Institucionet Publike

Logo Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës
Adresa:  L.1, Rruga e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 52 239161 / 00355 52 239163
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uamd.edu.al

Organigrama

Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike

Not Found Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
1. Departamenti i Shkencave Politike
2. Departamenti  Administrim Publik
3. Departamenti i Drejtësisë

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax:
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uamd.edu.al

Fakulteti i Edukimit

NotFoundLogo Fakulteti i Edukimit
1. Departamenti i Letërsisë
2. Departamenti i Gjuhës Shqipe
3. Departamenti i Psikologjisë
4. Departamenti i Sociologjisë
5. Departamenti i Pedagogjisë
6. Departamenti i Gjuhëve të Huaja
7. Qëndra e Edukimit në Vazhdim

Adresa:  L. 16, Rr. Koço Kazanxhi, (Pranë Shkollës “Hysen Çela”), Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 237 794
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uamd.edu.al

Fakulteti i Studimeve Profesionale

NotFoundLogo Fakulteti i Studimeve Profesionale
1. Departamenti i Mjeksisë
2. Departamenti i Mekanikës dhe Transportit
3. Departamenti i Shkencave Inxhinierike

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 239 166
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

Fakulteti i Biznesit

NotFoundLogo Fakulteti i Biznesit
1.Departamenti i Shkencave Ekonomike
2.Departamenti i Menaxhimit
3.Departamenti Marketingut
4.Departamenti Financë Kontabilitet
5.Departamenti i Turizmit

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 239 168
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

 NotFoundLogo Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
1. Departamenti i Shkencave Kompjuterike
2. Departamenti i Teknologjisë së Informacionit
3. Departamenti i Matematikës

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 239 169
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

FASTIP

NotFoundLogo FASTIP
1. Departamenti Menaxhim Bankë
2. Departamenti Menaxhim Ndërmarje të Vogla dhe të Mesme
3. Departamenti Menaxhim Hoteleri Turizëm

Adresa:  L. 17, Rr. Adria, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 220 401
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

Filiali Peshkopi

NotFoundLogo Filiali Peshkopi
Adresa:  Rr. Nazmi Rushiti, Peshkopi
Tel/Fax: 00355 (0) 218 22969
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme Bachelor IAL/Njësia: FASTIP
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 11.06.2008
Akreditimi:
2 Juridik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
Akreditimi:
3 Shkenca Politike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Akreditimi:
4 Administrim Publik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Akreditimi:
5 Shkenca Ekonomike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Akreditimi:
6 Marrëdhënie me Publikun Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Akreditimi:
7 Histori Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Akreditimi:
8 Infermieri e Përgjithshme Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Akreditimi:
9 Mami Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: Urdher Nr. 213, date 31.05.2013
Akreditimi:
10 Fizioterapi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: Urdher Nr. 282, date 04.07.2013
Akreditimi:
11 Navigacion dhe Menaxhim Detar Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Akreditimi:
12 Gjuhë Angleze Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005
Akreditimi:
13 Mësuesi për Arsimin Fillor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi: Urdher Nr. 89, date 27.02.2013
Akreditimi:
14 Mësuesi për Arsimin Parashkollor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Akreditimi:
15 Psikologji-Sociologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Akreditimi:
16 Gjuhë Gjermane Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi:
Akreditimi:
17 Shkenca Kompjuterike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
Akreditimi:
18 Sistemet e informacionit Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
Akreditimi:
19 Teknologji Informacioni Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
Akreditimi:
20 Matematikë - Informatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr. 685 datë 28.05.2010
Akreditimi:
21 Informatikë - Anglisht Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Akreditimi:
22 Multimedia dhe Televizion Dixhital Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: Urdher Nr. 542, date 09.11.2011
Akreditimi:
23 Financë - Kontabilitet Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Akreditimi:
24 Psikologji Sociologji(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
25 Gjuhë Letërsi Anglisht Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Akreditimi:
26 Menaxhim i Bankave Bachelor IAL/Njësia: FASTIP
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 11.06.2008
Akreditimi:
27 Administrim Biznesi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Akreditimi:
28 Multimedia Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi:
Akreditimi:
29 Menaxhim Hoteleri Turizëm Bachelor IAL/Njësia: FASTIP
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 11.06.2008
Akreditimi:
30 Politikë Ekonomike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Akreditimi:
31 Ekspert Procesi Formimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Akreditimi:
32 Menaxhim Marketing Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 253.08.2010
Akreditimi:
33 Menaxhim Hotel Restorant Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Akreditimi:
34 Menaxhim Turizëm Arkeologjik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Akreditimi:
35 Gjermanisht Anglisht Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
36 Mësuesi për Arsimin Fillor (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
37 Infermieri i Përgjithshme(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi:
Akreditimi:
38 Multimedia dhe Teknologji Informacioni Bachelor IAL/Njësia: FASTIP
Licensimi:
Akreditimi:
39 Administrim Biznesi(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi:
Akreditimi:
40 Financë Kontabilitet(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi:
Akreditimi:
41 Bankë Financë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Akreditimi:
42 Menaxhim Turizëm Kulturor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 685 date 25.08.2010
Akreditimi:
43 Specialist Elektrik Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Akreditimi:
44 Informatikë Praktikë Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi:
Akreditimi:
45 Hidroteknik Ujësjellës Kanalizime Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi:
Akreditimi:
46 Ndihmës Dentist Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Akreditimi:
47 Menaxhim Ndërtimi Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Akreditimi:
48 Menaxhim Transporti Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: Urdher Nr. 685, date 25.08.2010
Akreditimi:
49 Asistent Ligjor Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Akreditimi:
50 Asistent Administrativ Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Akreditimi:
51 Teknologji Automobilash Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Akreditimi:
52 Specialist Rrjetesh Kompjuterike Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Akreditimi:
53 Shkencat Ekonomike Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 1115, datë 13.11.2009
Akreditimi:
54 Politika dhe administrim, me profil administrim publik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
Akreditimi:
55 Politika dhe Administrim me profil; administrim financiar Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
Akreditimi:
56 Ekonomi Biznes me profil: Financë Bankë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
Akreditimi:
57 Marketing Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
Akreditimi:
58 Menaxhim Biznes Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
Akreditimi:
59 Menaxhim i Trashëgimisë Kulturore të Adriatikut Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Akreditimi:
60 Ekonomi Biznes profili: Drejtim i SME- ve Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
Akreditimi:
61 Didaktikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
62 Shkenca Kompjuterike të Aplikuara Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: Urdher Nr. 43, date 04.02.2013
Akreditimi:
63 Mësimdhënie në Gjuhë Angleze Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
64 Shërbime Komunitare e Sociale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
65 E Drejtë Detare Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Akreditimi:
66 E Drejtë Ndërkomëtare Tregtare Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Akreditimi:
67 E Drejtë e Pronës Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Akreditimi:
68 Studime Rajonale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Akreditimi:
69 Sigurim Jete, jo Jetë dhe Sigurimet Detare Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: Urdher Nr. 213 date 31.05.2013
Akreditimi:
70 Infermieri Kirurgjikale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi:
Akreditimi:
71 Mësimdhënie Gjuhë Letërsi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
72 Menaxhim, me profil menaxhim biznesi. Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Akreditimi:
73 Menaxhim, me profil marketing. Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Akreditimi:
74 Ekonomi Biznes Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Akreditimi:
75 Financë Bankë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Akreditimi:
76 Politika dhe Administrim profili: Administrim Publik Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Akreditimi:
77 Politika dhe Administrim profili: Administrim Financiar Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Akreditimi:
78 Shkenca Kompjuterike të Aplikuara Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: Urdher Nr. 43, date 04.02.2013
Akreditimi:
79 Edukim në Vazhdim Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
80 Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve Arsimore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
81 Mësimdhënie në Gjuhë Letërsi Angleze Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
82 Psikologji Sociologji Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
83 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi: Urdher Nr. 542, date 09.11.2012
Akreditimi:
84 Gjeopolitika dhe Sistemet e Sigurisë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Akreditimi:
85 E Drejtë Private Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Akreditimi:
86 E Drejtë Publike Ndërkombëtare Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Akreditimi:
87 Industria e Sigurimeve dhe Drejtimi i Rrezikut Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: Urdher Nr. 282, date 04.07.2013
Akreditimi:
88 Administrim Biznes Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi:
Akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Akreditim 2012

Akreditim 2013(1)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 25.03.2013
Akreditim për IAL/Programet Kërkesë për Akreditim Institucional
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm  
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Akreditim 2013(2)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 01.02.2013
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 21.02.2013 u krye trajnimi i GVB.
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm Më datë 24.04.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ.
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

  • VKM Nr. 801, datë 20.12.2005Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 827, datë 11.06.2008Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 857, datë 05.08.2009Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 912, datë 26.08.2009Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 1115, datë 13.11.2009Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 350, datë 12.05.2010Shiko dokumentin!

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

  • Urdhër Nr. 89, datë 27.02.2013Shiko dokumentin!
  • Urdhër Nr. 371, datë 05.09.2013Shiko dokumentin!

Raporte të vlerësimit të jashtëm