Institucionet Publike

logo ALGIROKAS01 Universiteti “Eqerem Çabej”
Adresa: Lgj. "18 Shtatori", Rr. Studenti
Tel/Fax: +355 8426 34 08
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uogj.edu.al

Organigrama

Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Biologji - Kimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
2 Fizikë dhe Teknologji Informacioni Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 516, datë 30.06.2010
3 Matematikë - Fizikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
4 Matematikë-Informatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
5 Teknologji Informacioni Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 516, datë 30.06.2010
6 Infermieri Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
7 Infermieri Mami Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
8 Histori - Gjeografi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
9 Gjuhë dhe Letërsi Shqipe Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
10 Gjuhë Angleze Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
11 Gjuhë Letërsi Italiane Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
12 Gjuhë-Letërsi e Qytetërim Grek Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 435, datë 03.09.1993
13 Histori dhe Gjuhë Italiane Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
14 Mësuesi për Arsimin Parashkollor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
15 Kontabilitet - Financë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
16 Administrim Publik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
17 Turizëm Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
18 Histori-Gjeografi (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
19 Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
20 Administrim Publik (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
21 Turizëm(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
22 Kontabilitet Financë(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
23 Mësuesi për Arsimin Fillor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
24 Mësuesi për Arsim Parashkollor(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
25 Matematikë-Fizikë(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
26 Biologji-Kimi(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
27 Gjuhë letërsi angleze Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
28 Doktoraturë në Albanologji Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
29 Arkeologji dhe Administrim i Pasurive Arkeologjike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1003, datë 30.09.2009
30 Letërsi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 571, date 15.12.2010
31 Gjuhësi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 571, date 15.12.2010
32 Mësuesi për AML ne Fizikë dhe Teknologji Informacioni Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Në Proces Licensimi
33 Biologji Mjedisi dhe Zhvillimi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
34 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl.I-VI Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
35 Kontabilitet-Financë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 233, date 07.06.2012
36 Administrim Publik Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 233, date 07.06.2012
37 Turizëm(KP) Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 233, date 07.06.2012
38 Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek me profil minor në “Lëndë Shoqërore” Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 505, date 08.11.2010
39 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndën Histori Gjeografi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1288, datë 24.09.2008
40 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndën Gjuhë Angleze Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1375, datë 10.10.2008
41 Gjuhë dhe Qytetërim Italian me profil minor në Gjuhë Shqipe Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 505, date 08.11.2010
42 Gjuhë - Letërsi me profil minor \\ Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
43 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndët Matematikë Fizikë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1375, datë 10.10.2008
44 Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në lëndët Biologji - Kimi, me profil minor në “Edukim Mjedisor e Teknologjik” Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1375, datë 10.10.2008
45 Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Histori-Gjeografi, me profil minor në Edukatë Qytetare Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 233, datë 07.06.2012
46 Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë-Letërsi, me profil minor në Gjuhë Italiane Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 233, datë 0706.2012
47 Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Matematikë Fizikë, me profil minor në Aftësim Teknologjik Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 233, datë 07.06.2012
48 Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Biologji Kimi, me profil minor në Edukim Mjedisor e Teknologjik Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 233, datë 07.06.2012
49 Turizëm Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
50 Shkencat Infermierore Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Në Proces Licensimi
51 Teknologji Informacioni Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Gjendja: Në Proces Licensimi

Stafi Akademik

Akreditimi

 

Institucioni eshte ne proces akreditimit
Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  Dhjetor 2015
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm  
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të vlerësimit të jashtëm