Institucionet Publike

unitir.images Universiteti i Tiranës
Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tiranë
Tel: + 355 4 222840
Fax: + 355 4 2223981
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unitir.edu.al


Organigrama

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës
1. Departamenti i Biologjisë
2. Departamenti i Fizikës
3. Departamenti i Informatikës
4. Departamenti i Kimisë
5. Departamenti i Kimisë Industriale
6. Departamenti i Matematikës
7. Departamenti i Matematikës së Aplikuar
8. Departamenti i Bioteknologjisë
9. Qëndra Kombëtare e Studimit të Florës dhe Faunës Shqiptare

Adresa: Blv. Zogu I, Tiranë
Tel: -------
Fax: --------
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:

Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja

logo Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
1. Departamenti i Gjuhës Angleze
2. Departamenti i Gjuhës Frënge
3. Departamenti i Gjuhës Gjermane
4. Departamenti i Gjuhës Italiane
5. Departamenti i Gjuhës Sllave e Ballkanike
6. Departamenti i Gjuhës Spanjolle

Adresa: Rruga e Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax: +35542371668
Email:Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unitir.edu.al/fgjh

Fakulteti i Drejtësisë

fakdrejt.images Fakulteti i Drejtësisë
1. Departamenti i së Drejtës Civile
2. Departamenti i së Drejtës Penale
3. Departamenti i së Drejtës Publike

Adresa:
Tel/Fax
Email:
Website:

Fakulteti i Shkencave Sociale

logo Fakulteti i Shkencave Sociale
1. Departamenti i Filozofisë
2. Departamenti i Sociologjisë
3. Departamenti i Pedagogji Psikologjisë
4. Departamenti i Punës Sociale
5. Departamenti i Shkencave Politike

Adresa: Rruga "Dora D'Istria", Tirana-ALBANIA
Tel/Fax: +355 4224772
Email:
Website:

Instituti i Studimeve Europiane

Not Found Instituti i Studimeve Europiane
1. Departamenti i Politikave dhe Qeverisjes
2. Departamenti i Diplomacisë dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare
3. Departamenti i Legjislacionit dhe Institucioneve Europiane

Adresa: Rruga e “Elbasanit”, Fakulteti i Histori Filologji, Tiranë Shqipëri.
Tel/Fax: +355 4 237 8538
Email:
Website: http://www.unitir.edu.al/rektorati/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=92&Itemid=228

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

logo Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
1. Departamenti i Gazetarisë
2. Departamenti i Historisë
3. Departamenti i Gjeografisë
4. Departamenti i Gjuhës Shqipe
5. Departamenti i Letërsisë
6. Departamenti i Arkeologjisë dhe Trashëgimisë KulturoreAdresa: Rr. Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax: (+355 4) 2369664
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.fhf.edu.al

Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteti i Ekonomise Fakulteti i Ekonomisë
1. Departamenti i Ekonomiksit
2. Departamenti i Financës
3. Departamenti i Kontabilitetit
4. Departamenti i Marketing Turizmit
5. Departamenti i Menaxhimit
6. Departamenti i Statistikë Informatikë e Zbatuar

Adresa:  Rruga e Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax :
Email:
Website: www.fakultetiekonomise.edu.al

Filiali Kukës

Filiali Kukës
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Filiali Sarandë

Filiali Sarandë
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:


Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM. Nr.568, datë 14.7.2010
2 Bioteknologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr 976, date 08.10.2009
3 Fizikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
4 Biologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
5 Kimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
6 Kimi Industriale e Mjedisore Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
7 Kimi dhe Teknologji Ushqimore Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
8 Informatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
9 Matematikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
10 Inxhinieri Matematike dhe Informatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
11 Drejtësi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
12 Gjuhë Angleze me profile; gjuhë angleze, përkthim dhe interpretim, studime britanike dhe amerikane Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
13 Gjuhë Frënge me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim frëng, përkthim dhe interpretim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
14 Gjuhë Gjermane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim gjermanishtfolës, përkthim dhe interpretim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
15 Gjuhë Italiane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë , letërsi dhe qytetërim italiane, përkthim dhe interpretim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
16 Gjuhë Turke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim turk, përkthim dhe interpretim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
17 Gjuhë Ruse me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim rus, përkthim dhe interpretim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
18 Gjuhë Spanjolle me profil; gjuhë, letërsi dhe qytetërim ispanik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 831, datë 04.06.2008
19 Histori Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
20 Gjuhë Letërsi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
21 Gjeografi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
22 Gazetari Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
23 Punë Sociale Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
24 Psikologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
25 Shkenca Politike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
26 Administrim dhe Politikë Sociale Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
27 Filozofi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
28 Sociologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
29 Financë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
30 Ekonomiks Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
31 Informatikë Ekonomike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
32 Administrim Biznesi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
33 Arkeologji dhe trashëgimi kulturore Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
34 Gjuhë Angleze Bachelor IAL/Njësia: Filiali Sarandë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
35 Gjuhë Angleze Bachelor IAL/Njësia: Filiali Kukes
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
36 Infermieri e Përgjithshme Bachelor IAL/Njësia: Filiali Kukes
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
37 Administrim Biznesi Bachelor IAL/Njësia: Filiali Sarandë
Gjendja: Aktiv
38 Administrim Biznesi (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
39 Financë (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
40 Drejtësi (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
41 Histori (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
42 Gjeografi (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
43 Gjuhë Letërsi (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
44 Gjuhë Greke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim grek, përkthim dhe interpretim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
45 Gjuhë Angleze me profile; gjuhë angleze (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
46 Gjuhë italiane me profil; letërsi dhe qytetërim italian (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
47 Biologji (PT) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
48 Biologji e Ruajtjes Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
49 Biologji Molekulare Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
50 Fizikë Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
51 Bioteknologji Bimore Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
52 Elektrokimi e Zbatuar dhe Dukuritë Sipërfaqësore Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
53 Analiza Kimike e Lëndës dhe Mjedisit Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
54 Teknologjia dhe mikrobiologjia e ushqimeve dhe vlerësimi i sigurisë dhe cilësisë Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
55 Proceset e trajtimit kimik të lëndëve të para natyrore dhe të mbeturinave industriale urbane Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
56 Analizë dhe Algjebër Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1166, datë 25.11.2009
57 Metodat probabilitare ptatistike dhe petodat e analizës numerike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1166, datë 25.11.2009
58 Informatikë Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.14, datë 07.01.2010
59 Shkenca Juridike Civile Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 686, date 18.06.2009
60 Shkenca Penale Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 686, date 18.06.2009
61 E Drejtë Publike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 686, date 18.06.2009
62 Shkenca gjuhësore Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
63 Letërsi botërore Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
64 Kërkime Gjuhësore Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.16, datë 07.01.2010
65 Studime Letrare Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.16, datë 07.01.2010
66 Shkenca Komunikimi me profile: Komunikim Informim, komunikim masiv Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1165, datë 25.11.2009
67 Filozofi Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
68 Sociologji Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
69 Pedagogji Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
70 Psikologji Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
71 Punë Sociale Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
72 Shkenca Politike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 567 date 23.11.2011
73 Legjislacion dhe Institucionet Europiane Doktoratë IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 614 date 31.12.2010
74 Politika dhe Qeverisja në Europë Doktoratë IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 614 date 31.12.2010
75 Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare Doktoratë IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 614 date 31.12.2010
76 Kontabilitet Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
77 Menaxhim Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
78 Financë Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
79 Sistemet e Informacionit në Ekonomi Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
80 Statistikë Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
81 Marketing Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
82 Ekonomiks Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
83 Kërkime Operacionale Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
84 Histori Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 285, date 28.04.2010
85 Gjeografi Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 286, date 28.04.2010
86 Arkeologji Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 285, date 28.04.2010
87 Marrëdhënie Ndërkombëtare Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 285, date 28.04.2010
88 Trashëgimi Kulturore Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 285, datë 28.04.2010
89 Çështje të mbrojtjes së fëmijëve Edukim i Vazhduar IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Në Proces Licensimi
90 Biologji Molekulare Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
91 Biologji Mjedisore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
92 Mësuesi në Biologji për Arsimin e Mesëm e të Lartë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
93 Bioteknologji Molekulare dhe Industriale Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
94 Fizikë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
95 Mësuesi në Fizikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
96 Informatikë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
97 Inxhinieri Matematike dhe Informatike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
98 Inxhinieria e Proceseve Kimike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
99 Kimi Industriale e Mjedisore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
100 Kimi me profil: Analiza Kimike dhe Vetitë e Lëndës Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
101 Mësuesi në Kimi për Arsimin e Mesëm të Lartë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
102 Matematikë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
103 Mësuesi në Matematikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
104 Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
105 Teknologji Informacioni dhe komunikimi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 298, date 20.07.2012
106 Drejtësi me profil: Civile Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
107 Drejtësi me profil: Penale Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
108 Drejtësi me profil: Publike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
109 Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
110 Përkthim Teknik - Letrar dhe Interpretim Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
111 Gjuhësi me profiel: Gjuhësi e Sotme, Gjuhësi Historike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
112 Histori Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
113 Arkeologji Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
114 Trashëgimi Kulturore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
115 Marrëdhënie Ndërkombëtare Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
116 Gazetari me profile: Marrëdhënie publike, Gazetari evropiane dhe ndërkombëtare, Komunikimi ndërkulturor, Marketing mediatik, Drejtimi dhe menaxhimi i mediave Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
117 Studime Letrare me profilet: Teori letërsie dhe kritikë letrare, Letërsi e përgjithshme dhe letërsi e krahasuar, studime letrare shqiptare dhe antropologji kulturore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1163 datë 25.11.2009
118 Gjeografi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1163 datë 25.11.2009
119 Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
120 Punë Sociale me profil: Drejtim Klinik Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
121 Punë Sociale me profil: Organizim Komunitar Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
122 Punë Sociale me profil: Politikë Sociale Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
123 Psikolog Shkollor/Organizacional Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
124 Psikolog Klinik i Zhvillimit dhe Marrëdhënieve Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
125 Shërbime Sociale në Drejtësinë Penale Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
126 Administrim i Shërbimeve Sociale Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
127 Studime Rajonale Politike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
128 Çështje të Fëmijëve dhe të Familjes Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
129 Komunikim për Ndryshim Social dhe të Sjelljes Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
130 Përkatësi Gjinore dhe Zhvillim Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
131 Sisteme Informacioni në Ekonomi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
132 Kontabilitet dhe Auditim Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
133 Financë me profil: Drejtues financiar, Ndërmjetës bankar, Ndërmjetës jobankar Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
134 Ekonomiks Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
135 Administrim Publik Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
136 Administrim Biznesi me profil: Menaxhim, Menaxhim i burimeve njerëzore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
137 Kërkimet Operacionale Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
138 Marketing Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
139 Menaxhim Turizmi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
140 Politika dhe Drejtim Arsimi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 357, date 25.09.2015
141 Informatikë ligjore Master i shkencave IAL/Njësia: Departamenti i Informatikës
Gjendja: Në Proces Licensimi
142 Mësues informatike për arsimin e mesëm të lartë Master i shkencave IAL/Njësia: Departamenti i Informatikës
Gjendja: Në Proces Licensimi
143 Shkenca të Edukimit Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 357date 25.09.2015
144 Siguria e Informacionit Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 437, datë 12.11.2015
145 Aktuaristikë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Jo Aktiv
146 Legjislacion dhe Institucionet Europiane Master i shkencave IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
147 Politika dhe Qeverisja në Europë Master i shkencave IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
148 Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të Bashkimit Evropian Master i shkencave IAL/Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
149 Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë angleze Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
150 Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë frënge Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
151 Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë gjermane Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
152 Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë italiane Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
153 Kimi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
154 Filozofi sociale Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
155 Etika në institucione dhe lidership Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
156 Teori politike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
157 Mësuesi në arsimin e mesëm në Shkencat Sociale Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
158 Përkthim profili: Përkthyes Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 18.09.2014
159 Inxhinieri Matematike dhe Informatike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 924 datë 14.12.2011
160 Bioteknologji Mjedisore Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.548, datë 16.08.2012
161 Informatikë Biznesi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 652, datë 14.09.2011
162 Teknologji Informacioni dhe komunikimi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 298, date 20.07.2012
163 E Drejtë Civile Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
164 E Drejtë Penale Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
165 E Drejtë Publike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
166 Redaktori Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
167 Gjeomorfologji Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
168 Arkivistikë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
169 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Gjuhë Letërsi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
170 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Histori Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
171 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Gjeografi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
172 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Kimi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
173 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Biologji Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
174 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Fizikë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1397 datë 17.10.2008
175 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Matematikë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
176 Drejtim dhe Administrim Arsimi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
177 Qeverisja dhe Politikat Publike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
178 Këshillim Psikologjik Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
179 Orientim Profesional Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
180 Punë Sociale Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
181 Filozofi Praktike dhe Humane Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
182 Analizë e Politkës Sociale Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
183 Punë Sociale e Avancuar me profil: Punë Sociale në Arsim Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 513, date 14.10.2011
184 Punë Sociale e Avancuar me profil: Punë Sociale në Shëndetësi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 513, date 14.10.2011
185 Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Lëndët Shkenca Sociale Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1373, datë 10.10.2008
186 Administrim Biznesi Master profesional IAL/Njësia: Filiali Sarandë
Gjendja: Aktiv
187 Përkthim profili: Përkthim Teknik Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: I pa licensuar
188 Përkthim profili: Përkthim Audiovizual Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: I pa licensuar
189 Teknologji e Informacionit në Menaxhimin e Proceseve të Biznesit Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 437, datë 12.11.2015
190 Financë, Kontabilitet dhe Auditim Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 437, datë 12.11.2015
191 Interpretim profili: Interpret Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: I pa licensuar
192 Gjuhësi me profil: Gjuhë Antike Greke Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: I pa licensuar
193 Administrim Biznes Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
194 Administrim Publik Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
195 Financë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
196 Kontabilitet dhe Auditim Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
197 Marketing Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
198 Studime Ekonomike Evropiane Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
199 Menaxhim Turizëm Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
200 Sisteme Informacioni në Ekonomi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
201 Administrim Biznesi në Sipërmarrje Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Jo Aktiv
202 Administrim Biznesi (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
203 Administrim Publik (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
204 Financë (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
205 Kontabilitet dhe Auditim (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
206 Marketing (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
207 Studime Ekonomike Evropiane (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
208 Menaxhim Turizmi (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
209 E Drejtë Publike (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
210 E Drejtë Penale (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
211 E Drejtë Civile (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
212 Biznes Law Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
213 Guidë Turistike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
214 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Gjuhë Letërsi (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
215 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Histori (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
216 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Gjeografi (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
217 Biologji Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
218 Biologji (PT) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
219 Sociologji edukimi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
220 Pedagogji e specializuar sociale Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
221 Administrimi i Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv

Stafi Akademik

Akreditimi

 

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza

Studentët


Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të vlerësimit të jashtëm