NJOFTIME

Publikohen kuotat per vitin e ri akademik 2014-2015

MAS publikon kuotat për programet e studimit të ciklit të parë në IAL publike. Lista(Kliko) Read more...

IAL qe ju është hequr licenca, dosjet për studentët pa pagesë

Zëvendësministri i Arsimit dhe Sportit, Arbjan Mazniku, gjatë një konferencë për shtyp, sqaroi edhe një herë për student... Read more...

Procedurat që do të ndiqen për organizimin e procesit të transferimit të studentëve nga institucionet e arsimit të lartë të cileve iu është hequr liçenca

Procedurat që do të ndiqen për organizimin e procesit të transferimit të studentëve nga institucionet e arsimit të lartë të cileve iu është hequr liçenca Udhëzim Nr. 25, datë 11.08.2014 Procedurat që do të ndiqen për organizimin e procesit të transferimit të studentëve nga ... Read more...
Previous
Next
  • Publikohen kuotat per vitin e

  • IAL qe ju është hequr licenc

  • Procedurat që do të ndiqen për organizimin e procesit të transferimit të studentëve nga institucionet e arsimit të lartë të cileve iu është hequr liçenca

    Procedurat që do të ndiqen p

  • Articles View Hits : 1521767

APAAL fillon bashkëpunimin me QAA në kuadër të akreditimit institucional të institucioneve të arsimit të lartë

Në datën 18 dhjetor 2014 u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit midis Ministrisë së Arsimit dhe Sportitme dhe Agjencisë Britanike të sigurimit të Cilësisë "Quality Assurance Agency for Higher Education", (QAA) pjesë e rrjetit Europian të agjencive të sigurimit të cilësisë. Kjo marrveshje parshikon vlerësimin për akreditimin institucional të institucioneve shqiptare të arsimit të lartë. QAA është një ndër agjencitë më të njohura europiane dhe më profesionalet në fushën e vlerësimit të institucio... Read more...

Përbërja e Këshillit të Akreditimit

Me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 473, datë 02.12.2014 “Për emërimin e antarëve të akreditimit”, u rikonstitua Këshilli i Akreditimi të Arsimit të Lartë. Këshilli i Akreditimit ka për detyrë parësore shqyrtimin dhe rekomandimin për hapjen e Institucioneve të Arsimit të Lartë,Publike dhe Private, programeve të reja të studimit si dhe akreditimin e Institucioneve te Arsimit të Lartë dhe programeve të studimi që operojnë në Republikën e Shqipërisë. Në Këshill përfaqësohen në mënyrë ... Read more...

Mbledhja e Këshillit të Akreditimit, 15.12.2014

Këshilli i Akreditimit, pas takimit me Ministren e Arsimit dhe Sportit, Znj. Lindita Nikolla, zhvilloi mbledhjen e tij të parë në datat 15.12.2014  – 16.12.2014, ku u shqyrtuar dhe u miratua propozimi për Kryetarin e Këshillit të Akreditimit si dhe veprimtarinë e mëtejshme që do të ndërmarrë ky Këshill. Këshilli i Akreditimit ka për detyrë parësore shqyrtimin dhe rekomandimin për hapjen e Institucioneve të Arsimit të Lartë, Publike dhe Private, programeve të reja të studimit si dhe akreditimin e... Read more...

Lista e institucioneve që u është hequr pezullimi me Vendim të Këshillit të Ministrave pas plotësimit të kushteve

Me Vendim të Këshillit të Ministrave u është hequr pezullimi pas plotësimit të kushteve, institucioneve të mëposhtme:1. Shkolla e lartë private,  “Hëna e Plotë” (Bedër), Vendim Nr.617 Datë 2014-09-182. Shkolla e lartë private "Logos",  Vendim Nr. 690, datë 22.10.2014 3. Shkolla e Lartë private "Instituti Kanadez i Teknologjisë", Vendim Nr. 705, datë 29.10.20144. Universiteti "Aldent", Vendim Nr. 705, datë 29.10.20145. Akademia Profesionale e Biznesit,... Read more...
  • APAAL fillon bashkëpunimin me QAA në k

  • Përbërja e Këshillit të Akreditimit

  • Mbledhja e Këshillit të Akreditimit, 1

  • Lista e institucioneve që u është heq

SONDAZH

Çfarë vlerësoni më shumë në një IAL?

Mësimdhënien - 53.5%
Kërkimin shkencor - 8.9%
Stafin akademik - 17.8%
Orientimin e drejtë të programeve - 19.8%