Institucionet Publike

Logo Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës
Adresa:  L.1, Rruga e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 52 239161 / 00355 52 239163
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uamd.edu.al

Organigrama

Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike

Not Found Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
1. Departamenti i Shkencave Politike
2. Departamenti  Administrim Publik
3. Departamenti i Drejtësisë

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax:
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uamd.edu.al

Fakulteti i Edukimit

NotFoundLogo Fakulteti i Edukimit
1. Departamenti i Letërsisë
2. Departamenti i Gjuhës Shqipe
3. Departamenti i Psikologjisë
4. Departamenti i Sociologjisë
5. Departamenti i Pedagogjisë
6. Departamenti i Gjuhëve të Huaja
7. Qëndra e Edukimit në Vazhdim

Adresa:  L. 16, Rr. Koço Kazanxhi, (Pranë Shkollës “Hysen Çela”), Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 237 794
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uamd.edu.al

Fakulteti i Studimeve Profesionale

NotFoundLogo Fakulteti i Studimeve Profesionale
1. Departamenti i Mjeksisë
2. Departamenti i Mekanikës dhe Transportit
3. Departamenti i Shkencave Inxhinierike

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 239 166
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

Fakulteti i Biznesit

NotFoundLogo Fakulteti i Biznesit
1.Departamenti i Shkencave Ekonomike
2.Departamenti i Menaxhimit
3.Departamenti Marketingut
4.Departamenti Financë Kontabilitet
5.Departamenti i Turizmit

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 239 168
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

 NotFoundLogo Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
1. Departamenti i Shkencave Kompjuterike
2. Departamenti i Teknologjisë së Informacionit
3. Departamenti i Matematikës

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 239 169
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

FASTIP

NotFoundLogo FASTIP
1. Departamenti Menaxhim Bankë
2. Departamenti Menaxhim Ndërmarje të Vogla dhe të Mesme
3. Departamenti Menaxhim Hoteleri Turizëm

Adresa:  L. 17, Rr. Adria, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 220 401
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

Filiali Peshkopi

NotFoundLogo Filiali Peshkopi
Adresa:  Rr. Nazmi Rushiti, Peshkopi
Tel/Fax: 00355 (0) 218 22969
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.uamd.edu.al

Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Marrëdhënie me Publikun Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
2 Histori Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
3 Mami Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 213, date 31.05.2013
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
4 Fizioterapi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 282, date 04.07.2013
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
5 Navigacion dhe Menaxhim Detar Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
6 Mësuesi për Arsimin Fillor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 89, date 27.02.2013
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
7 Mësuesi për Arsimin Parashkollor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
8 Politikë Ekonomike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
9 Biologji - Kimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
10 Shkenca Bujqësore me profil "Agrobiznes" Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
11 Shkenca Bujqësore me profil "Prodhim Bimor" Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
12 Shkenca Bujqësore me profil "Prodhim Blegtoral" Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
13 Matematikë - Fizikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
14 Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme Bachelor IAL/Njësia: FASTIP
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 11.06.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
15 Juridik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
16 Shkenca Politike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
17 Administrim Publik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
18 Shkenca Ekonomike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
19 Infermieri e Përgjithshme Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
20 Gjuhë Angleze Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
21 Psikologji-Sociologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
22 Gjuhë Gjermane Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
23 Shkenca Kompjuterike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
24 Sistemet e informacionit Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
25 Teknologji Informacioni Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
26 Matematikë - Informatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685 datë 28.05.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
27 Informatikë - Anglisht Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
28 Multimedia dhe Televizion Dixhital Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 542, date 09.11.2011
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
29 Financë - Kontabilitet Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
30 Psikologji Sociologji(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
31 Gjuhë Letërsi Anglisht Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
32 Menaxhim i Bankave Bachelor IAL/Njësia: FASTIP
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 11.06.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
33 Administrim Biznesi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
34 Multimedia Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
35 Cikli i Ulët Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
36 Menaxhim Hoteleri Turizëm Bachelor IAL/Njësia: FASTIP
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 11.06.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
37 Ekspert Procesi Formimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
38 Menaxhim Marketing Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 253.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
39 Menaxhim Hotel Restorant Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
40 Menaxhim Turizëm Arkeologjik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
41 Gjermanisht Anglisht Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
42 Mësuesi për Arsimin Fillor (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
43 Infermieri i Përgjithshme(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
44 Multimedia dhe Teknologji Informacioni Bachelor IAL/Njësia: FASTIP
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
45 Administrim Biznesi(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
46 Financë Kontabilitet(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
47 Bankë Financë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
48 Menaxhim Turizëm Kulturor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685 date 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
49 Drejtësi (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 442, date 12.11.2014
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
50 Specialist Elektrik Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
51 Informatikë Praktikë Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
52 Hidroteknik Ujësjellës Kanalizime Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
53 Ndihmës Dentist Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
54 Menaxhim Ndërtimi Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
55 Menaxhim Transporti Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 685, date 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
56 Asistent Ligjor Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
57 Asistent Administrativ Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
58 Teknologji Automobilash Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
59 Specialist Rrjetesh Kompjuterike Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
60 Shkencat Ekonomike Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1115, datë 13.11.2009
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
61 Menaxhim, me profil menaxhim biznesi. Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
62 Menaxhim, me profil marketing. Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
63 Ekonomi Biznes Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
64 Financë Bankë Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
65 Politika dhe Administrim profili: Administrim Publik Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
66 Politika dhe Administrim profili: Administrim Financiar Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
67 Shkenca Kompjuterike të Aplikuara Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 43, date 04.02.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
68 Edukim në Vazhdim Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
69 Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve Arsimore Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
70 Mësimdhënie në Gjuhë Letërsi Angleze Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
71 Psikologji Sociologji Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
72 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 542, date 09.11.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
73 Gjeopolitika dhe Sistemet e Sigurisë Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
74 E Drejtë Private Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
75 E Drejtë Publike Ndërkombëtare Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
76 Industria e Sigurimeve dhe Drejtimi i Rrezikut Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 282, date 04.07.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
77 Administrim Biznes Master i Shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
78 Shkenca Kompjuterike të Aplikuara Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 43, date 04.02.2013
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
79 Politika dhe administrim, me profil administrim publik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
80 Politika dhe Administrim me profil; administrim financiar Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
81 Ekonomi Biznes me profil: Financë Bankë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
82 Marketing Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
83 Menaxhim Biznes Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
84 Menaxhim i Trashëgimisë Kulturore të Adriatikut Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 05.09.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
85 Ekonomi Biznes profili: Drejtim i SME- ve Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
86 Didaktikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
87 Mësimdhënie në Gjuhë Angleze Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
88 Shërbime Komunitare e Sociale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
89 E Drejtë Detare Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
90 E Drejtë Ndërkomëtare Tregtare Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
91 E Drejtë e Pronës Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
92 Studime Rajonale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 207, date 31.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
93 Sigurim Jete, jo Jetë dhe Sigurimet Detare Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 213 date 31.05.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
94 Infermieri Kirurgjikale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
95 Mësimdhënie Gjuhë Letërsi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Akreditim 2012

Akreditim 2013(1)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 25.03.2013
Akreditim për IAL/Programet Kërkesë për Akreditim Institucional
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm  
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Akreditim 2013(2)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 01.02.2013
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 21.02.2013 u krye trajnimi i GVB.
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm Më datë 24.04.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ.
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të vlerësimit të jashtëm