Institucionet Private

UNYT Universiteti Privat Albanian University
Adresa: Rr. e Durrësit, Tiranë
Tel/Fax: +355 042 223562
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.albanianuniversity.al
Dokument lincensimi: VKM Nr. 197, datë 10.04.2004
Dokument akreditimi:
Statusi aktual i akreditimit: Në proces akreditimi

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor 4 vjet Shkenca Juridike Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Riorganizuar
Licensimi: Shkrese MASh Nr. 8981 prot, datë 27.12.2005
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 295, datë 11.09.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 541, datë 01.12.2010
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2016-12-01
2 Bachelor Anglisht Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 199, datë 16.05.2012
Dokument akreditimi: Urdhër Nr.437, datë 25-08-2016
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2022-08-25
3 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 251, date 02.06.2011
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 381, datë 08.07.2016
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2017-01-08
4 Bachelor Inxhinieri Mekatronike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 488, date 4.10.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr.436, datë 25-08-2016
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2022-08-25
5 Bachelor Shkenca Politiko - Administrative Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 350, date 22.07.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 274, datë 02.07.2013
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2019-07-02
6 Bachelor Psikologji e Përgjithshme Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 350, datë 22.07.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 274, datë 02.07.2013
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2019-07-02
7 Bachelor Financë Bankë Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 350, datë 22.07.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 274 datë 02.07.2013
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2019-07-02
8 Bachelor Anglisht Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 199, date 16.05.2012
Dokument akreditimi: Urdher 274 date 02.07.2013
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2019-07-02
9 Bachelor Fizioterapi Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 199, date 16.05.2012
Dokument akreditimi: Urdher 274 date 02.07.2013
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2019-07-02
10 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 251, date 02.06.2011
Dokument akreditimi: Urdher 274 date 02.07.2013
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2019-07-02
11 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 251, date 02.06.2011
Dokument akreditimi: Urdher 274 date 02.07.2013
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2019-07-02
12 Bachelor Infermieri Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 411, date 25.08.2011
Dokument akreditimi: Urdher 274 date 02.07.2013
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2019-07-02
13 Bachelor Teknologji Informacioni Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 33, date 31.01.2012
Dokument akreditimi: Urdher 274 date 02.07.2013
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2019-07-02
14 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 411, date 25.08.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 274, datë 02.07.2013
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2019-07-02
15 Bachelor Shkenca Politiko - Administrative Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 8981 prot, datë 27.12.2005
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 532, datë 27.11.2010
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2016-11-27
16 Bachelor Financë Bankë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 8981 prot, datë 27.12.2005
Dokument akreditimi: Urdher Nr. 541, date 01.12.2010
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2016-12-01
17 Bachelor Psikologji e Përgjithshme Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 8981 prot, datë 27.12.2005
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 541, datë 01.12.2010
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2016-12-01
18 Bachelor Shkenca Juridike Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 295, datë 11.09.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 541, datë 01.12.2010
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2016-12-01
19 Bachelor Teknologji Informacioni Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 33, datë 31.01.2012
20 Bachelor Inxhinieri Elektronike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 411, date 25.08.2011
21 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 411, date 25.08.2011
22 Bachelor Inxhinieri Elektrike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 479, date 10.10.2012
23 Bachelor Dizajn Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 199, date 16.05.2012
24 Bachelor Menaxhim Biznesi Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 199, datë 28.05.2013
25 Bachelor Shkenca Komunikimi Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 350, date 22.07.2011
26 Bachelor Inxhinieri Elektronike Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 411, date 25.08.2011
27 Bachelor Shkenca Juridike Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 199, date 16.05.2012
28 Bachelor Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 408, datë 26.05.2010
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 240, datë 09.05.2016
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2022-05-09
29 Bachelor Dizajn Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 199, datë 16.05.2012
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 439, datë 25.08.2016
Akreditimi i vlefshëm deri në: 0000-00-00
30 Bachelor Fizioterapi Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.199, datë 16.05.2012
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 238, datë 09.05.2016
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2022-05-09
31 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 251, date 02.06.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 241, datë 09.05.2016
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2022-05-09
32 Bachelor Infermieri Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 411, datë 25.08.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 239, datë 09.05.2016
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2022-05-09

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 585, datë 27.11.2012
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2018-11-27
2 Master profesional Shkenca Penale Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 585, datë 27.11.2012
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2018-11-27
3 Master profesional E Drejtë Private Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr.585, datë 27.11.2012
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2018-11-27
4 Master profesional Qeverisje dhe Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 499, datë 18.10.2012
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2018-10-18
5 Master profesional Pedagogji me profil Didaktikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 89, datë 10.02.2010
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 29, datë 31.01.2013
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2019-01-31
6 Master profesional Psikologji Klinike Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 89, datë 10.02.2010
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 327, datë 07.08.2012
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2018-08-07
7 Master profesional Pedagogji me profil Menaxhim Arsimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 89, datë 10.02.2010
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 29, datë 31.01.2013
Akreditimi i vlefshëm deri në: 0000-00-00
8 Master profesional Studime për Sigurinë Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009
9 Master profesional Psikologji Shkollore Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 202, datë 28.05.2013
10 Master profesional Menaxhim Shëndetësor Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 200, datë 28.05.2013
11 Master profesional E Drejtë Private Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 350, date 22.07.2011
12 Master profesional Shkenca Penale Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 350, date 22.07.2011
13 Master profesional Menaxhim Shëndetsor Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 200, datë 28.05.2013
14 Master profesional E Drejtë Tregtare Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 350, date 22.07.2011
15 Master profesional Menaxhim Bankar dhe Financiar Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 176, datë 26.04.2012
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 441, datë 25.08.2016
Akreditimi i vlefshëm deri në: 0000-00-00
16 Master profesional Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 176, datë 26.04.2012
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 440, datë 25.08.2016
Akreditimi i vlefshëm deri në: 0000-00-00
17 Master profesional Infermieri Kirurgjikale Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 479, date 10.10.2012
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 242, datë 09.05.2016
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2022-05-09
18 Master i shkencave Gazetari me profile: a. Marrëdhënie me Publikun dhe Marketing; b.Drejtim dhe Menaxhim i Mediave Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 29, datë 31.01.2013
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2019-01-31
19 Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: Studime Europiane, Gjeopolitike dhe Siguri Rajonale Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 499, datë 18.10.2012
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2018-10-18
20 Master i shkencave Administrim Publik me profile:Politika Publike dhe BE, Politika Publike dhe Qeverrisje Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 499, datë 18.10.2012
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2018-10-10
21 Master i shkencave Menaxhim Bankar Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 327, datë 07.08.2012
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2018-08-07
22 Master i shkencave Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 327, datë 07.08.2012
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2018-08-07
23 Master i shkencave Psikologji Klinike Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 597, date 28.05.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 327, datë 07.08.2012
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2018-08-07
24 Master i shkencave Stomatologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Riorganizuar
Licensimi: VKM Nr. 197, datë 10.04.2004
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 388, datë 23.07.2010
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2016-07-23
25 Master i shkencave Inxhinieri Elektronike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 411, datë 25.08.2011
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 380, datë 08.07.2016
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2022-07-08
26 Master i shkencave Teknologji Informacioni Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 33, datë 31.01.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 383, datë 08.07.2016
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2016-10-31
27 Master i shkencave Farmaci Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Riorganizuar
Licensimi: Shkresë 01.09.2005
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 226, datë 21.07.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 462, datë 14.10.2010
Akreditimi i vlefshëm deri në: 0000-00-00
28 Master i shkencave Shkenca Juridike me drejtime: Marrëdhënie Ndërkombëtare, E Drejtë Publike dhe Administrative, E Drejtë Private, E Drejtë Ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian, E Drejtë Penale Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 408, datë 26.05.2010
29 Master i shkencave Inxhinieri Mekatronike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 488, date 04.10.2011
30 Master i shkencave Psikologji Ligjore Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 586, date 27.11.2012
31 Master i shkencave Këshillim Psikologjik Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 498, date 18.10.2012
32 Master i shkencave Psikologji Zhvillimi dhe Shkollore Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 202, datë 28.05.2013
33 Master i shkencave Inxhinieri Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 411, datë 25.08.2011
34 Master i shkencave Mësuesi për Arsimin Fillor Njësia: Filiali i Beratit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 203, datë 28.05.2013
35 Master i shkencave Mësuesi për Arsimin Fillor Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 203, datë 28.05.2013
36 Dip Integruar Msc Arkitekturë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 8981, datë 27.12.2005
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 445, datë 01.10.2010
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2016-10-01
37 Dip Integruar Msc Farmaci Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 226, datë 21.07.2009
Dokument akreditimi: UMASh 462, datë 14.10.2010
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2016-10-14
38 Dip Integruar Msc Stomatologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 197, date 07.04.2010
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 388, datë 23.07.2010
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2016-07-23
39 MND Psikologji Klinike Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Riorganizuar
Licensimi: VKM Nr. 89, datë 10.02.2010
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 327, datë 07.08.2012
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2018-08-07
40 MND E Drejtë Tregtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Riorganizuar
Licensimi: VKM Nr. 56, date 21.01.2009
41 MND Studime për Sigurinë Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Riorganizuar
Licensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009
42 MNP Pedagogji me profil Didaktikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Riorganizuar
Licensimi: VKM Nr. 89, datë 10.02.2010
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 29, datë 31.01.2013
Akreditimi i vlefshëm deri në: 2019-01-31
43 MNP Pedagogji me profil Menaxhim Arsimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Riorganizuar
Licensimi: VKM Nr. 89, datë 10.02.2010
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 29, datë 31.01.2013
Akreditimi i vlefshëm deri në: 0000-00-00

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Specializime afatgjata Implantologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011
2 Specializime afatgjata Kirurgji Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011
3 Specializime afatgjata Orthodonci Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011
4 Specializime afatgjata Kirurgji oro-maxillo-faciale Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011
5 Specializime afatgjata Endodonti Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011
6 Specializime afatgjata Dentistri Pediatrike Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011
7 Specializime afatgjata Periodontologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011
8 Specializime afatgjata Prostodontikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011
9 Doktoratë Financë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 564 date 19.11.2012
10 Doktoratë Marrëdhënie Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 564 date 19.11.2012
11 Doktoratë Arkitekturë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 68, datë 12.02.2013
12 Doktoratë E Drejtë dhe Procedurë Penale Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 86, date 27.02.2013
13 Doktoratë E Drejtë Europiane dhe e Kontratave Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 564 date 19.11.2012
14 Doktoratë Shkenca Administrative Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 564 date 19.11.2012
15 Doktoratë Shkenca Farmaceutike Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 68, datë 12.02.2013
16 Doktoratë Psikologji Klinike Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 380, datë 06.09.2013

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ Msc Administrim Biznesi 2012 alt
  • RVJ Msc Menaxhim Bankar 2012 alt
  • RVJ Msc/Mp Psikologji Klinike 2012 alt
  • RVJ Msc Administrim Publik dhe MP Qeverisje e Administrim Publik 2012 alt
  • RVJ Msc Marrëdhënie Ndërkombëtare 2012 alt
  • RVJ MP Pedagogji me profilet: Didaktikë; Menaxhim Arsimi 2012 alt
  • RVJ MSc Gazetari me profilet: Marrëdhënie me Publikun dhe Marketing; Drejtim dhe Menaxhim i Mediave 2012 alt