Institucionet Publike

UNYT Universiteti Politeknik i Tiranës
Adresa: Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Tel/Fax: +355 4 227 81 59
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.upt.al
Dokument lincensimi:

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Arkitekturë interieri dhe dizajn Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMAS Nr. 190, datë 22.04.2016
2 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
3 Bachelor Inxhinieri Hidroteknike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
4 Bachelor Inxhinieri Mjedisi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
5 Bachelor Gjeodezi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
6 Bachelor Inxhinieri Fizike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
7 Bachelor Inxhinieri Matematike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
8 Bachelor Inxhinieri Ekonomike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 355, datë 12.05.2010
9 Bachelor Inxhinieri Gjeologjike Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
10 Bachelor Inxhinieri e Burimeve Natyrore Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
11 Bachelor Inxhinieri Gjeoinformatikë Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
12 Bachelor Inxhinieri Gjeomjedis Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
13 Bachelor Inxhinieri Elektronike Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
14 Bachelor Inxhinieri Informatike Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
15 Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
16 Bachelor Inxhinieri Materiale Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
17 Bachelor Inxhinieri Mekanike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
18 Bachelor Inxhinieri Tekstil dhe Modë Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
19 Bachelor Inxhinieri Elektrike me profil: a. Automatizimi i Industrisë; b. Energjetikë Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
20 Bachelor Inxhinieri Mekatronike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Inxhinieri Matematike me profil Aktuaristikë Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
2 Master profesional Inxhinieri Informatike Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
3 Master profesional Inxhinieri Elektronike Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Në Proces Licensimi
4 Master profesional Inxhinieri Telekomunikacioni Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Në Proces Licensimi
5 Master profesional Restaurim monumentesh kulture Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMAS Nr. 191, datë 22.04.2016
6 Master profesional Planifikimi i Sistemeve të Transportit, Menaxhimi i Trafikut dhe Siguria Rrugore Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1300, datë 29.12.2009
7 Master profesional Tekstil dhe Stilim Mode Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1300, datë 29.12.2009
8 Master profesional Inxhinieri Fizike në Mjekësi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
9 Master profesional Inxhinieri Matematike në Analizë Sistemesh Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
10 Master profesional Inxhinieri Ndërtimi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
11 Master profesional Inxhinieri Mjedisi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
12 Master profesional Inxhinieri Hidroteknike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
13 Master profesional Gjeodezi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
14 Master profesional Inxhinieri e Gjeomjedisit Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
15 Master profesional Inxhinieri Gjeologjike, me profile: a. Gjeoinformatikë; b. Gjeologji inxhinierike dhe hidrogjeologji; c. Gjeologjia e vendburimeve të hidrokarbureve; d. Mineralogji – Gjeokimi – Petrologji – Statigrafi; e. Vendburimet e mineraleve të dobishme - Petrologji Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
16 Master profesional Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: a. Gjeoinxhinieri; b. Përpunim mineralesh dhe mbetjesh; c. Gjeomatikë; d. Inxhinieri e naftës dhe e gazit Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
17 Master profesional Inxhinieri Elektrike me profil: a. Automatizimi i Industrisë; b. Energjetikë Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
18 Master profesional Inxhinieri Mekatronike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
19 Master profesional Inxhinieri Mekanike profili: Transport Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
20 Master profesional Inxhinieri Mekanike profili: Energjitikë Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
21 Master profesional Inxhinieri Materiale Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
22 Master i shkencave Inxhinieri Ekonomike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 368, date 18.09.2014
23 Master i shkencave Menaxhim Energjie Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 866, datë 23.10.2015
24 Master i shkencave Inxhinieri Tekstili dhe Mode Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1273, datë 17.09.2008
25 Master i shkencave Inxhinieri Materiale me profil: a. Materiale; b. Metalurgji dhe Fonderi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr. 1220, datë 03.09.2008
26 Master i shkencave Inxhinieri Mekanike me profil: a. Energjetikë; b. Konstruksion Makinash me Mjete Lëvizëse; c. Prodhim dhe Menaxhim Industrial Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1220, datë 03.09.2008
27 Master i shkencave Inxhinieri Elektrike me profil: a. Automatizimi i Industrisë; b. Energjetikë Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1220, datë 03.09.2008
28 Master i shkencave Inxhinieri Gjeologjike, me profile: a. Gjeoinformatikë; b. Gjeologji inxhinierike dhe hidrogjeologji; c. Gjeologjia e vendburimeve të hidrokarbureve; d. Mineralogji – Gjeokimi – Petrologji – Statigrafi; e. Vendburimet e mineraleve të dobishme - Petrologji Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1245, datë 10.09.2008
29 Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profil: a. Ndërtim dhe Administrim; b. Strukturist; c. Infrastrukturë e Transportit Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.09.2008
30 Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profil: Gjeoteknik Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1482, datë 12.11.2008
31 Master i shkencave Inxhinieri Mjedisi me profil: a. Trajtim Uji; b. Energjetikë Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1482, datë 12.11.2008
32 Master i shkencave Inxhinieri Hidroteknikë Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.09.2008
33 Master i shkencave Inxhinieri Gjeodezi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.09.2008
34 Master i shkencave Inxhinieri Elektronike Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
35 Master i shkencave Inxhinieri Telekomunikacioni Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
36 Master i shkencave Inxhinieri Informatike Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
37 Master i shkencave Inxhinieri Fizike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.910, datë 26.08.2009
38 Master i shkencave Inxhinieri Matematike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.910, datë 26.08.2009
39 Master i shkencave Inxhinieri e Burimeve Natyrore, me profile: a. Inxhinieri e burimeve të energjisë; b. Përpunim mineralesh dhe mbetjesh; c. Gjeomatikë; d. Gjeoinxhinieri Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
40 Master i shkencave Inxhinieri e Gjeomjedisit Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
41 Master i shkencave Inxhinieri Gjeofizike Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
42 Dip Integruar Msc Arkitekturë Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.559, datë 10.12.2010
43 Dip Integruar Msc Urbanistikë Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.559, datë 10.12.2010

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Gjeoshkencat, Burimet dhe Mjedisi Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.855, datë 05.08.2009
2 Doktoratë Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr. 695, datë 18.06.2009
3 Doktoratë Inxhinieri Matematike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.605, datë 29.12.2010
4 Doktoratë Inxhinieri Fizike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.605, datë 29.12.2010
5 Doktoratë Inxhinieri Mekanike me profil: a. Inxhinieri Mekanike; b. Inxhinieri Materiale Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1185, datë 03.12.2009
6 Doktoratë Gjeodezi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 284, datë 21.04.2010
7 Doktoratë Inxhinieri Elektrike profili: a. Elektroenergjitikë; b. Automatizimi i Industrisë; c. Elektroteknikë Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 284, datë 21.04.2010
8 Doktoratë Inxhinieri Ndërtimi me profil: a. Inxhinieri Ndërtimi; b. Inxhinieri Mjedisi; c. Inxhinieri Hidroteknike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.15, datë 07.01.2010
9 Doktoratë Inxhinieri Informatike Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
10 Doktoratë Arkitekture Urbanistike Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Gjendja: Aktiv

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm