Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Pyetja:

Jam nje student nga Kosova dhe studioj ne Universitetin Vitrina ne degen Mjekesi e pergjithshme ju lutem me tregoni a eshte e liqensuar dhe e akredituar kjo dege.

Përgjigje:

Programi Msc. "Mjekësi" pranë SHLUP "Vitrina" është i liçensuar Me Urdhër Nr.381, datë 05.08.2011pdf të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës. Aktualisht ky program ende nuk ka hyrë në proçes akreditimi. Për më shumë informacion rreth institucionit që juve studioni kliko