Institucionet Publike

logo ALGIROKAS01 Universiteti “Eqerem Çabej”
Adresa: Lgj. "18 Shtatori", Rr. Studenti
Tel/Fax: +355 8426 34 08
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uogj.edu.al

Organigrama

Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Biologji - Kimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
2 Fizikë dhe Teknologji Informacioni Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 516, datë 30.06.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
3 Matematikë - Fizikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
4 Matematikë-Informatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
5 Teknologji Informacioni Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 516, datë 30.06.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
6 Infermieri Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
7 Infermieri Mami Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
8 Histori - Gjeografi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
9 Gjuhë dhe Letërsi Shqipe Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
10 Gjuhë Angleze Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
11 Gjuhë Letërsi Italiane Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
12 Gjuhë-Letërsi e Qytetërim Grek Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 435, datë 03.09.1993
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
13 Histori dhe Gjuhë Italiane Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
14 Mësuesi për Arsimin Parashkollor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
15 Kontabilitet - Financë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
16 Administrim Publik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
17 Turizëm Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
18 Histori-Gjeografi (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
19 Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
20 Administrim Publik (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
21 Turizëm(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
22 Kontabilitet Financë(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
23 Mësuesi për Arsimin Fillor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
24 Mësuesi për Arsim Parashkollor(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
25 Matematikë-Fizikë(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
26 Biologji-Kimi(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
27 Gjuhë letërsi angleze Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
28 Doktoraturë në Albanologji Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
29 Arkeologji dhe Administrim i Pasurive Arkeologjike Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1003, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
30 Letërsi Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 571, date 15.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
31 Gjuhësi Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 571, date 15.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
32 Mësuesi për AML ne Fizikë dhe Teknologji Informacioni Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Në Proces Licensimi
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
33 Biologji Mjedisi dhe Zhvillimi Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
34 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl.I-VI Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
35 Kontabilitet-Financë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 233, date 07.06.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
36 Administrim Publik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 233, date 07.06.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
37 Turizëm(KP) Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 233, date 07.06.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
38 Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek me profil minor në “Lëndë Shoqërore” Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 505, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
39 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndën Histori Gjeografi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1288, datë 24.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
40 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndën Gjuhë Angleze Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1375, datë 10.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
41 Gjuhë dhe Qytetërim Italian me profil minor në Gjuhë Shqipe Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 505, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
42 Gjuhë - Letërsi me profil minor \\ Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
43 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndët Matematikë Fizikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1375, datë 10.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
44 Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në lëndët Biologji - Kimi, me profil minor në “Edukim Mjedisor e Teknologjik” Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1375, datë 10.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
45 Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Histori-Gjeografi, me profil minor në Edukatë Qytetare Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 233, datë 07.06.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
46 Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë-Letërsi, me profil minor në Gjuhë Italiane Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 233, datë 0706.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
47 Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Matematikë Fizikë, me profil minor në Aftësim Teknologjik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 233, datë 07.06.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
48 Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Biologji Kimi, me profil minor në Edukim Mjedisor e Teknologjik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 233, datë 07.06.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
49 Turizëm Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
50 Shkencat Infermierore Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Në Proces Licensimi
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
51 Teknologji Informacioni Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Në Proces Licensimi
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm  
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të vlerësimit të jashtëm