NJOFTIME

Njoftim

Njoftim Njoftim për aplikim për ekspert të vlerësimit në APAAL. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë shpall konku... Read more...

Call for experts

The Public Agency for Accreditation of Higher Education and the Council of Accreditation are public institutions respons... Read more...

Raporti vjetor APAAL 2012

APAAL ka publikuar raportin vjetor 2012.Për më shumë informacion klikoni Read more...
Previous
Next
 • Njoftim

  Njoftim

 • Call for experts

 • Raporti vjetor APAAL 2012

 • Articles View Hits : 1252284

Institucionet Publike

Logo Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës
Adresa:  L.1, Rruga e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 52 239161 / 00355 52 239163
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uamd.edu.al

Organigrama

Organigrama

Programet e Studimit

Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike

Not Found Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uamd.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Juridik Bachelor Liçensimi: VKM Nr.350, datë 12.5.2010Pdf
Akreditimi:
Shkenca Politike Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Administrim Publik Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Politikë Ekonomike Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 371, datë 05.09.2013Shiko dokumentin!
Akreditimi:
Marrëdhënie me Publikun Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 371, datë 05.09.2013Shiko dokumentin!
Akreditimi:

Fakulteti i Edukimit

NotFoundLogo Fakulteti i Edukimit
Adresa:  L. 16, Rr. Koço Kazanxhi, (Pranë Shkollës “Hysen Çela”), Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 237 794
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uamd.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Gjuhë Angleze Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Psikologji Sociologji Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Matematikë Fizikë Bachelor Liçensimi: VKM Nr.912, datë 26.8.2009Pdf
Akreditimi:
Gjuhë Letërsi Anglisht Bachelor Liçensimi: VKM Nr.912, datë 26.8.2009Pdf
Akreditimi:
Biologji-Kimi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.912, datë 26.8.2009Pdf
Akreditimi:
Ekspert në Procese Formimi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.912, datë 26.8.2009Pdf
Akreditimi:
Mësuesi per Arsimin Fillor Kl I-VI Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 89, datë 27.02.2013Pdf
Akreditimi:
Histori Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 371, datë 05.09.2013Shiko dokumentin!
Akreditimi:
Navigacion dhe Menaxhim Detar Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 371, datë 05.09.2013Shiko dokumentin!
Akreditimi:
Arsim Parashkollor Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 371, datë 05.09.2013Shiko dokumentin!
Akreditimi:
Menaxhim i Trashëgimisë Kulturore të Adriatikut Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr. 371, datë 05.09.2013Shiko dokumentin!
Akreditimi:

Fakulteti i Studimeve Profesionale

NotFoundLogo Fakulteti i Studimeve Profesionale
Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 239 166
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:www.uamd.edu.al
Programi Cikli i studimitInformacion
Infermieri e Përgjithëshme Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Ndihmës Dentist Program 2 vjeçar Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim Ndërtimi Program 2 vjeçar Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim Transporti Program 2 vjeçar Liçensimi:
Akreditimi:
Asistent Ligjor Program 2 vjeçar Liçensimi:
Akreditimi:
Asistent Administrativ Program 2 vjeçar Liçensimi:
Akreditimi:
Teknologji Automobilash Program 2 vjeçar Liçensimi:
Akreditimi:
Specialist Rrjetash Kompjuterike Program 2 vjeçar Liçensimi:
Akreditimi:
Informatikë Praktike Program 2 vjeçar Liçensimi:
Akreditimi:
Specialist Elektrik Program 2 vjeçar Liçensimi: Urdhër Nr. 371, datë 05.09.2013Shiko dokumentin!
Akreditimi:

Fakulteti i Biznesit

NotFoundLogo Fakulteti i Biznesit
Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 239 168
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:www.uamd.edu.al
Programi Cikli i studimitInformacion
Administrim Biznes Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Menaxhim Marketing Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Shkenca Ekonomike Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Financë Kontabilitet Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Bankë Financë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim Hotel Restorant Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim Turizëm Kulturor Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim Turizëm Arkeologjik Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

 NotFoundLogo Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 239 169
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:www.uamd.edu.al
Programi Cikli i studimitInformacion
Shkenca kompjuterike  Bachelor Liçensimi: VKM Nr.350, datë 12.5.2010Pdf
Akreditimi: 
Sistemet e informacionit Bachelor Liçensimi: VKM Nr.350, datë 12.5.2010Pdf
Akreditimi:
Teknologji informacioni Bachelor Liçensimi: VKM Nr.350, datë 12.5.2010Pdf
Akreditimi:
Matematikë Informatikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Informatikë Anglisht Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Multimedia edhe Televizion Dixhital Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

FASTIP

NotFoundLogo FASTIP
Adresa:  L. 17, Rr. Adria, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 220 401
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:www.uamd.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Menaxhimi i bankave Bachelor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 11.6.2008Pdf
Akreditimi:
Menaxhimi i hoteleri-turizmit Bachelor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 11.6.2008Pdf
Akreditimi:
Menaxhimi i ndërmarrjeve të vogla e të mesme Bachelor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 11.6.2008Pdf
Akreditimi:
Multimadia dhe Teknologji Informacioni Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

Filiali Peshkopi

NotFoundLogo Filiali Peshkopi
Adresa:  Rr. Nazmi Rushiti, Peshkopi
Tel/Fax: 00355 (0) 218 22969
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:www.uamd.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Shkenca të administrimit me profil: Financë Kontabilitet Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Informatikë Anglisht Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Matematikë Informatikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Biologji Kimi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Psikologji Sociologji Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Shkenca të administrimit me profil: Bank Financë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Letërsi Anglisht Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Shkenca të administrimit me profil: Menaxhim Marketing Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Shkenca të administrimit me profil: Administrim Biznes Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Infermieri e Përgjithëshme Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Matematikë Fizikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Akreditim 2012

Akreditim 2013(1)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 25.03.2013
Akreditim për IAL/Programet Kërkesë për Akreditim Institucional
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm  
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Akreditim 2013(2)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 01.02.2013
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 21.02.2013 u krye trajnimi i GVB.
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm Më datë 24.04.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ.
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 801, datë 20.12.2005Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 827, datë 11.06.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 857, datë 05.08.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 912, datë 26.08.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1115, datë 13.11.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 350, datë 12.05.2010Shiko dokumentin!

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 89, datë 27.02.2013Shiko dokumentin!
 • Urdhër Nr. 371, datë 05.09.2013Shiko dokumentin!

Raporte të vlerësimit të jashtëm