Institucionet Publike

UNYT Universiteti Bujqësor i Tiranës
Adresa: Kodër Kamëz, Tiranë
Tel/Fax: +355 4 2227804
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.ubt.edu.al
Dokument lincensimi:

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Diplome 2 vjecare Menaxhim Veterinar Njësia: Filiali Lushnje
Gjendja: Aktiv
2 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
3 Bachelor Ekonomi dhe Politikë Agrare Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
4 Bachelor Financë – Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
5 Bachelor Menaxhim i Turizmit Rural Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
6 Bachelor Informatikë Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
7 Bachelor Ekonomiks i Aplikuar Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
8 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Mbrojtje Bimësh Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
9 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Hortikulturë Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
10 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Prodhim Bimor Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
11 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Zootekni dhe Biznes Blegtoral Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
12 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
13 Bachelor Inxhinieri Agromjedisi profili; Agromjedis dhe Ekologji Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
14 Bachelor Inxhinieri Agrare - Agromekanizim Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1338, datë 10.10.2008
15 Bachelor Teknologji Agroushqimore Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
16 Bachelor Vreshtari - Enologji Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
17 Bachelor Mbarështim Pyjesh Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
18 Bachelor Përpunim Druri Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
19 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Prodhim Bimor( KP) Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
20 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Mbrojtje Bimësh (KP) Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
21 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Hortikulturë(KP) Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
22 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Zootekni dhe Biznes Blegtoral(KP) Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
23 Bachelor Inxhinieri Agromjedisi profili; Agromjedis dhe Ekologji (KP) Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
24 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi(KP) Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
25 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi (KP) Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
26 Bachelor Ekonomi dhe Politikë Agrare(KP) Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
27 Bachelor Financë - Kontabilitet (KP) Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
28 Bachelor Teknologji Agroushqimore(KP) Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
29 Bachelor Vreshtari - Enologji (KP) Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
30 Bachelor Mbarështim Pyjesh(KP) Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
31 Bachelor Përpunim Druri (KP) Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
32 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi Njësia: Filiali Lushnje
Gjendja: Aktiv
33 Bachelor Financë Kontabilitet Njësia: Filiali Lushnje
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1278, datë 24.09.2008
34 Bachelor Drejtimi i Fermave dhe Agrobiznesit Njësia: Filiali Lushnje
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1278, datë 24.09.2008
35 Bachelor Inxhinieri Agrare - Agromekanizem(KP) Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Analizat e Ushqimeve Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Në Proces Licensimi
2 Master profesional Menaxhim Mjedisi Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
3 Master profesional Teknologji e Avancuar në Hortikulturë Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
4 Master profesional Teknologjia e Kultivimit të Bimëve Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
5 Master profesional Mbrojtja Kimike dhe Fitofarmacia Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
6 Master profesional Biznes Blegtoral Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
7 Master profesional Menaxhim i Ndërmarjeve profili: Menaxhim i Ndërmarjeve të Agrobiznesit Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 880, datë12.08.2009
8 Master profesional Ekonomi dhe politikë agrare, me profil Ekonomi dhe politikë agrare Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 880, datë 12.08.2009
9 Master profesional Ekonomi dhe Agrobiznes profili: Financë Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 880, datë 12.08.2009
10 Master profesional Menaxhim i Qëndrueshëm Rural dhe Mjedisor Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
11 Master profesional Arkitekturë Peisazhi Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
12 Master profesional Drejtim Agrobiznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
13 Master profesional Financë - Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
14 Master profesional Cilësia dhe Siguria Ushqimore Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
15 Master profesional Shëndeti Publik Veterinar Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Gjendja: Aktiv
16 Master profesional Veterinari Klinike Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Gjendja: Aktiv
17 Master profesional Diagnozë Laboratorike Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Gjendja: Jo Aktiv
18 Master i shkencave Energjitë e rinovueshme Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 866, date 23.10.2015
19 Master i shkencave Inxhinieri Agromjedisi Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1221, datë 03.09.2008
20 Master i shkencave Inxhinieri Agrare profili: Hortikulturë Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1221, datë 03.09.2008
21 Master i shkencave Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtja e Bimëve Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1221, datë 03.09.2008
22 Master i shkencave Menaxhim Agrobiznesi profili: Administrim i Ndërmarjeve Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
23 Master i shkencave Ekonomi dhe Agrobiznes Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 511, date 08.11.2010
24 Master i shkencave Ekonomi dhe Politika Agrare profili: Zhvillim Rural i Integruar Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
25 Master i shkencave Financë - Kontabilitet profili: Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
26 Master i shkencave Inxhinieri Përpunim-Druri Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1244, datë 10.09.2008
27 Master i shkencave Inxhinieri Pyjore Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1244, datë 10.09.2008
28 Master i shkencave Inxhinieri Agroushqimore profili: Vreshtari - Enologji Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1221, datë 03.09.2008
29 Master i shkencave Menaxhimi i Kullimit, Ujitjes dhe Mekanizimit Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 45, date 04.02.2013
30 Master i shkencave Inxhinieri Agrare profili: Prodhimi Bimor Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1221, datë 03.09.2008
31 Master i shkencave Inxhinieri Agrare profili: Zootekni Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1221, datë 03.09.2008
32 Master i shkencave Inxhinieri Agrare profili: Akuakulturë Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1221, datë 03.09.2008
33 Master i shkencave Inxhinieri Agroushqimore profili: Teknologji Agroushqimore Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1221, datë 03.09.2008
34 Master i shkencave Ekonomi dhe Politika Agrare profili: Ekonomia dhe Politikat e Zhvillimit Agrar Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
35 Master i shkencave Financë - Kontabilitet profili: Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
36 Master i shkencave Menaxhim Agrobiznesi profili: Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
37 Master i shkencave Resurset Gjenetike të Bimëve Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Jo Aktiv
38 Master i shkencave Mjekësi Bimore Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 538, date 08.11.2012
39 Master i shkencave Bioteknologji Ushqimore Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
40 Dip Integruar Msc Mjekësi Veterinare Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Gjendja: Aktiv

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat e Hortikulturës Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
2 Doktoratë Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat Agronomike Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
3 Doktoratë Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat e Mbrojtjes së Bimëve Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
4 Doktoratë Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat e Prodhimit Shtazor Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
5 Doktoratë Shkencat Pyjore drejtimi: Qeverisja e Qëndrueshme e Burimeve Pyjore dhe Kullosore Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
6 Doktoratë Mjekësi Veterinare Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.825, datë 29.07.2009
7 Doktoratë Shkencat dhe Bioteknologjia Ushqimore Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
8 Doktoratë Shkencat Pyjore drejtimi: Teknologjia e Drurit Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009
9 Doktoratë Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat Mjedisore Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
10 Doktoratë Ekonomi dhe Agrobiznes, drejtimi Agrobiznes Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009
11 Doktoratë Ekonomi dhe Agrobiznes, drejtimi Ekonomi dhe Politikë Agrare Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009
12 Doktoratë Ekonomi Agrobiznes, drejtimi Financë - Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm