Institucionet Publike

Logo Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
Adresa:  Sheshi 2 Prilli, Shkoder, Albania
Tel/Fax: +355 (222) 2235
Email:
Website: www.unishk.edu.al

Organigrama

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Not Found Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Adresa:
Tel/Fax: 437 – 45
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unishk.edu.al

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Not Found Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Adresa:
Tel/Fax: 489 – 38
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unishk.edu.al

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Not Found Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Adresa:
Tel/Fax:
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unishk.edu.al

Fakulteti i Drejtësisë

Not Found Fakulteti i Drejtësisë
Adresa:
Tel/Fax: 521 - 00
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unishk.edu.al

Fakulteti Ekonomik

Not Found Fakulteti Ekonomik
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Gjuhë – Letërsi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqerore
Licensimi: x
Akreditimi:
2 Gazetari dhe Komunikim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqerore
Licensimi: x
Akreditimi:
3 Histori Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqerore
Licensimi: x
Akreditimi:
4 Gjeografi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqerore
Licensimi: x
Akreditimi:
5 Matematikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: x
Akreditimi:
6 Fizikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: x
Akreditimi:
7 Informatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: x
Akreditimi:
8 Biologji - Kimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: x
Akreditimi:
9 Infermieri e Përgjithshme Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: x
Akreditimi:
10 Infermieri (Mami) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: x
Akreditimi:
11 Infermieri (Fizioterapi) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: x
Akreditimi:
12 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: x
Akreditimi:
13 Mësuesi për Arsimin Parashkollor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: x
Akreditimi:
14 Psikologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: x
Akreditimi:
15 Punë Sociale Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: x
Akreditimi:
16 Edukim Fizik dhe Sporte Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: x
Akreditimi:
17 Financë - Kontabilitet Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: x
Akreditimi:
18 Administrim - Biznes Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: x
Akreditimi:
19 Turizëm Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: x
Akreditimi:
20 Anglistikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Licensimi: x
Akreditimi:
21 Italianistikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Licensimi: x
Akreditimi:
22 Gjermanistikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Licensimi: x
Akreditimi:
23 Frengjisht Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Licensimi: x
Akreditimi:
24 Juridik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: x
Akreditimi:
25 Pikturë dhe Grafikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: Urdher Nr. 554, date 09.12.2010
Akreditimi:
26 Administrim Biznes(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi:
Akreditimi:
27 Financë Kontabilitet(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi:
Akreditimi:
28 Turizëm(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi:
Akreditimi:
29 Histori(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqerore
Licensimi:
Akreditimi:
30 Gjeografi(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqerore
Licensimi:
Akreditimi:
31 Gjuhë-Letërsi(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqerore
Licensimi:
Akreditimi:
32 Matematikë(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi:
Akreditimi:
33 Fizikë(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi:
Akreditimi:
34 Biologji Kimi(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi:
Akreditimi:
35 Cikli i Ulët Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
36 Cikli Parashkollor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
37 Cikli i Ulët(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
38 Cikli Parashkollor(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
39 Edukim Fizik dhe Sporte(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
40 Juridik(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi:
Akreditimi:
41 Gjuhë Shqipe Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqerore
Licensimi: Urdher Nr. 498, date 07.10.2011
Akreditimi:
42 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndët Gjuhë - Letërsi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr.1291, datë 24.09.2008
Akreditimi:
43 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndët Biologji - Kimi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr.1291, datë 24.09.2008
Akreditimi:
44 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndët Matematikë Fizikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr.1291, datë 24.09.2008
Akreditimi:
45 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndët Matematikë Informatikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr.1291, datë 24.09.2008
Akreditimi:
46 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndët Histori – Gjeografi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1212, date 11.12.2009
Akreditimi:
47 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Histori Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1212, date 11.12.2009
Akreditimi:
48 Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Gjeografi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1212, date 11.12.2009
Akreditimi:
49 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndën Gjuhë Angleze Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr.1291, datë 24.09.2008
