Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr.16, datë 07.01.2010
Akreditimi:
56 Shkenca Komunikimi me profil: Komunikim Informim Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1165, datë 25.11.2009
Akreditimi:
57 Shkenca Komunikimi me profil: Komunikim Masiv Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1165, datë 25.11.2009
Akreditimi:
58 Filozofi Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
Akreditimi:
59 Sociologji Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
Akreditimi:
60 Pedagogji Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
Akreditimi:
61 Psikologji Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
Akreditimi:
62 Punë Sociale Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
Akreditimi:
63 Shkenca Politike Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: Urdher Nr. 567 date 23.11.2011
Akreditimi:
64 Legjislacion dhe Institucionet Europiane Doktorature IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Licensimi: Urdher Nr. 614 date 31.12.2010
Akreditimi:
65 Politika dhe Qeverisja në Europë Doktorature IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Licensimi: Urdher Nr. 614 date 31.12.2010
Akreditimi:
66 Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare Doktorature IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Licensimi: Urdher Nr. 614 date 31.12.2010
Akreditimi:
67 Kontabilitet Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Akreditimi:
68 Menaxhim Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Akreditimi:
69 Financë Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Akreditimi:
70 Sistemet e Informacionit në Ekonomi Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Akreditimi:
71 Statistikë Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Akreditimi:
72 Marketing Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Akreditimi:
73 Ekonomiks Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Akreditimi:
74 Kërkime Operacionale Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
Akreditimi:
75 Histori Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 285, date 28.04.2010
Akreditimi:
76 Gjeografi Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 286, date 28.04.2010
Akreditimi:
77 Arkeologji Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 285, date 28.04.2010
Akreditimi:
78 Marrëdhënie Ndërkombëtare Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 285, date 28.04.2010
Akreditimi:
79 Çështje të mbrojtjes së fëmijëve Edukim i Vazhduar IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi:
Akreditimi:
80 Përkthim profili: Përkthyes Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 18.09.2014
Akreditimi:
81 Inxhinieri Matematike dhe Informatike Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 924 datë 14.12.2011
Akreditimi:
82 Bioteknologji Mjedisore Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.548, datë 16.08.2012
Akreditimi:
83 Informatikë Biznesi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 652, datë 14.09.2011
Akreditimi:
84 Teknologji Informacioni Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: Urdhër Nr. 298, date 20.07.2012
Akreditimi:
85 E Drejtë Civile Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
Akreditimi:
86 E Drejtë Penale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
Akreditimi:
87 E Drejtë Publike Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
Akreditimi:
88 Redaktori Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
Akreditimi:
89 Gjeomorfologji Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
Akreditimi:
90 Arkivistikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
Akreditimi:
91 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Gjuhë Letërsi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
Akreditimi:
92 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Histori Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
Akreditimi:
93 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Gjeografi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
Akreditimi:
94 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Kimi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
Akreditimi:
95 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Biologji Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
Akreditimi:
96 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Fizikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1397 datë 17.10.2008
Akreditimi:
97 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Matematikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
Akreditimi:
98 Drejtim dhe Administrim Arsimi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Akreditimi:
99 Qeverisja dhe Politikat Publike Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Akreditimi:
100 Këshillim Psikologjik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Akreditimi:
101 Orientim Profesional Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Akreditimi:
102 Punë Sociale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Akreditimi:
103 Filozofi Praktike dhe Humane Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Akreditimi:
104 Analizë e Politkës Sociale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
Akreditimi:
105 Punë Sociale e Avancuar me profil: Punë Sociale në Arsim Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: Urdher Nr. 513, date 14.10.2011
Akreditimi:
