NJOFTIME

Njoftim

Njoftim Njoftim për aplikim për ekspert të vlerësimit në APAAL. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë shpall konku... Read more...

Call for experts

The Public Agency for Accreditation of Higher Education and the Council of Accreditation are public institutions respons... Read more...

Njoftim për shpallje fituesi

Njoftim për shpallje fituesi Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë, APAAL, në vijim të procedurave për zhvillimin e projektit “Implement... Read more...

Thirrje per eksperte IT

Agjencia Publike e Akreditimit te Arsimit te Larte, kerkon te punesoje me kontrate 1 mujore nje ekspert IT, me njohuri s... Read more...

Raporti vjetor APAAL 2012

APAAL ka publikuar raportin vjetor 2012.Për më shumë informacion klikoni Read more...
Previous
Next
 • Njoftim

  Njoftim

 • Call for experts

 • Njoftim për shpallje fituesi

  Njoftim për shpallje fituesi

 • Thirrje per eksperte IT

 • Raporti vjetor APAAL 2012

 • Articles View Hits : 1149965

Universitetet Private

beder SHKOLLA E LARTË PRIVATE "UNIVERSITETI BEDËR"

Adresa: Rr. Jordan Misja, Kompleksi Usluga, Tiranë - Shqipëri
Tel/Fax: +355 4 24 19 200
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.beder.edu.al

Shkolla e Lartë Private "Universiteti Bedër" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.286, datë 6.4.2011pdf. Është akredituar institucionalisht me urdhër të ministrit Nr. 223, datë 04.06.2013pdf. Ky institucion ofron 19 programe studimi në dy cikle studimi (kliko Programet e studimit). Për proceset e akreditimit të kryera nga ky institucion kliko(Akreditimi)  

Organigrama

organigrama

Programet e Studimit

Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit

ProgramiCikli i studimitInformacion
Gjuhë Letërsi Angleze Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Gjuhë Letërsi Turke Bachelor Liçensimi: VKM Nr.286, datë 6.4.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Arsim parashkollor dhe fillor Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.330, datë 07.08.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.330, datë 07.08.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Mësuesi Gjuhë Angleze Për Arsimin e Mesëm Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr.10, datë 16.1.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Mësuesi Gjuhë Turke Për Arsimin e Mesëm Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr.10, datë 16.1.2012pdf
Akreditimi:  Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Menaxhim Arsimor, Planifikim dhe Zhvillim i Kurrikulës Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.330, datë 07.08.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Përkthim dhe Interpretim Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.330, datë 07.08.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.330, datë 07.08.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Gjuhë dhe letërsi Turke Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.330, datë 07.08.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Gjuhë dhe letërsi Angleze Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.330, datë 07.08.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf

Fakulteti i Shkencave Humane

ProgramiCikli i studimitInformacion
Dretësi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.286, datë 6.4.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Shkenca Islame Bachelor Liçensimi: VKM Nr.286, datë 6.4.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Shkenca Komunikimi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.286, datë 6.4.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Drejtësi në profilet:
· E Drejtë Penale
· E Drejtë Ndërkombëtare
Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.10, datë 16.1.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Shkenca Komunikimi në profilet:
· Marrëdhenie me publikun
· Gazetari
Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.10, datë 16.1.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Shkencat e Shërbimeve Shiptërore Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.218, datë 28.05.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Shkenca Moderne Islame Mster shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.218, datë 28.05.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Shkenca themelore Islame Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.218, datë 28.05.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf

Stafi akademik

Stafi akademikAkreditimi

Akreditim 2011 - 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 16.09.2011
Akreditim për IAL/Programet Kërkesë për Akreditim Institucional dhe Programeve të Studimit:
1. Bsc Shkenca Islame
2. Bsc Shkenca Komunikimi
3. Bsc Drejtësi
4. Bsc Gjuhë Letërsi Turke
Miratimi nga APAAL/KA Këshilli i Akreditimit shqyrtoi në mbledhjen e datës 16.09.2011 dhe vendosi që: Procesi i Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të Akreditimit do të fillojë në: 3 mujorin e katërt të vitit 2013.
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm(GVB) Më datë 12.09.2012 Institucioni njofton për ngritjen e GVB
Më datë 02.12.2012 u zhvillua trajnimi i GVB
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm(RVB) Më datë 10.01.2013 Institucioni dorëzon RVB për të gjitha programet e studimit.
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm(GVJ) Më datë 28.01.2013 Institucioni njihet me përbërjet e GVJ për të gjitha programet e studimit. 
Më datë 12.02.2013 Institucioni njihet me ndryshimin e GVJ.
Më datë 14.02.2013 Institucioni përcjell shkresën se është dakort me ndryshimin e GVJ.
Më datë 18.02.2013 Institucioni njoftohet   me ndryshimin e GVJ për programin e studimit Bsc Gjuhë Letërsi Turke.
Më datë 21.02.2013 Institucioni përcjell shkresën mbi miratimin e GVJ
Më datë 26.02.2013 Institucioni njoftohet me ndryshimin e GVJ për programin e studimit  Bsc Shkenca Komunikimi.
Vizita në Institucion Më datë 07.03.2013 u zhvillua vizita e parë e GVJ për të gjitha programet e studimit përverc Bsc Shkenca Islame.
Më datë 12.03.2013 u zhvillua vizita e dytë e GVJ për programin e studimit: Bsc Shkenca Komunikimi.
Më datë 13.03.2013 u zhvillua vizita e dytë e GVJ për programin e studimit: Bsc Gjuhë Letërsi Turke.
Më datë 15.03.2013 u zhvillua vizita e GVJ për programin e studimit: Bsc Drejtësi
Më datë 21.03.2013 u zhvillua vizita e GVJ për programin e studimit: Bsc Shkenca Islame.
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm(RVJ) Më datë 04.04.2013 dërgohen në Institucion Draft - Raportet  e Vlerësimit të Jashtëm për të gjitha programet e studimit.
Më datë 17.04.2013 dërgohet në Institucion Draft - Raporti  i Vlerësimit të Jashtëm për Institucionin.
RVJ Vlerësim Institucional 2013pdf
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 223, datë 04.06.2013pdf 

