Institucionet Publike

Logo Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës
Adresa:  L.1, Rruga e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 52 239161 / 00355 52 239163
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uamd.edu.al

Organigrama

Organigrama

Programet e Studimit

Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike

Not Found Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
1. Departamenti i Shkencave Politike
2. Departamenti  Administrim Publik
3. Departamenti i Drejtësisë

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uamd.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Juridik Bachelor Liçensimi: VKM Nr.350, datë 12.5.2010Pdf
Akreditimi:
Shkenca Politike Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Administrim Publik Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Politikë Ekonomike Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 371, datë 05.09.2013Shiko dokumentin!
Akreditimi:
Marrëdhënie me Publikun Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 371, datë 05.09.2013Shiko dokumentin!
Akreditimi:

Fakulteti i Edukimit

NotFoundLogo Fakulteti i Edukimit
1. Departamenti i Letërsisë
2. Departamenti i Gjuhës Shqipe
3. Departamenti i Psikologjisë
4. Departamenti i Sociologjisë
5. Departamenti i Pedagogjisë
6. Departamenti i Gjuhëve të Huaja
7. Qëndra e Edukimit në Vazhdim

Adresa:  L. 16, Rr. Koço Kazanxhi, (Pranë Shkollës “Hysen Çela”), Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 237 794
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uamd.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Gjuhë Angleze Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Psikologji Sociologji Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Matematikë Fizikë Bachelor Liçensimi: VKM Nr.912, datë 26.8.2009Pdf
Akreditimi:
Gjuhë Letërsi Anglisht Bachelor Liçensimi: VKM Nr.912, datë 26.8.2009Pdf
Akreditimi:
Biologji-Kimi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.912, datë 26.8.2009Pdf
Akreditimi:
Ekspert në Procese Formimi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.912, datë 26.8.2009Pdf
Akreditimi:
Mësuesi per Arsimin Fillor Kl I-VI Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 89, datë 27.02.2013Pdf
Akreditimi:
Histori Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 371, datë 05.09.2013Shiko dokumentin!
Akreditimi:
Navigacion dhe Menaxhim Detar Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 371, datë 05.09.2013Shiko dokumentin!
Akreditimi:
Arsim Parashkollor Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 371, datë 05.09.2013Shiko dokumentin!
Akreditimi:
Menaxhim i Trashëgimisë Kulturore të Adriatikut Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr. 371, datë 05.09.2013Shiko dokumentin!
Akreditimi:

Fakulteti i Studimeve Profesionale

NotFoundLogo Fakulteti i Studimeve Profesionale
1. Departamenti i Mjeksisë
2. Departamenti i Mekanikës dhe Transportit
3. Departamenti i Shkencave Inxhinierike

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 239 166
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:www.uamd.edu.al
Programi Cikli i studimitInformacion
Infermieri e Përgjithëshme Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Ndihmës Dentist Program 2 vjeçar Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim Ndërtimi Program 2 vjeçar Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim Transporti Program 2 vjeçar Liçensimi:
Akreditimi:
Asistent Ligjor Program 2 vjeçar Liçensimi:
Akreditimi:
Asistent Administrativ Program 2 vjeçar Liçensimi:
Akreditimi:
Teknologji Automobilash Program 2 vjeçar Liçensimi:
Akreditimi:
Specialist Rrjetash Kompjuterike Program 2 vjeçar Liçensimi:
Akreditimi:
Informatikë Praktike Program 2 vjeçar Liçensimi:
Akreditimi:
Specialist Elektrik Program 2 vjeçar Liçensimi: Urdhër Nr. 371, datë 05.09.2013Shiko dokumentin!
Akreditimi:

Fakulteti i Biznesit

NotFoundLogo Fakulteti i Biznesit
1.Departamenti i Shkencave Ekonomike
2.Departamenti i Menaxhimit
3.Departamenti Marketingut
4.Departamenti Financë Kontabilitet
5.Departamenti i Turizmit

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 239 168
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:www.uamd.edu.al
Programi Cikli i studimitInformacion
Administrim Biznes Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Menaxhim Marketing Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Shkenca Ekonomike Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Financë Kontabilitet Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Bankë Financë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim Hotel Restorant Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim Turizëm Kulturor Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim Turizëm Arkeologjik Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

 NotFoundLogo Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
1. Departamenti i Shkencave Kompjuterike
2. Departamenti i Teknologjisë së Informacionit
3. Departamenti i Matematikës

Adresa:  L. 1, Rr. e Currilave, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 239 169
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:www.uamd.edu.al
Programi Cikli i studimitInformacion
Shkenca kompjuterike  Bachelor Liçensimi: VKM Nr.350, datë 12.5.2010Pdf
Akreditimi: 
Sistemet e informacionit Bachelor Liçensimi: VKM Nr.350, datë 12.5.2010Pdf
Akreditimi:
Teknologji informacioni Bachelor Liçensimi: VKM Nr.350, datë 12.5.2010Pdf
Akreditimi:
Matematikë Informatikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Informatikë Anglisht Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Multimedia edhe Televizion Dixhital Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

FASTIP

NotFoundLogo FASTIP
1. Departamenti Menaxhim Bankë
2. Departamenti Menaxhim Ndërmarje të Vogla dhe të Mesme
3. Departamenti Menaxhim Hoteleri Turizëm

Adresa:  L. 17, Rr. Adria, Durrës
Tel/Fax: 00355 (0) 52 220 401
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:www.uamd.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Menaxhimi i bankave Bachelor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 11.6.2008Pdf
Akreditimi:
Menaxhimi i hoteleri-turizmit Bachelor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 11.6.2008Pdf
Akreditimi:
Menaxhimi i ndërmarrjeve të vogla e të mesme Bachelor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 11.6.2008Pdf
Akreditimi:
Multimadia dhe Teknologji Informacioni Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

Filiali Peshkopi

NotFoundLogo Filiali Peshkopi
Adresa:  Rr. Nazmi Rushiti, Peshkopi
Tel/Fax: 00355 (0) 218 22969
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:www.uamd.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Shkenca të administrimit me profil: Financë Kontabilitet Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Informatikë Anglisht Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Matematikë Informatikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Biologji Kimi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Psikologji Sociologji Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Shkenca të administrimit me profil: Bank Financë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Letërsi Anglisht Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Shkenca të administrimit me profil: Menaxhim Marketing Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Shkenca të administrimit me profil: Administrim Biznes Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Infermieri e Përgjithëshme Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Matematikë Fizikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Akreditim 2012

Akreditim 2013(1)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 25.03.2013
Akreditim për IAL/Programet Kërkesë për Akreditim Institucional
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm  
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Akreditim 2013(2)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 01.02.2013
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 21.02.2013 u krye trajnimi i GVB.
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm Më datë 24.04.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ.
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

  • VKM Nr. 801, datë 20.12.2005Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 827, datë 11.06.2008Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 857, datë 05.08.2009Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 912, datë 26.08.2009Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 1115, datë 13.11.2009Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 350, datë 12.05.2010Shiko dokumentin!

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

  • Urdhër Nr. 89, datë 27.02.2013Shiko dokumentin!
  • Urdhër Nr. 371, datë 05.09.2013Shiko dokumentin!

Raporte të vlerësimit të jashtëm