NJOFTIME

Njoftim

Njoftim Njoftim për aplikim për ekspert të vlerësimit në APAAL. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë shpall konku... Read more...

Call for experts

The Public Agency for Accreditation of Higher Education and the Council of Accreditation are public institutions respons... Read more...

Raporti vjetor APAAL 2012

APAAL ka publikuar raportin vjetor 2012.Për më shumë informacion klikoni Read more...
Previous
Next
 • Njoftim

  Njoftim

 • Call for experts

 • Raporti vjetor APAAL 2012

 • Articles View Hits : 1237607

Institucionet Publike

Logo Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
Adresa:  Sheshi 2 Prilli, Shkoder, Albania
Tel/Fax: +355 (222) 2235
Email:
Website: www.unishk.edu.al

Organigrama

Programet e Studimit

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Not Found Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Adresa:
Tel/Fax: 437 – 45
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unishk.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Gazetari e Komunikim Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë shqipe e Letërsi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Histori Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjeografi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë Shqipe Doktoraturë Liçensimi: Urdhër Nr.498, datë 7.10.2011pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Not Found Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Adresa:
Tel/Fax: 489 – 38
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unishk.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Matematikë  Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Informatikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Fizikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Biologji - Kimi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Infermieri e Përgjithshme Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Fizioterapi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Mami Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Biologji Mjedisore Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1162, datë 25.11.2009pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Not Found Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Adresa:
Tel/Fax:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unishk.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Psikologji  Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Punë Sociale Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Mësues për Ciklin e Ulët Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Mësues për Ciklin Parashkollor Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Pikturë e grafikë Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.554, datë 9.12.2010pdf
Akreditimi:
Edukim Fizik e Sporte Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Psikologji  Ligjore Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Psikologji  Organizative Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Psikologji  Klinike Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë - Letërsi Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.1291, datë 24.9.2008pdf
Akreditimi:
Biologji - Kimi Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.1291, datë 24.9.2008pdf
Akreditimi: 
Matematikë - Fizikë Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.1291, datë 24.9.2008pdf
Akreditimi: 
Matematikë – Informatikë Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.1291, datë 24.9.2008pdf
Akreditimi: 
Histori – Gjeografi Master profesional Liçensimi: Nr. 1212, datë 11.12.2009pdf
Akreditimi: 
Histori Master profesional Liçensimi: Nr. 1212, datë 11.12.2009pdf
Akreditimi:
Gjeografi Master profesional Liçensimi: Nr. 1212, datë 11.12.2009pdf
Akreditimi:
Gjuhë Angleze Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.1291, datë 24.9.2008pdf
Akreditimi: 
Gjuhë Gjermane Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.1291, datë 24.9.2008pdf
Akreditimi: 
Gjuhë Italiane Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.1333, datë 1.10.2008pdf
Akreditimi:
Gjuhë Frënge Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.1333, datë 1.10.2008pdf
Akreditimi: 
Matematikë me profil minor në "Informatikë" Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr.506, datë 8.11.2010 pdf
Akreditimi: 
Informatikë me profil minor në "Matematikë" Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr.506, datë 8.11.2010 pdf
Akreditimi: 
Histori - Gjeografi me profil minor në "Edukim qytetar" Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr.506, datë 8.11.2010 pdf
Akreditimi: 
Matematikë - Fizikë me profil minor në "Informatikë"  Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr.506, datë 8.11.2010 pdf
Akreditimi: 
Biologji - Kimi me profil minor në "Karriera dhe Aftësimi për jetën" Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Fizikë me profil minor në "Informatikë"  Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë Shqipe - Letërsi me profil minor në "Arte" Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.509, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Studime shqiptare dhe etnokulturore me profilet:
·Studime shqiptare
·Studime të thelluara në gjuhësi
·Etnokultura dhe letërsia shqipe
Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.619, datë 11.6.2009pdf
Akreditimi:
Edukim Fizik e Sporte Master profesional Liçensimi: Nr. 1212, datë 11.12.2009pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Drejtësisë

Not Found Fakulteti i Drejtësisë
Adresa:
Tel/Fax: 521 - 00
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unishk.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Drejtësi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
E drejta private e Biznesit Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1162, datë 25.11.2009pdf
Akreditimi: 
E Drejta Kushtetuese dhe Administrative Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 

Fakulteti Ekonomik

Not Found Fakulteti Ekonomik
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Administrim  Biznes  Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Marketing dhe Turizëm Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Financë - Kontabilitet Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Administrim Biznesi Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi:
Financë Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi:
Kontabilitet Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim Turizmi të Qëndrueshëm Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1370, datë 10.10.2008pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Not Found Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Adresa:
Tel/Fax:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unishk.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Gjuhë Angleze Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë Gjermane Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë Italiane Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë Franceze Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Përkthim dhe Interpretim në Gjuhën Gjermane Master profesional Liçensimi: VENDIM  Nr.1000, datë 30.9.2009pdf
Akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Akreditim 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 01.02.2013 
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 21.02.2013 u krye trajnimi i GVB. 
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm Më datë 24.04.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ. 
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 1291, datë 24.09.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1333, datë 01.10.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1370, datë 10.10.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 619, datë 11.06.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1000, datë 30.09.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1162, datë 25.11.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1212, datë 11.12.2009Shiko dokumentin!

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 506, datë 08.11.2010Shiko dokumentin!
 • Urdhër Nr. 509, datë 08.11.2010Shiko dokumentin!
 • Urdhër Nr. 554, datë 09.12.2010Shiko dokumentin!
 • Urdhër Nr. 498, datë 07.10.2011Shiko dokumentin!

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm