Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Private Institutions

universiteti vitrina "VITRINA UNIVERSITY", HEI

Address: Blv. Dëshmorët e Kombit, (prapa Kuvendit Popullor), Tiranë
Tel/Fax: +355 42 42 09 90
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.vitrina.edu.al

"VITRINA UNIVERSITY", HEI is a private institution of higher education licensed by the Council of Ministers, No. 608, date 06.05.2009pdf. This institution offers 34 study programs in the two study cycles. First institutional accreditation is based on Order No. 56, date 06.02.2013pdfof Minister  of Education and Science.

Note: The license is revoked by the Council of Ministers no. 539, date 06.08.2014

Organization

Study Programs

ProgramCycle of StudyInformation
Shkenca Politike Bachelor Liçensimi: DCM No.608, date 6.5.2009pdf
Akreditimi: ORD No. 56, date 06.02.2013pdf
Marrëdhënie Ndërkombëtare Bachelor Liçensimi: DCM No.608, date 6.5.2009pdf
Akreditimi: ORD No. 56, date 06.02.2013pdf
Drejtësi Bachelor Liçensimi: DCM No.608, date 6.5.2009pdf
Akreditimi: ORD No. 56, date 06.02.2013pdf
Financë - Bankë Bachelor Liçensimi: DCM No.608, date 6.5.2009pdf
Akreditimi: ORD No. 56, date 06.02.2013pdf
Menaxhim Biznesi Bachelor Liçensimi: DCM No.608, date 6.5.2009pdf
Akreditimi: ORD No. 56, date 06.02.2013pdf
Menaxhim Turizmi Bachelor Liçensimi: DCM No.608, date 6.5.2009pdf
Akreditimi: ORD No. 56, date 06.02.2013pdf
Inxhinjeri Informatike Bachelor Liçensimi: DCM No.608, date 6.5.2009pdf
Akreditimi: ORD No. 56, date 06.02.2013pdf
Inxhinjeri Elektronike Bachelor Liçensimi: DCM No.608, date 6.5.2009pdf
Akreditimi: ORD No. 56, date 06.02.2013pdf
Inxhinjeri Elektrike Bachelor Liçensimi: ORD No.381, date 05.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Mekatronikë Bachelor Liçensimi: ORD No.381, date 05.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Administrim Publik Bachelor Liçensimi: ORD No.381, date 05.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Gjuhë dhe Letërsi Arabe Bachelor Liçensimi: ORD No.381, date 05.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Sociologji Bachelor  LiçensimiORD No.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Gazetari - komunikim Bachelor  LiçensimiORD No.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Mësuesi - Arsimi parashkollor

Bachelor  LiçensimiORD No.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Mësuesi - Cikli i Ulët

Bachelor  LiçensimiORD No.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Gjuhë angleze

Bachelor  LiçensimiORD No.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Infermieri

Bachelor  LiçensimiORD No.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Psikologji

Bachelor Liçensimi: ORD No. 11, date 17.01.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Teknologji informacioni dhe komunikimi

Bachelor Liçensimi: ORD No. 11, date 17.01.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Inxhinieri telekomunikacioni

Bachelor Liçensimi: ORD No. 11, date 17.01.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

E drejte penale

Professional master  LiçensimiORD No.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Menaxhirn dhe marketing

Professional master  LiçensimiORD No.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Administrim vendor dhe ekzekutiv

Professional master  LiçensimiORD No.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Inxhinjeri Informatike

Professional master Liçensimi: ORD No.268, date 28.06.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Inxhinjeri Elektronike

Master of science Liçensimi: ORD No.268, date 28.06.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Inxhinjeri Ndërtimi Master of science Liçensimi: ORD No.381, date 05.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Stomatologji Master of science Liçensimi: ORD No.381, date 05.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Farmaci Master of science Liçensimi: ORD No.381, date 05.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Mjekesi Master of science Liçensimi: ORD No.381, date 05.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Finance - bankë Master of science Liçensimi: ORD No.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Komunikim politik Master of science Liçensimi: ORD No.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
E Drejtë Civile dhe Tregtare Master of science Liçensimi: ORD No.202, date 17.05.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Arkitekturë Master of science Liçensimi: ORD No. 11, date 17.01.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi