NJOFTIME

Publikohen kuotat per vitin e ri akademik 2014-2015

MAS publikon kuotat për programet e studimit të ciklit të parë në IAL publike. Lista(Kliko) Read more...

IAL qe ju është hequr licenca, dosjet për studentët pa pagesë

Zëvendësministri i Arsimit dhe Sportit, Arbjan Mazniku, gjatë një konferencë për shtyp, sqaroi edhe një herë për student... Read more...

Procedurat që do të ndiqen për organizimin e procesit të transferimit të studentëve nga institucionet e arsimit të lartë të cileve iu është hequr liçenca

Procedurat që do të ndiqen për organizimin e procesit të transferimit të studentëve nga institucionet e arsimit të lartë të cileve iu është hequr liçenca Udhëzim Nr. 25, datë 11.08.2014 Procedurat që do të ndiqen për organizimin e procesit të transferimit të studentëve nga ... Read more...
Previous
Next
 • Publikohen kuotat per vitin e

 • IAL qe ju është hequr licenc

 • Procedurat që do të ndiqen për organizimin e procesit të transferimit të studentëve nga institucionet e arsimit të lartë të cileve iu është hequr liçenca

  Procedurat që do të ndiqen p

 • Articles View Hits : 1391953

Informacion për studentët në prag të regjistrimit në institucionet e arsimit të lartë

Nisur nga disa informacione të pasakta të publikuara në median e shkruar për listën e programeve të akredituara, APAAL rekomandon për të interesuarit konsultimin paraprak me të dhënat zyrtare për institucionet dhe programet aktive të akredituara të cilat në vlerësimin e fundit në kuadrin e VKL, nuk bëjnë pjesë në listën e institucioneve të penalizuara. Para se studenti të regjistrohet në një institucion të arsimit të lartë, të ketë parasysh këto specifika:  Përzgjidhni programin e stu... Read more...

Raporti Përfundimtar Për Reformimin e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor

Prezantohet e Raporti final për Reformimin e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor, përgatitur nga Komisioni i Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor. Ky raport, eshte produkt i punës së këtij Komisioni i diskutuar me të gjithe grupet e interesit dhe faktorët e Arsimit të Larte dhe Kërkimit Shkencor në vend. Gjate gjithe kesaj periudhe komisioni organizoi një seri takimesh publike për të diskutuar dhe për të mbledhur sugjerime nga të gjithë grupet e interesit.Ky Komision, u krijua me urdhe... Read more...

"PROCEDURAT QË DO TË NDIQEN PËR ORGANIZIMIN E PROCESIT TË TRANSFERIMIT TË STUDENTËVE NGA INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË TË CILEVE IU ËSHTË HEQUR LIÇENCA"

1.Studentët që në vitin 2013-2014 kanë ndjekur studimet në një nga institucionet e arsimit të lartë, të cileve u është hequr licenca me Vendimin nr. 539, datë 06.08.2014, të Këshillit të Ministrave "Për heqjen e licences disa institucioneve private të arsimit të lartë", mund të transferojnë studimet e tyre në programe studimi të njëjta apo të ngjashme të të njëjtit cikël studimi në një universitet publik ose privat të arsimit të lartë, brënda ose jashtë vendit. 2. IAL-të, të cilave u është he... Read more...

Vendimi i Keshillit te Ministrave per heqjen e licenses dhe pezullimin e disa IAL

Vendimi i Keshillit te Ministrave per heqjen e licenses dhe pezullimin e disa IAL Sot, Qeveria shqiptare mori dy vendime të rëndësishme per heqjen e licenses dhe pezullimin be disa institucioneve te arsimit te larte  Vendimet bazohen në gjetjet e raportit të verifikimit të kritereve për ligjshmërinë në universitetet publike dhe jo publike, pas një procesi disa mujor verifikimi, kryer me integritet nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Gjetje, të cilat janë bazuar ekskluzivisht vetëm mbi legjislacionin në fuqi. Këshilli i Ministrave miratoi vendimin për heqjen e licencës d... Read more...
 • Informacion për studentët në prag të

 • Raporti Përfundimtar Për Reformimin e

 • "PROCEDURAT QË DO TË NDIQEN PËR ORGAN

 • Vendimi i Keshillit te Ministrave per heqjen e licenses dhe pezullimin e disa IAL

  Vendimi i Keshillit te Ministrave per he

SONDAZH

Çfarë vlerësoni më shumë në një IAL?

Mësimdhënien - 53.5%
Kërkimin shkencor - 8.9%
Stafin akademik - 17.8%
Orientimin e drejtë të programeve - 19.8%