Akreditim 2012

Akreditim 2012 - 2013 (1)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

 Më datë 25.06.2012

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1.Bsc Gjuhë Letërsi Angleze
2.Mp Mësuesi Gjuhë Anleze për Arsimin e Mesëm
3.Mp Mësuesi Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm
4.Msc Drejtësi, me profile E Drejtë Penale dhe E Drejtë Ndërkombëtare
5.Msc Shkenca Komunikimi, me profile Marrëdhënie me Publikun dhe Gazetari
6.Msc Shkenca Islame,Shkenca Themelore Islame
7.Msc Shkenca Islame,Shkenca Moderne Islame
8.Msc Shkenca Islame,Shkencat e Shërbimeve Fetare

Miratimi nga APAAL/KA

Këshilli i Akreditimit shqyrtoi në mbledhjen e datës 11.01.2013 dhe vendosi që: Procesi i Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të Akreditimit për të gjitha programet e studimit do të fillojë: menjëherë. 

Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm

 

Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm

Më datë 10.01.2013 Institucioni dorëzon RVB për të gjitha programet e studimit.

Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm

Më datë 28.01.2013 Institucioni njihet me përbërjet e GVJ për të gjitha programet e studimit.
Më datë 12.02.2013 Institucioni njihet me ndryshimin e GVJ.
Më datë 14.02.2013 Institucioni përcjell shkresën mbi miratimin e  ndryshimit të GVJ. 
Më datë 22.02.2013 Institucioni njihet me ndryshimin e GVJ për programet:Msc Shkenca Moderne Islame dhe Msc Shkenca Themelore Islame.
Më datë 25.02.2013 Institucioni përcjell shkresën mbi miratimin e  ndryshimit të GVJ për programet:Msc Shkenca Moderne Islame dhe Msc Shkenca Themelore Islame.
Më datë 26.02.2013 Institucioni njoftohet me ndryshimin e GVJ për programin e studimit  Msc Shkenca Komunikimi, me profile Marrëdhënie me Publikun dhe Gazetari.

Vizita në Institucion

Më datë 07.03.2013 u zhvillua vizita e parë e GVJ për 5 programe studimi.
Më datë 12.03.2013 u zhvillua vizita e dytë e GVJ për programin e studimit: Msc Shkenca Komunikimi, me profile Marrëdhënie me Publikun dhe Gazetari.
Më datë 13.03.2013 u zhvillua vizita e dytë e GVJ për programet e studimit: Mp Mësuesi Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm dhe Bsc Gjuhë Letërsi Angleze.
Më datë 25.03.2013 u zhvillua vizita e dytë e GVJ për programet e studimit:Msc Shkenca Moderne Islame , Msc Shkenca Themelore Islame

Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm

Më datë 03.04.2013 dërgohet në Institucion Draft - Raporti i Vlerësimit të Jashtëm për programet e studimit: Msc Shkenca Themelore Islame, Mp Mësuesi Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm dhe Msc Shkenca Komunikimi, me profile Marrëdhënie me Publikun dhe Gazetari.
Më datë 05.04.2013 dërgohet në Institucion Draft - Raporti i Vlerësimit të Jashtëm për programet e studimit: Msc Shkenca Themelore Islame dhe Msc Shkenca Moderne Islame
Më datë 08.04.2013 dërgohet në Institucion Draft - Raporti i Vlerësimit të Jashtëm për programin e studimit:Msc Drejtësi, me profile E Drejtë Penale dhe E Drejtë Ndërkombëtare
Më datë 11.04.2013 dërgohet në Institucion Draft - Raporti i Vlerësimit të Jashtëm për programin e studimit:Bsc Gjuhë Letërsi Angleze.

Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët

 

Vendimi i KA

VKA Nr. 469, datë 03.05.2013web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 223, datë 04.06.2013pdf

Akreditim 2012 - 2013 (2)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 21.08.2012

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit: 
1.Bsc Arsim Parashkollor dhe Fillor
2.Bsc Psikologji Këshillim dhe Pedagogji
3.Msc Menaxhim Arsimor, Planifikim dhe Zhvillim i Kurrikulës
4.Msc Përkthim dhe Interpretim
5.Msc Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji
6.Msc Gjuhë dhe Letërsi Turke
7.Msc Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Miratimi nga APAAL/KA

Këshilli i Akreditimit shqyrtoi në mbledhjen e datës 11.01.2013 dhe vendosi që: Procesi i Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të Akreditimit për të gjitha programet e studimit do të fillojë: menjëherë.

Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm

 

Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm

Më datë 10.01.2013 Institucioni dorëzon RVB për të gjitha programet e studimit. 

Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm

Më datë 28.01.2013 Institucioni njihet me përbërjet e GVJ për të gjitha programet e studimit.
Më datë 12.02.2013 Institucioni njihet me ndryshimin e GVJ.
Më datë 14.02.2013 Institucioni përcjell shkresën se është dakort me ndryshimin e GVJ.
Më datë 18.02.2013 Institucioni njoftohet   me ndryshimin e GVJ për programet e studimit:Msc Gjuhë dhe Letërsi Turke, dhe Msc Gjuhë dhe Letërsi Angleze.
Më datë 21.02.2013 Institucioni përcjell shkresën mbi miratimin e GVJ

Vizita në Institucion

Më datë 07.03.2013 u zhvillua vizita e parë e GVJ për të gjitha programet e studimit përvec programit: Msc Menaxhim Arsimor, Planifikim dhe Zhvillim i Kurrikulës dhe Msc Gjuhë dhe Letërsi Angleze.
Më datë 11.03.2013 u zhvillua vizita e parë e GVJ për  programet e studimit: Msc Menaxhim Arsimor, Planifikim dhe Zhvillim i Kurrikulës dhe Msc Gjuhë dhe Letërsi Angleze.
Më datë 13.03.2013 u zhvillua vizita e dytë e GVJ për programin e studimit: Msc Gjuhë dhe Letërsi Turke.
Më datë 15.03.2013 u zhvillua vizita e dytë e GVJ për programet e studimit: Msc Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji dhe Bsc Psikologji Këshillim dhe Pedagogji.
Më datë 15.03.2013 u zhvillua vizita e parë e GVJ për programin e studimit: Msc Menaxhim Arsimor, Planifikim dhe Zhvillim i Kurrikulës.
Më datë 18.03.2013 u zhvillua vizita e parë e GVJ për programin e studimit: Bsc Arsim Parashkollor dhe Fillor.
M
ë datë 19.03.2013 u zhvillua vizita e dytë e GVJ për programin e studimit: Bsc Arsim Parashkollor dhe Fillor.

Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm

Më datë 03.04.2013 dërgohet në Institucion Draft - Raporti i Vlerësimit të Jashtëm për programet e studimit:Msc Gjuhë dhe Letërsi Turke, Bsc Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji dhe Msc Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji.
Më datë 08.04.2013 dërgohet në Institucion Draft - Raporti i Vlerësimit të Jashtëm për programin e studimit:Bsc Arsim Parashkollor dhe Fillor.
Më datë 05.04.2013 dërgohet në Institucion Draft - Raporti i Vlerësimit të Jashtëm për programin e studimit:Msc Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët

 

Vendimi i KA

VKA Nr. 469, datë 03.05.2013web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 223, datë 04.06.2013pdf

Rankimi dhe analiza

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit    
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Studentët


Informacioni do të shohet së shpejti.

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Informacioni do të shohet së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 286, datë 6.4.2011pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 10, datë 16.1.2012pdf
 • Urdhër Nr. 218, datë 28.05.2012pdf
 • Urdhër Nr. 330, datë 07.08.2012pdf
 • Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 159, datë 25.03.2011web
 • VKA Nr. 165, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 320, datë 16.03.2012web
 • VKA Nr. 469, datë 03.05.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Vlerësim Institucional 2013pdf
 • RVJ Bsc Drejtësi 2013pdf
 • RVJ Bsc Gjuhë dhe Letërsi Angleze 2013pdf
 • RVJ Bsc Gjuhë dhe Letersi Turke 2013pdf
 • RVJ Bsc Mësuesi për Arsimin Fillor 2013pdf
 • RVJ Bsc Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji 2013pdf
 • RVJ Bsc Shkenca Islame 2013pdf
 • RVJ Bsc Shkenca Komunikimi 2013pdf
 • RVJ Mp Mësuesi, Gjuhë Turke për Arsimin e Mesem 2013pdf
 • RVJ MSc Drëjtesi me profile: E Drejtë Penale; E Drejtë Ndërkombëtare 2013pdf
 • RVJ MSc Gjuhë dhe Letërsi Angleze 2013pdf
 • RVJ MSc Gjuhë dhe Letërsi Turke 2013pdf
 • RVJ MSc Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji 2013pdf
 • RVJ MSc Shkenca Komunikimi 2013pdf
 • RVJ MSc Shkenca Themelore Islame 2013pdf
 • RVJ MSc Shkencat Moderne Islame 2013pdf