106 Punë Sociale e Avancuar me profil: Punë Sociale në Shëndetësi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: Urdher Nr. 513, date 14.10.2011
Akreditimi:
107 Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Lëndët Shkenca Sociale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr.1373, datë 10.10.2008
Akreditimi:
108 Administrim Biznesi Master Profesional IAL/Njësia: Filiali Sarandë
Licensimi:
Akreditimi:
109 Përkthim profili: Përkthim Teknik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi:
Akreditimi:
110 Përkthim profili: Përkthim Audiovizual Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi:
Akreditimi:
111 Interpretim profili: Interpret Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi:
Akreditimi:
112 Gjuhësi me profil: Gjuhë Antike Greke Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi:
Akreditimi:
113 Biologji Molekulare Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
114 Biologji Mjedisore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
115 Mësuesi në Biologji për Arsimin e Mesëm e të Lartë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
Akreditimi:
116 Bioteknologji Molekulare dhe Industriale Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
117 Fizikë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
118 Mësuesi në Fizikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
Akreditimi:
119 Informatikë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
Akreditimi:
120 Inxhinieri Matematike dhe Informatike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
Akreditimi:
121 Inxhinieria e Proceseve Kimike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
122 Kimi Industriale e Mjedisore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
123 Kimi me profil: Analiza Kimike dhe Vetitë e Lëndës Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
Akreditimi:
124 Mësuesi në Kimi për Arsimin e Mesëm të Lartë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
Akreditimi:
125 Matematikë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
Akreditimi:
126 Mësuesi në Matematikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
Akreditimi:
127 Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
Akreditimi:
128 Teknologji Informacioni Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: Urdhër Nr. 298, date 20.07.2012
Akreditimi:
129 Drejtësi me profil: Civile Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
Akreditimi:
130 Drejtësi me profil: Penale Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
Akreditimi:
131 Drejtësi me profil: Publike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
Akreditimi:
132 Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
133 Përkthim Teknik - Letrar dhe Interpretim Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
134 Gjuhësi me profil: Gjuhësi e Sotme Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
135 Gjuhësi me profil: Gjuhësi Historike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
136 Histori Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
137 Arkeologji Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
138 Trashëgimi Kulturore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
139 Marrëdhënie Ndërkombëtare Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
140 Gazetari me profil: Marrëdhënie Publike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
141 Gazetari me profil: Gazetari Europiane dhe Ndërkombëtare Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
142 Gazetari me profil: Komunikimi Ndërkulturor Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
143 Gazetari me profil: Marketing Mediatik Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
144 Gazetari me profil: Drejtimi dhe Menaxhimi i Mediave Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
145 Studime Letrare me profil: Teori Letërsie dhe Kritikë Letrare Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1163 datë 25.11.2009
Akreditimi:
146 Studime Letrare me profil: Letërsi e Përgjithshme dhe Letërsi e Krahasuar Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1163 datë 25.11.2009
Akreditimi:
147 Studime Letrare me profil: Studime Letrare Shqiptare dhe Antropologji Kulturore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1163 datë 25.11.2009
Akreditimi:
148 Gjeografi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1163 datë 25.11.2009
Akreditimi:
149 Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
Akreditimi:
150 Punë Sociale me profil: Drejtim Klinik Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
Akreditimi:
151 Punë Sociale me profil: Organizim Komunitar Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
Akreditimi:
152 Punë Sociale me profil: Politikë Sociale Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
Akreditimi:
153 Psikolog Shkollor/Organizacional Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
Akreditimi:
154 Psikolog Klinik i Zhvillimit dhe Marrëdhënieve Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
Akreditimi:
155 Shërbime Sociale në Drejtësinë Penale Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
Akreditimi:
156 Administrim i Shërbimeve Sociale Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
Akreditimi:
157 Studime Rajonale Politike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
Akreditimi:
158 Çështje të Fëmijëve dhe të Familjes Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
Akreditimi:
159 Komunikim për Ndryshim Social dhe të Sjelljes Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
Akreditimi:
160 Përkatësi Gjinore dhe Zhvillim Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
Akreditimi:
161 Sisteme Informacioni në Ekonomi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Akreditimi:
162 Kontabilitet dhe Auditim Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Akreditimi:
163 Financë me profil: Drejtues Financiar Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Akreditimi:
164 Financë me profil: Ndërmjetës Bankar Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Akreditimi:
165 Financë me profil: Ndërmjetës Jobankar Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Akreditimi:
166 Ekonomiks Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Akreditimi:
167 Administrim Publik Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Akreditimi:
168 Administrim Biznesi me profil: Menaxhim Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Akreditimi:
169 Administrim Biznesi me profil: Menaxhim i Burimeve Njerëzore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Akreditimi:
170 Administrim Biznesi me profil: Kërkimet Operacionale Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Akreditimi:
171 Administrim Biznesi me profil: Marketing Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Akreditimi:
172 Administrim Biznesi me profil: Menaxhim Turizmi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
Akreditimi:
173 Shkenca te Edukimit Master Shkencor IAL/Njësia: Departamenti i Pedagogji Psikologjisë
Licensimi:
Akreditimi:
174 Politika dhe Drejtim Arsimi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi:
Akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm  
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
VKMi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sporteve  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët


Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 1081, datë 11.06.2008pdf
 • VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009pdf
 • VKM Nr. 1006, datë 08.10.2009pdf
 • VKM Nr. 1066, datë 16.07.2008pdf
 • VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009pdf
 • VKM Nr. 1163, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1165, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1170, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1182, datë 03.12.2009pdf
 • VKM Nr. 1183, datë 03.12.2009pdf
 • VKM Nr. 1184, datë 03.12.2009pdf
 • VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008pdf
 • VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008pdf
 • VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008pdf
 • VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008pdf
 • VKM Nr. 1278, datë 23.12.2009pdf
 • VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008pdf
 • VKM Nr. 1373, datë 10.10.2008pdf
 • VKM Nr. 16, datë 07.01.2010pdf
 • VKM Nr. 199, datë 24.03.2010pdf
 • VKM Nr. 29, datë 14.01.2009pdf
 • VKM Nr. 356, datë 12.05.2010pdf
 • VKM Nr. 678, datë 13.08.2010pdf
 • VKM Nr. 686, datë 18.06.2009pdf
 • VKM Nr. 726, datë 13.11.2007pdf
 • VKM Nr. 802, datë 22.07.2009pdf
 • VKM Nr. 827, datë 29.07.2009pdf
 • VKM Nr. 831, datë 04.06.2008pdf
 • VKM Nr. 854, datë 05.08.2009pdf
 • VKM Nr. 881, datë 12.08.2009pdf
 • VKM Nr. 976, datë 08.10.2009pdf
 • VKM Nr. 14, datë 07.01.2010pdf
 • VKM Nr. 612, datë 21.09.2004pdf
 • VKM Nr. 1051, datë 23.10.2009pdf
 • VKM Nr. 1068, datë 21.10.2009pdf
 • VKM Nr. 1166, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1169, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sporteve

 • Urdhër Nr. 510, datë 08.11.2010pdf
 • Urdhër Nr. 606, datë 29.12.2010pdf
 • Urdhër Nr. 607, datë 29.12.2010pdf
 • Urdhër Nr. 512, datë 14.10.2011pdf
 • Urdhër Nr. 513, datë 14.10.2011pdf
 • Urdhër Nr. 567, datë 23.11.2011pdf
 • Urdhër Nr. 568, datë 23.11.2011pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 6, datë 27.03.2009web
 • VKA Nr. 7, datë 27.03.2009web
 • VKA Nr. 8, datë 30.04.2009web
 • VKA Nr. 9, datë 30.04.2009web
 • VKA Nr. 10, datë 30.04.2009web
 • VKA Nr. 13, datë 15.05.2009web
 • VKA Nr. 16, datë 27.05.2009web
 • VKA Nr. 21, datë 19.06.2009web
 • VKA Nr. 22, datë 03.07.2009web
 • VKA Nr. 27, datë 17.07.2009web
 • VKA Nr. 28, datë 17.07.2009web
 • VKA Nr. 31, datë 28.07.2009web
 • VKA Nr. 33, datë 11.09.2009web
 • VKA Nr. 39, datë 02.10.2009web
 • VKA Nr. 41, datë 02.10.2009web
 • VKA Nr. 49, datë 27.10.2009web
 • VKA Nr. 54, datë 09.11.2009web
 • VKA Nr. 56, datë 04.12.2009web
 • VKA Nr. 61, datë 08.01.2010web
 • VKA Nr. 63, datë 05.02.2010web
 • VKA Nr. 65, datë 26.02.2010web
 • VKA Nr. 80, datë 18.06.2010web
 • VKA Nr. 101, datë 29.10.2010web
 • VKA Nr. 118, datë 03.12.2010web
 • VKA Nr. 122, datë 03.12.2011web
 • VKA Nr. 131, datë 21.12.2010web
 • VKA Nr. 141, datë 21.01.2011web
 • VKA Nr. 147, datë 18.02.2011web
 • VKA Nr. 174, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 186, datë 24.06.2011web
 • VKA Nr. 188, datë 24.06.2011web
 • VKA Nr. 259, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 260, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 223, datë 29.07.2011web
 • VKA Nr. 259, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 260, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 281, datë 04.11.2011web
 • VKA Nr. 295, datë 20.12.2011web
 • VKA Nr. 296, datë 20.12.2011web
 • VKA Nr. 379, datë 26.10.2012web

Raporte të vlerësimit të jashtëm