Adresa: Rruga e Durrësit, Pranë Gjimnazit Qemal Stafa, Tiranë

Drejtori (Tel/Fax) : 04 2 257954

Sektori i Promocionit dhe vlerësimit (Tel/Fax): 04 2 243423 

Sektori i Statistikave dhe Analizave (Tel/Fax): 04 2 266302

Sektori i Shërbimeve dhe Publikimit (Tel/Fax): 04 2 243423

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.aaal.edu.al
Vendodhja jonë në hartë