Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Private HEI

Epoka University
Address: Rr. Tiranë - Rinas, Rinas
Tel/Fax: +355 42 232 086
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.epoka.edu.al
Licensing document VKM Nr. 281, datë 12.03.2008
Accreditation document: Urdher Nr.260, datë 07.06.2011
Current status of accreditation: I akredituar

First cycle study programs

No. Study program Information
1 Bachelor 4 vjet Arkitekturë
Bachelor 4 vjet Architecture
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: VKM Nr. 281, datë 12.03.2008
Reorganization document: Urdhër Nr. 517, datë 17.11.2011
Accreditation Document: Urdhër Nr. 260, datë 07.06.2011
2 Bachelor 4 vjet Inxhinieri Ndërtimi
Bachelor 4 vjet Civil Engineering
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: VKM Nr. 281, datë 12.03.2008
Reorganization document: Urdhër Nr. 213, datë 25.05.2012
Accreditation Document: Urdhër Nr. 260, datë 07.06.2011
3 Bachelor 4 vjet Inxhinieri Kompjuterike
Bachelor 4 vjet Computer Engineering
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: VKM Nr. 281, datë 12.03.2008
Reorganization document: Urdhër Nr. 213, date 25.05.2012
Accreditation Document: Urdhër Nr. 260, datë 07.06.2011
4 Bachelor 4 vjet Ekonomik
Bachelor 4 vjet Ekonomics
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: VKM Nr. 281, datë 12.03.2008
Reorganization document: Urdhër Nr. 312, datë 27.07.2012
Accreditation Document: Urdhër Nr.260, datë 07.06.2011
5 Bachelor 4 vjet Financë - Bankë
Bachelor 4 vjet Finance - Banking
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: VKM Nr. 281, datë 12.3.2008
Reorganization document: Urdhër Nr. 312, datë 27.07.2012
Accreditation Document: Urdhër Nr. 260, datë 07.06.2011
6 Bachelor 4 vjet Administrim - Biznes
Bachelor 4 vjet Business Administration
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: VKM Nr. 281, datë 12.3.2008
Reorganization document: Urdhër Nr.312, datë 27.07.2012
Accreditation Document: Urdhër Nr.260, datë 07.06.2011
7 Bachelor 4 vjet Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Bachelor 4 vjet Political Science and International Relations
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: VKM Nr. 281, datë 12.03.2008
Reorganization document: Urdhër Nr. 213, datë 25.05.2012
Accreditation Document: Urdhër Nr. 260, datë 07.06.2011
8 Bachelor Informatikë Ekonomike
Bachelor Economic Informatics
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: UMASh Nr. 175, datë 26.04.2012
Accreditation Document: UMASr Nr. 358, datë 25.09.2015
9 Bachelor Marketing Ndërkombëtar dhe Menaxhim Logjistik
Bachelor nternational Marketing and Logistics Management
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: UMASh Nr. 222, datë 31.05.2013
Accreditation Document: UMAS Nr. 288, datë 30.05.2016
10 Bachelor Inxhinieri elektronike dhe komunikimi dixhital
Bachelor Electronics Engineering and Digital Communication
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: UMASh Nr. 269, datë 28.06.2012
Reorganization document: UMASh Nr. 232, datë 06.06.2013
Accreditation Document: UMAS Nr. 359, datë 25.09.2015
11 Bachelor Administrim Biznesi
Bachelor Business Administration
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: UMASh Nr. 312, datë 27.07.2012
Accreditation Document: UMASh Nr. 260, datë 07.06.2011
12 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi
Bachelor Civil Engineering
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: UMASh Nr. 213, datë 25.05.2012
Accreditation Document: UMASh Nr. 260, datë 07.06.2011
13 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Bachelor Computer Engineering
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: UMASh Nr. 213, datë 25.05.2012
Accreditation Document: UMASh Nr. 260, datë 07.06.2011
14 Bachelor Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Bachelor Political Science and International Relations
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: UMASh Nr. 213, datë 25.05.2012
Accreditation Document: UMASh Nr. 260, datë 07.06.2011
15 Bachelor Financë - Bankë
Bachelor Finance - Banking
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: UMASh Nr. 312, datë 27.07.2012
Accreditation Document: UMASh Nr. 260, datë 07.06.2011
16 Bachelor Ekonomiks
Bachelor Ekonomics
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: UMASh Nr. 312, datë 27.07.2012
Accreditation Document: UMASh Nr. 260, datë 07.06.2011
17 Bachelor Financë - Bankë
Bachelor Finance Banking
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: Shkresë MASH Nr. prot, 1983, datë 04.04.2011
Accreditation Document: UMASh Nr. 260, datë 07.06.2011

Second cycle study programs

No. Study program Information
1 Master profesional Menaxhim Biznesi, me profil Menaxhim Arsimi
Master profesional
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: Urdhër Nr. 175, datë 26.04.2012
Accreditation Document: Urdhër Nr. 321, datë 13.08.2013
2 Master profesional Administrim Biznesi
Master profesional
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
Accreditation Document: Urdhër Nr. 38, datë 01.02.2013
3 Master profesional Arkitekturë
Master profesional
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
Accreditation Document: Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
4 Master profesional Inxhinieri Ndërtimi
Master profesional
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: VKM Nr. 90, datë 10.02.2010
Accreditation Document: Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
5 Master profesional Inxhinieri Kompjuterike
Master profesional
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
Accreditation Document: Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
6 Master profesional Financë - Bankë
Master profesional
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
Accreditation Document: Urdher Nr. 286, date 06.07.2012
7 Master profesional Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Master profesional
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
Accreditation Document: Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
8 Master profesional Studime Evropiane
Master profesional
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
9 Master i shkencave Arkitekturë
Master i shkencave
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
Accreditation Document: Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
10 Master i shkencave Inxhinieri Kompjuterike
Master i shkencave
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
Accreditation Document: Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
11 Master i shkencave Shkenca politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Master i shkencave
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: VKM Nr.908, datë 26.08.2009
Accreditation Document: Urdher Nr. 338, date 14.08.2012
12 Master i shkencave Financë - Bankë
Master i shkencave
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
Reorganization document: N/A
Accreditation Document: Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
13 Master i shkencave Administrim - Biznes
Master i shkencave
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: VKM Nr.908, datë 26.08.2009
Accreditation Document: Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
14 Master i shkencave Studime Europiane
Master i shkencave
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: N/A
Reorganization document: N/A
Accreditation Document: Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
15 Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profile: a) Inxhinieri e Strukturave të Ndërtimit; b) Menaxhim i Ndërtimeve
Master i shkencave
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: VKM Nr. 90, datë 10.02.2010
Accreditation Document: UMASh Nr. 286, datë 06.07.2012
16 Master i shkencave Ekonomiks
Master i shkencave
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: Urdhër Nr.517, datë 17.10.2011
Accreditation Document: Urdhër Nr. 273, datë 24.05.2016
17 Master i shkencave Inxhinieri Elektronike dhe Komunikacioni
Master i shkencave
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: Urdher Nr. 269, date 28.06.2012
Accreditation Document: Urdhër Nr. 435, datë 25.08.2016
18 Master i shkencave(PI) Arkitekturë
Master i shkencave(PI)
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: UMASh Nr. 517, datë 17.10.2011
Accreditation Document: UMASh Nr. 260, datë 07.06.2011
19 MND Administrim Biznesi
MND
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
20 MND Arkitekturë
MND
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
21 MND Inxhinieri Ndërtimi
MND
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: VKM Nr. 90, datë, 10.02.2010
22 MND Inxhinieri Kompjuterike
MND
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
23 MND Financë - Bankë
MND
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
24 MND Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
MND
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
25 MND Studime Evropiane
MND
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: VKM Nr. 908, date26.08.2009

Third cycle study programs

No. Study program Information
1 Doktoratë Arkitekturë
Doktoratë
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: Urdher Nr. 565 date 19.11.2012
Accreditation Document: Urdhër Nr. 314, datë 10.06.2016
2 Doktoratë Inxhinieri Kompjuterike
Doktoratë
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: UMASH Nr. 565, datë 19.11.2012
Reorganization document: N/A
Accreditation Document: UMAS Nr. 555, datë 23.11.2016
3 Doktoratë Inxhinieri Ndërtimi
Doktoratë
Unit: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensing: UMASh Nr. 565, datë 19.11.2012
Reorganization document: N/A
Accreditation Document: UMAS Nr. 132, datë 24.03.2016
4 Doktoratë Ekonomiks me profile: a. Ekonomiks; b. Financë - Bankë
Doktoratë
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: UMASh Nr. 565, datë 19.11.2012
Accreditation Document: UMAS Nr. 149, datë 30.03.2016
5 Doktoratë Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Doktoratë
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: UMASh Nr. 565, datë 19.11.2012
Reorganization document: N/A
Accreditation Document: UMAS Nr. 150, datë 30.03.2016
6 Doktoratë Administrim Biznesi
Doktoratë
Unit: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensing: UMASh Nr. 565, datë 19.11.2012
Reorganization document: N/A
Accreditation Document: UMAS Nr. 148, datë 30.03.2016