Universitetet PublikeUniversiteti i Tiranës

logo

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë


Adresa: Rr. Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax: (+355 4) 2369664
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.fhf.edu.al

Organigrama

Organigrama


Organigrama

Programet e Studimit

DepartamentiProgramiCikli i studimitInformacion
Departamenti i Historisë  Histori Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Mësuesi Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Arkivistikë Master profesional Liçensimi: VKM Nr.1001, datë 30.9.2009pdf
Akreditimi:
Histori Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi: 
Arkeologji Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Trashëgimi kulturore Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Shkencë e bibliotekave Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Departamenti i Gjuhësisë Gjuhë – Letërsi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Mësuesi Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Redaktori Master profesional Liçensimi: VKM Nr.1001, datë 30.9.2009pdf
Akreditimi: 
Gjuhësi e sotme Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhësi historike Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhësi Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Kërkime gjuhësore Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.16, datë 7.1.2010pdf
Akreditimi:
Departamenti i Letërsisë Mësuesi Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Teori dhe kritikë letrare Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Letërsi e përgjithshme dhe e krahasuar Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Studime letrare shqipe dhe antropologji kulti Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Studime letrare Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Studime Letrare në profilet:
·Teori letërsie dhe kritikë letrare
·Letërsi e përgjithshme dhe letërsi e krahasuar
·Studime letrare shqiptare dhe antropologji kulturore
Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1163, datë 25.11.2009pdf
Akreditimi:
Studime letrare Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.16, datë 7.1.2010pdf
Akreditimi:
Departamenti i Gjeografisë Gjeografi   Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Mësuesi Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjeomorfologji Master profesional Liçensimi: VKM Nr.1001, datë 30.9.2009pdf
Akreditimi:
Gjeografi Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1163, datë 25.11.2009pdf
Akreditimi:
Gjeografi me drejtimet:
·Gjeografi fizike dhe mjedisore
·Gjeografi humane dhe rregullim territori
Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Departamenti i Gazetarisë Gazetari  Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Marrëdhënie publike Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gazetari europiane dhe ndërkombëtare Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Komunikimi ndërkulturor Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Marketing mediatik Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Drejtimi dhe menaxhimi i mediave Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Marrëdhënie ndërkombëtare Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Gazetari me profile:
·Marrëdhënie publike
·Gazetari evropiane dhe ndërkombëtare
·Komunikimi ndërkulturor
·Marketing mediatik
·Drejtimi dhe menaxhimi i medieve
Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Shkenca komunikimi në profile:
·Komunikim- informim
·Komunikim masiv
Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1165, datë 25.11.2009pdf
Akreditimi:
Filozofi sociale Master shkencor

Stafi akademik

Të dhënat do hidhen së shpejti.

Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara 
Aplikimi për akreditim
Akreditim për IAL/Programet
Miratimi nga APAAL/KA
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm
Vizita në Institucion
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët
Vendimi i KA
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Rankimi dhe analiza

 

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit
Fushat/Programet e studimit 
Komente e IAL per pytesoret
Vizita ne IAL
Pytesoret e plotesuar
Analiza e te dhenave
Komente te Institucionit
Rezultatet perfundimtare per IAL
Analiza SWOT per institucionin

Studentët

Të dhënat do hidhen së shpejti.

Kërkimi shkencor

Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Të dhënat do hidhen së shpejti.