NJOFTIME

Njoftim

Njoftim Njoftim për aplikim për ekspert të vlerësimit në APAAL. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë shpall konku... Read more...

Call for experts

The Public Agency for Accreditation of Higher Education and the Council of Accreditation are public institutions respons... Read more...

Njoftim për shpallje fituesi

Njoftim për shpallje fituesi Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë, APAAL, në vijim të procedurave për zhvillimin e projektit “Implement... Read more...

Thirrje per eksperte IT

Agjencia Publike e Akreditimit te Arsimit te Larte, kerkon te punesoje me kontrate 1 mujore nje ekspert IT, me njohuri s... Read more...

Raporti vjetor APAAL 2012

APAAL ka publikuar raportin vjetor 2012.Për më shumë informacion klikoni Read more...
Previous
Next
  • Njoftim

    Njoftim

  • Call for experts

  • Njoftim për shpallje fituesi

    Njoftim për shpallje fituesi

  • Thirrje per eksperte IT

  • Raporti vjetor APAAL 2012

  • Articles View Hits : 1145791

Universitetet PublikeUniversiteti i Tiranës

Fakulteti Infermierisë
Adresa:  Qëndra Spitalore Universitare "Nënë Tereza", Tiranë
Tel/Fax: +355 422345823
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unitir.edu.al/FI


Organigrama

Organigrama


Informacioni do të shtohet së shpejti.

Programet e Studimit

DepartamentiProgramiCikli i studimitInformacion
Departamenti i lëndëve klinike      Liçensimi:
Akreditimi:
Departamenti i lëndëve paraklinike     Liçensimi:
Akreditimi: 
Departamenti i infermieristikës Infermier i Përgjithshëm   Liçensimi:
Akreditimi: 
  Fizioterapi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.1170, datë 25.11.2009pdf
Akreditimi:
  Teknik imazheri Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.356, datë 12.5.2010pdf
Akreditimi:
  Infermieri Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1184, date 3.12.2009pdf
Akreditimi:
  Teknik laboratori Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1184, date 3.12.2009pdf
Akreditimi:
  Fizioterapi Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1184, date 3.12.2009pdf
Akreditimi:
  Teknik imazherie Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1184, date 3.12.2009pdf
Akreditimi:
  Mami Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1184, date 3.12.2009pdf
Akreditimi:
  Infermieri dhe Subspecialitete Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.199, datë 24.3.2010pdf
Akreditimi:
  Lëndët klinike Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.678, datë 13.8.2010pdf
Akreditimi:
  Lëndët paraklinike Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.678, datë 13.8.2010pdf
Akreditimi:

Stafi akademik

Të dhënat do hidhen së shpejti.

Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara 
Aplikimi për akreditim    
Akreditim për IAL/Programet    
Miratimi nga APAAL/KA    
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm    
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm    
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm    
Vizita në Institucion    
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm    
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët    
Vendimi i KA    
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës    

Rankimi dhe analiza

 

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Të dhënat do hidhen së shpejti.

Kërkimi shkencor

Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Të dhënat do hidhen së shpejti.