Institucionet Publike

UNYT Universiteti i Tiranës
Adresa: Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Tel/Fax: +355 4 222840
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unitir.edu.al
Dokument lincensimi:

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Edukim i Vazhduar Çështje të mbrojtjes së fëmijëve Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Në Proces Licensimi
2 Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM. Nr.568, datë 14.7.2010
3 Bachelor Bioteknologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr 976, date 08.10.2009
4 Bachelor Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
5 Bachelor Biologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
6 Bachelor Kimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
7 Bachelor Kimi Industriale e Mjedisore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
8 Bachelor Kimi dhe Teknologji Ushqimore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
9 Bachelor Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
10 Bachelor Matematikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
11 Bachelor Inxhinieri Matematike dhe Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
12 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
13 Bachelor Gjuhë Angleze me profile; gjuhë angleze, përkthim dhe interpretim, studime britanike dhe amerikane Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
14 Bachelor Gjuhë Frënge me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim frëng, përkthim dhe interpretim Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
15 Bachelor Gjuhë Gjermane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim gjermanishtfolës, përkthim dhe interpretim Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
16 Bachelor Gjuhë Italiane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë , letërsi dhe qytetërim italiane, përkthim dhe interpretim Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
17 Bachelor Gjuhë Turke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim turk, përkthim dhe interpretim Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
18 Bachelor Gjuhë Ruse me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim rus, përkthim dhe interpretim Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
19 Bachelor Gjuhë Spanjolle me profil; gjuhë, letërsi dhe qytetërim ispanik Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 831, datë 04.06.2008
20 Bachelor Histori Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
21 Bachelor Gjuhë Letërsi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
22 Bachelor Gjeografi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
23 Bachelor Gazetari Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
24 Bachelor Punë Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
25 Bachelor Psikologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
26 Bachelor Shkenca Politike Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
27 Bachelor Administrim dhe Politikë Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
28 Bachelor Filozofi Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
29 Bachelor Sociologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
30 Bachelor Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
31 Bachelor Ekonomiks Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
32 Bachelor Informatikë Ekonomike Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
33 Bachelor Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 359, datë 21.09.1991
34 Bachelor Arkeologji dhe trashëgimi kulturore Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
35 Bachelor Gjuhë Angleze Njësia: Filiali Sarandë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
36 Bachelor Gjuhë Angleze Njësia: Filiali Kukës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
37 Bachelor Infermieri e Përgjithshme Njësia: Filiali Kukës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
38 Bachelor Administrim Biznesi Njësia: Filiali Sarandë
Gjendja: Aktiv
39 Bachelor Administrim Biznesi (PT) Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
40 Bachelor Financë (PT) Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
41 Bachelor Drejtësi (KP) Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
42 Bachelor Histori (PT) Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
43 Bachelor Gjeografi (PT) Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
44 Bachelor Gjuhë Letërsi (PT) Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
45 Bachelor Gjuhë Greke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim grek, përkthim dhe interpretim Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
46 Bachelor Gjuhë Angleze me profile; gjuhë angleze (PT) Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
47 Bachelor Gjuhë italiane me profil; letërsi dhe qytetërim italian (PT) Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
48 Bachelor Biologji (PT) Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
49 Bachelor Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 359, datë 21.09.1991

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Teknologji e Informacionit në Menaxhimin e Proceseve të Biznesit Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 437, datë 12.11.2015
2 Master profesional Financë, Kontabilitet dhe Auditim Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 437, datë 12.11.2015
3 Master profesional Përkthim profili: Përkthyes Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 371, date 18.09.2014
4 Master profesional Inxhinieri Matematike dhe Informatike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 924 datë 14.12.2011
5 Master profesional Bioteknologji Mjedisore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.548, datë 16.08.2012
6 Master profesional Informatikë Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 652, datë 14.09.2011
7 Master profesional Teknologji Informacioni dhe komunikimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 298, date 20.07.2012
8 Master profesional E Drejtë Civile Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
9 Master profesional E Drejtë Penale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
10 Master profesional E Drejtë Publike Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
11 Master profesional Redaktori Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
12 Master profesional Gjeomorfologji Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
13 Master profesional Arkivistikë Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
14 Master profesional Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Gjuhë Letërsi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
15 Master profesional Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Histori Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
16 Master profesional Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Gjeografi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
17 Master profesional Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Kimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
18 Master profesional Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Biologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
19 Master profesional Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1397 datë 17.10.2008
20 Master profesional Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Matematikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1397, datë 17.10.2008
21 Master profesional Drejtim dhe Administrim Arsimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
22 Master profesional Qeverisja dhe Politikat Publike Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
23 Master profesional Këshillim Psikologjik Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
24 Master profesional Orientim Profesional Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
25 Master profesional Punë Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
26 Master profesional Filozofi Praktike dhe Humane Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
27 Master profesional Analizë e Politkës Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
28 Master profesional Punë Sociale e Avancuar me profil: Punë Sociale në Arsim Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 513, date 14.10.2011
29 Master profesional Punë Sociale e Avancuar me profil: Punë Sociale në Shëndetësi Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 513, date 14.10.2011
30 Master profesional Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Lëndët Shkenca Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1373, datë 10.10.2008
31 Master profesional Administrim Biznesi Njësia: Filiali Sarandë
Gjendja: Aktiv
32 Master profesional Përkthim profili: Përkthim Teknik Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: I pa licensuar
33 Master profesional Përkthim profili: Përkthim Audiovizual Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: I pa licensuar
34 Master profesional Interpretim profili: Interpret Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: I pa licensuar
35 Master profesional Gjuhësi me profil: Gjuhë Antike Greke Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: I pa licensuar
36 Master profesional Administrim Biznes Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
37 Master profesional Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
38 Master profesional Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
39 Master profesional Kontabilitet dhe Auditim Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
40 Master profesional Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
41 Master profesional Studime Ekonomike Evropiane Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
42 Master profesional Menaxhim Turizëm Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
43 Master profesional Sisteme Informacioni në Ekonomi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
44 Master profesional Administrim Biznesi në Sipërmarrje Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Jo Aktiv
45 Master profesional Administrim Biznesi (PT) Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
46 Master profesional Administrim Publik (PT) Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
47 Master profesional Financë (PT) Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
48 Master profesional Kontabilitet dhe Auditim (PT) Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
49 Master profesional Marketing (PT) Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
50 Master profesional Studime Ekonomike Evropiane (PT) Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
51 Master profesional Menaxhim Turizmi (PT) Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
52 Master profesional E Drejtë Publike (PT) Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
53 Master profesional E Drejtë Penale (PT) Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
54 Master profesional E Drejtë Civile (PT) Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
55 Master profesional Biznes Law Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
56 Master profesional Guidë Turistike Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
57 Master profesional Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Gjuhë Letërsi (PT) Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
58 Master profesional Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Histori (PT) Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
59 Master profesional Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Gjeografi (PT) Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
60 Master profesional Biologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
61 Master profesional Biologji (PT) Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
62 Master profesional Sociologji edukimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
63 Master profesional Pedagogji e specializuar sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
64 Master profesional Administrimi i Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
65 Master i shkencave Biologji Molekulare Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
66 Master i shkencave Biologji Mjedisore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
67 Master i shkencave Mësuesi në Biologji për Arsimin e Mesëm e të Lartë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
68 Master i shkencave Bioteknologji Molekulare dhe Industriale Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
69 Master i shkencave Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
70 Master i shkencave Mësuesi në Fizikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
71 Master i shkencave Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
72 Master i shkencave Inxhinieri Matematike dhe Informatike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
73 Master i shkencave Inxhinieria e Proceseve Kimike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
74 Master i shkencave Kimi Industriale e Mjedisore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
75 Master i shkencave Kimi me profil: Analiza Kimike dhe Vetitë e Lëndës Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
76 Master i shkencave Mësuesi në Kimi për Arsimin e Mesëm të Lartë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
77 Master i shkencave Matematikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
78 Master i shkencave Mësuesi në Matematikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
79 Master i shkencave Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
80 Master i shkencave Teknologji Informacioni dhe komunikimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 298, date 20.07.2012
81 Master i shkencave Politika dhe Drejtim Arsimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 357, date 25.09.2015
82 Master i shkencave Informatikë ligjore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Në Proces Licensimi
83 Master i shkencave Mësuesi informatike për arsimin e mesëm të lartë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 488, datë 06.10.2016
84 Master i shkencave Shkenca të Edukimit Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 357date 25.09.2015
85 Master i shkencave Siguria e Informacionit Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr. 437, datë 12.11.2015
86 Master i shkencave Drejtësi me profil: Civile Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
87 Master i shkencave Drejtësi me profil: Penale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
88 Master i shkencave Drejtësi me profil: Publike Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 568, date 23.11.2011
89 Master i shkencave Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
90 Master i shkencave Përkthim Teknik - Letrar dhe Interpretim Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
91 Master i shkencave Gjuhësi me profiel: Gjuhësi e Sotme, Gjuhësi Historike Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
92 Master i shkencave Histori Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
93 Master i shkencave Arkeologji Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
94 Master i shkencave Trashëgimi Kulturore Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
95 Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
96 Master i shkencave Gazetari me profile: Marrëdhënie publike, Gazetari evropiane dhe ndërkombëtare, Komunikimi ndërkulturor, Marketing mediatik, Drejtimi dhe menaxhimi i mediave Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
97 Master i shkencave Studime Letrare me profilet: Teori letërsie dhe kritikë letrare, Letërsi e përgjithshme dhe letërsi e krahasuar, studime letrare shqiptare dhe antropologji kulturore Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1163 datë 25.11.2009
98 Master i shkencave Gjeografi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1163 datë 25.11.2009
99 Master i shkencave Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
100 Master i shkencave Punë Sociale me profil: Drejtim Klinik Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
101 Master i shkencave Punë Sociale me profil: Organizim Komunitar Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
102 Master i shkencave Punë Sociale me profil: Politikë Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
103 Master i shkencave Psikolog Shkollor/Organizacional Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
104 Master i shkencave Psikolog Klinik i Zhvillimit dhe Marrëdhënieve Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
105 Master i shkencave Shërbime Sociale në Drejtësinë Penale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
106 Master i shkencave Administrim i Shërbimeve Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
Dokument Riorganizimi: Urdher Nr. 212, date 02.06.2015
107 Master i shkencave Studime Rajonale Politike Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
108 Master i shkencave Çështje të Fëmijëve dhe të Familjes Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
109 Master i shkencave Komunikim për Ndryshim Social dhe të Sjelljes Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 14.10.2011
110 Master i shkencave Përkatësi Gjinore dhe Zhvillim Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
111 Master i shkencave Sisteme Informacioni në Ekonomi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
112 Master i shkencave Kontabilitet dhe Auditim Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
113 Master i shkencave Financë me profil: Drejtues financiar, Ndërmjetës bankar, Ndërmjetës jobankar Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
114 Master i shkencave Ekonomiks Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
115 Master i shkencave Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
116 Master i shkencave Administrim Biznesi me profil: Menaxhim, Menaxhim i burimeve njerëzore Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
117 Master i shkencave Kërkimet Operacionale Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
118 Master i shkencave Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
119 Master i shkencave Menaxhim Turizmi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 510, date 08.11.2010
120 Master i shkencave Aktuaristikë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Jo Aktiv
121 Master i shkencave Legjislacion dhe Institucionet Europiane Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
122 Master i shkencave Politika dhe Qeverisja në Europë Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
123 Master i shkencave Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të Bashkimit Evropian Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
124 Master i shkencave Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë angleze Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
125 Master i shkencave Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë frënge Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
126 Master i shkencave Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë gjermane Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
127 Master i shkencave Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë italiane Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
128 Master i shkencave Kimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
129 Master i shkencave Filozofi sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
130 Master i shkencave Etika në institucione dhe lidership Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
131 Master i shkencave Teori politike Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
132 Master i shkencave Mësuesi në arsimin e mesëm në Shkencat Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Biologji e Ruajtjes Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
2 Doktoratë Biologji Molekulare Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
3 Doktoratë Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
4 Doktoratë Bioteknologji Bimore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
5 Doktoratë Elektrokimi e Zbatuar dhe Dukuritë Sipërfaqësore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
6 Doktoratë Analiza Kimike e Lëndës dhe Mjedisit Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
7 Doktoratë Teknologjia dhe mikrobiologjia e ushqimeve dhe vlerësimi i sigurisë dhe cilësisë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
8 Doktoratë Proceset e trajtimit kimik të lëndëve të para natyrore dhe të mbeturinave industriale urbane Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
9 Doktoratë Analizë dhe Algjebër Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1166, datë 25.11.2009
10 Doktoratë Metodat probabilitare ptatistike dhe petodat e analizës numerike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1166, datë 25.11.2009
11 Doktoratë Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.14, datë 07.01.2010
12 Doktoratë Shkenca Juridike Civile Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 686, date 18.06.2009
13 Doktoratë Shkenca Penale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 686, date 18.06.2009
14 Doktoratë E Drejtë Publike Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 686, date 18.06.2009
15 Doktoratë Shkenca gjuhësore Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
16 Doktoratë Letërsi botërore Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009
17 Doktoratë Kërkime Gjuhësore Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.16, datë 07.01.2010
18 Doktoratë Studime Letrare Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.16, datë 07.01.2010
19 Doktoratë Shkenca Komunikimi me profile: Komunikim Informim, komunikim masiv Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1165, datë 25.11.2009
20 Doktoratë Filozofi Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
21 Doktoratë Sociologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
22 Doktoratë Pedagogji Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
23 Doktoratë Psikologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
24 Doktoratë Punë Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
25 Doktoratë Shkenca Politike Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 567 date 23.11.2011
26 Doktoratë Legjislacion dhe Institucionet Europiane Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 614 date 31.12.2010
27 Doktoratë Politika dhe Qeverisja në Europë Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 614 date 31.12.2010
28 Doktoratë Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 614 date 31.12.2010
29 Doktoratë Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
30 Doktoratë Menaxhim Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
31 Doktoratë Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
32 Doktoratë Sistemet e Informacionit në Ekonomi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
33 Doktoratë Statistikë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
34 Doktoratë Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
35 Doktoratë Ekonomiks Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
36 Doktoratë Kërkime Operacionale Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 607, date 29.12.2010
37 Doktoratë Histori Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 285, date 28.04.2010
38 Doktoratë Gjeografi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 286, date 28.04.2010
39 Doktoratë Arkeologji Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 285, date 28.04.2010
40 Doktoratë Marrëdhënie Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 285, date 28.04.2010
41 Doktoratë Trashëgimi Kulturore Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 285, datë 28.04.2010

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm