Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Publike

Universiteti Eqrem Çabej, Gjirokastër
Adresa: Lagjia 18 Shtatori, Gjirokastër, Shqipëri
Tel/Fax: +35584263408
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uogj.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 4, datë 08.01.1971

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor 4 vjet Cikli i Ulët Njësia: Fakulteti i përgatitjes së mësuesve të Ciklit të Ulët
Licensimi: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
2 Bachelor 4 vjet Gjuhë-Letërsi Greke me profil Mësuesie Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 435, datë 03.09.1993
3 Bachelor Biologji - Kimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
4 Bachelor Fizikë dhe Teknologji Informacioni Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: VKM Nr. 516, datë 30.06.2010
5 Bachelor Matematikë - Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
6 Bachelor Matematikë-Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: Shkrese MASh Nr. 4280 Prot, date 01.07.2004.
7 Bachelor Teknologji Informacioni Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: VKM Nr. 516, datë 30.06.2010
8 Bachelor Infermieri e Përgjithshme Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: VMASH Nr. 144, datë 04.08.1998
9 Bachelor Infermieri Mami Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
10 Bachelor Histori - Gjeografi Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
11 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 255, datë 24.07.1986
12 Bachelor Gjuhë Angleze Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 300, datë 21.06.1994
13 Bachelor Gjuhë Italiane Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Shkrese MASh Nr. 4239 Prot, date 04.07.2003
14 Bachelor Gjuhë-Letërsi e Qytetërim Grek Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Shkrese Nr. 4440 prot, date 18.07.2006
15 Bachelor Histori dhe Gjuhë Italiane Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 271, datë 10.06.2011
16 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
17 Bachelor Kontabilitet - Financë Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 631, datë 23.09.1996
18 Bachelor Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Shkrese MASH Nr. 2591 Prot, datë 21.06.2001
19 Bachelor Turizëm Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Shkrese MASh Nr. 5358 prot, date 22.08.2005
20 Bachelor Histori-Gjeografi Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
21 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
22 Bachelor Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
23 Bachelor Turizëm Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
24 Bachelor Kontabilitet Financë Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
25 Bachelor Mësuesi për Arsim Parashkollor Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
26 Bachelor Matematikë-Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
27 Bachelor Biologji-Kimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
28 Bachelor Gjuhë angleze Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
29 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 87, datë 27.02.2013
30 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
31 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Kontabilitet-Financë Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
2 Master profesional Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
3 Master profesional Turizëm Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
4 Master profesional Mësuesi për AMU Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek me profil minor në “Lëndë Shoqërore” Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 505, date 08.11.2010
5 Master profesional Mësuesi për CLAB në lëndën "Histori-Gjeografi" Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 1288, datë 24.09.2008
6 Master profesional Mësuesi për CLAB në lëndën "Gjuhë Angleze" Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 1375, datë 10.10.2008
7 Master profesional Mësuesi për AMU Gjuhë dhe Qytetërim Italian me profil minor në "Gjuhë Shqipe" Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 505, date 08.11.2010
8 Master profesional Gjuhë - Letërsi me profil minor Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
9 Master profesional Mësuesi për CLAB në lëndët "Matematikë-Fizikë" Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: VKM Nr. 1375, datë 10.10.2008
10 Master profesional Mësuesi për AMU në lëndët "Biologji-Kimi", me profil minor në “Edukim Mjedisor e Teknologjik” Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
11 Master profesional Mësuesi për AMU në "Histori-Gjeografi", me profil minor në "Edukatë Shoqërore" Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 233, datë 07.06.2012
12 Master profesional Mësuesi për AMU në "Gjuhë-Letërsi", me profil minor në "Gjuhë Italiane" Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 233, datë 07.06.2012
13 Master profesional Mësuesi për AMU në "Matematikë-Fizikë", me profil minor në "Aftësim Teknologjik" Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 233, datë 07.06.2012
14 Master profesional Mësuesi për AMU në "Biologji Kimi", me profil minor në "Edukim Mjedisor e Teknologjik" Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: UMASh Nr. 233, datë 07.06.2012
15 Master profesional Turizëm Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
16 Master profesional Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
17 Master profesional Kontabilitet-Financë Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
18 Master profesional Mësuesi për AMU në "Matematikë-Fizikë", me profil minor në "Aftësim Teknologjik" Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
19 Master profesional Mësuesi për AMU në "Matematikë-Informatikë", me profil minor në "Aftësim Teknologjik" Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
20 Master profesional Mësuesi për AMU në "Gjuhë-Letërsi", me profil minor në "Gjuhë Italiane" Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
21 Master profesional Mësuesi për AMU në "Gjuhë Angleze", me profil minor në "Gjuhë Shqipe" Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
22 Master profesional Mësuesi për AMU në "Histori-Gjeografi", me profil minor në "Edukatë Shoqerore" Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
23 Master i shkencave Arkeologji dhe Administrim i Pasurive Arkeologjike Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 1003, datë 30.09.2009
24 Master i shkencave Letërsi Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 571, date 15.12.2010
25 Master i shkencave Gjuhësi Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 571, date 15.12.2010
26 Master i shkencave Biologji Mjedisi dhe Zhvillimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: UMASh Nr. 458, datë 27.09.2012
27 Master i shkencave Mësuesi për Arsimin Fillor Kl.I-VI Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 543, datë 09.11.2012
28 MNP Mësuesi për CLAB në lëndët "Gjuhë-Letërsi" Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 1288, datë 24.09.2008
29 MNP Mësuesi për CLAB në lëndët "Biologji-Kimi" Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: VKM Nr. 1375, datë 10.10.2008
30 MNP Mësuesi për CLAB në lëndët "Matematikë-Infomratikë" Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 1375, datë 10.10.2008

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Albanologji Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 280, datë 04.07.2013

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm