Institucionet Private

albanian university Universiteti Privat "Albanian University"
Adresa: Rruga e Durrësit, Tiranë
Tel/Fax: +355 042 223562
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:www.albanianuniversity.al

Pezullohet(përkohësisht) veprimtaria e filialit Berat me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 540, datë 06.08.2014
Mbylljen e filialit të universitetit privat "albanian university" në qytetin e fierit" Urdhër Nr. 329, datë 11.08.2014

Universiteti Privat "Albanian University" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.197, datë 10.4.2004(alt). Ky institucion ofron programe studimi në tre cikle studimi (kliko Programet e studimit). Ka të akredituar dhe në proces akreditimi këto programe studimi (kliko Akreditimi)

Organigrama

Programet e studimit

ProgramiCikli i studimitInformacion
Menaxhim Biznesi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.408, datë 26.5.2010alt
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Shkenca Politiko - Administrative Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 8981, datë 27.12.2005alt
Akreditimi: Urdhër Nr. 541, datë 01.12.2010alt
Financë Bankë Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 8981, datë 27.12.2005alt
Akreditimi: Urdhër Nr. 541, datë 01.12.2010alt
Shkenca të Komunikimit Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 8981, datë 27.12.2005alt
Akreditimi: Urdhër Nr. 541, datë 01.12.2010alt
Shkenca Juridike Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 295, datë 11.09.2009alt
Akreditimi: Urdhër Nr. 541, datë 01.12.2010alt
Psikologji e Përgjithshme Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 8981, datë 27.12.2005alt
Akreditimi: Urdhër Nr. 541, datë 01.12.2010alt
Anglisht Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.199, datë 16.05.2012alt
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Dizajn Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.199, datë 16.05.2012alt
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Fizioterapi Bachelor Liçensimi:Urdhër Nr.199, datë 16.05.2012alt
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Marketing Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 33, datë 31.01.2012alt
Akreditimi:
Teknologji Informacioni Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 33, datë 31.01.2012alt
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Mësuesi për Arsimin Parashkollor Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 251, datë 02.06.2011alt
Akreditimi:
Mësuesi për Arsimin Fillor Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 251, datë 02.06.2011alt
Akreditimi:
Inxhinjeri Mekatronike Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 488, datë 04.10.2011alt
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Inxhinjeri Elektronike Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 411, datë 25.08.2011alt
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Inxhinieri Kompjuterike Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 411, datë 25.08.2011alt
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Infermieri Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 411, datë 25.08.2011alt
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Inxhinjeri Elektrike Bachelor

Liçensimi: Urdher Nr. 479, date 10.10.2012alt
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Psikologji Klinike Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr. 131, datë 21.03.2011alt
Akreditimi: Urdhër Nr. 327, datë 07.08.2012alt
Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci Master profesional Liçensimi: VKM Nr.597, datë 28.5.2009alt
Akreditimi: Urdhër Nr.585, datë 27.11.2012alt
Shkenca Penale Master profesional Liçensimi: VKM Nr.597, datë 28.5.2009alt
Akreditimi: Urdhër Nr.585, datë 27.11.2012alt
E Drejtë Private Master profesional Liçensimi: VKM Nr.597, datë 28.5.2009alt
Akreditimi: Urdhër Nr.585, datë 27.11.2012alt
Qeverisje dhe Administrim Publik Master profesional Liçensimi: VKM Nr.597, datë 28.5.2009alt
Akreditimi: Urdhër Nr.499, datë 18.10.2012alt

Pedagogji me profile:

 • Didaktikë
 • Menaxhim Arsimi
Master profesional

Liçensimi: VKM Nr.89, datë 10.2.2010alt
Akreditimi: Urdhër Nr. 29, datë 31.01.2013alt

E Drejtë Tregtare Master profesional Liçensimi: VKM Nr.56, datë 21.1.2009alt
Akreditimi:
Menaxhim Bankar dhe Financiar Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr.176, datë 26.04.2012alt
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Adiministrim Biznesi Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr.176, datë 26.04.2012alt
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Studime mbi Sigurinë Master profesional Liçensimi: VKM Nr.597, datë 28.5.2009alt
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Psikologji Shkollore Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr. 202, datë 28.05.2013alt
Akreditimi:
Menaxhim Shëndetësor Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr. 200, datë 28.05.2013pdf
Akreditimi:
Infermieri Kirurgjikale Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr. 479, datë 10.10.2012pdf
Akreditimi:
Arkitekturë Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 8981, datë 27.12.2005alt
Akreditimi: Urdhër Nr.445, datë 01.10.2010alt
Gazetari, me profile:
·Marrëdhënie me Publikun dhe Marketing
·Drejtim dhe Menaxhim i Mediave
·Gazetari Ndërkombëtare
Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.56, datë 21.1.2009alt
Akreditimi: Urdhër Nr. 29, datë 31.01.2013alt
Marrëdhënie Ndërkombëtare, me profile:

·Politika e Jashtme dhe Diplomacia
·Integrim Evropian
·Studime Ballkanike-Studime për Sigurinë

Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.56, datë 21.1.2009alt
Akreditimi:
Administrim Publik me profile:

·Pushtet Ekzekutiv
·Qeverisje Vendore
·Hapësira Publike Evropiane
·Politika dhe Menaxhimi Shëndetësor

Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.56, datë 21.1.2009alt
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Menaxhim Bankar Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.56, datë 21.1.2009alt
Akreditimi: Urdhër Nr. 327, datë 07.08.2012alt
Administrim Biznesi Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.56, datë 21.1.2009alt
Akreditimi: Urdhër Nr. 327, datë 07.08.2012alt
Psikologji Klinike Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.89, datë 10.2.2010alt
Akreditimi: Urdhër Nr. 327, datë 07.08.2012alt
Shkenca Juridike me drejtime:

·Marrëdhënie ndërkombëtare
·E Drejtë Publike dhe Administrative
·E Drejtë Private
·E Drejtë Ndërkombëtare dhe ·Bashkimi Evropian
·E Drejtë Penale

Master shkencor Liçensimi: VKM Nr. 408, datë 26.05.2010pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Stomatologji Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.197, date 10.4.2004alt
Akreditimi: Urdhër Nr.388, datë 23.07.2010alt
Farmaci Master shkencor (MSc 5 vjetë) Liçensimi: Urdhër Nr. 226, datë 21.07.2009alt
Akreditimi: Urdhër Nr.462, datë 14.10.2010alt
Politikë e Jashtme dhe Diplomaci Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.89, datë 10.2.2010alt
Akreditimi:
Pushtet Ekzekutiv Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.89, datë 10.2.2010alt
Akreditimi:
Shkenca Administrative Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.89, datë 10.2.2010alt
Akreditimi:
E Drejta Tregtare Ndërkombëtare Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.89, datë 10.2.2010alt
Akreditimi:
Marrëdhënie Ndërkombëtare Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.89, datë 10.2.2010alt
Akreditimi:
Kontratat dhe e Drejta Europiane Master shkencor Liçensimi: VKM Nr. 89, datë 10.2.2010alt
Akreditimi:
Gazetari Globale Master shkencor Liçensimi: VKM Nr. 89, datë 10.2.2010alt
Akreditimi:
Këshillim psikologjik Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 498, datë 18.10.2012alt
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Teknologji Informacioni Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 33, datë 31.01.2012alt
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Inxhinjeri Mekatronike Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 488, datë 04.10.2011alt
Akreditimi:
Inxhinjeri Elektronike Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 411, datë 25.08.2011alt
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Inxhinjeri Kompjuterike Master shkencor

Liçensimi: Urdhër Nr. 411, datë 25.08.2011alt
Akreditimi:

