Aktivitete në AL

- Aktiviteti “Ekspertizë ndërkombëtare për vlerësimin e jashtëm të Institucioneve të Arsimit të Lartë” u zhvillua në 4 seminare trajnuese për ekspertët e vlerësimit të jashtëm dhe bashkëpuntorët e APAAL sipas 4 fushave (Ekonomike, Shkenca Inxhinierike, Shkenca të Kujdesit Shëndetësor, Shkenca Humane dhe fusha të përafërta. (kliko)