Universitetet PublikeUniversiteti i Tiranës

logo Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Adresa: Rruga e Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax: +35542371668
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unitir.edu.al/fgjh

Organigrama

Organigrama


Informacioni do të shtohet së shpejti.

Programet e Studimit

DepartamentiProgramiCikli i studimitInformacion
Departamenti i Gjuhës Angleze  Anglisht Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Angleze Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Departamenti i Gjuhës Italiane Italisht Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë Italiane Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Departamenti i
Gjuhës Frënge
Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Francez Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Përkthim dhe Interpretim Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhët dhe Komunikimi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Mësuesi Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Përkthim pragmatiko-letrar dhe interpretim Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Gjuhë dhe komunikimi ndërkulturor e turistik Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi: 
Departamenti i
Gjuhës Gjermane
Gjermanisht  Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë Gjermane Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Departamenti i Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike     Liçensimi:
Akreditimi: 
Departamenti i Gjuhës Spanjolle Spanjisht Bachelor Liçensimi: VKM Nr.831, datë 4.6.2008pdf
Akreditimi: 
  Shkenca Gjuhësore Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
  Letërsi Botërore Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
  Shkenca gjuhësore Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, date 21.10.2009pdf
Akreditimi:
  Letërsi botërore Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, date 21.10.2009pdf
Akreditimi:
  Gjuhësi në profile:
·Gjuhësi e sotme
·Gjuhësi historike
  Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:

Stafi akademik

STAFI AKADEMIK


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara 
Aplikimi për akreditim    
Akreditim për IAL/Programet    
Miratimi nga APAAL/KA    
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm    
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm    
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm    
Vizita në Institucion    
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm    
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët    
Vendimi i KA    
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës    

Rankimi dhe analiza

RANKIMI DHE ANALIZA


Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

STUDENTËT


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Kërkimi shkencor

KËRKIMI SHKENCOR


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

DOKUMENTE


Të dhënat do hidhen së shpejti.