Shkenca Juridike Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Marrëdhënie ndërkombëtare me profile:
 • Studime evropiane
 • Gjeopolitikë dhe siguri rajonale
Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: Urdhër Nr. 499, datë 18.10.2012alt
Administrim Publike me profile:
 • Studime Europiane
 • Gjeopolitikë dhe Siguri Rajonale
Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: Urdhër Nr. 499, datë 18.10.2012alt
Psikologji Ligjore Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.586, datë 27.11.2012alt
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Psikologji zhvillimi dhe shkollore Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 202, datë 28.05.2013alt
Akreditimi:
Mësuesi për arsimin fillor Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 203, datë 28.05.2013alt
Akreditimi:
Endodonti Specializime Afatgjata(SPA) Liçensimi: Urdhër Nr. 428, datë 05.09.2011alt
Akreditimi:
Dentistri Pediatrike Specializime Afatgjata(SPA) Liçensimi: Urdhër Nr. 428, datë 05.09.2011alt
Akreditimi:
Periodontologji Specializime Afatgjata(SPA) Liçensimi: Urdhër Nr. 428, datë 05.09.2011alt
Akreditimi:
Implantologji Specializime Afatgjata(SPA) Liçensimi: Urdhër Nr. 428, datë 05.09.2011alt
Akreditimi:
Kirurgji Specializime Afatgjata(SPA) Liçensimi: Urdhër Nr. 428, datë 05.09.2011alt
Akreditimi:
Orthodonci Specializime Afatgjata(SPA) Liçensimi: Urdhër Nr. 428, datë 05.09.2011alt
Akreditimi:
Prostodontikë Specializime Afatgjata(SPA) Liçensimi: Urdhër Nr. 428, datë 05.09.2011alt
Akreditimi:
Kirurgji oro-maxillo-faciale Specializime Afatgjata(SPA) Liçensimi: Urdhër Nr. 428, datë 05.09.2011alt
Akreditimi:
Financë Doktoraturë Liçensimi: Urdhër Nr. 564, datë 19.11.2012alt
Akreditimi:
E drejtë Europiane dhe e Kontratave Doktoraturë Liçensimi: Urdhër Nr. 564, datë 19.11.2012alt
Akreditimi:
Shkenca Administrative Doktoraturë Liçensimi: Urdhër Nr. 564, datë 19.11.2012alt
Akreditimi:
Marrëdhënie Ndërkombëtare Doktoraturë Liçensimi: Urdhër Nr. 564, datë 19.11.2012alt
Akreditimi:
Arkitekturë Doktoraturë Liçensimi: Urdhër Nr. 68, datë 12.02.2013alt
Akreditimi:
Shkenca Farmaceutike Doktoraturë Liçensimi: Urdhër Nr. 68, datë 12.02.2013alt
Akreditimi:
E drejtë dhe procedur penale  Doktoraturë Liçensimi: Urdhër Nr. 86, datë 27.02.2013alt
Akreditimi:
Psikologji Klinike Doktoraturë Liçensimi: Urdhër Nr. 380, datë 06.09.2013alt
Akreditimi:

FILIALI I "ALBANIAN UNIVERSITY", BERAT  Pezullohet(përkohësisht) veprimtaria e filialit Berat me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 540, datë 06.08.2014

ProgramiCikli i studimitInformacion
Shkenca Politiko-Administrative Bachelor Liçensimi: VKM Nr.697, date 18.6.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 274, datë 02.07.2013alt
Infermieri Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: Urdhër Nr. 274, datë 02.07.2013alt
Fizioterapi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: Urdhër Nr. 274, datë 02.07.2013alt
Teknologji Informacioni Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: Urdhër Nr. 274, datë 02.07.2013alt
Inxhinjeri Kompjuterike Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: Urdhër Nr. 274, datë 02.07.2013alt
Anglisht Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: Urdhër Nr. 274, datë 02.07.2013alt
Mësuesi për Arsimin Parashkollor Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: Urdhër Nr. 274, datë 02.07.2013alt
Mësuesi për Arsimin Fillor Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: Urdhër Nr. 274, datë 02.07.2013alt
Psikologji e Përgjithshme Bachelor Liçensimi: VKM Nr.697, date 18.6.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 274, datë 02.07.2013alt
Shkenca të Komunikimit Bachelor Liçensimi: VKM Nr.697, date 18.6.2009pdf
Akreditimi:
Financë Bankë Bachelor Liçensimi: VKM Nr.697, date 18.6.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 274, datë 02.07.2013alt
Shkenca Juridike Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.199, datë 16.05.2012alt
Akreditimit: Në proçes akreditimi
Inxhinjeri Elektrike Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Menaxhim Biznesi Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 199, datë 28.05.2013alt
Akreditimi:
Administrim Biznesi Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Menaxhim Financiar dhe Bankar Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Infermieri Kirurgjikale Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: Në proçes akreditimi
E Drejtë Tregtare Master Profesional Liçensimi: VKM Nr.697, date 18.6.2009pdf
Akreditimi:
E Drejtë Private Master Profesional Liçensimi: VKM Nr.697, date 18.6.2009pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Shkenca Penale Master Profesional Liçensimi: VKM Nr.697, date 18.6.2009pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Stafi akademik

Stafi akademik


Për më shumë informacion kliko

Akreditimi

Akreditim 2007

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

 

Akreditim për IAL/Programet

 

Akreditim 2009

Akreditim 2009(1)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 23.02.2009

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1. DIND Farmaci
2. DNP Financë - Bankë
3. DNP Shkenca Juridike
4. DNP Psikologji e Përgjithshme
5. DNP Shkenca Komunikimi

Vendimi  i KA

VKA Nr.50 datë 27.10.2009web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër Nr.355, datë 03.11.2009alt

Procedura për heqjen e kushteve (Follow-Up)

1. Kërkesa nga Insitutcioni për heqjen e kushteve për Programet e Studimit:
DNP Financë - Bankë
DNP Shkenca Juridike
DNP Psikologji e Përgjithshme
DNP Shkenca Komunikimi
,
më datë 17.03.2010
2. Më datë 28.06.2010 Institucioni paraqet dokumentacionin mbi plotësimin e kushteve.
3. Më datë 07.09.2010 Institucioni njihet me GVJ 
4. Më datë 27.09.2010 Institucioni njihet me Draft RVJ.
VKA Nr.99 datë 29.10.2010web

Akreditim 2009 - 2010 (2)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 17.11.2009

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1.DIND Farmaci
2.DIND Arkitekturë

Vendimi i KA

VKA Nr.87 datë 16.07.2010web
VKA Nr.91 datë 03.09.2010web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër Nr.462, datë 14.10.2010alt 

Akreditim 2010

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 19.04.2010

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programit të Studimit:
DIND Stomatologji

Vendimi i KA

VKA Nr.88 datë 16.07.2010web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër Nr.388, datë 23.07.2010alt 

Akreditim 2011 - 2012

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Me datë 26.10.2011

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit: 

1. Mp Qeverisje dhe Administrim Publik

2. Mp Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci

3. Mp E Drejtë Private

4. Mp Shkenca Penale

5. Mp Pedagogji me profil: Menaxhim Arsimi

6. Mp Pedagogji me profil: Didaktikë

7. Mp Psikologji Klinike

8. Msc Marrëdhënie Ndërkombëtare

9. Msc Administrim Publik

10. Msc Psikologji Klinike

11. Msc Drejtim dhe Menaxhim i Mediave

12. Msc Marrëdhënie me Publikun dhe Marketing

13. Msc Menaxhim bankar

14. Msc Administrim biznesi

Vendimi i KA

VKA Nr. 355, datë 13.07.2012web
VKA Nr. 421, datë 11.01.2013web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit Nr. 327, datë 07.08.2012alt
Urdhëri i Ministrit Nr. 585, datë 27.11.2012alt
Urdhëri i Ministrit Nr. 29, datë 31.01.2013altMP. Pedagogji me profile:Didaktikë; Menaxhim Arsimi.

Akreditim 2013

Akreditim 2013(1)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 12.06.2013

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim Institucional dhe të Programeve të Studimit:
1.Bsc Menaxhim Biznesi
2.Bsc  Dizajn
3.Bsc Inxhinieri Elektronike
4.Bsc Inxhinieri Mekatronike
5.Bsc Inxhinieri Elektrike
6. MP Administrim Biznesi
7. Mp Menaxhim Financiar dhe Bankar
8. Mp Studime mbi Sigurinë
9. Mp Infermieri Kirurgjikale
10. Msc Teknologji Informacioni
11. Msc INxhinieri Elektronike
12. Msc Këshillim Psikologjik
13. Msc Shkenca Juridike
14. Msc Psiokologji Ligjore

Akreditim 2012 - 2013 (FILIALI BERAT)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 31.12.2012

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit: 
1.Bsc Menaxhim Biznesi
2.Bsc Financë - Bankë
3.Bsc Shkenca Politiko Administrative
4.Bsc Psikologji e Përgjithshme
5.Bsc Mësuesi për Arsim Fillor
6.Bsc Mësuesi për Arsimin Parashkollor
7.Bsc Teknologji Informacioni
8.Bsc Inxhinieri Kompjuterike
9.Bsc Infermieri
10.Bsc Gjuhë Angleze
11.Bsc Fizioterapi

Vendimi i KA

VKA Nr. 487, datë 03.06.2013web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit të Arsimi dhe Shkencës Nr. 274, datë 02.07.2013alt

Rankimi dhe analiza

RANKIMI DHE ANALIZA


Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SëOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Për më shumë informacion kliko

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 197, datë 10.04.2004alt
 • VKM Nr.   56, datë 21.01.2009alt
 • VKM Nr. 597, datë 28.05.2009alt
 • VKM Nr. 697, date 18.06.2009pdf
 • VKM Nr.   89, datë 10.02.2010alt
 • VKM Nr. 408, datë 26.05.2010pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 8981, datë 27.12.2005alt
 • Urdhër Nr. 77, datë 09.04.2009pdf
 • Urdhër Nr. 226, datë 21.07.2009pdf
 • Urdhër Nr. 295, datë 11.09.2009alt
 • Urdhër Nr. 355, datë 03.11.2009alt
 • Urdhër Nr. 462, datë 14.10.2010alt
 • Urdhër Nr. 388, datë 23.07.2010alt
 • Urdhër Nr. 541, datë 01.12.2010alt
 • Urdhër Nr. 131, datë 21.03.2011alt
 • Urdhër Nr. 251, datë 02.06.2011alt
 • Urdhër Nr. 350, datë 22.07.2011alt
 • Urdhër Nr. 411, datë 25.08.2011alt
 • Urdhër Nr. 428, datë 05.09.2011alt
 • Urdhër Nr. 488, datë 04.10.2011alt
 • Urdhër Nr. 33, datë 31.01.2012alt
 • Urdhër Nr. 176, datë 26.04.2012alt
 • Urdhër Nr. 199, datë 16.05.2012alt
 • Urdhër Nr. 327, datë 07.08.2012alt
 • Urdhër Nr. 479, datë 10.10.2012alt
 • Urdhër Nr. 498, datë 18.10.2012alt
 • Urdhër Nr. 499, datë 18.10.2012alt
 • Urdhër Nr. 564, datë 19.11.2012alt
 • Urdhër Nr. 586, datë 27.11.2012alt
 • Urdhër Nr. 585, datë 27.11.2012alt
 • Urdhër Nr. 29, datë 31.01.2013alt
 • Urdhër Nr. 68, datë 12.02.2013alt
 • Urdhër Nr. 86, datë 27.02.2013alt
 • Urdhër Nr. 196, datë 28.05.2013alt
 • Urdhër Nr. 199, datë 28.05.2013alt
 • Urdhër Nr. 200, datë 28.05.2013pdf
 • Urdhër Nr. 202, datë 28.05.2013alt
 • Urdhër Nr. 203, datë 28.05.2013alt
 • Urdhër Nr. 274, datë 02.07.2013alt
 • Urdhër Nr. 380, datë 06.09.2013alt

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 3, datë 17.02.2009web
 • VKA Nr. 50, datë 27.10.2009web
 • VKA Nr. 87, datë 16.07.2010web
 • VKA Nr. 88, datë 16.07.2010web
 • VKA Nr. 91, datë 03.09.2010web
 • VKA Nr. 99, datë 29.10.2010web
 • VKA Nr. 135, datë 21.01.2011web
 • VKA Nr. 170, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 211, datë 29.07.2011web
 • VKA Nr. 241, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 299, datë 13.01.2012web
 • VKA Nr. 300, datë 13.01.2012web
 • VKA Nr. 319, datë 16.03.2012web
 • VKA Nr. 355, datë 13.07.2012web
 • VKA Nr. 363, datë 17.09.2012web
 • VKA Nr. 367, datë 17.09.2012web
 • VKA Nr. 370, datë 17.09.2012web
 • VKA Nr. 393, datë 26.10.2012web
 • VKA Nr. 404, datë 11.01.2013web
 • VKA Nr. 421, datë 11.01.2013web
 • VKA Nr. 430, datë 11.01.2013web
 • VKA Nr. 431, datë 11.01.2013web
 • VKA Nr. 434, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 435, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 436, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 437, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 438, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 465, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 487, datë 03.06.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Msc Administrim Biznesi 2012alt
 • RVJ Msc Menaxhim Bankar 2012alt
 • RVJ Msc/Mp Psikologji Klinike 2012alt
 • RVJ Msc Administrim Publik dhe MP Qeverisje e Administrim Publik 2012alt
 • RVJ Msc Marrëdhënie Ndërkombëtare 2012alt
 • RVJ MP Pedagogji me profilet: Didaktikë; Menaxhim Arsimi 2012alt
 • RVJ MSc Gazetari me profilet: Marrëdhënie me Publikun dhe Marketing; Drejtim dhe Menaxhim i Mediave 2012alt