Institucionet Publike

UNYT Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës
Adresa: Lagjia 1, Rr. Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 52 239161/00355 52 239163
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uamd.edu.al
Dokument lincensimi: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Diplome 2 vjecare Specialist Elektrik Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
2 Diplome 2 vjecare Informatikë Praktikë Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
3 Diplome 2 vjecare Hidroteknik Ujësjellës Kanalizime Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
4 Diplome 2 vjecare Ndihmës Dentist Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
5 Diplome 2 vjecare Menaxhim Ndërtimi Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
6 Diplome 2 vjecare Menaxhim Transporti Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 685, date 25.08.2010
7 Diplome 2 vjecare Asistent Ligjor Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
8 Diplome 2 vjecare Asistent Administrativ Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
9 Diplome 2 vjecare Teknologji Automobilash Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
10 Diplome 2 vjecare Specialist Rrjetesh Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
11 Bachelor Marrëdhënie me Publikun Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
12 Bachelor Histori Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
13 Bachelor Mami Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 213, date 31.05.2013
14 Bachelor Fizioterapi Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 282, date 04.07.2013
15 Bachelor Navigacion dhe Menaxhim Detar Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
16 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 89, date 27.02.2013
17 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
18 Bachelor Politikë Ekonomike Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
19 Bachelor Biologji - Kimi Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
20 Bachelor Shkenca Bujqësore me profil "Agrobiznes" Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
21 Bachelor Shkenca Bujqësore me profil "Prodhim Bimor" Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
22 Bachelor Shkenca Bujqësore me profil "Prodhim Blegtoral" Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
23 Bachelor Matematikë - Fizikë Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
24 Bachelor Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme Njësia: FASTIP
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 11.06.2008
25 Bachelor Juridik Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
26 Bachelor Shkenca Politike Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
27 Bachelor Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
28 Bachelor Shkenca Ekonomike Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
29 Bachelor Infermieri e Përgjithshme Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
30 Bachelor Gjuhë Angleze Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005
31 Bachelor Psikologji-Sociologji Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
32 Bachelor Gjuhë Gjermane Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Jo Aktiv
33 Bachelor Shkenca Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
34 Bachelor Sistemet e informacionit Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
35 Bachelor Teknologji Informacioni Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
36 Bachelor Matematikë - Informatikë Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685 datë 28.05.2010
37 Bachelor Informatikë - Anglisht Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
38 Bachelor Multimedia dhe Televizion Dixhital Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 542, date 09.11.2011
39 Bachelor Financë - Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
40 Bachelor Psikologji Sociologji(KP) Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
41 Bachelor Gjuhë Letërsi Anglisht Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
42 Bachelor Menaxhim i Bankave Njësia: FASTIP
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 11.06.2008
43 Bachelor Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
44 Bachelor Multimedia Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Jo Aktiv
45 Bachelor Cikli i Ulët Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005
46 Bachelor Menaxhim Hoteleri Turizëm Njësia: FASTIP
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 11.06.2008
47 Bachelor Ekspert Procesi Formimi Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
48 Bachelor Menaxhim Marketing Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 253.08.2010
49 Bachelor Menaxhim Hotel Restorant Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
50 Bachelor Menaxhim Turizëm Arkeologjik Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
51 Bachelor Gjermanisht Anglisht Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
52 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor (KP) Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
53 Bachelor Infermieri i Përgjithshme(KP) Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
54 Bachelor Multimedia dhe Teknologji Informacioni Njësia: FASTIP
Gjendja: Jo Aktiv
55 Bachelor Administrim Biznesi(KP) Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
56 Bachelor Financë Kontabilitet(KP) Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
57 Bachelor Bankë Financë Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
58 Bachelor Menaxhim Turizëm Kulturor Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685 date 25.08.2010
59 Bachelor Drejtësi (KP) Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Shkenca Kompjuterike të Aplikuara Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 43, date 04.02.2013
2 Master profesional Politika dhe administrim, me profil administrim publik Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
3 Master profesional Politika dhe Administrim me profil; administrim financiar Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
4 Master profesional Ekonomi Biznes me profil: Financë Bankë Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
5 Master profesional Marketing Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
6 Master profesional Menaxhim Biznes Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
7 Master profesional Menaxhim i Trashëgimisë Kulturore të Adriatikut Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
8 Master profesional Ekonomi Biznes profili: Drejtim i SME- ve Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
9 Master profesional Didaktikë Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
10 Master profesional Mësimdhënie në Gjuhë Angleze Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
11 Master profesional Shërbime Komunitare e Sociale Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
12 Master profesional E Drejtë Detare Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
13 Master profesional E Drejtë Ndërkomëtare Tregtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
14 Master profesional E Drejtë e Pronës Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
15 Master profesional Studime Rajonale Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
16 Master profesional Sigurim Jete, jo Jetë dhe Sigurimet Detare Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 213 date 31.05.2013
17 Master profesional Infermieri Kirurgjikale Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
18 Master profesional Mësimdhënie Gjuhë Letërsi Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
19 Master i shkencave Menaxhim, me profil menaxhim biznesi. Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
20 Master i shkencave Menaxhim, me profil marketing. Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
21 Master i shkencave Ekonomi Biznes Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
22 Master i shkencave Financë Bankë Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
23 Master i shkencave Politika dhe Administrim profili: Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
24 Master i shkencave Politika dhe Administrim profili: Administrim Financiar Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
25 Master i shkencave Shkenca Kompjuterike të Aplikuara Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 43, date 04.02.2013
26 Master i shkencave Edukim në Vazhdim Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
27 Master i shkencave Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve Arsimore Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
28 Master i shkencave Mësimdhënie në Gjuhë Letërsi Angleze Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
29 Master i shkencave Psikologji Sociologji Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
30 Master i shkencave Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 542, date 09.11.2012
31 Master i shkencave Gjeopolitika dhe Sistemet e Sigurisë Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
32 Master i shkencave E Drejtë Private Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
33 Master i shkencave E Drejtë Publike Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
34 Master i shkencave Industria e Sigurimeve dhe Drejtimi i Rrezikut Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 282, date 04.07.2013
35 Master i shkencave Administrim Biznes Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Shkencat Ekonomike Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1115, datë 13.11.2009

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm