Universitetet Private

beder SHKOLLA E LARTË PRIVATE "UNIVERSITETI BEDËR"

Adresa: Rr. Jordan Misja, Kompleksi Usluga, Tiranë - Shqipëri
Tel/Fax: +355 4 24 19 200
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.beder.edu.al

Pezullohet(përkohësisht) veprimtaria me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 540, datë 06.08.2014
I hiqet pezullimi me VKM Nr. 617, datë 18.09.2014

Shkolla e Lartë Private "Universiteti Bedër" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.286, datë 6.4.2011pdf. Është akredituar institucionalisht me urdhër të ministrit Nr. 223, datë 04.06.2013pdf. Ky institucion ofron programe studimi në dy cikle  (kliko Programet e studimit). Për proceset e akreditimit të kryera nga ky institucion kliko(Akreditimi).

Organigrama

organigrama

Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Gjuhë Letërsi Angleze Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: Urdher Nr. 18, date 19.01.2012
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013
2 Gjuhë dhe Letërsi Turke Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: VKM Nr.286, datë 06.04.2011
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013
3 Drejtësi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr.286, datë 06.04.2011
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013
4 Shkenca Islame Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr.286, datë 06.04.2011
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013
5 Shkenca Komunikimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr.286, datë 06.04.2011
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013
6 Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr. 330, datë 07.08.2012
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013
7 Arsim Parashkollor dhe Fillor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr. 330, datë 07.08.2012
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013
8 Mësuesi Gjuhë Angleze për Arsimin e Mesëm Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: Urdher Nr. 10, date 16.01.2012
Akreditimi:
9 Mësuesi Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr. 10, datë 16.01.2012
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013
10 Drejtësi në profilet: E Drejtë Penale, E Drejtë Ndërkombëtare Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: Urdhër Nr.10, datë 16.01.2012
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013
11 Shkenca Komunikimi në profilet: Marrëdhenie me Publikun, Gazetari Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: Urdhër Nr.10, datë 16.01.2012
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013
12 Shkenca Moderne Islame Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: Urdhër Nr. 218, datë 28.05.2012
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013
13 Shkenca Themelore Islame Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: Urdhër Nr. 218, datë 28.05.2012
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013
14 Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr. 330, datë 07.08.2012
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013
15 Gjuhë dhe Letërsi Turke Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr. 330, datë 07.08.2012
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013
16 Gjuhë dhe Letërsi Angleze Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr. 330, datë 07.08.2012
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013

Stafi akademik

Stafi akademikAkreditimi

Akreditim 2011 - 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 16.09.2011
Akreditim për IAL/Programet Kërkesë për Akreditim Institucional dhe Programeve të Studimit:
1. Bsc Shkenca Islame
2. Bsc Shkenca Komunikimi
3. Bsc Drejtësi
4. Bsc Gjuhë Letërsi Turke
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 223, datë 04.06.2013pdf 

Akreditim 2012

Akreditim 2012 - 2013 (1)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

 Më datë 25.06.2012

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1.Bsc Gjuhë Letërsi Angleze
2.Mp Mësuesi Gjuhë Anleze për Arsimin e Mesëm
3.Mp Mësuesi Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm
4.Msc Drejtësi, me profile E Drejtë Penale dhe E Drejtë Ndërkombëtare
5.Msc Shkenca Komunikimi, me profile Marrëdhënie me Publikun dhe Gazetari
6.Msc Shkenca Islame,Shkenca Themelore Islame
7.Msc Shkenca Islame,Shkenca Moderne Islame
8.Msc Shkenca Islame,Shkencat e Shërbimeve Fetare

Vendimi i KA

VKA Nr. 469, datë 03.05.2013web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 223, datë 04.06.2013pdf

Akreditim 2012 - 2013 (2)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 21.08.2012

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit: 
1.Bsc Arsim Parashkollor dhe Fillor
2.Bsc Psikologji Këshillim dhe Pedagogji
3.Msc Menaxhim Arsimor, Planifikim dhe Zhvillim i Kurrikulës
4.Msc Përkthim dhe Interpretim
5.Msc Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji
6.Msc Gjuhë dhe Letërsi Turke
7.Msc Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Vendimi i KA

VKA Nr. 469, datë 03.05.2013web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 223, datë 04.06.2013pdf

Akreditimi 2014

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  
Akreditim për IAL/Programet  
Vendimi i KA  
Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës  


Akreditimi 2015

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  
Akreditim për IAL/Programet  
Vendimi i KA  
Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës  

Rankimi dhe analiza

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit    
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Studentët


Informacioni do të shohet së shpejti.

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Informacioni do të shohet së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 286, datë 06.04.2011pdf
 • VKM Nr. 540, datë 06.08.2014
 • VKM Nr. 617, datë 18.09.2014

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 10, datë 16.1.2012pdf
 • Urdhër Nr. 218, datë 28.05.2012pdf
 • Urdhër Nr. 330, datë 07.08.2012pdf
 • Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 159, datë 25.03.2011web
 • VKA Nr. 165, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 320, datë 16.03.2012web
 • VKA Nr. 469, datë 03.05.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Vlerësim Institucional 2013pdf
 • RVJ Bsc Drejtësi 2013pdf
 • RVJ Bsc Gjuhë dhe Letërsi Angleze 2013pdf
 • RVJ Bsc Gjuhë dhe Letersi Turke 2013pdf
 • RVJ Bsc Mësuesi për Arsimin Fillor 2013pdf
 • RVJ Bsc Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji 2013pdf
 • RVJ Bsc Shkenca Islame 2013pdf
 • RVJ Bsc Shkenca Komunikimi 2013pdf
 • RVJ Mp Mësuesi, Gjuhë Turke për Arsimin e Mesem 2013pdf
 • RVJ MSc Drëjtesi me profile: E Drejtë Penale; E Drejtë Ndërkombëtare 2013pdf
 • RVJ MSc Gjuhë dhe Letërsi Angleze 2013pdf
 • RVJ MSc Gjuhë dhe Letërsi Turke 2013pdf
 • RVJ MSc Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji 2013pdf
 • RVJ MSc Shkenca Komunikimi 2013pdf
 • RVJ MSc Shkenca Themelore Islame 2013pdf
 • RVJ MSc Shkencat Moderne Islame 2013pdf