Akreditimi:
50 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndën Gjuhë Gjermane Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr.1291, datë 24.09.2008
Akreditimi:
51 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndën Gjuhë Italiane Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr.1333, datë 01.10.2008
Akreditimi:
52 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndën Gjuhë Frënge Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr.1333, datë 01.10.2008
Akreditimi:
53 Matematikë me profil minor në Informatikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr.506, datë 08.11.2010
Akreditimi:
54 Informatikë me profil minor në Matematikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr.506, datë 8.11.2010
Akreditimi:
55 Histori - Gjeografi me profil minor në Edukim Qytetar Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr.506, datë 08.11.2010
Akreditimi:
56 Matematikë - Fizikë me profil minor në Informatikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr.506, datë 08.11.2010
Akreditimi:
57 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndët Edukim Fizik dhe Sporte Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1212, date 11.12.2009
Akreditimi:
58 Përkthim dhe Interpretim në Gjuhën Gjermane Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Licensimi: VKM Nr.1000, datë 30.09.2009
Akreditimi:
59 Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Lëndën Biologji Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1370, datë 10.10.2008
Akreditimi:
60 Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Lëndën Kimi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr.1370, datë 10.10.2008
Akreditimi:
61 Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Lëndën Gjuhë Letërsi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr.1370, datë 10.10.2008
Akreditimi:
62 Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Lëndët Edukim Fizik dhe Sporte Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1212, datë 11.12.2009
Akreditimi:
63 Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim Turizmi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 503, date 18.10.2012
Akreditimi:
64 Administrim Biznes Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 503, date 18.10.2012
Akreditimi:
65 Finance Bankë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 503, date 18.10.2012
Akreditimi:
66 Psikologji Shëndeti Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: Urdher Nr. 503, date 18.10.2012
Akreditimi:
67 E Drejta dhe Shkenca Penale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi:
Akreditimi:
68 Biologji Mjedisore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.1162, datë 25.11.2009
Akreditimi:
69 Psikologji Ligjore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
70 Psikologji Organizative Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
71 Psikologji Klinike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
72 Biologji - Kimi me profil minor në Kariera për Jetën Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 509, datë 08.11.2010
Akreditimi:
73 Matematikë Fizikë me profil Minor në Informatikë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:
74 Gjuhë Shqipe - Letërsi me profil minor në Arte Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr.509, datë 08.11.2010
Akreditimi:
75 Studime Shqiptare dhe Etnokulturore profili: Studime Shqiptare Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqerore
Licensimi: VKM Nr.619, datë 11.06.2009
Akreditimi:
76 E Drejta Private dhe e Biznesit Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr.1162, datë 25.11.2009
Akreditimi:
77 E Drejta Kushtetuese dhe Administrative Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi:
Akreditimi:
78 Administrim Biznesi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi:
Akreditimi:
79 Financë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi:
Akreditimi:
80 Kontabilitet Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi:
Akreditimi:
81 Menaxhim i Turizmit të Qëndrueshëm Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 1370, datë 10.10.2008
Akreditimi:
82 Studime Shqiptare dhe Etnokulturore profili: Studime të Thelluara në Gjuhësi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqerore
Licensimi: VKM Nr. 619, date 11.06.20019
Akreditimi:
83 Studime Shqiptare dhe Etnokulturore profili: Etnokultura dhe Letërsia Shqipe Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqerore
Licensimi: VKM Nr. 619, datë 11.06.2009
Akreditimi:
84 Studime Regjionale në Gjeografi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqerore
Licensimi:
Akreditimi:
85 Mësuesi për Arsimin Fillor Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi:
Akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Akreditim 2013

 

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 01.02.2013 
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 21.02.2013 u krye trajnimi i GVB. 
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm Më datë 24.04.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ. 
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 1291, datë 24.09.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1333, datë 01.10.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1370, datë 10.10.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 619, datë 11.06.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1000, datë 30.09.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1162, datë 25.11.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1212, datë 11.12.2009Shiko dokumentin!

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 506, datë 08.11.2010Shiko dokumentin!
 • Urdhër Nr. 509, datë 08.11.2010Shiko dokumentin!
 • Urdhër Nr. 554, datë 09.12.2010Shiko dokumentin!
 • Urdhër Nr. 498, datë 07.10.2011Shiko dokumentin!

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm