Institucionet Publike

Universiteti Eqerem Çabej, Gjirokastër
Adresa: Lagjia 18 Shtatori, Gjirokastër, Shqipëri
Tel/Fax: +35584263408
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uogj.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Biologji - Kimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
2 Bachelor Fizikë dhe Teknologji Informacioni Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: VKM Nr. 516, datë 30.06.2010
3 Bachelor Matematikë - Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
4 Bachelor Matematikë-Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: Shkrese MASh Nr. 4280 Prot, date 01.07.2004.
5 Bachelor Teknologji Informacioni Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: VKM Nr. 516, datë 30.06.2010
6 Bachelor Infermieri Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: VMASH Nr. 144, datë 04.08.1998
7 Bachelor Infermieri Mami Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
8 Bachelor Histori - Gjeografi Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
9 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
10 Bachelor Gjuhë Angleze Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
11 Bachelor Gjuhë Letërsi Italiane Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Shkrese MASh Nr. 4239 Prot, date 04.07.2003
12 Bachelor Gjuhë-Letërsi e Qytetërim Grek Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 435, datë 03.09.1993
13 Bachelor Histori dhe Gjuhë Italiane Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 271, datë 10.06.2011
14 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
15 Bachelor Kontabilitet - Financë Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
16 Bachelor Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Shkrese MASH Nr. 2591 Prot, datë 21.06.2001
17 Bachelor Turizëm Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Shkrese MASh Nr. 5358 prot, date 22.08.2005
18 Bachelor Histori-Gjeografi Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
19 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
20 Bachelor Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
21 Bachelor Turizëm Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
22 Bachelor Kontabilitet Financë Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
23 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
24 Bachelor Mësuesi për Arsim Parashkollor Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
25 Bachelor Matematikë-Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
26 Bachelor Biologji-Kimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
27 Bachelor Gjuhë letërsi angleze Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Kontabilitet-Financë Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdher Nr. 233, date 07.06.2012
2 Master profesional Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdher Nr. 233, date 07.06.2012
3 Master profesional Turizëm Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdher Nr. 233, date 07.06.2012
4 Master profesional Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek me profil minor në “Lëndë Shoqërore” Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 505, date 08.11.2010
5 Master profesional Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndën Histori Gjeografi Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 1288, datë 24.09.2008
6 Master profesional Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndën Gjuhë Angleze Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 1375, datë 10.10.2008
7 Master profesional Gjuhë dhe Qytetërim Italian me profil minor në Gjuhë Shqipe Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 505, date 08.11.2010
8 Master profesional Gjuhë - Letërsi me profil minor \\ Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
9 Master profesional Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndët Matematikë Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: VKM Nr.1375, datë 10.10.2008
10 Master profesional Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në lëndët Biologji - Kimi, me profil minor në “Edukim Mjedisor e Teknologjik” Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: VKM Nr.1375, datë 10.10.2008
11 Master profesional Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Histori-Gjeografi, me profil minor në Edukatë Qytetare Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdhër Nr. 233, datë 07.06.2012
12 Master profesional Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë-Letërsi, me profil minor në Gjuhë Italiane Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdhër Nr. 233, datë 0706.2012
13 Master profesional Mësuesi për AMU në Matematikë Fizikë, me profil minor në Aftësim Teknologjik Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
14 Master profesional Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Biologji Kimi, me profil minor në Edukim Mjedisor e Teknologjik Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: Urdhër Nr. 233, datë 07.06.2012
15 Master profesional Turizëm Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
16 Master i shkencave Arkeologji dhe Administrim i Pasurive Arkeologjike Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr.1003, datë 30.09.2009
17 Master i shkencave Letërsi Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 571, date 15.12.2010
18 Master i shkencave Gjuhësi Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 571, date 15.12.2010
19 Master i shkencave Biologji Mjedisi dhe Zhvillimi Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
20 Master i shkencave Mësuesi për Arsimin Fillor Kl.I-VI Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 543, datë 09.11.2012

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Albanologji Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 280, datë 04.07.2013

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm