NJOFTIME

Njoftim

Njoftim Njoftim për aplikim për ekspert të vlerësimit në APAAL. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë shpall konku... Read more...

Call for experts

The Public Agency for Accreditation of Higher Education and the Council of Accreditation are public institutions respons... Read more...

Raporti vjetor APAAL 2012

APAAL ka publikuar raportin vjetor 2012.Për më shumë informacion klikoni Read more...
Previous
Next
 • Njoftim

  Njoftim

 • Call for experts

 • Raporti vjetor APAAL 2012

 • Articles View Hits : 1243228

Institucionet Publike

unitir.images Universiteti i Tiranës
Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tiranë
Tel: + 355 4 222840
Fax: + 355 4 2223981
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unitir.edu.al

Organigrama

Organigrama

Programet e Studimit

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Adresa: Blv. Zogu I, Tiranë
Tel: -------
Fax: --------
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.fshn.edu.al

ProgramiCikli i studimitInformacion
Fizikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Biologji Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Kimi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Kimi Industriale dhe Mjedisore Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Kimi dhe Teknologji Ushqimore Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Informatikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Teknologji Informacioni Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Matematikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Bioteknologji Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinjeri Matematike dhe Informatike Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Fizikë Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Fizikë në profile:
·Fizikë teorike llogaritëse
·Fizikë e aplikuar
·Biofizikë
Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Fizikë Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi:
Biologji Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Biologji Mjedisore Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi: 
Biologji Molekulare Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi: 
Biologji në profilet:
·Biologji shtazore
·Biologji bimore
·Edukim biologjik
Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Biologji eksperimentale në profilet:
·Biologji qelizore
·Gjenetikë e popullatave
·Mikrobiologji
Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Biologji molekulare Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi:
Biologji e ruajtjes Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi:
Kimi Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Kimi me profil:
·Analiza kimike dhe vetitë e lëndës
Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1272, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Analiza kimike e lëndës dhe mjedisit Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi:
Shkencat dhe teknologjitë ushqimore Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1246, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi:
Kimi Industriale dhe Mjedisore Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi: 
Fizikë dhe kimi materialesh Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Inxhinieri e proceseve kimike Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Teknologjitë dhe mikrobiologjitë e ushqimeve Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Analiza kimike dhe instrumentale Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Elektrokimi e zbatuar dhe dukuritë sipërfaqësore  Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi: 
Teknologjia dhe mikrobiologjia e ushqimeve & vlerësimi i sigurisë dhe cilësisë Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi:
Proceset e trajtimit kimik të lëndëve të para natyrore dhe të mbeturinave industriale dhe urbane Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi:
Informatikë Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Sisteme informatike të avancuara Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Informatikë Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1272, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Matematikë Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Matematikë Teorike Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Matematikë Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1272, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Inxhinieri matematike dhe informatikë Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1272, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Bioteknologji Molekulare dhe Industriale   Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Bioteknologji bimore Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja

logo Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Adresa: Rruga e Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax: +35542371668
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unitir.edu.al/fgjh
ProgramiCikli i studimitInformacion
Gjuhë Angleze Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Frënge Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Gjermane Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Italiane Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Greke Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Turke Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Ruse Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Spanjolle Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Angleze Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë Italiane Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Mësuesi Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Përkthim pragmatiko-letrar dhe interpretim Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Gjuhë dhe komunikimi ndërkulturor e turistik Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi: 
Gjuhë Gjermane Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Shkenca Gjuhësore Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Letërsi Botërore Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Shkenca gjuhësore Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi:
Letërsi botërore Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi:
Gjuhësi në profile:
·Gjuhësi e sotme
·Gjuhësi historike
  Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Drejtësisë

fakdrejt.images Fakulteti i Drejtësisë
Adresa:
Tel/Fax
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Drejtësi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
E drejtë civile Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.568, datë 23.11.2011pdf
Akreditimi:
E drejtë penale Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.568, datë 23.11.2011pdf
Akreditimi:
E drejtë publike Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.568, datë 23.11.2011pdf
Akreditimi:
EU Business Law Master shkencor Liçensimi: Nr.802, datë 22.7.2009pdf
Akreditimi:
Drejtësi, me profil: civile Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.568, datë 23.11.2011pdf
Akreditimi:
Drejtësi me profil: penale Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.568, datë 23.11.2011pdf
Akreditimi:
Drejtësi, me profil: publike Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.568, datë 23.11.2011pdf
Akreditimi:
Shkenca juridike civile Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Shkencat penale Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
E drejta kushtetuese, e krahasuar dhe evropiane Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Shkencat juridike civile Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1278, datë 23.12.2009pdf
Akreditimi:
Shkencat penale Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1278, datë 23.12.2009pdf
Akreditimi:
E drejta publike Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1278, datë 23.12.2009pdf
Akreditimi:
Shkenca juridike civile Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.686, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi:
Shkencat penale Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.686, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi:
E drejta publike Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.686, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Shkencave Sociale

logo Fakulteti i Shkencave Sociale
Adresa: Rruga "Dora D'Istria", Tirana-ALBANIA
Tel/Fax: +355 4224772
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Punë Sociale Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Psikologji Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Shkenca Politike Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Administrim dhe politikë sociale Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Filozofi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Sociologji Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Punë sociale Master profesional Liçensimi: VKM Nr.881, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Orientim profesional Master profesional Liçensimi: VKM Nr.881, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Punë Sociale, me profile:
·Drejtim klinik
·Organizim komunitar
·Politikë sociale
Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Punë Sociale me profile:
·Drejtim klinik
·Organizim komunitar
·Politikë sociale
Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1331, datë 1.10.2008pdf
Akreditimi:
Kërkim shkencor në punë sociale Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Punë sociale Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.854, datë 5.8.2009pdf
Akreditimi:
Drejtim dhe administrim arsimi Master profesional Liçensimi: VKM Nr.881, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Këshillim psikologjik Master profesional Liçensimi: VKM Nr.881, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Psikolog shkollor/Organizacional Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1246, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi:
Psikolog Klinik i Zhvillimit dhe Marrëdhënieve Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1246, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi:
Kërkim psikologjik Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Pedagogji Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.854, datë 5.8.2009pdf
Akreditimi:
Psikologji Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.854, datë 5.8.2009pdf
Akreditimi:
Qeverisja dhe politikat publike Master profesional Liçensimi: VKM Nr.881, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Analizë e politikës sociale Master profesional Liçensimi: VKM Nr.881, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Shkenca Politike me profil "Teoritë politike" Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Filozofi praktike dhe humane Master profesional Liçensimi: VKM Nr.881, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Filozofi Sociale Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1331, datë 1.10.2008pdf
Akreditimi:
Filozofi Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.854, datë 5.8.2009pdf
Akreditimi:
Sociologji Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.854, datë 5.8.2009pdf
Akreditimi:
Punë sociale e avancuar me profil në "Punë sociale në arsim" Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.513, datë 14.10.2011pdf
Akreditimi:
Shkenca - Sociale Master profesional Liçensimi: VKM Nr.1373, datë 10.10.2008pdf
Akreditimi:
"Punë sociale e avancuar" me profil në "Punë sociale në shëndetësi" Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.513, datë 14.10.2011pdf
Akreditimi:
Shërbime Sociale në Drejtësinë Penale Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.512, datë 14.10.2011pdf
Akreditimi:
Administrim i Çështjeve Sociale Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.512, datë 14.10.2011pdf
Akreditimi:
Studime Rajonale Politike Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.512, datë 14.10.2011pdf
Akreditimi:
Çështje të Fëmijëve dhe të Familjes Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.512, datë 14.10.2011pdf
Akreditimi:
Komunikim për Ndryshim Social dhe të Sjelljes Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.512, datë 14.10.2011pdf
Akreditimi:
Përkatësi gjinore dhe zhvillim Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Kërkime në edukim Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Shkenca Politike Doktoraturë Liçensimi: URDHËR Nr.567, datë 23.11.2011pdf
Akreditimi:

Instituti i Studimeve Europiane

Not Found Instituti i Studimeve Europiane
Adresa: Rruga e “Elbasanit”, Fakulteti i Histori Filologji, Tiranë Shqipëri.
Tel/Fax: +355 4 237 8538
Email:
Website: http://www.unitir.edu.al/rektorati/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=92&Itemid=228
ProgramiCikli i studimitInformacion
Politika dhe Qeverisja në Europë Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1183, datë 3.12.2009pdf
Akreditimi:
Diplomacia dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të Bashkimit Europian (BE) Master shkencor   Liçensimi: VKM Nr.1183, datë 3.12.2009pdf
Akreditimi:
Legjislacion dhe Institucionet Europiane Master shkencor   Liçensimi: VKM Nr.1183, datë 3.12.2009pdf
Akreditimi: 

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

logo

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë


Adresa: Rr. Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax: (+355 4) 2369664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.fhf.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Histori Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Letërsi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjeografi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gazetari Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Mësuesi Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Arkivistikë Master profesional Liçensimi: VKM Nr.1001, datë 30.9.2009pdf
Akreditimi:
Histori Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi: 
Arkeologji Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Trashëgimi kulturore Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Shkencë e bibliotekave Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Mësuesi Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Redaktori Master profesional Liçensimi: VKM Nr.1001, datë 30.9.2009pdf
Akreditimi: 
Gjuhësi e sotme Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhësi historike Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhësi Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Kërkime gjuhësore Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.16, datë 7.1.2010pdf
Akreditimi:
Mësuesi Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Teori dhe kritikë letrare Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Letërsi e përgjithshme dhe e krahasuar Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Studime letrare shqipe dhe antropologji kulti Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Studime letrare Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Studime Letrare në profilet:
·Teori letërsie dhe kritikë letrare
·Letërsi e përgjithshme dhe letërsi e krahasuar
·Studime letrare shqiptare dhe antropologji kulturore
Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1163, datë 25.11.2009pdf
Akreditimi:
Studime letrare Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.16, datë 7.1.2010pdf
Akreditimi:
Mësuesi Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjeomorfologji Master profesional Liçensimi: VKM Nr.1001, datë 30.9.2009pdf
Akreditimi:
Gjeografi Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1163, datë 25.11.2009pdf
Akreditimi:
Gjeografi me drejtimet:
·Gjeografi fizike dhe mjedisore
·Gjeografi humane dhe rregullim territori
Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Marrëdhënie publike Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gazetari europiane dhe ndërkombëtare Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Komunikimi ndërkulturor Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Marketing mediatik Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Drejtimi dhe menaxhimi i mediave Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Marrëdhënie ndërkombëtare Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Gazetari me profile:
·Marrëdhënie publike
·Gazetari evropiane dhe ndërkombëtare
·Komunikimi ndërkulturor
·Marketing mediatik
·Drejtimi dhe menaxhimi i medieve
Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Shkenca komunikimi në profile:
·Komunikim- informim
·Komunikim masiv
Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1165, datë 25.11.2009pdf
Akreditimi:
Filozofi sociale Master shkencor

Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteti i Ekonomise Fakulteti i Ekonomisë
Adresa:  Rruga e Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax :
Email:
Website: www.fakultetiekonomise.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Informatikës Ekonomike  Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Ekonomiks Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Financë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Administrim Biznesi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Sisteme Informacioni në Ekonomi Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.510, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Kontabilitet dhe Auditim Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.510, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Financë, me profil:
·Drejtues Financiar
·Ndërmjetës Bankar
·Ndërmjetës Jobankar
Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.510, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Ekonomiks Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.510, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Administrim Publik Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.510, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Administrim Biznesi, me profil: 
·Menaxhim
·Menaxhim i Burimeve Njerëzore
Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.510, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Kërkimet Operacionale Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.510, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Marketing Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.510, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Menaxhim Turizmi Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.510, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Administrim biznesi Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.29, datë 14.1.2009pdf
Akreditimi:
Administrim publik Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.29, datë 14.1.2009pdf
Akreditimi:
Financë Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.29, datë 14.1.2009pdf
Akreditimi:
Kontabilitet Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.29, datë 14.1.2009pdf
Akreditimi:
Marketing Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.29, datë 14.1.2009pdf
Akreditimi:
Studime ekonomike evropiane Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.29, datë 14.1.2009pdf
Akreditimi:
Kontabilitet Doktoraturë Liçensimi: URDHËR Nr.607, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi:
Menaxhim Doktoraturë Liçensimi: URDHËR Nr.607, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi:
Kërkime Operacionale Doktoraturë Liçensimi: URDHËR Nr.607, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi:
Financë Doktoraturë Liçensimi: URDHËR Nr.607, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi:
Sistemet e Informacionit në Ekonomi Doktoraturë Liçensimi: URDHËR Nr.607, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi:
Statistikë Doktoraturë Liçensimi: URDHËR Nr.607, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi:
Marketing Doktoraturë Liçensimi: URDHËR Nr.607, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi:
Ekonomiks Doktoraturë Liçensimi: URDHËR Nr.607, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi:

Filiali Kukës

Filiali Kukës
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Gjuhë Angleze Bachelor Liçensimi: VKM Nr.1247, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi:
Infermieri e Përgjithëshme Bachelor Liçensimi: VKM Nr.1247, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi:
Adminstrim - Biznesi me profile:
·Administrim publik
·Menaxhim biznesi
·Menazher marketingu
·Menaxher turizmi
Bachelor Liçensimi: VKM Nr.726, datë 13.11.2007pdf
Akreditimi:

Filiali Sarandë

Filiali Sarandë
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Gjuhë Angleze  Bachelor Liçensimi: VKM Nr.1247, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi: 
Administrim Biznesi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm  
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
VKMi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sporteve  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët


Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 1081, datë 11.06.2008pdf
 • VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009pdf
 • VKM Nr. 1006, datë 08.10.2009pdf
 • VKM Nr. 1066, datë 16.07.2008pdf
 • VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009pdf
 • VKM Nr. 1163, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1165, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1170, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1182, datë 03.12.2009pdf
 • VKM Nr. 1183, datë 03.12.2009pdf
 • VKM Nr. 1184, datë 03.12.2009pdf
 • VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008pdf
 • VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008pdf
 • VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008pdf
 • VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008pdf
 • VKM Nr. 1278, datë 23.12.2009pdf
 • VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008pdf
 • VKM Nr. 1373, datë 10.10.2008pdf
 • VKM Nr. 16, datë 07.01.2010pdf
 • VKM Nr. 199, datë 24.03.2010pdf
 • VKM Nr. 29, datë 14.01.2009pdf
 • VKM Nr. 356, datë 12.05.2010pdf
 • VKM Nr. 678, datë 13.08.2010pdf
 • VKM Nr. 686, datë 18.06.2009pdf
 • VKM Nr. 726, datë 13.11.2007pdf
 • VKM Nr. 802, datë 22.07.2009pdf
 • VKM Nr. 827, datë 29.07.2009pdf
 • VKM Nr. 831, datë 04.06.2008pdf
 • VKM Nr. 854, datë 05.08.2009pdf
 • VKM Nr. 881, datë 12.08.2009pdf
 • VKM Nr. 976, datë 08.10.2009pdf
 • VKM Nr. 14, datë 07.01.2010pdf
 • VKM Nr. 612, datë 21.09.2004pdf
 • VKM Nr. 1051, datë 23.10.2009pdf
 • VKM Nr. 1068, datë 21.10.2009pdf
 • VKM Nr. 1166, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1169, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sporteve

 • Urdhër Nr. 510, datë 08.11.2010pdf
 • Urdhër Nr. 606, datë 29.12.2010pdf
 • Urdhër Nr. 607, datë 29.12.2010pdf
 • Urdhër Nr. 512, datë 14.10.2011pdf
 • Urdhër Nr. 513, datë 14.10.2011pdf
 • Urdhër Nr. 567, datë 23.11.2011pdf
 • Urdhër Nr. 568, datë 23.11.2011pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 6, datë 27.03.2009web
 • VKA Nr. 7, datë 27.03.2009web
 • VKA Nr. 8, datë 30.04.2009web
 • VKA Nr. 9, datë 30.04.2009web
 • VKA Nr. 10, datë 30.04.2009web
 • VKA Nr. 13, datë 15.05.2009web
 • VKA Nr. 16, datë 27.05.2009web
 • VKA Nr. 21, datë 19.06.2009web
 • VKA Nr. 22, datë 03.07.2009web
 • VKA Nr. 27, datë 17.07.2009web
 • VKA Nr. 28, datë 17.07.2009web
 • VKA Nr. 31, datë 28.07.2009web
 • VKA Nr. 33, datë 11.09.2009web
 • VKA Nr. 39, datë 02.10.2009web
 • VKA Nr. 41, datë 02.10.2009web
 • VKA Nr. 49, datë 27.10.2009web
 • VKA Nr. 54, datë 09.11.2009web
 • VKA Nr. 56, datë 04.12.2009web
 • VKA Nr. 61, datë 08.01.2010web
 • VKA Nr. 63, datë 05.02.2010web
 • VKA Nr. 65, datë 26.02.2010web
 • VKA Nr. 80, datë 18.06.2010web
 • VKA Nr. 101, datë 29.10.2010web
 • VKA Nr. 118, datë 03.12.2010web
 • VKA Nr. 122, datë 03.12.2011web
 • VKA Nr. 131, datë 21.12.2010web
 • VKA Nr. 141, datë 21.01.2011web
 • VKA Nr. 147, datë 18.02.2011web
 • VKA Nr. 174, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 186, datë 24.06.2011web
 • VKA Nr. 188, datë 24.06.2011web
 • VKA Nr. 259, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 260, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 223, datë 29.07.2011web
 • VKA Nr. 259, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 260, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 281, datë 04.11.2011web
 • VKA Nr. 295, datë 20.12.2011web
 • VKA Nr. 296, datë 20.12.2011web
 • VKA Nr. 379, datë 26.10.2012web

Raporte të vlerësimit të jashtëm