Institucionet Private

SHKOLLA E LARTË PRIVATE, "PAVARËSIA"

Adresa: Blv. Vlorë-Skelë, Vlorë
Tel/Fax: +35533411555/666
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:www.unipavaresia.edu.al

Pezullohet(përkohësisht) veprimtaria me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 540, datë 06.08.2014
I hiqet pezullimi me VKM Nr. 705, datë 29.10.2014
Shkolla e Lartë Universitare jo Publike "Pavarësia" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.279, datë 12.3.2009pdf. Ky institucion ofron programe studimi në dy cikle(kliko Programet e studimit). Për proceset e akreditimit të kryer prej këtij institucioni (kliko Akreditimi 

Organigrama

Organigrama


Per te pare organizimin e institucionit, ju lutemi klikoni 


Programet e studimit

Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore

ProgramiCikli i studimitInformacion
Ekonomi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.279, datë 12.3.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012pdf
Shkenca Politike Bachelor Liçensimi: VKM Nr.279, datë 12.3.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012pdf
Drejtesi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.279, datë 12.3.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012pdf
Financa dhe Kontabiliteti i Firmave Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Financë dhe Bankë

Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Financa Publike dhe Administrimi Publik Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: 
Specialist i të Drejtës për Administratën Publike Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Specialist i të Drejtës për Sistemin Bankar Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Specialist i të Drejtës për Shoqëritë Tregtare Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
E Drejtë Private dhe E Drejtë Ndërkombëtare Private Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: Në proçes akreditimi
E Drejtë Publike dhe E Drejtë Ndërkombëtare Publike Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Financa Publike dhe Administrim Publik Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Studime Europiane Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara

ProgramiCikli i studimitInformacion
Arkitekurë Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.279, datë 12.3.2009pdf
Akreditimi: Në proces akreditimi
Inxhinieri Informatike Bachelor Liçensimi: VKM Nr.279, datë 12.3.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012pdf
Administrim Sistemesh dhe Rrjetash Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Aplikime Sistemesh Informatike
në Administratën Publike
Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Specialist Programues Sistemesh Software Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Inxhinieri Informatike Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Informatike Ekonomike Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.388, datë 10.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Stafi akademik

Stafi akademik


Për informacion rreth stafit akademik të institucionit ju lutemi klikoni.


Akreditimi

Akreditim 2011 - 2012

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 11.01.2011.

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim Institucional dhe Programeve të Studimit:
1. Bsc Ekonomi
2. Bsc Drejtësi
3. Bsc Shkenca Politike
4. Bsc Inxhinieri Informatike
5. Msc Arkitekturë 

Vendimi i KA

VKA Nr. 340, datë 08.06.2012web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit Nr. 290, datë 09.07.2012pdf 

Akreditim 2012 - 2014

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 26.07.2012

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1.Mp Specialist i të Drejtës për Shoqëritë Tregtare
2.Mp Specialist i të Drejtës për Sistemin Bankar
3.Mp Specialist i të Drejtës për Administratën Publike
4.Mp Financë dhe Bankë
5.Mp Financë dhe Kontabilitetin e Firmave
6.Mp Aplikime Sistemesh Informatike në Administratën Publike
7.Mp Administrim Sistemesh dhe Rrjetesh
8.Mp Specialist Programues Sistemesh Software
9.Msc E Drejtë Private dhe E Drejtë Ndërkombëtare Private
10.Msc E Drejtë Publike dhe E Drejtë Ndërkombëtare Publike
11.Msc Financa Publike dhe Administrim Publik
12.Msc Studime Europiane
13.Msc Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare
14.Msc Inxhinieri Informatike
15.Msc Informatike Ekonomike


Rankimi dhe analiza

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SëOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Për më shumë informacion kliko

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 279, datë 12.3.2009pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 388, datë 10.08.2011pdf
 • Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 149, datë 18.02.2011web
 • VKA Nr. 173, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 240, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 340, datë 08.06.2012web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Institucionalpdf
 • RVJ Bsc Drejtesipdf
 • RVJ Bsc Ekonomipdf
 • RVJ Bsc Inxh Informatikepdf
 • RVJ Bsc Shkenca Politikepdf