NJOFTIME

Njoftim

Njoftim Njoftim për aplikim për ekspert të vlerësimit në APAAL. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë shpall konku... Read more...

Call for experts

The Public Agency for Accreditation of Higher Education and the Council of Accreditation are public institutions respons... Read more...

Raporti vjetor APAAL 2012

APAAL ka publikuar raportin vjetor 2012.Për më shumë informacion klikoni Read more...
Previous
Next
 • Njoftim

  Njoftim

 • Call for experts

 • Raporti vjetor APAAL 2012

 • Articles View Hits : 1251736

Institucionet Publike

logo ALGIROKAS01 Universiteti “Eqerem Çabej”
Adresa: Lgj. "18 Shtatori", Rr. Studenti
Tel/Fax: +355 8426 34 08
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uogj.edu.al

Organigrama

organigrama

Programet e Studimit

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

logo Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Adresa:  Lgj. "18 Shtatori", Rr. Studenti
Tel/Fax: +355 8426 34 08
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uogj.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Kontabilitet - Financë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Administrim Publik Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Turizëm Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Mësues për Arsimin Fillor K1-KVI Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 87, datë 27.02.2013pdf
Akreditimi:
Mësues për Arsimin Parashkollor Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë-Letërsi dhe Qytetërim Grek Bachelor Liçensimi: VKM Nr.435 datë 3.9.1993pdf
Akreditimi:
Histori  Gjeografi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Letërsi Angleze Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Letërsi Italiane Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Histori dhe Gjuhë Italiane Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Letërsi Shqipe Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Kontabilitet-Financë Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Administrim Publik Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Turizëm Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
AMU, Gjuhë-Letërsi&Qytetërim Grek
me profil minor në lëndë shoqërore
Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Histori-Gjeografi me profil minor Edukatë shoqërore Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Arkeologji dhe Administrim i Pasurive Arkeologjike Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1003, datë 30.9.2009pdf
Akreditimi: 
Gjuhë Angleze arsim i mesëm dhe i
ulët me profil minor Gjuhë shqipe
Master profesional Liçensimi: VKM Nr.1375, datë 10.10.2008pdf
Akreditimi:
Gjuhë Italiane arsim i mesëm dhe i
ulët me profil minor Gjuhë shqipe
Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë Letërsi profil minor Gjuhë italiane Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Letërsi  Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.571, datë 15.12.2010pdf
Akreditimi: 
Gjuhësi Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.571, datë 15.12.2010pdf
Akreditimi: 

Fakulteti i Shkencave Natyrore

logo Fakulteti i Shkencave Natyrore
Adresa: Lgj. "18 Shtatori", Rr. Studenti
Tel/Fax: +355 8426 34 08
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uogj.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Matematikë - Fizikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Matematikë - Informatikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Teknologji Informacioni Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Fizikë dhe Teknologji Informacioni Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Infermieri e Përgjithshme Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Infermieri Mami Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Biologji - Kimi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në
Matematikë - Fizikë, me profil minor
në Aftësim Teknologjik
Master profesional Liçensimi:
Akreditimi:
Mësuesi për Arsimin e Mesem të Ulët në
Matematikë-Informatikë,
me profil minor në Aftësim Teknologjik
Master profesional Liçensimi: VKM Nr.1375, datë 10.10.2008pdf
Akreditimi:
Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët
në Biologji - Kimi, me profil minor
në Edukim Mjedisor e Teknologjik
Master profesional Liçensimi: VKM Nr.1375, datë 10.10.2008pdf
Akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm  
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 435, datë 03.09.1993Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 823, datë 05.12.2007Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1375, datë 10.10.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1003, datë 30.09.2009Shiko dokumentin!

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr.571, datë 15.12.2010Shiko dokumentin!
 • Urdhër Nr. 233, datë 07.06.2012Shiko dokumentin!
 • Urdhër Nr. 87, datë 27.02.2013Shiko dokumentin!

Raporte të vlerësimit të jashtëm