Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Private HEI

Aldent University
Address: Rr. e Dibrës, Nr. 235, Tiranë
Tel/Fax: +355 42 231835
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.ual.edu.al
Licensing document VKM Nr. 673, datë 27.09.2006
Accreditation document: UMASh Nr. 111, datë 11.03.2016
Current status of accreditation: I akredituar

First cycle study programs

No. Study program Information
1 Bachelor Fizioterapi
Bachelor Physiotherapy
Unit: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensing: UMASh Nr. 519, datë 19.11.2010
Accreditation Document: UMASh Nr. 326, datë 07.08.2012
2 Bachelor Infermieri e Përgjithshme
Bachelor Nursing
Unit: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensing: VKM Nr. 794, datë 22.07.2009
Accreditation Document: UMASh Nr. 240, datë 26.05.2011
3 Bachelor Teknika Laboratorike Dentare
Bachelor Dental Laboratory Techniques
Unit: Fakulteti i Shkencave Dentare
Licensing: VKM Nr. 673, datë 27.09.2006
Accreditation Document: UMASh Nr. 102, datë 08.03.2016
4 Bachelor Teknikë Laboratori Mjekësor
Bachelor Medical Laboratory Technician
Unit: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensing: UMAS Nr. 187, datë 22.04.2016

Second cycle study programs

No. Study program Information
1 Master profesional Infermieri Klinike
Master profesional
Unit: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensing: UMASh Nr. 527, datë 01.11.2012
2 Master i shkencave Fizioterapi Klinike
Master i shkencave
Unit: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensing: UMASh Nr. 195, datë 28.05.2013
3 Master i shkencave(PI) Stomatologji
Master i shkencave(PI)
Unit: Fakulteti i Shkencave Dentare
Licensing: VKM Nr. 257, datë 27.02.2008
Accreditation Document: UMASh Nr. 240, datë 26.05.2011
4 Master i shkencave(PI) Farmaci
Master i shkencave(PI)
Unit: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensing: UMASh Nr. 519, datë 19.11.2010
Accreditation Document: UMASh Nr. 248, datë 12.06.2013

Third cycle study programs

No. Study program Information
1 Specializim afatgjatë Stomatologji me profile: a. Kirurgji Orale; b. Ortodonti
Specializim afatgjatë
Unit: Fakulteti i Shkencave Dentare
Licensing: UMASh Nr. 299, datë 22.07.2013
Accreditation Document: UMAS Nr. 112, datë 11.03.2016