· Formular aplikimi për vleresimin dhe akreditimin e institucioneve dhe/ose programeve te studimit në arsimin e lartë doc