Institucionet Publike

logo ALGIROKAS01 Universiteti “Eqerem Çabej”
Adresa: Lgj. "18 Shtatori", Rr. Studenti
Tel/Fax: +355 8426 34 08
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uogj.edu.al

Organigrama

Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Biologji - Kimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
2 Fizikë dhe Teknologji Informacioni Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 516, datë 30.06.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
3 Matematikë - Fizikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
4 Matematikë-Informatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
5 Teknologji Informacioni Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 516, datë 30.06.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
6 Infermieri Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
7 Infermieri Mami Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
8 Histori - Gjeografi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
9 Gjuhë dhe Letërsi Shqipe Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
10 Gjuhë Angleze Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
11 Gjuhë Letërsi Italiane Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
12 Gjuhë-Letërsi e Qytetërim Grek Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 435, datë 03.09.1993
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
13 Histori dhe Gjuhë Italiane Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
14 Mësuesi për Arsimin Parashkollor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
15 Kontabilitet - Financë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
16 Administrim Publik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
17 Turizëm Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
18 Histori-Gjeografi (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
19 Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
20 Administrim Publik (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
21 Turizëm(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
22 Kontabilitet Financë(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
23 Mësuesi për Arsimin Fillor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
24 Mësuesi për Arsim Parashkollor(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
25 Matematikë-Fizikë(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
26 Biologji-Kimi(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
27 Doktoraturë në Albanologji Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
28 Kontabilitet-Financë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 233, date 07.06.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
29 Administrim Publik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 233, date 07.06.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
30 Turizëm Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 233, date 07.06.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
31 Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek me profil minor në “Lëndë Shoqërore” Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 505, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
32 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndën Histori Gjeografi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1288, datë 24.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
33 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndën Gjuhë Angleze Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1375, datë 10.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
34 Gjuhë dhe Qytetërim Italian me profil minor në Gjuhë Shqipe Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 505, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
35 Gjuhë - Letërsi me profil minor \\ Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
36 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndët Matematikë Fizikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1375, datë 10.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
37 Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në lëndët Biologji - Kimi, me profil minor në “Edukim Mjedisor e Teknologjik” Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1375, datë 10.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
38 Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Histori-Gjeografi, me profil minor në Edukatë Qytetare Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 233, datë 07.06.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
39 Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë-Letërsi, me profil minor në Gjuhë Italiane Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 233, datë 0706.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
40 Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Matematikë Fizikë, me profil minor në Aftësim Teknologjik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 233, datë 07.06.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
41 Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Biologji Kimi, me profil minor në Edukim Mjedisor e Teknologjik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 233, datë 07.06.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
42 Turizëm Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
43 Shkencat Infermierore Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Në Proces Licensimi
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
44 Teknologji Informacioni Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Në Proces Licensimi
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
45 Arkeologji dhe Administrim i Pasurive Arkeologjike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1003, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
46 Letërsi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 571, date 15.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
47 Gjuhësi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 571, date 15.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
48 Mësuesi për AML ne Fizikë dhe Teknologji Informacioni Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Në Proces Licensimi
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
49 Biologji Mjedisi dhe Zhvillimi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
50 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl.I-VI Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm  
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

  • VKM Nr. 435, datë 03.09.1993Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 823, datë 05.12.2007Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 1375, datë 10.10.2008Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 1003, datë 30.09.2009Shiko dokumentin!

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

  • Urdhër Nr.571, datë 15.12.2010Shiko dokumentin!
  • Urdhër Nr. 233, datë 07.06.2012Shiko dokumentin!
  • Urdhër Nr. 87, datë 27.02.2013Shiko dokumentin!

Raporte të vlerësimit të jashtëm