NJOFTIME

Njoftim

Njoftim Njoftim për aplikim për ekspert të vlerësimit në APAAL. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë shpall konku... Read more...

Call for experts

The Public Agency for Accreditation of Higher Education and the Council of Accreditation are public institutions respons... Read more...

Raporti vjetor APAAL 2012

APAAL ka publikuar raportin vjetor 2012.Për më shumë informacion klikoni Read more...
Previous
Next
 • Njoftim

  Njoftim

 • Call for experts

 • Raporti vjetor APAAL 2012

 • Articles View Hits : 1234323

Institucionet Publike

upt-images Universiteti Politeknik i Tiranës
Adresa: Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë
Tel/Fax:
Email:
Website: www.upt.al

Organigrama

I. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
 • Departamenti i Konstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturës së Transportit
 • Departamenti i Mekanikës së Strukturave
 • Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit
 • Departamenti i Hidroteknikës dhe Hidraulikës
 • Departamenti i Gjeodezisë
II. Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
 • Departamenti i Arkitekturës
 • Departamenti i Urbanistikës
III. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
 • 1. Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacioneve
 • 2. Departamenti i Inxhinierisë Informatike
 • 3. Qendra e Kërkimit dhe Zhvillimit të Teknologjitve e Informacionit;
IV. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Departamenti i Energjise me grupet mesimore shkencore si me poshte:
- Termoteknikes dhe energjitikes
- Makinave termofluidike dhe impianteve termoteknik
Departamenti i Mekanikes me grupet mesimore shkencore si me poshte:
- Konstruksionet mekanike dhe projektimi mekanik
- Sistemet e transportit dhe mjetet levizese
Departamenti i Prodhimit Menaxhimit me grupet mesimore shkencore si me poshte:
- Teknologjise mekanike dhe menaxhimit
- Grafikes inxhinjerike
- Materialeve dhe Metalurgjise
Departamenti i Tekstilit dhe Modes
V. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave
 • Departamenti i Shkencave të Tokës
 • Departamenti i Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës
 • Departamenti i Inxhinierisë së Burimeve Minerare
 • Departamenti i Burimeve të Energjisë
VI. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
 • Departamenti i Sistemeve Elektrike të Fuqisë
 • Departamenti i Elektroteknikës
 • Departamenti i Automatikës
VII. Fakulteti i Inxhinierise Matematike & Inxhinierise Fizike
 • Departamenti i Inxhinierisë Fizike
 • Departamenti i Kimisë
 • Departamenti i Inxhinierisë Matematike
 • Qendra e Gjuhëve të Huaja
I. Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM)
 • Departamenti i Gjeoresurseve dhe i Gjeoinxhinierisë;
 • Departamenti i Gjeofizikës dhe Gjeoriskut;
 • Departamenti i Sizmologjisë dhe Inxhinierisë Sizmike;
 • Departamenti i Teknologjive të Gjeoinformacionit
 • Departamenti i Teknologjive Energjetike;
 • Departamenti i Ekonomisë së Ujit;
 • Departamenti i Klimës dhe Mjedisit.

Programet e Studimit

Instituti i Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (INEUM)

IGJEUM Instituti i Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (INEUM)
Adresa:  Rruga: Don Bosko Nr.60 Tiranë
Tel/Fax: 042 259 540
Email: --//--
Website: www.geo.edu.al
DepartamentiProgrami
Departamenti i 
Ekonomisë së Ujit
 
Departamenti i
Gjeofizikës dhe Gjeoriskut
 
Departamenti i Gjeoresurseve dhe Gjeoinxhinierisë  
Departamenti i Klimës dhe Mjedisit  
Departamenti i Sizmologjisë  
Departamenti i Teknologjive Energjetike  
Teknologjive të Gjeoinformacionit  

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

FIM Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Adresa:
Tel/Fax
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Inxhinieri Materiale Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri Ekonomike Bachelor Liçensimi: Vendim Nr. 355, datë 12.5.2010pdf
Akreditimi:
Inxhinieri Mekanike Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Inxhinieri Tekstil dhe Mode Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri Mekanike me profilet
·Transport
·Konstruksione Mekanike
·Energjitike
·Teknologji mekanike
Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Planifikimi i sistemeve të transportit, menaxhimi i trafikut dhe siguria rrugore Master profesional Liçensimi: Vendim Nr.1300, datë 29.12.2009pdf
Akreditimi:
Inxhinieri Mekanike me profilet:
·Konstruksion makinash dhe mjete lëvizëse
·Prodhim dhe menaxhim industrial
·Energjitikë
Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1220, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri materiale me profile:
·Materiale
·Metalurgji dhe fonderi
Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1220, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Inxhinieri mekanike me profile:
·Sistemet e prodhimit dhe proceset teknologjike
·Sistemet e energjisë dhe proceset termike
·Sistemet e transportit dhe menaxhimi i trafikut
Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1005, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Materiale me profile:
·Materiale metalike dhe alternative
·Materiale tekstile
Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1005, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Inxhinieri mekanike me profile:
·Inxhinieri mekanike
·Inxhinieri materiale
Doktoraturë Liçensimi: Vendim Nr.1185, datë 3.12.2009pdf
Akreditimi:
Inxhinieri Tekstili dhe Mode Master profesional Liçensimi: Vendim Nr.1300, datë 29.12.2009pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri Tekstili dhe Mode Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi: 

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike

Not Found Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website: www.fie-dsef.net
ProgramiCikli i studimitInformacion
Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri Elektrike (Energjitikë) Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinjeri Mekatronike Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri elektrike me profile:
·Automatizimi i industrisë
·Energjetikë
Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1220, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi: 
Automatizim i Industrisë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Automatikë dhe teknologjitë e kontrollit Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.828, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave

logo Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Adresa:
Tel/Fax
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion

Inxhinjeri e Burimeve Natyrore

Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

Inxhinjeri Gjeomjedis

Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

Inxhinjeri Gjeologjike

Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

Inxhinjeri Gjeoinformatike

Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

Inxhinieri gjeologjike me profile :
·Gjeologji inxhinierike dhe hidrogjeologji
·Vendburimet e mineraleve të dobishme-petrologji
·Gjeologji e vendburimeve hidrokarbure
·Gjeoinformatikë

Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1245, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri e burimeve natyrore  me profile:
·Inxhinieri e burimeve të energjisë
·Përpunim mineralesh dhe mbetjesh
·Gjeomatikë
·Gjeoinxhinieri
Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1245, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi: 
Gjeoshkencat, Burimet dhe Mjedisi Doktoraturë Liçensimi: Vendim Nr.855, datë 5.8.2009pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

Logo Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Adresa:  Rr."Muhamet Gjollesha", 54, Tirane
Tel/Fax: +3552229045
Email:
Website: www.fin.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Inxhinjeri Ndërtimi Bachelor Liçensimi:
AKredititmi:
Inxhinjeri Hidroteknike Bachelor Liçensimi:
AKredititmi:
Inxhinjeri Mjedisi Bachelor Liçensimi:
AKredititmi:
Inxhinjeri Gjeodet Bachelor Liçensimi:
AKredititmi:
Arkitekturë  Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.559, datë 10.12.2010pdf
Akredititmi:
Urbanistikë Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.559, datë 10.12.2010pdf
AKredititmi:
Arkitekturë - Urbanistikë Doktoraturë Liçensimi: Vendim Nr.1116, datë 13.11.2009pdf
Akreditimi:
Inxhinjeri Ndërtimi me profile:
·Ndërtim dhe administrim
·Strukturist
·Infrastrukturë e transportit
Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Inxhinieri ndërtimi me profil: Gjeoteknik Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1482, datë 12.11.2008pdf
Akreditimi:
Inxhinjeri Ndërtimi Doktoraturë Liçensimi: Vendim Nr.15, datë 7.1.2010pdf
Akreditimi:
Inxhinieri mjedisi me profile:
·Trajtim uji
·Energjetikë
Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1482, datë 12.11.2008pdf
Akreditimi:
Inxhinieri Mjedisi  Doktoraturë  Liçensimi: Vendim Nr.15, datë 7.1.2010pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri Hidroteknikë Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Inxhinieri Hidroteknike  Doktoraturë Liçensimi: Vendim Nr.15, datë 7.1.2010pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri gjeodezi  Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi: 

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Logo Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Adresa:  Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Tel: +355.42.227160
Fax: +355.42.227159
Email:
Website: www.fti.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Inxhinieri Elektronike  Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri Telekomunikacioni Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri Informatike Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri Elektronike Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Inxhinieri Telekomunikacioni Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit Doktoraturë Liçensimi: Vendim Nr.695, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri Informatike Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Inxhinieri Informatike Doktoraturë Liçensimi:
Akreditimi: 

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike

not found Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Adresa: Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Tel/Fax: +355 42257294
Email:
Website: www.fimif.upt.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Inxhinieri Fizike  Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri Matematike Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri Fizike Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Inxhinieri Fizike Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.910, datë 26.8.2009pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri Fizike, me Drejtimin në Mjekësi Doktoraturë Liçensimi: Urdhër Nr.605, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri Matematike Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Inxhinieri Matematike Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.910, datë 26.8.2009pdf
Akreditimi: 
Doktoratë në inxhinieri matematike Doktoraturë Liçensimi: Urdhër Nr.605, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi: 
Doktoratë në inxhinieri fizike Doktoraturë Liçensimi: Urdhër Nr.605, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Akreditimi 2010

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 25.02.2010
Akreditim për IAL/Programet Kërkesë për Akreditim Institucional
Miratimi nga APAAL/KA Këshilli i Akreditimit shqyrtoi në mbledhjen e datës 26.02.2010 dhe vendosi që: Procesi i Vlerësimit në kuadër të  Akreditimit do të fillojë: Pas përfundimit të procesit të Vlerësimit të Brëndshëm.
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 19.03.2010 Institucioni paraqet GVB.
Më datë 24.03.2010 u zhvillua trajnimi i GVB.
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm Më datë 11.07.2012 Institucioni paraqet RVB.
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sporteve  

Akreditim 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 01.02.2013
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 21.02.2013 u krye trajnimi i GVB. 
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm Më datë 24.04.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ. 
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sporteve  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 824, datë 05.12.2007Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1273, datë 17.09.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1482, datë 12.11.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 345, datë 08.04.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 828, datë 29.07.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 855, datë 05.08.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 695, datë 18.06.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 910, datë 26.08.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1005, datë 08.10.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1116, datë 13.11.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1185, datë 03.12.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1220, datë 03.09.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1300, datë 29.12.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 15, datë 07.01.2010Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 355, datë 12.05.2010Shiko dokumentin!

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sporteve

 • Urdhër Nr. 559, datë 10.12.2010Shiko dokumentin!
 • Urdhër Nr. 605, datë 29.12.2010Shiko dokumentin!
 • Urdhër Nr. 371, datë 28.07.2011Shiko dokumentin!

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 13, datë 15.05.2009web
 • VKA Nr. 14, datë 15.05.2009web
 • VKA Nr. 23, datë 03.07.2009web
 • VKA Nr. 38, datë 11.09.2009web
 • VKA Nr. 42, datë 02.10.2009web
 • VKA Nr. 48, datë 27.10.2009web
 • VKA Nr. 57, datë 04.12.2009web
 • VKA Nr. 58, datë 04.12.2009web
 • VKA Nr. 60, datë 08.01.2010web
 • VKA Nr. 69, datë 31.03.2010web
 • VKA Nr. 79, datë 18.06.2010web
 • VKA Nr. 108, datë 29.10.2010web
 • VKA Nr. 221, datë 29.07.2011web
 • VKA Nr. 278, datë 04.11.2011web
 • VKA Nr. 307, datë 16.03.2012web
 • VKA Nr. 380, datë 26.10.2012web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm