Institucionet Publike

Logo Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës
Adresa:  L.1, Rruga e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 52 239161 / 00355 52 239163
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uamd.edu.al

Organigrama

Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike

Not Found Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
1. Departamenti i Shkencave Politike
2. Departamenti  Administrim Publik
3. Departamenti i Drejtësisë

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax:
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uamd.edu.al

Fakulteti i Edukimit

NotFoundLogo Fakulteti i Edukimit
1. Departamenti i Letërsisë
2. Departamenti i Gjuhës Shqipe
3. Departamenti i Psikologjisë
4. Departamenti i Sociologjisë
5. Departamenti i Pedagogjisë
6. Departamenti i Gjuhëve të Huaja
7. Qëndra e Edukimit në Vazhdim

Adresa:  L. 16, Rr. Koço Kazanxhi, (Pranë Shkollës “Hysen Çela”), Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 237 794
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uamd.edu.al

Fakulteti i Studimeve Profesionale

NotFoundLogo Fakulteti i Studimeve Profesionale
1. Departamenti i Mjeksisë
2. Departamenti i Mekanikës dhe Transportit
3. Departamenti i Shkencave Inxhinierike

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 239 166
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

Fakulteti i Biznesit

NotFoundLogo Fakulteti i Biznesit
1.Departamenti i Shkencave Ekonomike
2.Departamenti i Menaxhimit
3.Departamenti Marketingut
4.Departamenti Financë Kontabilitet
5.Departamenti i Turizmit

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 239 168
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

 NotFoundLogo Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
1. Departamenti i Shkencave Kompjuterike
2. Departamenti i Teknologjisë së Informacionit
3. Departamenti i Matematikës

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 239 169
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

FASTIP

NotFoundLogo FASTIP
1. Departamenti Menaxhim Bankë
2. Departamenti Menaxhim Ndërmarje të Vogla dhe të Mesme
3. Departamenti Menaxhim Hoteleri Turizëm

Adresa:  L. 17, Rr. Adria, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 220 401
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

