NJOFTIME

Njoftim

Njoftim Njoftim për aplikim për ekspert të vlerësimit në APAAL. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë shpall konku... Read more...

Call for experts

The Public Agency for Accreditation of Higher Education and the Council of Accreditation are public institutions respons... Read more...

Raporti vjetor APAAL 2012

APAAL ka publikuar raportin vjetor 2012.Për më shumë informacion klikoni Read more...
Previous
Next
 • Njoftim

  Njoftim

 • Call for experts

 • Raporti vjetor APAAL 2012

 • Articles View Hits : 1243336

Institucionet Publike

ubt.images Universiteti Bujqësor i Tiranës
Adresa: Kodër Kamëz, Tiranë
Tel/Fax:
Email:
Website: www.ubt.edu.al

Organigrama

Programet e Studimit

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

BujqesiMjedisi Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Hortikulturë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Prodhim Bimor Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Mekanizim Bujqësor Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Mbrojtje Bimësh Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Zootekni dhe Biznes Blektoral Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Akuakulturë e Menaxhim Peshkimi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Agromjedis edhe Ekologji Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinjeri Agrare Agromekanizim Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim mjedisi Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Teknologji Mjedisi Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi: 
Inxhinier Agromjedisi Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1221, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri agrare me profile:
·Hortikulturë
·Mbrojtja e bimëve
·Prodhimi bimor
·Zootekni
·Akuakulturë
Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1221, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Shkencat Mjedisore Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi: 
Teknologji e avancuar në hortikulturë Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi: 
Hortikulturë e qëndrueshme Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi: 
Shkencat e Hortikultures Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi: 
Teknologjia e kultivimit të bimëve Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi: 
Menaxhimi i resurseve dhe përmirësimi gjenetik i bimëve Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Prodhim Bimor Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Shkencat e Agronomisë Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Shkencat Agronomike Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi: 
Mbrojtja kimike dhe fitofarmacia Masterprofesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi: 
Mbrojtja e Bimeve Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Kontrolli i Integruar i Parazitëve të Bimëve Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Shkencat e
Mbrojtjes të Bimëve

Doktoraturë

Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi: 
Biznes Blektoral Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi: 
Zootekni Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Akuakulturë Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Shkencat e Prodhimit Shtazor Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Menaxhimi i Kullimit, Ujitjes dhe Mekanizimit Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 45, datë 04.02.2013pdf
Akreditimi:
Shkencat e Prodhimit Shtazor Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi: 

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Ekonimiku.images Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Menaxhim Agrobiznesi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Ekonomi dhe Politik Agrare Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Financë Kontabilitet Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim i Turizmit Rural Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Informatikë Biznesi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Ekonomiks i Aplikuar Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim i ndërmarrjeve me profil: Menaxhim i ndërmarrjeve të agrobiznesit Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Menaxhim Agrobiznesi me profile:
·Administrim i ndërmarrjeve
·Marketing
Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1274, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Agrobiznes Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi:
Ekonomi dhe politikë agrare Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Ekonomi dhe Agrobiznes Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.511, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi: 
Ekonomi dhe politika agrare Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Zhvillimi rural i integruar Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Ekonomi dhe Politika Agrare me Profile:
·Zhvillim Rural i Integruar
·Ekonomia dhe Politikat e Zhvillimit Agrar
Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1274, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Ekonomi dhe politikë Agrare Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi:
Ekonomi dhe agrobiznes me profil: Financë kontabilitet" Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Financë - Kontabilitet me profile:
·Financë
·Kontabilitet
Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1274, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Financë - Kontabilitet Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi:
Menaxhim i Ndërmarrjeve Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Menaxhim financiar Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Shkencave Pyjore

Pyjet.images Fakulteti i Shkencave Pyjore
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Mbarështrim Pyjesh Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Përpunim Druri Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri përpunim-druri Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1244, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi:
Inxhinieri pyjore Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1244, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi:
Shkencat pyjore me drejtimet:
 • Qeverisja e qëndrueshme e burimeve pyjore dhe kullosore
 • Teknologjia e drurit
Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

veterinari.images Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Mjekësi veterinare me profile:
·Diagnozë laboratorike
·Klinikë veterinare
Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Mjekësi Veterinare Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.825, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Bioteknollogji.images Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Teknologji Agroushqimore Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Vreshtari Enologji Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri agroushqimore  me profile:
·Vreshtari - Enologji
·Teknologji Agroushqimore
Master shkencor Liçensimi: VENDIM: VKM Nr.1221, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Shkencat dhe Bioteknologjia Ushqimore Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi: 

Filiali Lushnjë

Not Found Filiali Lushnjë
Adresa:  Blv. Palmave, Lushnje
Tel/Fax:
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Drejtimi i fermave dhe i agrobiznesit  Bachelor Liçensimi: VENDIM Nr.1287, datë 24.9.2008pdf
Akreditimi:
Financë-kontabilitet Bachelor Liçensimi: VENDIM Nr.1287, datë 24.9.2008pdf
Akreditimi:
Hortikulturë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim veterinar Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Akreditim 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 01.02.2013
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 21.02.2013 u krye trajnimi i GVB. 
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm Më datë 24.04.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ. 
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 1221, datë 03.09.2008pdf
 • VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008pdf
 • VKM Nr. 696, datë 18.06.2009pdf
 • VKM Nr. 825, datë 29.07.2009pdf
 • VKM Nr. 826, datë 29.07.2009pdf
 • VKM Nr. 880, datë 12.08.2009pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 511, datë 8.11.2010pdf
 • Urdhër Nr. 45, datë 04.02.2013pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 11, datë 30.04.2009web
 • VKA Nr. 13, datë 15.05.2009web
 • VKA Nr. 14, datë 15.05.2009web
 • VKA Nr. 20, datë 19.06.2009web
 • VKA Nr. 100, datë 29.10.2010web
 • VKA Nr. 143, datë 18.02.2011web
 • VKA Nr. 175, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 183, datë 08.06.2011web
 • VKA Nr. 185, datë 24.06.2011web
 • VKA Nr. 279, datë 04.11.2011web
 • VKA Nr. 382, datë 26.10.2012web
 • VKA Nr. 412, datë 11.01.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm