Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Publike

Universiteti i Tiranës
Adresa: Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Tel/Fax: +355 4 222840
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unitir.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 201, datë 30.05.1957

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor 4 vjet Mësues i Gjuhës Gjermane Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 349, datë 10.08.1992
2 Bachelor 4 vjet Turizëm Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 349, datë 10.08.1992
3 Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM. Nr. 568, datë 14.07.2010
4 Bachelor Bioteknologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 976, datë 08.10.2009
5 Bachelor Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
6 Bachelor Biologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
7 Bachelor Kimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
8 Bachelor Kimi Industriale e Mjedisore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
9 Bachelor Kimi dhe Teknologji Ushqimore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
10 Bachelor Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
11 Bachelor Matematikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
12 Bachelor Inxhinieri Matematike dhe Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
13 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
14 Bachelor Gjuhë Angleze me profile; gjuhë angleze, përkthim dhe interpretim, studime britanike dhe amerikane Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
15 Bachelor Gjuhë Frënge me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim frëng, përkthim dhe interpretim Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
16 Bachelor Gjuhë Gjermane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim gjermanishtfolës, përkthim dhe interpretim Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
17 Bachelor Gjuhë Italiane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë , letërsi dhe qytetërim italiane, përkthim dhe interpretim Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
18 Bachelor Gjuhë Turke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim turk, përkthim dhe interpretim Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
19 Bachelor Gjuhë Ruse me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim rus, përkthim dhe interpretim Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
20 Bachelor Gjuhë Spanjolle Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 831, datë 04.06.2008
21 Bachelor Histori Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
22 Bachelor Gjuhë Letërsi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
23 Bachelor Gjeografi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
24 Bachelor Gazetari Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 328, datë 30.07.1992
25 Bachelor Punë Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
26 Bachelor Psikologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
27 Bachelor Shkenca Politike Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
28 Bachelor Administrim dhe Politikë Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 976, datë 08.10.2009
29 Bachelor Filozofi Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 831, datë 04.06.2008
30 Bachelor Sociologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 831, datë 04.06.2008
31 Bachelor Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
32 Bachelor Ekonomiks Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
33 Bachelor Informatikë Ekonomike Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
34 Bachelor Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 359, datë 21.09.1991
35 Bachelor Arkeologji dhe trashëgimi kulturore Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
36 Bachelor Gjuhë Angleze Njësia: Filiali Sarandë
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
37 Bachelor Gjuhë Angleze Njësia: Filiali Kukës
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
38 Bachelor Infermieri e Përgjithshme Njësia: Filiali Kukës
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
39 Bachelor Administrim Biznesi Njësia: Filiali Sarandë
40 Bachelor Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
41 Bachelor Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
42 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
43 Bachelor Histori (PT) Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
44 Bachelor Gjeografi (PT) Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
45 Bachelor Gjuhë Letërsi (PT) Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
46 Bachelor Gjuhë Greke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim grek, përkthim dhe interpretim Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
47 Bachelor Gjuhë Angleze me profile; gjuhë angleze (PT) Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
48 Bachelor Gjuhë italiane me profil; letërsi dhe qytetërim italian (PT) Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
49 Bachelor Biologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
50 Bachelor Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 359, datë 21.09.1991
51 Bachelor Administrim Biznesi Njësia: Filiali Kukës
Licensimi: VKM Nr. 726, datë 13.11.2007

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Përkthim profili: Përkthyes Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: UMAS Nr. 371, datë 18.09.2014
2 Master profesional Inxhinieri Matematike dhe Informatike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 924 datë 14.12.2011
3 Master profesional Bioteknologji Mjedisore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 548, datë 16.08.2012
4 Master profesional Informatikë Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 652, datë 14.09.2011
5 Master profesional Teknologji Informacioni dhe komunikimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
6 Master profesional E Drejtë Civile Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 568, datë 23.11.2011
7 Master profesional E Drejtë Penale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 568, datë 23.11.2011
8 Master profesional E Drejtë Publike Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 568, datë 23.11.2011
9 Master profesional Punë Sociale e Avancuar me profil "Punë Sociale në Arsim" Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 513, datë 14.10.2011
10 Master profesional Punë Sociale e Avancuar me profil "Punë Sociale në Shëndetësi" Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 513, datë 14.10.2011
11 Master profesional Mësuesi për AM në Lëndët Shkenca Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr.1373, datë 10.10.2008
12 Master profesional Administrim Biznesi Njësia: Filiali Sarandë
13 Master profesional Teknologji e Informacionit në Menaxhimin e Proceseve të Biznesit Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMAS Nr. 437, datë 12.11.2015
14 Master profesional Financë, Kontabilitet dhe Auditim Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMAS Nr. 437, datë 12.11.2015
15 Master profesional Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
16 Master profesional Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
17 Master profesional Financat e Ndërmarrjeve Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
18 Master profesional Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
19 Master profesional Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Vendim Senati Nr. 21, datë 06.06.2011
20 Master profesional Studime Ekonomike Evropiane Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Vendim Senati Nr. 21, datë 06.06.2011
21 Master profesional Menaxhim Turizëm Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
22 Master profesional Sisteme Informacioni në Ekonomi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
23 Master profesional Administrim Biznesi në Sipërmarrje Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
24 Master profesional Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Dokument Riorganizimi: Vendim Senati Nr. 21, datë 06.06.2011
25 Master profesional Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Dokument Riorganizimi: Vendim Senati Nr. 21, datë 06.06.2011
26 Master profesional Financat e Ndërmarrjeve Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Dokument Riorganizimi: Vendim Senati Nr. 21, datë 06.06.2011
27 Master profesional Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Dokument Riorganizimi: Vendim Senati Nr. 21, datë 06.06.2011
28 Master profesional Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Dokument Riorganizimi: Vendim Senati Nr. 21, datë 06.06.2011
29 Master profesional Studime Ekonomike Evropiane Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Dokument Riorganizimi: Vendim Senati Nr. 21, datë 06.06.2011
30 Master profesional Menaxhim Turizmi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
31 Master profesional E Drejtë Publike Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
32 Master profesional E Drejtë Penale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
33 Master profesional E Drejtë Civile Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
34 Master profesional E Drejtë e Biznesit të BE Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
35 Master profesional Biologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
36 Master profesional Biologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
37 Master profesional Sociologji edukimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
38 Master profesional Pedagogji e specializuar sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 568, datë 23.11.2011
39 Master profesional Administrimi i Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
40 Master i shkencave Politika dhe Drejtim Arsimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMAS Nr. 357, date 25.09.2015
41 Master i shkencave Mësuesi Informatike për Arsimin e Mesëm të Lartë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: UMAS Nr. 488, datë 06.10.2016
42 Master i shkencave Shkenca të Edukimit Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: Urdher Nr. 357, datë 25.09.2015
43 Master i shkencave Siguria e Informacionit Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMAS Nr. 437, datë 12.11.2015
44 Master i shkencave Biologji Molekulare Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
45 Master i shkencave Biologji Mjedisore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
46 Master i shkencave Mësuesi në Biologji për Arsimin e Mesëm e të Lartë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
47 Master i shkencave Bioteknologji Molekulare dhe Industriale Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
48 Master i shkencave Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
49 Master i shkencave Mësuesi në Fizikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
50 Master i shkencave Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
51 Master i shkencave Inxhinieri Matematike dhe Informatike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
52 Master i shkencave Inxhinieria e Proceseve Kimike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
53 Master i shkencave Kimi Industriale e Mjedisore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
54 Master i shkencave Kimi me profil: Analiza Kimike dhe Vetitë e Lëndës Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
55 Master i shkencave Mësuesi në Kimi për Arsimin e Mesëm të Lartë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
56 Master i shkencave Matematikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
57 Master i shkencave Mësuesi në Matematikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
58 Master i shkencave Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
59 Master i shkencave Teknologji Informacioni dhe komunikimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
60 Master i shkencave Drejtësi me profil: Civile Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 568, datë 23.11.2011
61 Master i shkencave Drejtësi me profil: Penale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 568, datë 23.11.2011
62 Master i shkencave Drejtësi me profil: Publike Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 568, datë 23.11.2011
63 Master i shkencave Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
64 Master i shkencave Përkthim Teknik - Letrar dhe Interpretim Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
65 Master i shkencave Gjuhësi me profile: a. Gjuhësi e Sotme; b. Gjuhësi Historike Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
66 Master i shkencave Histori Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
67 Master i shkencave Arkeologji Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
68 Master i shkencave Trashëgimi Kulturore Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
69 Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
70 Master i shkencave Gazetari me profile: a. Marrëdhënie publike; b. Gazetari evropiane dhe ndërkombëtare; c. Komunikimi ndërkulturor; ç. Marketing mediatik; d. Drejtimi dhe menaxhimi i mediave Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
71 Master i shkencave Studime Letrare me profilet: a. Teori letërsie dhe kritikë letrare; b. Letërsi e përgjithshme dhe letërsi e krahasuar; c. Studime letrare shqiptare dhe antropologji kulturore Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1163 datë 25.11.2009
72 Master i shkencave Gjeografi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1163 datë 25.11.2009
73 Master i shkencave Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
74 Master i shkencave Punë Sociale me profile: a. Drejtim Klinik; b. Organizim Komunitar; c. Politikë Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
75 Master i shkencave Psikolog Shkollor/Organizacional Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
76 Master i shkencave Psikolog Klinik i Zhvillimit dhe Marrëdhënieve Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
77 Master i shkencave Shërbime Sociale në Drejtësinë Penale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 512, datë 14.10.2011
78 Master i shkencave Administrim i Shërbimeve Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 512, datë 14.10.2011
79 Master i shkencave Studime Rajonale Politike Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 512, datë 14.10.2011
80 Master i shkencave Çështje të Fëmijëve dhe të Familjes Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 512, datë 14.10.2011
81 Master i shkencave Komunikim për Ndryshim Social dhe të Sjelljes Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 512, datë 14.10.2011
82 Master i shkencave Përkatësi Gjinore dhe Zhvillim Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
83 Master i shkencave Sisteme Informacioni në Ekonomi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 510, datë 08.11.2010
84 Master i shkencave Kontabilitet dhe Auditim Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 510, datë 08.11.2010
85 Master i shkencave Financë me profile: a. Drejtues financiar; b. Ndërmjetës bankar; c. Ndërmjetës jobankar Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 510, datë 08.11.2010
86 Master i shkencave Ekonomiks Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 510, datë 08.11.2010
87 Master i shkencave Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 510, datë 08.11.2010
88 Master i shkencave Administrim Biznesi me profile: a. Menaxhim; b. Menaxhim i burimeve njerëzore Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 510, datë 08.11.2010
89 Master i shkencave Kërkimet Operacionale Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 510, datë 08.11.2010
90 Master i shkencave Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 510, datë 08.11.2010
91 Master i shkencave Menaxhim Turizmi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 510, datë 08.11.2010
92 Master i shkencave Aktuaristikë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
93 Master i shkencave Legjislacion dhe Institucionet Europiane Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
94 Master i shkencave Politika dhe Qeverisja në Europë Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
95 Master i shkencave Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të Bashkimit Evropian Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
96 Master i shkencave Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë angleze Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
97 Master i shkencave Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë frënge Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
98 Master i shkencave Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë gjermane Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
99 Master i shkencave Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë italiane Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
100 Master i shkencave Kimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
101 Master i shkencave Filozofi sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
102 Master i shkencave Etika në institucione dhe lidership Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 540, datë 09.11.2012
103 Master i shkencave Shkenca politike, me profilin "Teoritë politike" Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
104 Master i shkencave Mësuesi në arsimin e mesëm në Shkencat Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
105 MND EU Business Law Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 802, datë 22.07.2009
106 MND Gjuhësi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 29.07.2009
107 MND Studime Letrare Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 29.07.2009
108 MND Shkencë e Bibliotekave Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 29.07.2009
109 MND Gjeografi me drejtime: a. Gjeografi Fizike dhe Mjedisore; b. Gjeografi Humane dhe Rregullim Territori Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 29.07.2009
110 MND Legjislacion dhe Institucionet Europiane Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Licensimi: VKM Nr. 1183 datë 03.12.2009
111 MND Politika dhe Qeverisja në Europë Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Licensimi: VKM Nr. 1183 datë 03.12.2009
112 MND Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të Bashkimit Evropian Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Licensimi: VKM Nr. 1183 datë 03.12.2009
113 MND Kimi me drejtim: Elektrokimia e Korrozionit dhe Dukuritë Sipërfaqësore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1068, datë 21.10.2009
114 MND Kimi Industriale dhe Mjedisore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1068, datë 21.10.2009
115 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Angleze Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
116 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Frënge Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
117 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Gjermane Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
118 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Italiane Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
119 MNP Redaktori Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
120 MNP Gjeomorfologji Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
121 MNP Arkivistikë Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
122 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Letërsi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
123 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Histori Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
124 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjeografi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
125 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Kimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
126 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Biologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
127 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1397 datë 17.10.2008
128 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Matematikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
129 MNP Drejtim dhe Administrim Arsimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
130 MNP Qeverisja dhe Politikat Publike Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
131 MNP Këshillim Psikologjik Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
132 MNP Orientim Profesional Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
133 MNP Punë Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
134 MNP Filozofi Praktike dhe Humane Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
135 MNP Analizë e Politkës Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
136 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Letërsi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
137 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Histori Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
138 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjeografi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Biologji e Ruajtjes Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
2 Doktoratë Biologji Molekulare Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
3 Doktoratë Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
4 Doktoratë Bioteknologji Bimore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
5 Doktoratë Elektrokimi e Zbatuar dhe Dukuritë Sipërfaqësore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
6 Doktoratë Analiza Kimike e Lëndës dhe Mjedisit Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
7 Doktoratë Teknologjia dhe mikrobiologjia e ushqimeve dhe vlerësimi i sigurisë dhe cilësisë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
8 Doktoratë Proceset e trajtimit kimik të lëndëve të para natyrore dhe të mbeturinave industriale urbane Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
9 Doktoratë Analizë dhe Algjebër Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1166, datë 25.11.2009
10 Doktoratë Metodat probabilitare, statistike dhe metodat e analizës numerike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1166, datë 25.11.2009
11 Doktoratë Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 14, datë 07.01.2010
12 Doktoratë Shkenca Juridike Civile Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
13 Doktoratë Shkenca Penale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
14 Doktoratë E Drejtë Publike Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
15 Doktoratë Shkenca gjuhësore Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
16 Doktoratë Letërsi botërore Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
17 Doktoratë Kërkime Gjuhësore Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 16, datë 07.01.2010
18 Doktoratë Studime Letrare Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 16, datë 07.01.2010
19 Doktoratë Shkenca Komunikimi me profile: a. Komunikim Informim; b. Komunikim Masiv Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1165, datë 25.11.2009
20 Doktoratë Filozofi Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
21 Doktoratë Sociologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
22 Doktoratë Pedagogji Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
23 Doktoratë Psikologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
24 Doktoratë Punë Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
25 Doktoratë Shkenca Politike Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 567, datë 23.11.2011
26 Doktoratë Legjislacion dhe Institucionet Europiane Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 614, datë 31.12.2010
27 Doktoratë Politika dhe Qeverisja në Europë Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 614, datë 31.12.2010
28 Doktoratë Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 614, datë 31.12.2010
29 Doktoratë Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 607, datë 29.12.2010
30 Doktoratë Menaxhim Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 607, datë 29.12.2010
31 Doktoratë Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 607, datë 29.12.2010
32 Doktoratë Sistemet e Informacionit në Ekonomi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 607, datë 29.12.2010
33 Doktoratë Statistikë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 607, datë 29.12.2010
34 Doktoratë Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 607, datë 29.12.2010
35 Doktoratë Ekonomiks Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 607, datë 29.12.2010
36 Doktoratë Kërkime Operacionale Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 607, datë 29.12.2010
37 Doktoratë Histori me drejtime: a. Histori; b. Arkeologji; c. Marrëdhënie Ndërkombëtare; d. Trashëgimi Kulturore Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 285, date 28.04.2010
38 Doktoratë Gjeografi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 286, datë 28.04.2010

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm