NJOFTIME

Sistemi i menaxhimit te informacionit dhe komunikimit midis APAAL dhe IAL-ve

Me date 24 mars 2015, ora 12:00-14:00, ne Hotel Doro City, prane zogut te ZiAgjencia Publike e Akreditimit te Arsimit te... Read more...

Njoftim për vend të lirë pune, Specialist pranë Sektorit të Shërbimeve dhe Publikimit

Njoftim për vend të lirë pune Bazuar në VKM Nr.424 datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akredit... Read more...

Njoftim për vend të lirë pune, Specialistë në Sektorin e Promocionit dhe Vlerësimit të Cilësisë

  Bazuar në VKM Nr. 424 datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe v... Read more...
Previous
Next
  • Sistemi i menaxhimit te inform

  • Njoftim për vend të lirë pu

  • Njoftim për vend të lirë pu

  • Numri i klikimeve në faqe : 1568343

Diskutohet drafti final i Ligjit të Arsimit të Lartë

Në datën 5. 03. 2015 u zhvillua prezantimi i draftit përfundimtar i ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimit Shkencor, përgatitur nga Komisioni i Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor. Pas një pune të gjatë të Komisionit për Arsimit e Lartë dhe Kërkimin Shkencor, për shqyrtimin e të gjitha sugjerimeve të ardhura nga institucionet e arsimit të lartë publik e privat, prezantoi projektligjin me ndryshimet përkatëse dhe pikat kryesore që ai prek. Anëtarët e Komisionit për Arsimit e Lartë dhe Kërkimi... Read more...

APAAL fillon bashkëpunimin me QAA në kuadër të akreditimit institucional të institucioneve të arsimit të lartë

Në datën 18 dhjetor 2014 u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit midis Ministrisë së Arsimit dhe Sportitme dhe Agjencisë Britanike të sigurimit të Cilësisë "Quality Assurance Agency for Higher Education", (QAA) pjesë e rrjetit Europian të agjencive të sigurimit të cilësisë. Kjo marrveshje parshikon vlerësimin për akreditimin institucional të institucioneve shqiptare të arsimit të lartë. QAA është një ndër agjencitë më të njohura europiane dhe më profesionalet në fushën e vlerësimit të institucio... Read more...

Përbërja e Këshillit të Akreditimit

Me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 473, datë 02.12.2014 “Për emërimin e antarëve të akreditimit”, u rikonstitua Këshilli i Akreditimi të Arsimit të Lartë. Këshilli i Akreditimit ka për detyrë parësore shqyrtimin dhe rekomandimin për hapjen e Institucioneve të Arsimit të Lartë,Publike dhe Private, programeve të reja të studimit si dhe akreditimin e Institucioneve te Arsimit të Lartë dhe programeve të studimi që operojnë në Republikën e Shqipërisë. Në Këshill përfaqësohen në mënyrë ... Read more...

Mbledhja e Këshillit të Akreditimit, 15.12.2014

Këshilli i Akreditimit, pas takimit me Ministren e Arsimit dhe Sportit, Znj. Lindita Nikolla, zhvilloi mbledhjen e tij të parë në datat 15.12.2014  – 16.12.2014, ku u shqyrtuar dhe u miratua propozimi për Kryetarin e Këshillit të Akreditimit si dhe veprimtarinë e mëtejshme që do të ndërmarrë ky Këshill. Këshilli i Akreditimit ka për detyrë parësore shqyrtimin dhe rekomandimin për hapjen e Institucioneve të Arsimit të Lartë, Publike dhe Private, programeve të reja të studimit si dhe akreditimin e... Read more...
  • Diskutohet drafti final i Ligjit të Ars

  • APAAL fillon bashkëpunimin me QAA në k

  • Përbërja e Këshillit të Akreditimit

  • Mbledhja e Këshillit të Akreditimit, 1

SONDAZH

Cila është përshtypja juaj për faqen e APAAL?