Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Kontakto
Për çdo informacion ju mund të na kontaktoni duke plotësuar detajet e mëposhtëme.
Emri Juaj(*)
Ju lutem specifikoni emrin tuaj!
Email(*)
Ju lutem specifikoni email-in tuaj!
Subjekti
Specifikoni subjektin!
Message(*)
Please let us know your message.