Filiali Peshkopi

NotFoundLogo Filiali Peshkopi
Adresa:  Rr. Nazmi Rushiti, Peshkopi
Tel/Fax: 00355 (0) 218 22969
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Histori Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
2 Politikë Ekonomike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
3 Biologji - Kimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
4 Shkenca Bujqësore me profil "Agrobiznes" Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
5 Shkenca Bujqësore me profil "Prodhim Bimor" Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
6 Shkenca Bujqësore me profil "Prodhim Blegtoral" Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
7 Matematikë - Fizikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
8 Drejtësi (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
9 Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme Bachelor IAL/Njësia: FASTIP
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 11.06.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
10 Juridik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
11 Shkenca Politike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
12 Administrim Publik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
13 Shkenca Ekonomike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
14 Marrëdhënie me Publikun Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
15 Infermieri e Përgjithshme Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
16 Mami Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 213, date 31.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
17 Fizioterapi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 282, date 04.07.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
18 Navigacion dhe Menaxhim Detar Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
19 Gjuhë Angleze Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
20 Mësuesi për Arsimin Fillor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 89, date 27.02.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
21 Mësuesi për Arsimin Parashkollor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
22 Psikologji-Sociologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
23 Gjuhë Gjermane Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
24 Shkenca Kompjuterike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
25 Sistemet e informacionit Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
26 Teknologji Informacioni Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
27 Matematikë - Informatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685 datë 28.05.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
28 Informatikë - Anglisht Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
29 Multimedia dhe Televizion Dixhital Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 542, date 09.11.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
30 Financë - Kontabilitet Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
31 Psikologji Sociologji(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
32 Gjuhë Letërsi Anglisht Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
33 Menaxhim i Bankave Bachelor IAL/Njësia: FASTIP
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 11.06.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
34 Administrim Biznesi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
35 Multimedia Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
36 Cikli i Ulët Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
37 Menaxhim Hoteleri Turizëm Bachelor IAL/Njësia: FASTIP
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 11.06.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
38 Ekspert Procesi Formimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
39 Menaxhim Marketing Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 253.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
40 Menaxhim Hotel Restorant Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
41 Menaxhim Turizëm Arkeologjik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
42 Gjermanisht Anglisht Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
43 Mësuesi për Arsimin Fillor (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
44 Infermieri i Përgjithshme(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
45 Multimedia dhe Teknologji Informacioni Bachelor IAL/Njësia: FASTIP
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
46 Administrim Biznesi(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
47 Financë Kontabilitet(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
48 Bankë Financë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
49 Menaxhim Turizëm Kulturor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685 date 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
50 Specialist Elektrik Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
51 Informatikë Praktikë Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
52 Hidroteknik Ujësjellës Kanalizime Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
53 Ndihmës Dentist Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
54 Menaxhim Ndërtimi Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
55 Menaxhim Transporti Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 685, date 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
56 Asistent Ligjor Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
57 Asistent Administrativ Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
58 Teknologji Automobilash Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
59 Specialist Rrjetesh Kompjuterike Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
60 Shkencat Ekonomike Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1115, datë 13.11.2009
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
61 Shkenca Kompjuterike të Aplikuara Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 43, date 04.02.2013
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
62 Politika dhe administrim, me profil administrim publik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
63 Politika dhe Administrim me profil; administrim financiar Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
64 Ekonomi Biznes me profil: Financë Bankë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
65 Marketing Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
66 Menaxhim Biznes Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
67 Menaxhim i Trashëgimisë Kulturore të Adriatikut Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
68 Ekonomi Biznes profili: Drejtim i SME- ve Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
69 Didaktikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
70 Mësimdhënie në Gjuhë Angleze Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
71 Shërbime Komunitare e Sociale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
72 E Drejtë Detare Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
73 E Drejtë Ndërkomëtare Tregtare Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
74 E Drejtë e Pronës Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
75 Studime Rajonale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
76 Sigurim Jete, jo Jetë dhe Sigurimet Detare Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 213 date 31.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
77 Infermieri Kirurgjikale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
78 Mësimdhënie Gjuhë Letërsi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
79 Menaxhim, me profil menaxhim biznesi. Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
80 Menaxhim, me profil marketing. Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
81 Ekonomi Biznes Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
82 Financë Bankë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
83 Politika dhe Administrim profili: Administrim Publik Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
84 Politika dhe Administrim profili: Administrim Financiar Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
85 Shkenca Kompjuterike të Aplikuara Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 43, date 04.02.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
86 Edukim në Vazhdim Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
87 Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve Arsimore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
88 Mësimdhënie në Gjuhë Letërsi Angleze Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
89 Psikologji Sociologji Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
90 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 542, date 09.11.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
91 Gjeopolitika dhe Sistemet e Sigurisë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
92 E Drejtë Private Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
93 E Drejtë Publike Ndërkombëtare Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
94 Industria e Sigurimeve dhe Drejtimi i Rrezikut Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 282, date 04.07.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
95 Administrim Biznes Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Akreditim 2012

Akreditim 2013(1)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 25.03.2013
Akreditim për IAL/Programet Kërkesë për Akreditim Institucional
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm  
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Akreditim 2013(2)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 01.02.2013
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 21.02.2013 u krye trajnimi i GVB.
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm Më datë 24.04.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ.
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

  • VKM Nr. 801, datë 20.12.2005Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 827, datë 11.06.2008Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 857, datë 05.08.2009Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 912, datë 26.08.2009Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 1115, datë 13.11.2009Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 350, datë 12.05.2010Shiko dokumentin!

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

  • Urdhër Nr. 89, datë 27.02.2013Shiko dokumentin!
  • Urdhër Nr. 371, datë 05.09.2013Shiko dokumentin!

Raporte të vlerësimit të jashtëm