NJOFTIME

Njoftim

Njoftim Njoftim për aplikim për ekspert të vlerësimit në APAAL. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë shpall konku... Read more...

Call for experts

The Public Agency for Accreditation of Higher Education and the Council of Accreditation are public institutions respons... Read more...

Raporti vjetor APAAL 2012

APAAL ka publikuar raportin vjetor 2012.Për më shumë informacion klikoni Read more...
Previous
Next
  • Njoftim

    Njoftim

  • Call for experts

  • Raporti vjetor APAAL 2012

  • Articles View Hits : 1248506
·Vlerësimi dhe Akreditimi Institucional i Institucioneve të Arsimit të Lartë.pdf
·Vlerësimi dhe Akreditimi i Programeve të Studimit të Ciklit të Parë të IAL. pdf
·Vlerësimi dhe Akreditimi i Programeve të Studimit të Ciklit të Dytë të IAL. pdf
·Vlerësimi dhe Akreditimi i Programeve të Studimit të Ciklit të Tretë të IAL. pdf

Kriteret e vleresimit per programet e ciklit te pare te studimeve “bachelor” pdf

Kriteret e vleresimit per programet e ciklit te dyte te studimeve “diplome e integruar” pdf

Kriteret e vleresimit per programet e ciklit te dyte te studimeve “master profesional” pdf

Kriteret e vleresimit per programet e ciklit te trete te studimeve “master shkencor” pdf

Kriteret e vleresimit per programet e ciklit te trete te studimeve “doktorature” pdf

Per profesionet e rregulluara si: mjekesi, farmaci, stomatologji, veterinari, infermieri, mami, arkitekture, per aplikimet e reja ne keto programe studimi, referojuni dhe direktives europiane " directive 2005/36/ec of the european parliament and of the council" pdf

Udhëzues i vlerësimit të brendshëm pdf

Procedura për aplikimin dhe vlerësimin e programeve të studimit dhe institucioneve të arsimit të lartë pdf

Sigurimi i cilësisë në arsimin e lartëpdf

Udhëzues i vlerësimit të jashtëm pdf

Indikatorët,

Aspekte, pdf

Pyetësorë, 

Axhenda tippdf