NJOFTIME

Njoftim

Njoftim Njoftim për aplikim për ekspert të vlerësimit në APAAL. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë shpall konku... Read more...

Call for experts

The Public Agency for Accreditation of Higher Education and the Council of Accreditation are public institutions respons... Read more...

Njoftim për shpallje fituesi

Njoftim për shpallje fituesi Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë, APAAL, në vijim të procedurave për zhvillimin e projektit “Implement... Read more...

Thirrje per eksperte IT

Agjencia Publike e Akreditimit te Arsimit te Larte, kerkon te punesoje me kontrate 1 mujore nje ekspert IT, me njohuri s... Read more...

Raporti vjetor APAAL 2012

APAAL ka publikuar raportin vjetor 2012.Për më shumë informacion klikoni Read more...
Previous
Next
 • Njoftim

  Njoftim

 • Call for experts

 • Njoftim për shpallje fituesi

  Njoftim për shpallje fituesi

 • Thirrje per eksperte IT

 • Raporti vjetor APAAL 2012

 • Articles View Hits : 1152885

Institucionet Private

SHKOLLA E LARTË PRIVATE, "PAVARËSIA"

Adresa: Blv. Vlorë-Skelë, Vlorë
Tel/Fax: +35533411555/666
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:www.unipavaresia.edu.al

Shkolla e Lartë Universitare jo Publike "Pavarësia" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.279, datë 12.3.2009pdf. Ky institucion ofron programe studimi në dy cikle(kliko Programet e studimit). Për proceset e akreditimit të kryer prej këtij institucioni (kliko Akreditimi 

Organigrama

Organigrama


Per te pare organizimin e institucionit, ju lutemi klikoni 


Programet e studimit

Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore

ProgramiCikli i studimitInformacion
Ekonomi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.279, datë 12.3.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012pdf
Shkenca Politike Bachelor Liçensimi: VKM Nr.279, datë 12.3.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012pdf
Drejtesi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.279, datë 12.3.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012pdf
Financa dhe Kontabiliteti i Firmave Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Financë dhe Bankë

Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Financa Publike dhe Administrimi Publik Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: 
Specialist i të Drejtës për Administratën Publike Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Specialist i të Drejtës për Sistemin Bankar Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Specialist i të Drejtës për Shoqëritë Tregtare Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
E Drejtë Private dhe E Drejtë Ndërkombëtare Private Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: Në proçes akreditimi
E Drejtë Publike dhe E Drejtë Ndërkombëtare Publike Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Financa Publike dhe Administrim Publik Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Studime Europiane Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara

ProgramiCikli i studimitInformacion
Arkitekurë Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.279, datë 12.3.2009pdf
Akreditimi: Në proces akreditimi
Inxhinieri Informatike Bachelor Liçensimi: VKM Nr.279, datë 12.3.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012pdf
Administrim Sistemesh dhe Rrjetash Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Aplikime Sistemesh Informatike
në Administratën Publike
Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Specialist Programues Sistemesh Software Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Inxhinieri Informatike Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Informatike Ekonomike Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Stafi akademik

Stafi akademik


Për informacion rreth stafit akademik të institucionit ju lutemi klikoni.


Akreditimi

Akreditim 2011 - 2012

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 11.01.2011.

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim Institucional dhe Programeve të Studimit:
1. Bsc Ekonomi
2. Bsc Drejtësi
3. Bsc Shkenca Politike
4. Bsc Inxhinieri Informatike
5. Msc Arkitekturë 

Miratimi nga APAAL/KA

Këshilli i Akreditimit  shqyrtoi në mbledhjen e datës 21.01.2011 dhe vendosi që: Procesi i Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të Akreditimit do të fillojë në: 3 mujorin e katërt të vitit 2011.

Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm

 

Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm

Më datë 12.03.2012, është dorëzuar RVB në APAAL

Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm

Më datë 21.03.2012  Njoftohet  Institucioni për përbërjen e GVJ
Më datë 19.04.2012, Njoftohet Institucioni  me ndryshimin e GVJ

Vizita në Institucion

Më datë 04.05.2012, u zhvillua Vizita e parë e GVJ në Institucion

Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm

Më datë 16.05.2012, dërgohet në Institucion Draft RVJ për programet
Më datë 17.05.2012, dërgohet në Institucion Draft RVJ për Vlerësimin Institucional
1- RVJ Institucionalpdf
2- RVJ Bsc Drejtesipdf
3- RVJ Bsc Ekonomipdf
4- RVJ Bsc Inxh Informatikepdf
5- RVJ Bsc Shkenca Politikepdf

Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët

 

Vendimi i KA

VKA Nr. 340, datë 08.06.2012web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit Nr. 290, datë 09.07.2012pdf 

Akreditim 2012 - 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 26.07.2012

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1.Mp Specialist i të Drejtës për Shoqëritë Tregtare
2.Mp Specialist i të Drejtës për Sistemin Bankar
3.Mp Specialist i të Drejtës për Administratën Publike
4.Mp Financë dhe Bankë
5.Mp Financë dhe Kontabilitetin e Firmave
6.Mp Aplikime Sistemesh Informatike në Administratën Publike
7.Mp Administrim Sistemesh dhe Rrjetesh
8.Mp Specialist Programues Sistemesh Software
9.Msc E Drejtë Private dhe E Drejtë Ndërkombëtare Private
10.Msc E Drejtë Publike dhe E Drejtë Ndërkombëtare Publike
11.Msc Financa Publike dhe Administrim Publik
12.Msc Studime Europiane
13.Msc Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare
14.Msc Inxhinieri Informatike
15.Msc Informatike Ekonomike

Miratimi nga APAAL/KA

 

Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm

 

Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm

 

Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm

 

Vizita në Institucion

 

Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm

 

Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët

 

Vendimi i KA

 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 


Rankimi dhe analiza

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SëOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Për më shumë informacion kliko

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 279, datë 12.3.2009pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 388, datë 10.08.2011pdf
 • Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 149, datë 18.02.2011web
 • VKA Nr. 173, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 240, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 340, datë 08.06.2012web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Institucionalpdf
 • RVJ Bsc Drejtesipdf
 • RVJ Bsc Ekonomipdf
 • RVJ Bsc Inxh Informatikepdf
 • RVJ Bsc Shkenca Politikepdf