Formular aplikimi për vleresimin dhe akreditimin e institucioneve dhe/ose programeve te studimit në arsimin e lartë doc

Formate të deklarimit të të dhënave për programet e studimit të ciklit të tretë "Doktoraturë", nga institucionet e arsimit të lartë. [ Shkarko TABELA 1, Shkarko TABELA 2, Shkarko TABELA 3]