Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Private Institutions

NofFoundLogo INSTITUCIONI I ARSIMIT TË LARTË, PRIVAT, "SHKOLLA E LARTË NËNA MBRETËRESHË, GERALDINË"

Address: Lagja "Pjetër Budi", Burrel
Tel/Fax: 0665592062
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: --//--

Institucioni i Arsimit të Lartë Privat "Shkolla e Lartë Nëna Mbretëresh Geraldinë" is a private institution of higher education licensed by the Council of Ministers, No. 1133, date 5.8.2008pdf. This institution offers 2 study programs in bachelor cycle.

Note: The license is revoked by the Council of Ministers no. 539, date 06.08.2014


Organization

Study Programs

ProgramCycle of StudyInformation
Infermier i Përgjithshëm Bachelor Licensing: DCM No. 1133, date 5.8.2008pdf
Accreditation: In the accreditation process
Mësues i Ciklit të Ulët Bachelor Licensing: DCM No. 1133, date 5.8.2008pdf
Accreditation: In the accreditation process