Institucionet Publike

Logo Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës
Adresa:  L.1, Rruga e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 52 239161 / 00355 52 239163
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uamd.edu.al

Organigrama

Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike

Not Found Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
1. Departamenti i Shkencave Politike
2. Departamenti  Administrim Publik
3. Departamenti i Drejtësisë

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax:
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uamd.edu.al

Fakulteti i Edukimit

NotFoundLogo Fakulteti i Edukimit
1. Departamenti i Letërsisë
2. Departamenti i Gjuhës Shqipe
3. Departamenti i Psikologjisë
4. Departamenti i Sociologjisë
5. Departamenti i Pedagogjisë
6. Departamenti i Gjuhëve të Huaja
7. Qëndra e Edukimit në Vazhdim

Adresa:  L. 16, Rr. Koço Kazanxhi, (Pranë Shkollës “Hysen Çela”), Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 237 794
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uamd.edu.al

Fakulteti i Studimeve Profesionale

NotFoundLogo Fakulteti i Studimeve Profesionale
1. Departamenti i Mjeksisë
2. Departamenti i Mekanikës dhe Transportit
3. Departamenti i Shkencave Inxhinierike

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 239 166
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

Fakulteti i Biznesit

NotFoundLogo Fakulteti i Biznesit
1.Departamenti i Shkencave Ekonomike
2.Departamenti i Menaxhimit
3.Departamenti Marketingut
4.Departamenti Financë Kontabilitet
5.Departamenti i Turizmit

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 239 168
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

 NotFoundLogo Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
1. Departamenti i Shkencave Kompjuterike
2. Departamenti i Teknologjisë së Informacionit
3. Departamenti i Matematikës

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 239 169
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

FASTIP

NotFoundLogo FASTIP
1. Departamenti Menaxhim Bankë
2. Departamenti Menaxhim Ndërmarje të Vogla dhe të Mesme
3. Departamenti Menaxhim Hoteleri Turizëm

Adresa:  L. 17, Rr. Adria, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 220 401
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

Filiali Peshkopi

NotFoundLogo Filiali Peshkopi
Adresa:  Rr. Nazmi Rushiti, Peshkopi
Tel/Fax: 00355 (0) 218 22969
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Marrëdhënie me Publikun Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
2 Histori Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
3 Mami Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 213, date 31.05.2013
4 Fizioterapi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 282, date 04.07.2013
5 Navigacion dhe Menaxhim Detar Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
6 Mësuesi për Arsimin Fillor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 89, date 27.02.2013
7 Mësuesi për Arsimin Parashkollor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
8 Politikë Ekonomike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
9 Biologji - Kimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
10 Shkenca Bujqësore me profil "Agrobiznes" Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
11 Shkenca Bujqësore me profil "Prodhim Bimor" Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
12 Shkenca Bujqësore me profil "Prodhim Blegtoral" Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
13 Matematikë - Fizikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
14 Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme Bachelor IAL/Njësia: FASTIP
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 11.06.2008
15 Juridik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
16 Shkenca Politike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
17 Administrim Publik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
18 Shkenca Ekonomike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
19 Infermieri e Përgjithshme Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
20 Gjuhë Angleze Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005
21 Psikologji-Sociologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
22 Gjuhë Gjermane Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Jo Aktiv
23 Shkenca Kompjuterike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
24 Sistemet e informacionit Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
25 Teknologji Informacioni Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
26 Matematikë - Informatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685 datë 28.05.2010
27 Informatikë - Anglisht Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
28 Multimedia dhe Televizion Dixhital Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 542, date 09.11.2011
29 Financë - Kontabilitet Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
30 Psikologji Sociologji(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
31 Gjuhë Letërsi Anglisht Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
32 Menaxhim i Bankave Bachelor IAL/Njësia: FASTIP
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 11.06.2008
33 Administrim Biznesi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
34 Multimedia Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Jo Aktiv
35 Cikli i Ulët Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005
36 Menaxhim Hoteleri Turizëm Bachelor IAL/Njësia: FASTIP
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 11.06.2008
37 Ekspert Procesi Formimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
38 Menaxhim Marketing Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 253.08.2010
39 Menaxhim Hotel Restorant Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
40 Menaxhim Turizëm Arkeologjik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
41 Gjermanisht Anglisht Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
42 Mësuesi për Arsimin Fillor (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
43 Infermieri i Përgjithshme(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
44 Multimedia dhe Teknologji Informacioni Bachelor IAL/Njësia: FASTIP
Gjendja: Jo Aktiv
45 Administrim Biznesi(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
46 Financë Kontabilitet(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
47 Bankë Financë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
48 Menaxhim Turizëm Kulturor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685 date 25.08.2010
49 Drejtësi (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
50 Specialist Elektrik Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
51 Informatikë Praktikë Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
52 Hidroteknik Ujësjellës Kanalizime Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
53 Ndihmës Dentist Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
54 Menaxhim Ndërtimi Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
55 Menaxhim Transporti Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 685, date 25.08.2010
56 Asistent Ligjor Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
57 Asistent Administrativ Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
58 Teknologji Automobilash Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
59 Specialist Rrjetesh Kompjuterike Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
60 Shkencat Ekonomike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1115, datë 13.11.2009
61 Menaxhim, me profil menaxhim biznesi. Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
62 Menaxhim, me profil marketing. Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
63 Ekonomi Biznes Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
64 Financë Bankë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
65 Politika dhe Administrim profili: Administrim Publik Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
66 Politika dhe Administrim profili: Administrim Financiar Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
67 Shkenca Kompjuterike të Aplikuara Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 43, date 04.02.2013
68 Edukim në Vazhdim Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
69 Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve Arsimore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
70 Mësimdhënie në Gjuhë Letërsi Angleze Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
71 Psikologji Sociologji Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
72 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 542, date 09.11.2012
73 Gjeopolitika dhe Sistemet e Sigurisë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
74 E Drejtë Private Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
75 E Drejtë Publike Ndërkombëtare Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
76 Industria e Sigurimeve dhe Drejtimi i Rrezikut Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 282, date 04.07.2013
77 Administrim Biznes Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
78 Shkenca Kompjuterike të Aplikuara Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 43, date 04.02.2013
79 Politika dhe administrim, me profil administrim publik Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
80 Politika dhe Administrim me profil; administrim financiar Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
81 Ekonomi Biznes me profil: Financë Bankë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
82 Marketing Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
83 Menaxhim Biznes Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
84 Menaxhim i Trashëgimisë Kulturore të Adriatikut Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
85 Ekonomi Biznes profili: Drejtim i SME- ve Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
86 Didaktikë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
87 Mësimdhënie në Gjuhë Angleze Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
88 Shërbime Komunitare e Sociale Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
89 E Drejtë Detare Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
90 E Drejtë Ndërkomëtare Tregtare Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
91 E Drejtë e Pronës Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
92 Studime Rajonale Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
93 Sigurim Jete, jo Jetë dhe Sigurimet Detare Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 213 date 31.05.2013
94 Infermieri Kirurgjikale Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
95 Mësimdhënie Gjuhë Letërsi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv

Stafi Akademik

Akreditimi

Akreditim 2012

Akreditim 2013(1)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 25.03.2013
Akreditim për IAL/Programet Kërkesë për Akreditim Institucional
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm  
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Akreditim 2013(2)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 01.02.2013
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 21.02.2013 u krye trajnimi i GVB.
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm Më datë 24.04.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ.
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të vlerësimit të jashtëm